Neidio i'r cynnwys

Damweiniau ffyrdd

Ystadegau ar damweiniau ffyrdd lle ceir anafiadau personol y rhoddwyd gwybod i’r heddlu amdanynt. Cesglir data pedair heddlu Cymru ar sail statudol. O ddatganiad ‘anafusion ffyrdd wedi’u cofnodi gan yr heddlu’ (gweler y ddolen isod) y ceir y prif ganlyniadau ar gyfer y data hwn.
Rhennir y data yn dair adran: data cyfanredol yn ôl damweiniau; data cyfanredol yn ôl anafusion a data ar lefel damweiniau unigol.