Skip to content

Cyn 2015

Manylion am y nifer o anafusion 16-24 oed o ganlyniad i ddamweiniau ffyrdd. Diffinwyd anafusion fel person wedi’u lladd, neu wedi anafu mewn damwain. Gall un damwein achosi nifer o anafusion. Maent yn cynnwys data o 1999 i 2014 ac nid ydynt yn cael eu diweddaru mwyach.