Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Swyddi cyflogeion yn ôl ardal a blwyddyn
None
[Lleihau]Diwydiant[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Diwydiant 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Diwydiant 2[Hidlo]
-
Diwydiant 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018
[Lleihau]Prydain Fawr26,642,60026,581,30026,593,50026,752,90027,096,30027,931,60028,738,50029,214,000(r) 29,543,500(p) 29,758,000
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr23,064,70023,085,30023,073,20023,256,00023,560,80024,285,80025,044,50025,477,500(r) 25,828,500(p) 25,976,000
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr1,011,7001,011,0001,006,1001,001,0001,006,4001,033,7001,063,5001,037,000(r) 1,063,500(p) 1,054,500
Gogledd-orllewin Lloegr3,011,7002,980,2002,977,3002,987,4003,016,7003,085,6003,162,5003,246,000(r) 3,298,000(p) 3,329,000
Swydd Efrog a'r Humber2,224,4002,202,3002,184,2002,163,8002,192,8002,261,2002,330,5002,340,000(r) 2,381,000(p) 2,398,000
Dwyrain Canolbarth Lloegr1,907,0001,905,9001,901,5001,903,4001,907,4001,947,3002,010,5002,061,500(r) 2,062,000(p) 2,071,000
Gorllewin Canolbarth Lloegr2,302,3002,311,7002,301,5002,322,9002,339,9002,404,0002,464,5002,505,500(r) 2,579,000(p) 2,560,500
Dwyrain Lloegr2,422,5002,400,1002,405,3002,419,3002,447,1002,556,8002,629,5002,701,500(r) 2,763,000(p) 2,780,500
Llundain4,143,5004,206,5004,303,7004,446,7004,559,9004,736,7004,923,5005,019,000(r) 5,137,500(p) 5,162,500
De-ddwyrain Lloegr3,727,2003,783,4003,756,0003,779,7003,824,6003,908,0004,073,0004,147,000(r) 4,107,000(p) 4,151,000
De-orllewin Lloegr2,314,4002,284,2002,237,6002,231,8002,265,9002,352,4002,387,5002,419,500(r) 2,437,500(p) 2,469,000
[Lleihau]Cymru1,171,1001,165,5001,170,5001,178,2001,187,2001,208,7001,232,0001,255,500(r) 1,243,500(p) 1,273,000
CymruYnys Môn19,70018,80019,10019,40018,80019,00019,50020,50019,500(p) 21,000
Gwynedd47,50046,30046,40050,10050,00048,90053,00053,00053,000(p) 53,500
Conwy37,40037,30037,40039,10038,70039,40044,00044,50043,000(p) 46,000
Sir Ddinbych37,30035,80036,20035,90036,60036,70038,00038,00038,500(p) 40,500
Sir y Fflint63,60063,20067,90068,80067,60071,90072,00073,500(r) 72,000(p) 74,500
Wrecsam52,60053,30052,90053,00054,20054,50054,50055,50056,000(p) 57,500
Powys44,70044,70045,10045,90044,80046,60052,50052,00048,500(p) 50,500
Ceredigion26,20026,20026,40025,50025,80025,80028,50029,50027,000(p) 27,000
Sir Benfro39,90039,60040,50040,80041,30042,10044,00045,00041,500(p) 44,500
Sir Gaerfyrddin59,70059,50059,00061,10062,50062,90065,50068,50066,000(p) 67,000
Abertawe101,700103,100101,700100,000103,300105,200106,500107,500(r) 109,000(p) 109,500
Castell-nedd Port Talbot43,30044,40044,00044,90044,70045,70047,50049,50046,500(p) 47,000
Pen-y-bont ar Ogwr56,00053,30054,60054,50053,80056,70059,00057,500(r) 57,000(p) 58,000
Bro Morgannwg33,80033,50033,70034,60036,20035,40034,50034,50036,000(p) 34,500
Caerdydd189,700190,700192,000192,000193,200196,200204,000208,000(r) 213,500(p) 212,000
Rhondda Cynon Taf71,20072,40070,30071,40072,70072,40073,00075,000(r) 73,500(p) 77,500
Merthyr Tudful22,00021,90022,00021,50021,40021,10021,00022,000(r) 21,500(p) 22,000
Caerffili52,10048,90049,50049,70053,30052,60054,00054,00052,000(p) 53,500
Blaenau Gwent18,20019,00018,10019,60018,60018,20018,50018,00018,000(p) 18,500
Tor-faen36,50035,70036,50036,30036,60038,20038,50038,50039,500(p) 40,000
Sir Fynwy33,90032,50031,20032,00031,60033,20035,00035,50036,500(p) 36,500
Casnewydd70,50070,80072,50068,50068,40068,80069,50074,500(r) 76,000(p) 82,000
[Ehangu]Yr Alban2,406,8002,330,5002,349,8002,318,7002,348,4002,437,1002,462,0002,481,000(r) 2,471,500(p) 2,508,500

Metadata

Teitl
Swyddi cyflogeion yn ôl diwydiant (SIC07)

Diweddariad diwethaf
26 Medi 2019 26 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Cyflogaeth y Gofrestr Fusnes (BRES), y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau Prydain Fawr

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data hyn yn gyfrifiadau o swyddi sifilaidd cyflogeion mewn gwahanol grwpiau diwydiant, y telir amdanynt gan gyflogwyr sy'n rhedeg cynllun Talu Wrth Ennill a/neu sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW.
Nid yw'r data ar gyfer 2011 yn gyson â'r blynyddoedd blaenorol oherwydd gwelliannau yn yr amcangyfrifon o berchnogion sy'n gweithio. Mae ONS yn bwriadu cyhoeddi data 2010 mewn ffordd sy'n gyson â 2011 ym mis Rhagfyr. Gellir cael mwy o wybodaeth ar: http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/labour-market/business-register-and-employment-survey--bres-/index.html
Nid yw pobl hunangyflogedig, lluoedd Ei Mawrhydi, gweithwyr gartref a gweision preifat yn cael eu cynnwys.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y ffigurau o'r Gofrestr Busnesau ac Arolwg Cyflogaeth (BRES) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac sydd wedi'i seilio ar SIC07. Gan fod y canlyniadau'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae'r data diwydiannau unigol yn destun mwy o amrywioldeb na'r data pob diwydiant.
Mae'r data eu hunain ar gael ar y System Gwybodaeth Gweithlu Ar-lein Genedlaethol (neu NOMIS - gweler www.nomisweb.co.uk)

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2008 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir. Mae rhai data'n cael eu celu am resymau'n ymwneud â datgelu.

Allweddeiriau
Swyddi gweithwyr