Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Swyddi

Mae Swyddi yn cynnwys gwybodaeth ar nifer y swyddi i gyflogeion fesul diwydiant (nad yw'n cynnwys yr hunangyflogedig) a nifer y swyddi fesul diwydiant (sy'n cynnwys yr hunangyflogedig).