Neidio i'r cynnwys

Y Gofrestr Busnes a'r Arolwg Cyflogaeth (SIC2007)

Mae’r amcangyfrifon o swyddi gweithwyr cyflogedig yn dod o Arolwg y Gofrestr Busnesau a Chyflogaeth. Mae data ar gael ar sail Dosbarthiad Diwydiannol Safonol (SIC) 2007 o 2008 ymlaen. BRES yw’r ffynhonnell sy’n cael ei ffafrio ar gyfer swyddi i weithwyr cyflogedig fesul diwydiant.

Rydym yn edrych i datblygu'r ciwbiau StatsCymru ar gyfer cyhoeddiadau yn y dyfodol. Mae'r data diweddaraf ar gael o hyd drwy'r gwefannau isod.

Oherwydd y dulliau crynhoi, gall y ffigyrau a gyhoeddir ar Nomis fod yn wahanol i ffigurau pennawd Llywodraeth Cymru.