Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Swyddi cyflogeion mewn diwydiannau sy'n ymwneud â thwristiaeth yn ôl ardal a blwyddyn
None
[Lleihau]DiwydiantDosbarthiad Diwydiannol Safonol 2007 (SIC07)[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Diwydiant 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Diwydiant 2[Hidlo]
-
Diwydiant 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Nid yw\'r data ar gyfer 2011 yn gyson â blynyddoedd blaenorol. Am fwy o wybodaeth, gweler y metadata ciwb.Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018
[Lleihau]Prydain Fawr2,678,4002,654,6002,704,2002,736,7002,843,4002,928,1003,066,5003,203,000(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu3,240,000(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,308,500
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr2,310,5002,295,5002,344,3002,374,9002,454,3002,547,5002,647,5002,775,500(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.2,829,500(p) The data item is provisional.2,876,500
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr95,60096,100108,900103,300103,60095,700113,000118,000122,500(p) The data item is provisional.107,500
Gogledd-orllewin Lloegr299,500285,000290,100291,200296,000315,600335,500363,000339,000(p) The data item is provisional.347,000
Swydd Efrog a'r Humber209,000203,300190,500197,000211,600224,000229,000217,500237,000(p) The data item is provisional.248,500
Dwyrain Canolbarth Lloegr180,400158,300160,100150,300172,700165,600168,500204,500(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.193,000(p) The data item is provisional.210,500
Gorllewin Canolbarth Lloegr209,100194,000203,100212,100206,300219,800231,000239,500(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.259,500(p) The data item is provisional.224,500
Dwyrain Lloegr212,800218,100217,800229,400228,500246,100247,000265,000275,000(p) The data item is provisional.274,000
Llundain481,300492,700506,500550,900559,800576,900614,000636,500636,500(p) The data item is provisional.683,000
De-ddwyrain Lloegr361,200373,100411,700380,400409,700423,500438,500441,000449,000(p) The data item is provisional.453,000
De-orllewin Lloegr261,600275,000255,500260,300266,200280,300271,000290,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.317,500(p) The data item is provisional.328,500
[Lleihau]Cymru115,500117,600113,300125,000123,800125,100132,500152,000(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.131,500(p) The data item is provisional.140,000
CymruYnys Môn3,1003,2003,3003,6003,6003,6004,0004,5004,000(p) The data item is provisional.4,000
Gwynedd7,7007,5007,0008,6008,5007,0008,00010,0008,000(p) The data item is provisional.9,000
Conwy7,1007,1006,9007,7007,9007,7008,5009,5008,000(p) The data item is provisional.8,500
Sir Ddinbych4,4004,0004,0004,7004,3004,5004,8005,5004,500(p) The data item is provisional.5,000
Sir y Fflint4,4004,6004,8005,1004,8004,6005,0006,0005,000(p) The data item is provisional.6,000
Wrecsam3,6003,9003,8004,6004,2004,2004,0004,8003,800(p) The data item is provisional.4,000
Powys5,9005,8005,7006,2005,9006,1006,5007,5006,000(p) The data item is provisional.6,500
Ceredigion3,2003,4003,4003,6003,6003,4004,3004,8003,800(p) The data item is provisional.4,000
Sir Benfro7,0007,2006,9007,7007,8007,8008,50010,0008,000(p) The data item is provisional.9,000
Sir Gaerfyrddin4,8005,1004,9005,6005,7006,4006,5007,5006,000(p) The data item is provisional.6,500
Abertawe9,4009,9009,6009,7009,90010,00011,00012,50011,000(p) The data item is provisional.11,000
Castell-nedd Port Talbot3,4003,3003,3003,6003,6003,6004,0004,5003,800(p) The data item is provisional.3,800
Pen-y-bont ar Ogwr4,4004,2003,9004,9004,5004,3004,5005,500(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.5,000(p) The data item is provisional.5,500
Bro Morgannwg2,3002,2002,1002,5002,6002,7002,5002,8002,500(p) The data item is provisional.2,800
Caerdydd17,80019,20017,70019,50020,10020,10022,00024,50022,000(p) The data item is provisional.23,500
Rhondda Cynon Taf6,0006,3006,2006,0005,9006,2006,0007,0006,000(p) The data item is provisional.6,500
Merthyr Tudful1,6001,7001,7001,8001,8001,9001,9002,3001,900(p) The data item is provisional.1,900
Caerffili4,0003,9003,4003,9003,9003,9003,8004,3003,800(p) The data item is provisional.3,800
Blaenau Gwent1,3001,4001,9001,6001,5001,6002,0001,8001,500(p) The data item is provisional.1,600
Tor-faen4,3004,2004,2004,7004,6004,9004,8005,5005,000(p) The data item is provisional.5,500
Sir Fynwy3,7003,8003,4004,0003,7004,6004,5004,5004,300(p) The data item is provisional.4,300
Casnewydd6,0006,1005,4005,6005,5005,9006,0007,5007,500(p) The data item is provisional.7,000
[Ehangu]Yr Alban252,400241,600246,600236,700265,300255,600286,500275,500(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu279,000(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon292,000

Metadata

Teitl

Swyddi cyflogeion yn ôl diwydiant (SIC07)

Diweddariad diwethaf

26 Medi 2019 26 Medi 2019

Diweddariad nesaf

Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cyflogaeth y Gofrestr Fusnes (BRES), y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau Prydain Fawr

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hyn yn gyfrifiadau o swyddi sifilaidd cyflogeion mewn gwahanol grwpiau diwydiant, y telir amdanynt gan gyflogwyr sy'n rhedeg cynllun Talu Wrth Ennill a/neu sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW.
Nid yw'r data ar gyfer 2011 yn gyson â'r blynyddoedd blaenorol oherwydd gwelliannau yn yr amcangyfrifon o berchnogion sy'n gweithio. Mae ONS yn bwriadu cyhoeddi data 2010 mewn ffordd sy'n gyson â 2011 ym mis Rhagfyr. Gellir cael mwy o wybodaeth ar: http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/labour-market/business-register-and-employment-survey--bres-/index.html
Nid yw pobl hunangyflogedig, lluoedd Ei Mawrhydi, gweithwyr gartref a gweision preifat yn cael eu cynnwys.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cymerir y ffigurau o'r Gofrestr Busnesau ac Arolwg Cyflogaeth (BRES) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac sydd wedi'i seilio ar SIC07. Gan fod y canlyniadau'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae'r data diwydiannau unigol yn destun mwy o amrywioldeb na'r data pob diwydiant.
Mae'r data eu hunain ar gael ar y System Gwybodaeth Gweithlu Ar-lein Genedlaethol (neu NOMIS - gweler www.nomisweb.co.uk)

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2008 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir. Mae rhai data'n cael eu celu am resymau'n ymwneud â datgelu.

Allweddeiriau

Swyddi gweithwyr