Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Swyddi cyflogeion mewn diwydiannau sy'n ymwneud â thwristiaeth yn ôl ardal a blwyddyn
None
[Lleihau]Diwydiant[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Diwydiant 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Diwydiant 2[Hidlo]
-
Diwydiant 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018
[Lleihau]Prydain Fawr2,678,4002,654,6002,704,2002,736,7002,843,4002,928,1003,066,5003,203,000(r) 3,240,000(p) 3,308,500
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr2,310,5002,295,5002,344,3002,374,9002,454,3002,547,5002,647,5002,775,500(r) 2,829,500(p) 2,876,500
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr95,60096,100108,900103,300103,60095,700113,000118,000122,500(p) 107,500
Gogledd-orllewin Lloegr299,500285,000290,100291,200296,000315,600335,500363,000339,000(p) 347,000
Swydd Efrog a'r Humber209,000203,300190,500197,000211,600224,000229,000217,500237,000(p) 248,500
Dwyrain Canolbarth Lloegr180,400158,300160,100150,300172,700165,600168,500204,500(r) 193,000(p) 210,500
Gorllewin Canolbarth Lloegr209,100194,000203,100212,100206,300219,800231,000239,500(r) 259,500(p) 224,500
Dwyrain Lloegr212,800218,100217,800229,400228,500246,100247,000265,000275,000(p) 274,000
Llundain481,300492,700506,500550,900559,800576,900614,000636,500636,500(p) 683,000
De-ddwyrain Lloegr361,200373,100411,700380,400409,700423,500438,500441,000449,000(p) 453,000
De-orllewin Lloegr261,600275,000255,500260,300266,200280,300271,000290,000(r) 317,500(p) 328,500
[Lleihau]Cymru115,500117,600113,300125,000123,800125,100132,500152,000(r) 131,500(p) 140,000
CymruYnys Môn3,1003,2003,3003,6003,6003,6004,0004,5004,000(p) 4,000
Gwynedd7,7007,5007,0008,6008,5007,0008,00010,0008,000(p) 9,000
Conwy7,1007,1006,9007,7007,9007,7008,5009,5008,000(p) 8,500
Sir Ddinbych4,4004,0004,0004,7004,3004,5004,8005,5004,500(p) 5,000
Sir y Fflint4,4004,6004,8005,1004,8004,6005,0006,0005,000(p) 6,000
Wrecsam3,6003,9003,8004,6004,2004,2004,0004,8003,800(p) 4,000
Powys5,9005,8005,7006,2005,9006,1006,5007,5006,000(p) 6,500
Ceredigion3,2003,4003,4003,6003,6003,4004,3004,8003,800(p) 4,000
Sir Benfro7,0007,2006,9007,7007,8007,8008,50010,0008,000(p) 9,000
Sir Gaerfyrddin4,8005,1004,9005,6005,7006,4006,5007,5006,000(p) 6,500
Abertawe9,4009,9009,6009,7009,90010,00011,00012,50011,000(p) 11,000
Castell-nedd Port Talbot3,4003,3003,3003,6003,6003,6004,0004,5003,800(p) 3,800
Pen-y-bont ar Ogwr4,4004,2003,9004,9004,5004,3004,5005,500(r) 5,000(p) 5,500
Bro Morgannwg2,3002,2002,1002,5002,6002,7002,5002,8002,500(p) 2,800
Caerdydd17,80019,20017,70019,50020,10020,10022,00024,50022,000(p) 23,500
Rhondda Cynon Taf6,0006,3006,2006,0005,9006,2006,0007,0006,000(p) 6,500
Merthyr Tudful1,6001,7001,7001,8001,8001,9001,9002,3001,900(p) 1,900
Caerffili4,0003,9003,4003,9003,9003,9003,8004,3003,800(p) 3,800
Blaenau Gwent1,3001,4001,9001,6001,5001,6002,0001,8001,500(p) 1,600
Tor-faen4,3004,2004,2004,7004,6004,9004,8005,5005,000(p) 5,500
Sir Fynwy3,7003,8003,4004,0003,7004,6004,5004,5004,300(p) 4,300
Casnewydd6,0006,1005,4005,6005,5005,9006,0007,5007,500(p) 7,000
[Ehangu]Yr Alban252,400241,600246,600236,700265,300255,600286,500275,500(r) 279,000(p) 292,000

Metadata

Teitl
Swyddi cyflogeion yn ôl diwydiant (SIC07)

Diweddariad diwethaf
26 Medi 2019 26 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Cyflogaeth y Gofrestr Fusnes (BRES), y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau Prydain Fawr

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data hyn yn gyfrifiadau o swyddi sifilaidd cyflogeion mewn gwahanol grwpiau diwydiant, y telir amdanynt gan gyflogwyr sy'n rhedeg cynllun Talu Wrth Ennill a/neu sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW.
Nid yw'r data ar gyfer 2011 yn gyson â'r blynyddoedd blaenorol oherwydd gwelliannau yn yr amcangyfrifon o berchnogion sy'n gweithio. Mae ONS yn bwriadu cyhoeddi data 2010 mewn ffordd sy'n gyson â 2011 ym mis Rhagfyr. Gellir cael mwy o wybodaeth ar: http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/labour-market/business-register-and-employment-survey--bres-/index.html
Nid yw pobl hunangyflogedig, lluoedd Ei Mawrhydi, gweithwyr gartref a gweision preifat yn cael eu cynnwys.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y ffigurau o'r Gofrestr Busnesau ac Arolwg Cyflogaeth (BRES) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac sydd wedi'i seilio ar SIC07. Gan fod y canlyniadau'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae'r data diwydiannau unigol yn destun mwy o amrywioldeb na'r data pob diwydiant.
Mae'r data eu hunain ar gael ar y System Gwybodaeth Gweithlu Ar-lein Genedlaethol (neu NOMIS - gweler www.nomisweb.co.uk)

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2008 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir. Mae rhai data'n cael eu celu am resymau'n ymwneud â datgelu.

Allweddeiriau
Swyddi gweithwyr