Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lwfans Ceisio Gwaith sail-preswyl yn ôl Rhanbarth Economaidd yng Nghymru a blwyddyn (heb ei addasu'n dymhorol)
None
Rhyw[Hidlwyd]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
[Lleihau]Ardal 1
-
Ardal 2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd (ar sail preswylfa)
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru[Lleihau]Y Deyrnas Unedig[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGogledd Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanolbarth Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorllewin De Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain De Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGogledd Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanolbarth Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorllewin De Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain De Cymru
19912,291,94223,0784,80625,17760,109113,1696.25.84.26.36.96.3
19922,778,59127,4845,54427,55466,598127,1817.66.94.86.97.67.1
19932,919,22428,3835,85627,89469,005131,1368.07.15.07.07.97.3
19942,636,47826,0795,39426,00763,257120,7367.26.54.66.57.36.8
19952,325,64523,7634,99923,55455,476107,7916.35.94.25.96.46.0
19962,122,24523,4434,67622,91151,637102,6675.75.83.95.85.95.7
19971,602,44217,8513,58918,92639,94380,3084.34.42.94.84.64.5
19981,362,34015,4673,31116,04334,99769,8153.73.82.74.04.03.9
19991,263,00114,3303,24415,48731,83464,8943.43.52.63.93.63.6
20001,102,25712,7702,89614,29327,90957,8702.93.12.33.63.23.2
2001982,99811,6812,58712,29325,26351,8232.62.82.13.12.92.9
2002958,75910,3242,22811,18823,86047,5992.52.51.82.82.72.6
2003945,8949,3542,09410,79522,85545,0972.52.21.72.72.52.4
2004866,1448,2901,9049,51121,03140,7352.22.01.52.32.32.2
2005874,4178,5181,8139,20022,18141,7132.22.01.42.22.42.2
2006956,7329,3492,0139,30924,00144,6712.42.21.62.22.62.4
2007872,9598,7881,7788,50121,95941,0232.22.11.42.02.32.1
2008912,0249,7861,8238,92025,22345,7502.32.31.42.12.72.4
20091,535,60515,5732,97815,30743,58377,4373.83.62.33.64.64.0
20101,502,68315,2622,66314,24141,28273,4473.73.62.13.34.33.8
20111,539,69515,0422,82014,47442,72175,0553.83.52.23.44.53.9
20121,589,58015,5942,89714,82446,41979,7353.93.72.33.54.94.1
20131,423,37115,0732,51213,80741,61273,0043.53.62.03.24.43.8
20141,031,26511,4391,79911,11832,53456,8892.52.71.42.63.43.0
2015740,3618,1741,4139,02424,81243,4241.82.01.12.12.62.3
2016577,8065,8039897,04118,71932,5481.41.40.81.7(r) 1.91.7
2017485,9744,3797465,66514,53325,3241.21.10.61.31.51.3
2018(p) 416,121(p) 3,654(p) 797(p) 4,536(p) 11,456(p) 20,443(p) 1.0(p) 0.9(p) 0.7(p) 1.1(p) 1.2(p) 1.1

Metadata

Teitl
Nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau ar sail preswyliaeth yn ôl rhanbarth economaidd yng Nghymru (heb ei haddasu'n dymhorol)

Diweddariad diwethaf
24 Ionawr 2019 24 Ionawr 2019

Diweddariad nesaf
Ionawr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data hyn yn gyfrifiad o'r holl bersonau sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra h.y. Lwfans Ceisio Gwaith.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cyfartaleddau blynyddol yw'r data ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o'r boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1991 i 2018

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra