Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn(Esgynnol)[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Cyfradd[Lleihau]Lefel
Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2015Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2016Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2017Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2018Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2019Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2015Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2016Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2017Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2018Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2019
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig2.01.92.02.2(p) 2.7833,025792,760819,985916,745(p) 1,115,050
[Lleihau]Cymru2.42.32.22.3(p) 2.846,77544,89542,23044,270(p) 54,190
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn3.03.32.72.5(p) 2.71,2351,3051,0951,015(p) 1,085
Gwynedd1.92.01.81.8(p) 1.91,4451,5051,3851,315(p) 1,430
Conwy2.32.42.32.1(p) 3.21,5151,5751,5101,425(p) 2,130
Sir Ddinbych2.42.32.02.0(p) 3.31,3101,2801,1201,130(p) 1,805
Sir y Fflint1.81.71.72.4(p) 2.61,7351,6001,6052,245(p) 2,455
Wrecsam2.32.01.82.5(p) 3.01,9051,6251,4752,030(p) 2,480
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1.21.11.01.0(p) 1.4960845795740(p) 1,100
Ceredigion1.11.11.21.1(p) 1.5520505515480(p) 650
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro2.42.42.32.1(p) 2.71,7401,7251,6351,515(p) 1,915
Sir Gaerfyrddin2.02.02.02.0(p) 2.22,1752,2002,1502,180(p) 2,430
Abertawe2.42.52.32.8(p) 3.43,6653,8103,5604,385(p) 5,335
Castell-nedd Port Talbot2.52.62.43.3(p) 3.42,1802,2752,1452,950(p) 3,015
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr2.12.22.32.0(p) 2.71,8401,9402,0301,825(p) 2,415
Bro Morgannwg2.01.81.81.7(p) 2.01,5901,4451,4551,315(p) 1,615
Rhondda Cynon Taf2.62.62.42.2(p) 2.73,8803,8803,6253,300(p) 4,045
Merthyr Tudful2.82.93.02.8(p) 3.61,0501,0801,1251,035(p) 1,340
Caerffili3.43.22.82.6(p) 3.03,8853,5853,1402,915(p) 3,415
Blaenau Gwent4.34.13.52.9(p) 3.61,8851,7851,5151,260(p) 1,595
Tor-faen2.72.52.33.6(p) 3.51,5551,4401,2802,060(p) 2,000
Sir Fynwy1.21.31.21.1(p) 1.6690695670630(p) 890
Casnewydd3.73.33.03.5(p) 3.93,4303,0902,8653,270(p) 3,710
Caerdydd2.72.32.32.1(p) 3.06,5905,7055,5205,250(p) 7,340

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
16 Mai 2019 16 Mai 2019

Diweddariad nesaf
13 Mehefin 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2019

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Chwefror 2019, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2011, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra