Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoliMai 2016Cliciwch yma i ddidoliMai 2017Cliciwch yma i ddidoliMai 2018Cliciwch yma i ddidoliMai 2019Cliciwch yma i ddidoliMai 2020Cliciwch yma i ddidoliMai 2016Cliciwch yma i ddidoliMai 2017Cliciwch yma i ddidoliMai 2018Cliciwch yma i ddidoliMai 2019Cliciwch yma i ddidoliMai 2020
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig780,220809,855896,4251,112,855(p) 2,675,2501.91.92.22.7(p) 6.4
[Lleihau]Cymru43,76040,60043,20053,940(p) 118,6002.32.12.22.8(p) 6.2
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru8,5857,7908,80511,170(p) 25,8552.11.92.12.7(p) 6.3
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn1,2601,0309701,050(p) 2,6153.12.62.42.6(p) 6.5
Gwynedd1,4451,3151,2551,395(p) 4,3351.91.81.71.9(p) 5.8
Conwy1,5051,4101,3952,015(p) 4,6802.32.12.13.1(p) 7.1
Sir Ddinbych1,2151,0601,1251,760(p) 3,7902.21.92.03.2(p) 6.9
Sir y Fflint1,5951,5452,1102,470(p) 5,2751.71.62.22.6(p) 5.6
Wrecsam1,5601,4201,9502,480(p) 5,1651.91.72.43.0(p) 6.2
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru1,3151,2251,1701,775(p) 5,6751.11.01.01.5(p) 4.8
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys8107507251,130(p) 3,6501.11.01.01.5(p) 4.8
Ceredigion500475450650(p) 2,0251.11.11.01.5(p) 4.6
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru9,8159,11510,88512,635(p) 25,3952.32.12.63.0(p) 6.0
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro1,6601,5301,4401,840(p) 4,5002.32.12.02.6(p) 6.3
Sir Gaerfyrddin2,2202,0352,1502,525(p) 6,1502.01.81.92.3(p) 5.6
Abertawe3,6903,4904,4405,245(p) 9,3502.42.22.83.4(p) 6.0
Castell-nedd Port Talbot2,2402,0652,8603,020(p) 5,3952.52.33.23.4(p) 6.1
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru24,05022,47022,34028,360(p) 61,6752.52.32.32.9(p) 6.4
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr1,9101,8951,7552,415(p) 5,2602.12.12.02.7(p) 5.9
Bro Morgannwg1,3901,4101,2451,630(p) 4,3451.81.81.62.0(p) 5.4
Rhondda Cynon Taf3,6453,4803,1904,140(p) 10,0752.42.32.12.8(p) 6.7
Merthyr Tudful1,0651,0859751,365(p) 2,7602.82.92.63.6(p) 7.4
Caerffili3,5203,0502,8503,425(p) 7,0503.12.72.53.1(p) 6.3
Blaenau Gwent1,7351,4451,2201,565(p) 3,1354.03.32.83.6(p) 7.2
Tor-faen1,4201,2551,9401,990(p) 3,7752.52.23.43.5(p) 6.6
Sir Fynwy650645610865(p) 2,3601.21.21.11.6(p) 4.3
Casnewydd2,9752,7803,2503,705(p) 7,2003.22.93.43.9(p) 7.5
Caerdydd5,7405,4355,3157,260(p) 15,7102.42.22.23.0(p) 6.4

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
18 Mehefin 2020 18 Mehefin 2020

Diweddariad nesaf
20 Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2020

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Chwefror 2019, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2011, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra