Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn(Esgynnol)[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Cyfradd[Lleihau]Lefel
Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2014Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2015Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2016Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2018Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2014Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2015Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2016Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2018
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig2.01.81.81.9(p) 2.4839,200733,800748,595801,070(p) 985,510
[Lleihau]Cymru2.52.22.12.0(p) 2.547,30542,01039,71538,045(p) 47,570
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn3.03.12.82.4(p) 2.01,2501,2501,120960(p) 810
Gwynedd2.22.01.91.7(p) 1.71,6551,4951,4451,290(p) 1,245
Conwy2.52.32.22.0(p) 2.81,6601,5151,4351,300(p) 1,825
Sir Ddinbych2.52.42.11.9(p) 2.91,4251,3101,1901,055(p) 1,580
Sir y Fflint1.91.61.61.9(p) 2.51,7651,5101,5001,835(p) 2,360
Wrecsam2.42.01.81.7(p) 2.82,0551,6801,4751,385(p) 2,290
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1.21.11.00.9(p) 1.0960815800680(p) 770
Ceredigion1.21.21.21.2(p) 1.1565545525535(p) 470
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro2.52.42.32.1(p) 2.31,8401,7301,6701,485(p) 1,655
Sir Gaerfyrddin1.81.71.81.7(p) 1.81,9851,9052,0001,840(p) 2,015
Abertawe2.12.12.02.1(p) 3.23,2653,1753,1103,215(p) 4,945
Castell-nedd Port Talbot2.22.32.32.3(p) 3.31,9401,9802,0052,040(p) 2,885
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr2.12.02.12.0(p) 2.41,8701,7951,8451,755(p) 2,175
Bro Morgannwg2.01.81.71.6(p) 1.61,5701,4301,3451,285(p) 1,250
Rhondda Cynon Taf2.62.42.22.0(p) 2.03,9453,5053,2502,950(p) 2,945
Merthyr Tudful3.02.72.62.6(p) 3.11,1351,000970970(p) 1,150
Caerffili3.43.22.72.6(p) 2.53,8153,5503,0652,865(p) 2,850
Blaenau Gwent4.33.73.42.7(p) 3.11,8801,6301,5101,175(p) 1,340
Tor-faen2.92.52.12.9(p) 3.51,6601,4501,2051,625(p) 1,985
Sir Fynwy1.31.11.11.0(p) 1.4745625615575(p) 800
Casnewydd3.92.92.92.6(p) 3.83,6102,7102,6802,470(p) 3,565
Caerdydd2.82.22.01.9(p) 2.76,7005,4104,9754,765(p) 6,660

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
24 Ionawr 2019 24 Ionawr 2019

Diweddariad nesaf
21 Chwefror 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2018

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mai 2017, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015) ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra