Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn(Esgynnol)[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Cyfradd[Lleihau]Lefel
Cliciwch yma i ddidoliHydref 2014Cliciwch yma i ddidoliHydref 2015Cliciwch yma i ddidoliHydref 2016Cliciwch yma i ddidoliHydref 2017Cliciwch yma i ddidoliHydref 2018Cliciwch yma i ddidoliHydref 2014Cliciwch yma i ddidoliHydref 2015Cliciwch yma i ddidoliHydref 2016Cliciwch yma i ddidoliHydref 2017Cliciwch yma i ddidoliHydref 2018
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig2.21.81.81.9(p) 2.3898,865756,505764,155793,380(p) 948,110
[Lleihau]Cymru2.62.32.22.0(p) 2.449,50543,28541,39037,585(p) 45,465
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn3.03.12.82.3(p) 2.11,2301,2501,120915(p) 840
Gwynedd2.01.91.71.5(p) 1.51,4651,3751,3051,140(p) 1,140
Conwy2.42.12.11.8(p) 2.31,5801,4051,4101,185(p) 1,520
Sir Ddinbych2.32.22.01.7(p) 2.61,3101,2251,115945(p) 1,455
Sir y Fflint1.91.61.61.8(p) 2.51,8201,5301,5401,705(p) 2,355
Wrecsam2.62.11.91.5(p) 2.82,1601,7301,5701,225(p) 2,310
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1.31.11.00.9(p) 0.91,035825795685(p) 685
Ceredigion1.21.11.11.0(p) 0.9575515510460(p) 405
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro2.12.22.11.9(p) 1.81,5051,5701,5351,360(p) 1,320
Sir Gaerfyrddin1.91.81.91.7(p) 1.82,1202,0352,1251,890(p) 1,965
Abertawe2.42.12.22.1(p) 3.23,6653,2653,4153,325(p) 5,025
Castell-nedd Port Talbot2.52.42.42.0(p) 3.42,2202,1002,1251,795(p) 2,955
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr2.32.12.21.9(p) 2.22,0251,8851,9201,715(p) 2,000
Bro Morgannwg2.21.91.81.6(p) 1.41,7051,5151,4051,280(p) 1,115
Rhondda Cynon Taf2.92.52.32.2(p) 2.04,3503,7853,4653,220(p) 3,045
Merthyr Tudful3.42.62.72.8(p) 2.71,2709901,0201,055(p) 1,000
Caerffili3.43.32.92.6(p) 2.23,8853,7203,2002,955(p) 2,415
Blaenau Gwent4.63.93.62.9(p) 2.72,0401,7151,5951,290(p) 1,175
Tor-faen3.02.82.22.5(p) 3.61,6851,5651,2601,405(p) 2,045
Sir Fynwy1.51.11.31.0(p) 1.4810610695540(p) 750
Casnewydd4.13.13.02.7(p) 3.83,7802,9002,7852,530(p) 3,565
Caerdydd3.02.42.22.0(p) 2.67,2655,7805,4754,960(p) 6,380

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
15 Tachwedd 2018 15 Tachwedd 2018

Diweddariad nesaf
13 Rhagfyr 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2018

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mai 2017, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015) ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra