Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoliMedi 2016Cliciwch yma i ddidoliMedi 2017Cliciwch yma i ddidoliMedi 2018Cliciwch yma i ddidoliMedi 2019Cliciwch yma i ddidoliMedi 2020Cliciwch yma i ddidoliMedi 2016Cliciwch yma i ddidoliMedi 2017Cliciwch yma i ddidoliMedi 2018Cliciwch yma i ddidoliMedi 2019Cliciwch yma i ddidoliMedi 2020
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig767,200790,595917,5601,164,740(p) 2,709,2101.91.92.22.8(p) 6.5
[Lleihau]Cymru42,32537,90544,43557,290(p) 118,3852.22.02.33.0(p) 6.1
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru8,0557,1459,21011,780(p) 25,2651.91.72.22.9(p) 6.1
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn1,1509208201,120(p) 2,5552.92.32.02.8(p) 6.4
Gwynedd1,2951,1851,1151,545(p) 4,0901.71.61.52.1(p) 5.4
Conwy1,4351,1901,4302,040(p) 4,5352.21.82.23.1(p) 6.9
Sir Ddinbych1,0859251,3501,835(p) 3,7052.01.72.53.3(p) 6.7
Sir y Fflint1,5301,6352,2652,590(p) 5,2701.61.72.42.8(p) 5.6
Wrecsam1,5601,2952,2302,645(p) 5,1101.91.62.73.2(p) 6.2
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru1,2751,1201,1401,995(p) 5,6401.00.91.01.7(p) 4.8
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys7756707251,255(p) 3,6501.00.91.01.7(p) 4.9
Ceredigion500450415740(p) 1,9901.11.00.91.7(p) 4.6
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru9,4958,53011,13513,210(p) 25,2702.22.02.63.1(p) 5.9
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro1,5001,3601,2901,910(p) 4,3002.11.91.82.7(p) 6.0
Sir Gaerfyrddin2,2351,9502,0002,955(p) 6,2002.01.81.82.7(p) 5.6
Abertawe3,5803,3604,9655,330(p) 9,4352.32.23.23.4(p) 6.0
Castell-nedd Port Talbot2,1801,8602,8803,015(p) 5,3302.52.13.33.4(p) 6.0
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru23,50021,11022,95530,305(p) 62,2102.42.22.43.1(p) 6.4
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr1,9951,7151,9652,595(p) 5,3252.21.92.22.9(p) 5.9
Bro Morgannwg1,4451,3451,1101,960(p) 4,4601.81.71.42.4(p) 5.5
Rhondda Cynon Taf3,6353,2903,0154,545(p) 9,7352.42.22.03.0(p) 6.5
Merthyr Tudful1,0201,0609351,420(p) 2,6052.72.82.53.8(p) 7.0
Caerffili3,2102,9802,4453,600(p) 7,0052.92.72.23.2(p) 6.3
Blaenau Gwent1,6701,3551,1001,640(p) 3,0653.83.12.53.8(p) 7.1
Tor-faen1,3301,2601,9302,000(p) 3,7802.32.23.43.5(p) 6.6
Sir Fynwy675540635930(p) 2,3651.21.01.21.7(p) 4.3
Casnewydd2,8902,4903,4703,835(p) 7,5153.12.63.64.0(p) 7.8
Caerdydd5,6305,0756,3507,780(p) 16,3502.32.12.63.1(p) 6.6

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
15 Hydref 2020 15 Hydref 2020

Diweddariad nesaf
12 Tachwedd 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2020

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra