Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2014Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2015Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2016Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2014Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2015Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2016Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2018
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig1,024,755783,565767,315800,990(p) 899,9552.51.91.91.9(p) 2.2
[Lleihau]Cymru55,71544,20542,70039,675(p) 43,5402.92.32.22.1(p) 2.3
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn1,3601,2501,2101,005(p) 9003.33.13.02.5(p) 2.3
Gwynedd1,6501,3551,3801,225(p) 1,1652.21.81.81.6(p) 1.6
Conwy1,8501,3551,4751,320(p) 1,3052.82.02.22.0(p) 2.0
Sir Ddinbych1,5401,2251,170995(p) 1,1302.82.22.11.8(p) 2.0
Sir y Fflint2,0801,6301,5051,545(p) 2,1502.21.71.61.6(p) 2.3
Wrecsam2,5551,7351,5301,420(p) 2,0503.02.11.81.7(p) 2.5
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1,135885795740(p) 7151.51.11.01.0(p) 0.9
Ceredigion550480480450(p) 4451.21.01.11.0(p) 1.0
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro1,6951,5651,6101,455(p) 1,4302.32.22.22.0(p) 2.0
Sir Gaerfyrddin2,4752,0902,1652,025(p) 2,2002.21.92.01.8(p) 2.0
Abertawe4,0903,5803,6153,420(p) 4,6602.72.32.32.2(p) 3.0
Castell-nedd Port Talbot2,5502,1052,1601,980(p) 2,8452.92.42.42.2(p) 3.2
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr2,3001,8051,8551,870(p) 1,7352.62.02.12.1(p) 1.9
Bro Morgannwg1,7701,4851,3501,370(p) 1,1902.21.91.71.7(p) 1.5
Rhondda Cynon Taf4,8753,7903,5403,345(p) 3,1753.32.52.42.2(p) 2.1
Merthyr Tudful1,4409851,0301,065(p) 9503.82.62.72.8(p) 2.5
Caerffili4,4103,6003,4002,995(p) 2,7703.93.23.02.7(p) 2.5
Blaenau Gwent2,2851,7851,7201,445(p) 1,1355.24.13.93.3(p) 2.6
Tor-faen1,8951,4701,4051,255(p) 1,9803.32.62.52.2(p) 3.5
Sir Fynwy915645635620(p) 6051.61.21.11.1(p) 1.1
Casnewydd4,2053,2303,0152,745(p) 3,3454.63.53.22.9(p) 3.5
Caerdydd8,0956,1555,6605,400(p) 5,6753.42.52.32.2(p) 2.3

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
19 Gorffenaf 2018 19 Gorffenaf 2018

Diweddariad nesaf
16 Awst 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2018

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mai 2017, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015) ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra