Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoliAwst 2011Cliciwch yma i ddidoliAwst 2012Cliciwch yma i ddidoliAwst 2013Cliciwch yma i ddidoliAwst 2014Cliciwch yma i ddidoliAwst 2015Cliciwch yma i ddidoliAwst 2016Cliciwch yma i ddidoliAwst 2017Cliciwch yma i ddidoliAwst 2011Cliciwch yma i ddidoliAwst 2012Cliciwch yma i ddidoliAwst 2013Cliciwch yma i ddidoliAwst 2014Cliciwch yma i ddidoliAwst 2015Cliciwch yma i ddidoliAwst 2016Cliciwch yma i ddidoliAwst 2017
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig1,576,8351,569,9261,390,400968,545783,710776,390(p) 806,4953.93.83.42.41.91.9(p) 1.9
[Lleihau]Cymru76,77978,97871,13553,26544,69043,030(p) 38,9604.04.13.72.82.32.2(p) 2.0
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru14,97315,11614,64010,4108,6958,185(p) 7,3303.53.63.52.52.12.0(p) 1.8
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn1,7111,8341,8951,2901,2801,180(p) 9304.04.44.63.13.12.9(p) 2.3
Gwynedd2,0112,1442,0651,5101,3651,330(p) 1,1902.72.92.82.01.81.8(p) 1.6
Conwy2,5422,5322,4701,7151,4351,475(p) 1,2553.73.83.72.62.22.2(p) 1.9
Sir Ddinbych2,1252,2691,9901,4151,2051,115(p) 9503.74.03.52.52.22.0(p) 1.7
Sir y Fflint3,2403,0612,9502,0301,6251,550(p) 1,6453.33.23.12.11.71.6(p) 1.7
Wrecsam3,3443,2763,2602,4501,7851,540(p) 1,3553.93.83.82.92.11.8(p) 1.6
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru2,8072,7932,2901,6551,3201,275(p) 1,1352.22.21.81.31.11.0(p) 0.9
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1,8941,9021,5251,080835795(p) 6852.42.42.01.41.11.0(p) 0.9
Ceredigion913891765575490480(p) 4501.91.81.61.21.11.1(p) 1.0
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru14,93714,67913,41010,3459,5109,635(p) 8,7503.53.43.22.42.22.3(p) 2.1
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro2,2052,2372,1001,6501,5151,520(p) 1,3753.03.12.92.32.12.1(p) 1.9
Sir Gaerfyrddin3,5823,6243,1952,3802,2252,245(p) 1,9903.23.22.92.12.02.0(p) 1.8
Abertawe5,6575,5675,0303,8803,5953,620(p) 3,4253.73.63.32.52.32.3(p) 2.2
Castell-nedd Port Talbot3,4933,2513,0902,4352,1702,250(p) 1,9603.93.73.52.82.52.6(p) 2.2
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru44,06246,39040,79030,85525,16523,935(p) 21,7404.64.94.33.22.62.5(p) 2.3
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr3,5663,6262,9652,1601,8752,005(p) 1,8054.04.13.42.42.12.3(p) 2.0
Bro Morgannwg3,0242,8072,3251,7201,5101,395(p) 1,3753.83.63.02.21.91.8(p) 1.8
Rhondda Cynon Taf7,0347,6376,4454,6153,8053,680(p) 3,3754.75.14.33.12.62.5(p) 2.3
Merthyr Tudful2,2572,3862,0251,3809951,030(p) 1,0755.96.35.43.72.72.7(p) 2.9
Caerffili5,7215,9315,3804,1803,7703,380(p) 3,1005.05.24.83.73.43.0(p) 2.8
Blaenau Gwent3,1403,3953,0152,2351,7451,725(p) 1,4007.07.66.85.14.03.9(p) 3.2
Tor-faen2,8023,1572,6601,8151,5051,405(p) 1,1754.95.54.73.22.62.5(p) 2.1
Sir Fynwy1,2071,4581,255900665685(p) 5802.22.62.31.61.21.2(p) 1.1
Casnewydd4,8835,1924,9704,1103,1352,945(p) 2,6505.35.65.44.53.43.2(p) 2.8
Caerdydd10,42810,8019,7607,7356,1605,680(p) 5,2004.44.54.13.22.52.3(p) 2.1

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
18 Awst 2017 18 Awst 2017

Diweddariad nesaf
15 Medi 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2017

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mai 2017, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015) ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra