Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn(Disgynnol)[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]LefelNifer y bobl sy\'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith.[Lleihau]CyfraddNifer y bobl sy\'n hawlio budd-daliadau fel canran o\'r boblogaeth 16-64 oed.
Cliciwch yma i ddidoliHydref 2019Cliciwch yma i ddidoliHydref 2020Cliciwch yma i ddidoliHydref 2021Cliciwch yma i ddidoliHydref 2022Cliciwch yma i ddidoliHydref 2023Cliciwch yma i ddidoliHydref 2019Cliciwch yma i ddidoliHydref 2020Cliciwch yma i ddidoliHydref 2021Cliciwch yma i ddidoliHydref 2022Cliciwch yma i ddidoliHydref 2023
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig1,183,8952,565,3201,957,7351,489,340(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,540,3852.86.14.63.5(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.7
[Lleihau]Cymru57,400110,71581,35060,950(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon60,3703.05.74.33.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.2
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru11,80023,44016,91512,175(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon12,3852.95.64.23.0(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.0
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn1,1202,3551,7001,235(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,3702.85.94.43.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.5
Gwynedd1,5903,7302,5351,830(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,8502.14.93.62.6(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2.6
Conwy2,0504,1902,9802,180(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,2303.16.34.63.3(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.4
Sir Ddinbych1,8553,5002,5701,950(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,9303.46.34.63.5(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.5
Sir y Fflint2,6004,9203,6102,655(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,5852.85.23.82.8(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2.7
Wrecsam2,5854,7453,5252,330(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,4303.15.84.32.8(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2.9
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru2,0555,1653,5102,725(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,6001.74.43.02.3(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2.2
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1,2853,3652,1901,670(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,6451.74.52.92.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2.2
Ceredigion7701,8001,3201,055(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon9551.84.13.12.5(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2.3
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru13,04523,48517,29513,095(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon12,6703.15.54.23.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.1
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro1,9203,9452,8152,175(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,0502.75.54.03.1(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2.9
Sir Gaerfyrddin2,9505,7954,1453,130(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,0352.75.23.82.8(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2.8
Abertawe5,2308,7256,7255,155(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5,0103.35.64.53.5(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.4
Castell-nedd Port Talbot2,9455,0203,6102,635(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,5753.35.64.23.0(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.0
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru30,50058,62543,62532,960(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon32,7153.16.04.63.5(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.4
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr2,5754,9703,5402,620(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,3902.85.54.02.9(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2.7
Bro Morgannwg2,0404,1852,9152,280(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,2402.55.13.72.9(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2.8
Rhondda Cynon Taf4,6059,1856,4804,655(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4,6453.16.14.43.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.2
Merthyr Tudful1,4652,4301,7501,350(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,2503.96.54.83.7(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.4
Caerffili3,6106,5504,9503,715(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,5803.25.84.63.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.3
Blaenau Gwent1,6602,8802,2451,750(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,7153.86.65.44.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.1
Tor-faen1,9553,4752,6852,010(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,0303.46.04.83.6(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.6
Sir Fynwy9502,1551,6101,180(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,2301.73.93.02.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2.3
Casnewydd3,7957,2005,8604,190(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4,5603.97.45.84.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.5
Caerdydd7,84515,60011,5859,205(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon9,0703.26.34.83.8(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.8

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Mae’r prif fesur ar gyfer cyfradd nifer y bobl sy’n hawlio wedi’i seilio ar y nifer o bobl sy’n hawlio sy’n drigolion yn yr ardal fel canran o swyddi gweithlu ynghyd a’r nifer sy’n hawlio. Mae’r gyfradd a ddangosir yn y set ddata hon wedi’r fynegi fel canran o’r amcangyfrifon poblogaeth breswyl 16-64 oed, er mwyn rhoi gwybodaeth am ardaloedd lleol yng Nghymru.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

1999 i 2023

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Teitl

Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf

16 Tachwedd 2023 16 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

14 Rhagfyr 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

Ystadegau.MarchnadLafur@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau

Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra