Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn(Esgynnol)[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Cyfradd[Lleihau]Lefel
Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2015Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2016Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2015Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2016Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2019
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig1.91.91.92.1(p) 2.7783,565767,345799,145889,860(p) 1,143,225
[Lleihau]Cymru2.32.22.12.2(p) 2.944,20542,70539,43043,185(p) 55,710
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn3.13.02.52.2(p) 2.71,2501,2101,000890(p) 1,085
Gwynedd1.81.91.61.5(p) 2.01,3551,3851,2201,160(p) 1,480
Conwy2.02.22.02.0(p) 3.11,3551,4751,3051,305(p) 2,040
Sir Ddinbych2.22.11.82.0(p) 3.31,2251,1709851,125(p) 1,835
Sir y Fflint1.71.61.62.2(p) 2.71,6301,4951,5252,100(p) 2,575
Wrecsam2.11.81.72.5(p) 3.11,7351,5251,4152,040(p) 2,550
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1.11.01.00.9(p) 1.6885790725715(p) 1,200
Ceredigion1.01.11.01.0(p) 1.5480485445435(p) 670
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro2.22.22.02.0(p) 2.61,5651,6101,4501,425(p) 1,855
Sir Gaerfyrddin1.92.01.82.0(p) 2.52,0902,1702,0102,165(p) 2,740
Abertawe2.32.32.23.0(p) 3.43,5803,6253,4154,615(p) 5,315
Castell-nedd Port Talbot2.42.42.23.2(p) 3.42,1052,1501,9602,800(p) 3,020
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr2.02.12.11.9(p) 2.71,8051,8601,8451,735(p) 2,450
Bro Morgannwg1.91.71.71.5(p) 2.21,4851,3551,3651,180(p) 1,735
Rhondda Cynon Taf2.52.42.22.1(p) 2.93,7903,5503,3203,155(p) 4,320
Merthyr Tudful2.62.72.82.5(p) 3.89851,0301,060940(p) 1,405
Caerffili3.23.02.72.5(p) 3.13,6003,3902,9752,765(p) 3,490
Blaenau Gwent4.13.93.32.6(p) 3.71,7851,7201,4351,135(p) 1,630
Tor-faen2.62.52.23.4(p) 3.51,4701,4051,2451,940(p) 2,015
Sir Fynwy1.21.11.11.1(p) 1.6645630615605(p) 870
Casnewydd3.53.22.93.5(p) 4.03,2303,0102,7353,320(p) 3,820
Caerdydd2.52.32.22.3(p) 3.16,1555,6655,3805,645(p) 7,620

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
18 Gorffennaf 2019 18 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
15 Awst 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2019

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Chwefror 2019, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2011, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra