Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]LefelNifer y bobl sy\'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith.[Lleihau]CyfraddNifer y bobl sy\'n hawlio budd-daliadau fel canran o\'r boblogaeth 16-64 oed.
Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2020Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2021Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2020Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2021
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig799,145889,8601,135,4402,590,175(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,325,5101.92.12.76.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.6
[Lleihau]Cymru39,43043,18555,325114,615(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon96,6402.12.22.95.9(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.0
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru7,4458,61511,49024,965(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon20,4051.82.12.86.1(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.0
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn1,0008901,0852,535(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,0802.52.22.76.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.2
Gwynedd1,2201,1601,4704,215(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,1501.61.52.05.6(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.2
Conwy1,3051,3052,0254,620(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,7152.02.03.17.1(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.7
Sir Ddinbych9851,1251,8253,610(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,1101.82.03.36.6(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.6
Sir y Fflint1,5252,1002,5505,065(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4,1501.62.22.75.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.4
Wrecsam1,4152,0402,5354,920(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4,2001.72.53.16.0(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.1
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru1,1751,1501,8555,350(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4,3201.01.01.64.5(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.7
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys7257151,1853,460(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,7151.00.91.64.6(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.6
Ceredigion4454356701,890(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,6051.01.01.54.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.7
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru8,83011,01012,85024,475(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon20,1902.12.63.05.7(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.7
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro1,4501,4251,8454,330(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,3102.02.02.66.0(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.6
Sir Gaerfyrddin2,0102,1652,7255,940(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4,8801.82.02.55.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.4
Abertawe3,4154,6155,2858,995(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon7,8302.23.03.45.7(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.0
Castell-nedd Port Talbot1,9602,8003,0005,215(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4,1752.23.23.45.9(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.7
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru21,98022,41529,12559,825(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon51,7252.32.33.06.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.3
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr1,8451,7352,4455,055(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4,1602.11.92.75.6(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.6
Bro Morgannwg1,3651,1801,7354,250(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,6651.71.52.25.3(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.6
Rhondda Cynon Taf3,3203,1554,3009,555(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon7,5652.22.12.96.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.1
Merthyr Tudful1,0609401,3952,630(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,0652.82.53.77.0(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.5
Caerffili2,9752,7653,4756,790(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5,8252.72.53.16.1(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.2
Blaenau Gwent1,4351,1351,6203,115(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,6003.32.63.77.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon6.0
Tor-faen1,2451,9401,9903,600(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3,1002.23.43.56.3(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.4
Sir Fynwy6156058602,260(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,8901.11.11.64.1(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.4
Casnewydd2,7353,3203,8007,140(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon6,7352.93.54.07.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon7.0
Caerdydd5,3805,6457,50515,440(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon14,1252.22.33.06.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.7

Metadata

Teitl

Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf

20 Gorffennaf 2021 20 Gorffennaf 2021

Diweddariad nesaf

19 Awst 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

1999 i 2021

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Allweddeiriau

Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra

Ansawdd ystadegol

Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.