Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoliMai 2013Cliciwch yma i ddidoliMai 2014Cliciwch yma i ddidoliMai 2015Cliciwch yma i ddidoliMai 2016Cliciwch yma i ddidoliMai 2017Cliciwch yma i ddidoliMai 2013Cliciwch yma i ddidoliMai 2014Cliciwch yma i ddidoliMai 2015Cliciwch yma i ddidoliMai 2016Cliciwch yma i ddidoliMai 2017
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig1,495,7801,094,135806,590783,245(p) 817,0853.72.72.01.9(p) 2.0
[Lleihau]Cymru75,79559,78545,25543,920(p) 40,7103.93.12.42.3(p) 2.1
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru15,45011,9658,8158,640(p) 7,8153.72.92.12.1(p) 1.9
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn2,1251,4951,2551,265(p) 1,0405.13.63.13.1(p) 2.5
Gwynedd2,2601,8051,3951,455(p) 1,3203.02.41.92.0(p) 1.8
Conwy2,5752,0051,4201,505(p) 1,4153.83.02.12.3(p) 2.1
Sir Ddinbych2,1901,6501,2501,225(p) 1,0603.92.92.32.2(p) 1.9
Sir y Fflint2,9852,2401,6801,610(p) 1,5553.12.41.81.7(p) 1.6
Wrecsam3,3152,7751,8151,575(p) 1,4353.93.32.11.9(p) 1.7
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru2,6351,8401,4001,310(p) 1,2352.11.51.11.1(p) 1.0
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1,7651,240910815(p) 7602.31.61.21.1(p) 1.0
Ceredigion870600490500(p) 4751.81.31.11.1(p) 1.0
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru14,70011,6959,4709,850(p) 9,1503.52.82.22.3(p) 2.2
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro2,4001,9051,6101,665(p) 1,5303.32.62.22.3(p) 2.1
Sir Gaerfyrddin3,4752,6552,1202,220(p) 2,0403.12.41.92.0(p) 1.9
Abertawe5,3104,4403,6653,700(p) 3,4953.52.92.42.4(p) 2.3
Castell-nedd Port Talbot3,5202,6902,0752,265(p) 2,0804.03.12.42.6(p) 2.4
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru43,00034,28525,57024,120(p) 22,5104.53.62.72.5(p) 2.4
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr3,2352,4851,8001,915(p) 1,9003.72.82.02.2(p) 2.1
Bro Morgannwg2,4601,9801,5351,380(p) 1,4053.12.52.01.8(p) 1.8
Rhondda Cynon Taf6,8005,1803,8353,640(p) 3,4904.63.52.62.4(p) 2.3
Merthyr Tudful2,2001,5601,0251,070(p) 1,0805.84.22.72.9(p) 2.9
Caerffili5,6704,6753,7453,545(p) 3,0455.04.13.33.1(p) 2.7
Blaenau Gwent3,2852,3751,8051,745(p) 1,4407.45.44.14.0(p) 3.3
Tor-faen2,8952,0501,4851,430(p) 1,2655.13.62.62.5(p) 2.2
Sir Fynwy1,270990670660(p) 6402.31.81.21.2(p) 1.2
Casnewydd5,1354,4203,3752,990(p) 2,7905.64.83.73.2(p) 3.0
Caerdydd10,0508,5706,2905,745(p) 5,4554.23.62.62.4(p) 2.3

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
16 Mehefin 2017 16 Mehefin 2017

Diweddariad nesaf
14 Gorffennaf 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2017

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mai 2017, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015) ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra