Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoliGorffenaf 2016Cliciwch yma i ddidoliGorffenaf 2017Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2013Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2014Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2015Cliciwch yma i ddidoliGorffenaf 2016Cliciwch yma i ddidoliGorffenaf 2017Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2013Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2014Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2015
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig768,325(p) 803,7701,418,9351,000,755784,9851.9(p) 1.93.52.41.9
[Lleihau]Cymru42,515(p) 39,01571,60055,00044,4552.2(p) 2.03.72.92.3
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru8,235(p) 7,44514,63010,8358,6852.0(p) 1.83.52.62.1
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn1,190(p) 9701,9051,3251,245(r) 3.0(p) 2.44.63.23.1
Gwynedd1,345(p) 1,2202,0751,6001,3251.8(p) 1.62.82.21.8
Conwy1,460(p) 1,2852,5201,7801,4352.2(p) 1.93.82.72.2
Sir Ddinbych1,155(p) 9902,0301,5201,2452.1(p) 1.83.62.72.2
Sir y Fflint1,530(p) 1,6102,9052,1051,6301.6(p) 1.73.02.21.7
Wrecsam1,550(p) 1,3703,2002,5101,8051.8(p) 1.63.73.02.1
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru1,260(p) 1,1702,3851,6601,3401.0(p) 1.01.91.31.1
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys790(p) 7151,6051,0958451.0(p) 0.92.11.41.1
Ceredigion475(p) 4607855654951.0(p) 1.01.61.21.1
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru9,405(p) 8,73513,47510,7659,4552.2(p) 2.13.22.52.2
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro1,535(p) 1,4052,1901,6551,5552.1(p) 2.03.02.32.2
Sir Gaerfyrddin2,170(p) 2,0053,1952,4702,1552.0(p) 1.82.92.22.0
Abertawe3,550(p) 3,4004,9854,0703,5952.3(p) 2.23.22.72.3
Castell-nedd Port Talbot2,150(p) 1,9253,1052,5702,1502.4(p) 2.23.52.92.4
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru23,615(p) 21,66541,10531,74024,9802.5(p) 2.34.33.32.6
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr1,930(p) 1,8002,9852,1901,8252.2(p) 2.03.42.52.1
Bro Morgannwg1,355(p) 1,3752,3251,7751,5051.7(p) 1.83.02.31.9
Rhondda Cynon Taf3,600(p) 3,3556,4704,8003,8052.4(p) 2.34.33.22.6
Merthyr Tudful1,020(p) 1,0852,0601,4009952.7(p) 2.95.53.72.6
Caerffili3,360(p) 3,0205,3704,3303,6953.0(p) 2.74.73.83.3
Blaenau Gwent1,725(p) 1,4103,1052,2801,7703.9(p) 3.27.05.24.0
Tor-faen1,400(p) 1,1902,7201,8601,4602.5(p) 2.14.83.32.6
Sir Fynwy670(p) 6001,2209056551.2(p) 1.12.21.61.2
Casnewydd2,975(p) 2,6055,0304,1753,1353.2(p) 2.85.54.53.4
Caerdydd5,585(p) 5,2309,8208,0306,1302.3(p) 2.14.13.32.5

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
18 Awst 2017 18 Awst 2017

Diweddariad nesaf
15 Medi 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2017

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mai 2017, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015) ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra