Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoliHydref 2013Cliciwch yma i ddidoliHydref 2014Cliciwch yma i ddidoliHydref 2015Cliciwch yma i ddidoliHydref 2016Cliciwch yma i ddidoliHydref 2017Cliciwch yma i ddidoliHydref 2013Cliciwch yma i ddidoliHydref 2014Cliciwch yma i ddidoliHydref 2015Cliciwch yma i ddidoliHydref 2016Cliciwch yma i ddidoliHydref 2017
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig1,270,600898,870756,520764,210(p) 789,2853.12.21.81.8(p) 1.9
[Lleihau]Cymru65,85549,50543,28541,395(p) 37,4303.42.62.32.2(p) 1.9
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru13,6659,5708,5158,070(p) 7,0653.32.32.01.9(p) 1.7
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn1,7651,2301,2451,120(p) 9154.33.03.12.8(p) 2.3
Gwynedd1,9651,4651,3751,310(p) 1,1502.62.01.81.7(p) 1.5
Conwy2,3101,5801,4051,410(p) 1,1803.42.42.12.1(p) 1.8
Sir Ddinbych1,8701,3101,2301,115(p) 9403.32.32.22.0(p) 1.7
Sir y Fflint2,6901,8251,5251,540(p) 1,6752.81.91.61.6(p) 1.8
Wrecsam3,0652,1601,7301,570(p) 1,2103.62.52.01.9(p) 1.4
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru2,1401,6101,3451,300(p) 1,1451.71.31.11.1(p) 0.9
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1,3851,035825790(p) 6801.81.31.11.0(p) 0.9
Ceredigion755575520510(p) 4651.61.21.11.1(p) 1.0
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru12,3609,5108,9659,200(p) 8,3452.92.22.12.2(p) 2.0
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro2,0351,5101,5701,535(p) 1,3652.82.12.22.1(p) 1.9
Sir Gaerfyrddin2,9102,1202,0352,125(p) 1,8902.61.91.81.9(p) 1.7
Abertawe4,5803,6653,2653,415(p) 3,3203.02.42.12.2(p) 2.1
Castell-nedd Port Talbot2,8352,2202,0952,125(p) 1,7703.22.52.42.4(p) 2.0
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru37,69028,81524,46522,825(p) 20,8753.93.02.62.4(p) 2.2
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr2,7202,0251,8851,920(p) 1,7103.12.32.12.2(p) 1.9
Bro Morgannwg2,1951,7001,5151,405(p) 1,2802.82.21.91.8(p) 1.6
Rhondda Cynon Taf5,8854,3503,7853,465(p) 3,2053.92.92.52.3(p) 2.2
Merthyr Tudful1,8651,2709901,020(p) 1,0505.03.42.62.7(p) 2.8
Caerffili5,0103,8853,7203,205(p) 2,9404.43.43.32.9(p) 2.6
Blaenau Gwent2,8052,0401,7151,595(p) 1,2906.34.63.93.6(p) 2.9
Tor-faen2,4101,6851,5651,260(p) 1,3704.23.02.72.2(p) 2.4
Sir Fynwy1,140810610695(p) 5402.11.51.11.3(p) 1.0
Casnewydd4,4453,7802,8902,785(p) 2,5304.84.13.13.0(p) 2.7
Caerdydd9,2157,2605,7855,475(p) 4,9553.93.02.42.2(p) 2.0

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
20 Hydref 2017 20 Hydref 2017

Diweddariad nesaf
16 Tachwedd 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2017

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mai 2017, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015) ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra

Enw
Econ0084