Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2013Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2014Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2015Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2016Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2013Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2014Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2015Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2016Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2017
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig1,203,875839,200733,815748,660(p) 798,3502.92.01.81.8(p) 1.9
[Lleihau]Cymru63,53547,30542,01539,715(p) 37,8703.32.52.22.1(p) 2.0
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru13,7809,8108,7608,165(p) 7,7553.32.32.12.0(p) 1.9
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn1,7051,2501,2551,120(p) 9604.13.03.12.8(p) 2.4
Gwynedd2,2251,6551,4951,445(p) 1,2853.02.22.01.9(p) 1.7
Conwy2,3451,6601,5151,435(p) 1,2803.52.52.32.2(p) 1.9
Sir Ddinbych2,0151,4251,3051,190(p) 1,0353.62.52.42.2(p) 1.9
Sir y Fflint2,5201,7651,5101,500(p) 1,8152.61.91.61.6(p) 1.9
Wrecsam2,9752,0551,6851,475(p) 1,3853.52.42.01.8(p) 1.6
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru2,1351,5251,3651,320(p) 1,2101.71.21.11.1(p) 1.0
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1,335960815795(p) 6701.71.21.11.0(p) 0.9
Ceredigion800565550525(p) 5401.71.21.21.2(p) 1.2
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru11,8909,0358,7908,785(p) 8,5302.82.12.12.1(p) 2.0
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro2,2001,8401,7301,670(p) 1,4803.02.52.42.3(p) 2.1
Sir Gaerfyrddin2,8351,9851,9052,000(p) 1,8352.51.81.71.8(p) 1.7
Abertawe4,1953,2653,1703,110(p) 3,2152.72.12.12.0(p) 2.1
Castell-nedd Port Talbot2,6651,9401,9802,005(p) 2,0053.02.22.32.3(p) 2.3
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru35,72526,93523,10021,450(p) 20,3703.72.82.42.2(p) 2.1
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr2,5651,8701,8001,845(p) 1,7502.92.12.02.1(p) 2.0
Bro Morgannwg2,0801,5701,4301,340(p) 1,2802.72.01.81.7(p) 1.6
Rhondda Cynon Taf5,5203,9453,5053,250(p) 2,9403.72.62.42.2(p) 2.0
Merthyr Tudful1,7951,1351,000970(p) 9704.83.02.72.6(p) 2.6
Caerffili4,8653,8153,5453,065(p) 2,8604.33.43.12.7(p) 2.5
Blaenau Gwent2,6601,8801,6301,510(p) 1,1756.04.33.73.4(p) 2.7
Tor-faen2,2901,6601,4501,205(p) 1,6254.02.92.52.1(p) 2.9
Sir Fynwy1,020745620615(p) 5751.81.31.11.1(p) 1.0
Casnewydd4,3803,6102,7102,675(p) 2,4404.83.92.92.9(p) 2.6
Caerdydd8,5506,7005,4104,975(p) 4,7603.62.82.22.0(p) 1.9

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
26 Ionawr 2018 26 Ionawr 2018

Diweddariad nesaf
23 Chwefror 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2017

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mai 2017, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015) ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra