Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2014Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2015Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2016Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2017Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2018Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2014Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2015Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2016Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2017Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2018
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig1,200,145855,810805,455817,320(p) 890,5252.92.11.92.0(p) 2.1
[Lleihau]Cymru65,31548,46546,07542,995(p) 43,0203.42.52.42.2(p) 2.2
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn1,6401,2451,3501,150(p) 1,0604.03.13.42.9(p) 2.6
Gwynedd2,1801,6001,6151,535(p) 1,4202.92.12.22.0(p) 1.9
Conwy2,3001,6251,6751,565(p) 1,4253.42.42.52.4(p) 2.2
Sir Ddinbych1,8751,4001,3301,190(p) 1,1603.32.52.42.2(p) 2.1
Sir y Fflint2,5401,7751,6051,580(p) 2,0302.71.91.71.7(p) 2.2
Wrecsam2,9902,0151,6651,500(p) 1,8053.52.42.01.8(p) 2.1
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1,3401,020910825(p) 7851.71.31.21.1(p) 1.0
Ceredigion720540545535(p) 5401.51.21.21.2(p) 1.2
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro2,2601,8951,8301,735(p) 1,5403.12.62.62.4(p) 2.1
Sir Gaerfyrddin2,9352,1652,1852,210(p) 2,2252.72.02.02.0(p) 2.0
Abertawe4,8503,6253,7403,580(p) 3,9853.22.42.42.3(p) 2.6
Castell-nedd Port Talbot3,0152,2452,3152,175(p) 2,6453.42.62.62.5(p) 3.0
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr2,7301,9451,9152,045(p) 1,8453.12.22.22.3(p) 2.1
Bro Morgannwg2,1901,7051,5051,475(p) 1,3552.82.21.91.9(p) 1.7
Rhondda Cynon Taf5,6303,9804,0653,670(p) 3,3353.82.72.72.5(p) 2.2
Merthyr Tudful1,7701,1001,1201,115(p) 1,0504.72.93.03.0(p) 2.8
Caerffili4,8854,0303,7003,230(p) 2,9604.33.63.32.9(p) 2.6
Blaenau Gwent2,5401,9701,8101,560(p) 1,2855.84.54.13.6(p) 2.9
Tor-faen2,2501,6451,4701,315(p) 1,8453.92.92.62.3(p) 3.3
Sir Fynwy1,130715730670(p) 6552.01.31.31.2(p) 1.2
Casnewydd4,5603,5153,1602,910(p) 2,9705.03.83.43.1(p) 3.2
Caerdydd8,9856,7155,8305,415(p) 5,1003.72.82.42.2(p) 2.1

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
19 Ebrill 2018 19 Ebrill 2018

Diweddariad nesaf
17 Mai 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2018

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mai 2017, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015) ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra