Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn(Esgynnol)[Hidlo]
Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Cyfradd[Lleihau]Lefel
Cliciwch yma i ddidoliAwst 2014Cliciwch yma i ddidoliAwst 2015Cliciwch yma i ddidoliAwst 2016Cliciwch yma i ddidoliAwst 2017Cliciwch yma i ddidoliAwst 2018Cliciwch yma i ddidoliAwst 2014Cliciwch yma i ddidoliAwst 2015Cliciwch yma i ddidoliAwst 2016Cliciwch yma i ddidoliAwst 2017Cliciwch yma i ddidoliAwst 2018
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig2.41.91.91.9(p) 2.2968,545783,665775,150802,270(p) 919,000
[Lleihau]Cymru2.82.32.22.0(p) 2.353,26544,69543,03539,005(p) 44,520
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn3.13.12.92.3(p) 2.11,2901,2801,180930(p) 860
Gwynedd2.11.81.81.6(p) 1.51,5101,3651,3251,185(p) 1,130
Conwy2.62.22.21.9(p) 2.11,7151,4401,4751,245(p) 1,355
Sir Ddinbych2.52.22.01.7(p) 2.31,4151,2051,120950(p) 1,245
Sir y Fflint2.11.71.61.7(p) 2.42,0301,6251,5451,615(p) 2,245
Wrecsam2.92.11.91.7(p) 2.72,4501,7851,5401,380(p) 2,215
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1.41.11.00.9(p) 0.91,080835800690(p) 715
Ceredigion1.21.11.11.0(p) 0.9575485485450(p) 420
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro2.32.12.11.9(p) 1.81,6501,5151,5201,370(p) 1,305
Sir Gaerfyrddin2.12.02.01.8(p) 1.92,3802,2302,2451,990(p) 2,095
Abertawe2.52.32.32.2(p) 3.13,8803,5903,6253,425(p) 4,895
Castell-nedd Port Talbot2.82.52.62.2(p) 3.32,4352,1752,2501,975(p) 2,895
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr2.42.12.22.0(p) 2.12,1601,8752,0051,815(p) 1,885
Bro Morgannwg2.21.91.81.7(p) 1.51,7201,5101,3951,375(p) 1,155
Rhondda Cynon Taf3.12.62.52.3(p) 2.14,6153,8053,6803,375(p) 3,090
Merthyr Tudful3.72.72.72.9(p) 2.51,3809951,0301,085(p) 935
Caerffili3.73.33.02.8(p) 2.44,1803,7653,3803,105(p) 2,670
Blaenau Gwent5.14.03.93.2(p) 2.52,2351,7451,7251,405(p) 1,100
Tor-faen3.22.72.52.1(p) 3.51,8151,5101,4051,205(p) 1,995
Sir Fynwy1.61.21.21.1(p) 1.1900665685585(p) 610
Casnewydd4.53.43.22.8(p) 3.74,1103,1402,9452,650(p) 3,535
Caerdydd3.22.52.32.1(p) 2.57,7356,1605,6755,200(p) 6,170

Metadata

Teitl
Hawlio budd-daliadau misol yn ôl awdurdod lleol preswylio yn seiliedig ar gyfradd (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL

Diweddariad diwethaf
13 Medi 2018 13 Medi 2018

Diweddariad nesaf
18 Hydref 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y data eu cyhoeddi bob mis ac NID ydynt wedi'u haddasu'n dymhorol. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o amcangyfrifon y boblogaeth breswyl 16-64 oed.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2018

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mai 2017, adolygwyd y data Arolwg o'r Llafurlu yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015) ac adolygiad o broses addasiad tymhorol.

Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra