Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lwfans Ceisio Gwaith yn ôl awdurdod lleol, mesur a hyd (heb ei addasu'n dymhorol)
None
[Lleihau]oed[Hidlwyd]
-
oed 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Cyfnod[Hidlo]
-
Cyfnod 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]% o gyfanswm yr hawlwyr
[Lleihau]Pob cyfnodCliciwch yma i ddidoliPob cyfnod[Lleihau]Pob cyfnodCliciwch yma i ddidoliPob cyfnod
Cliciwch yma i ddidoliDros 6 misCliciwch yma i ddidoliDros 12 misCliciwch yma i ddidoliDros 18 misCliciwch yma i ddidoliDros 24 misCliciwch yma i ddidoliDros 6 misCliciwch yma i ddidoliDros 12 misCliciwch yma i ddidoliDros 18 misCliciwch yma i ddidoliDros 24 mis
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig826,220533,610393,300309,7101,800,865138.889.866.252.1300.0
[Lleihau]Cymru48,61532,23523,96518,740101,145146.297.672.756.8300.0
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd32,08521,35015,87512,42565,885148.699.774.358.2300.0
Gorllewin Cymru a'r CymoeddIsle of Anglesey1,6101,1408857052,860172.2123.497.277.6300.0
Gwynedd1,6851,1708957103,340155.0109.083.966.9300.0
Conwy1,5209756905203,145147.795.968.151.1300.0
Denbighshire1,2307905654402,635143.793.667.152.2300.0
Ceredigion5353452602051,225133.285.964.551.1300.0
Pembrokeshire2,0151,3209457154,060152.7101.473.355.9300.0
Carmarthenshire2,4801,6551,2259455,105148.9100.174.257.1300.0
Swansea3,7452,3801,7001,2858,070141.790.965.249.2300.0
Neath Port Talbot1,9251,1958606554,460132.182.759.845.8300.0
Bridgend1,8451,1408156154,350129.080.157.343.3300.0
Rhondda Cynon Taf4,4402,9202,1501,6609,325145.696.771.054.6300.0
Merthyr Tydfil1,2808957055702,515154.5108.284.968.4300.0
Caerphilly4,3753,1152,4151,9708,050164.3117.891.875.0300.0
Blaenau Gwent2,1051,4551,1209203,985161.4112.986.870.8300.0
Torfaen1,3008606405002,745141.493.169.554.5300.0
[Lleihau]Dwyrain Cymru16,53010,8908,0856,31035,265141.793.669.554.3300.0
Dwyrain CymruFlintshire1,3208656455102,830141.994.070.355.2300.0
Wrexham1,7151,1458606703,525145.597.673.657.6300.0
Powys8355454153351,920134.589.369.055.6300.0
Vale of Glamorgan1,6701,1108206403,735136.191.467.652.7300.0
Monmouthshire5753602602001,510114.071.251.339.6300.0
Newport3,4752,3451,7651,4057,050147.899.574.759.5300.0
Cardiff6,9504,5153,3252,56014,695143.293.168.652.9300.0

Metadata

Teitl
Nifer y bobl sy'n hawlio yn ôl hyd (heb ei haddasu'n dymhorol)

Diweddariad diwethaf
20 Ionawr 2017 20 Ionawr 2017

Diweddariad nesaf
Ionawr 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data hyn yn gyfrifiad o'r holl bersonau sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra h.y. Lwfans Ceisio Gwaith, ac wedi'u seilio ar hawliadau cyfrifiadurol yn unig.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cyfartaleddau blynyddol yw'r data ac NID ydynt wedi'u haddasu i gymryd i ystyriaeth ddiffygion parhad yn y data yn y gorffennol, er mai rhai mân yw'r rhain ers 1996. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o'r CYFANSWM hawlwy

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1996 i 2016

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gan fod yr holl lefelau nifer hawlwyr yn y set ddata hon wedi'u talgrynnu'n annibynnol i'r 5 agosaf, mae'n bosibl na fydd y ffigurau'n adio'n union.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Hawlio budd-daliadau; Diweithdra