Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lwfans Ceisio Gwaith yn ôl awdurdod lleol, mesur a hyd (heb ei addasu'n dymhorol)
None
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
Oed 1[Hidlo]
BlwyddynData are annual averages for each calendar year. [Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Duration[Hidlo]
-
Duration 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]LefelMae pob lefel o gyfrif hawlwyr yn cael eu talgrynnu i\'r 5 agosaf.[Lleihau]% o gyfanswm yr hawlwyrMynegir hyn fel canran o gyfanswm yr hawlwyr, beth bynnag fo\'u hoedran neu\'r cyfnod.
[Lleihau]Pob cyfnodCliciwch yma i ddidoliPob cyfnod[Lleihau]Pob cyfnodCliciwch yma i ddidoliPob cyfnod
Cliciwch yma i ddidoliDros 6 misCliciwch yma i ddidoliDros 12 misCliciwch yma i ddidoliDros 18 misCliciwch yma i ddidoliDros 24 misCliciwch yma i ddidoliDros 6 misCliciwch yma i ddidoliDros 12 misCliciwch yma i ddidoliDros 18 misCliciwch yma i ddidoliDros 24 mis
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig112,030105,385102,765100,170201,770110.1103.5101.098.4200.0
[Lleihau]Cymru4,2053,9553,8803,8058,41599.193.291.489.7200.0
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd2,8252,6702,6152,5655,405103.597.895.893.9200.0
Gorllewin Cymru a'r CymoeddIsle of Anglesey215205205205340126.0120.1120.1120.1200.0
Gwynedd175170170170285121.9118.1118.1118.1200.0
Conwy215200195195365116.5108.5105.5105.5200.0
Denbighshire155145145145275112.1104.8104.8104.8200.0
Ceredigion65605555130101.294.085.785.7200.0
Pembrokeshire265250250250395132.7125.3125.3125.3200.0
Carmarthenshire285275265265495114.3110.3106.2106.2200.0
Swansea485455450440785122.6114.9113.7111.2200.0
Neath Port Talbot1151051009530575.368.765.562.2200.0
Bridgend8065656027557.246.446.443.0200.0
Rhondda Cynon Taf17014513513551565.856.152.352.3200.0
Merthyr Tydfil100959595170115.0110.0110.0110.0200.0
Caerphilly340325320315625104.999.798.397.0200.0
Blaenau Gwent12011011010524599.891.691.687.3200.0
Torfaen5550504019058.953.353.342.8200.0
[Lleihau]Dwyrain Cymru1,3801,2951,2601,2403,01091.485.783.482.1200.0
Dwyrain CymruFlintshire14513012512039574.867.164.762.0200.0
Wrexham8575707025567.159.255.255.2200.0
Powys110100959525088.880.876.676.6200.0
Vale of Glamorgan15514013513035088.680.077.174.3200.0
Monmouthshire8070706520580.470.570.565.0200.0
Newport25024023523551596.993.091.191.1200.0
Cardiff5555355305301,045104.3100.499.699.6200.0

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hyn yn gyfrifiad o'r holl bersonau sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra h.y. Lwfans Ceisio Gwaith, ac wedi'u seilio ar hawliadau cyfrifiadurol yn unig.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cyfartaleddau blynyddol yw'r data ac NID ydynt wedi'u haddasu i gymryd i ystyriaeth ddiffygion parhad yn y data yn y gorffennol, er mai rhai mân yw'r rhain ers 1996. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o'r CYFANSWM hawlwy

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

1996 i 2023

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gan fod yr holl lefelau nifer hawlwyr yn y set ddata hon wedi'u talgrynnu'n annibynnol i'r 5 agosaf, mae'n bosibl na fydd y ffigurau'n adio'n union.

Teitl

Nifer y bobl sy'n hawlio yn ôl hyd (heb ei haddasu'n dymhorol)

Diweddariad diwethaf

1 Chwefror 2024 1 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

Chwefror 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau

Hawlio budd-daliadau; Diweithdra