Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlydd seiliedig preswylydd gyfrif yn ôl blwyddyn ac ardal (heb ei addasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
[Lleihau]Ardal 1
-
Ardal 2
BlwyddynData are annual averages for each calendar year. [Hidlo]
[Lleihau]LefelNifer y bobl sy\'n hawlio  lwfans ceisio gwaith.[Lleihau]CyfraddNifer y bobl sy\'n hawlio budd-daliadau fel canran o\'r boblogaeth 16-64 oed.
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorllewin Cymru a'r Cymoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorllewin Cymru a'r Cymoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain Cymru
19843,159,821113,28760,048173,336..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
19853,271,232118,47262,106180,578..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
19863,292,867118,10261,094179,195..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
19872,953,396103,67853,335157,013..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
19882,370,38387,37842,579129,957..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
19891,798,71366,28230,72797,009..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
19901,664,51658,36327,96986,331..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
19912,291,94275,24837,921113,169..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
19922,778,59182,84044,341127,1817.67.26.97.1
19932,919,22484,34346,794131,1368.07.47.37.3
19942,636,47877,40243,335120,7367.26.86.86.8
19952,325,64569,65638,135107,7916.36.15.96.0
19962,122,24567,50935,158102,6675.75.95.45.7
19971,602,44253,91226,39680,3084.34.74.14.5
19981,362,34047,29922,51669,8153.74.13.43.9
19991,263,00144,29020,60364,8943.43.93.13.6
20001,102,25739,50418,36657,8702.93.42.83.2
2001982,99835,14416,67951,8232.63.12.52.9
2002958,75931,61215,98847,5992.52.72.42.6
2003945,89429,90015,19745,0972.52.62.22.4
2004866,14427,28713,44840,7352.22.32.02.2
2005874,41727,83613,87741,7132.22.32.02.2
2006956,73229,56815,10344,6712.42.52.22.4
2007872,95927,38413,64041,0232.22.31.92.1
2008912,02030,21415,53645,7502.32.52.22.4
20091,535,60550,51026,92877,4373.84.23.74.0
20101,502,68347,11126,33673,4473.73.93.63.8
20111,539,69547,85527,20075,0553.83.93.73.9
20121,589,58051,05028,68479,7353.94.24.04.1
20131,424,11546,77026,23573,0053.53.93.63.8
20141,038,29035,98020,98556,9602.53.02.93.0
2015799,94529,38516,09045,4751.92.52.22.4
2016774,15028,53514,55043,0901.92.42.02.2
2017796,50526,11013,53039,6401.92.21.92.1
2018902,90527,90515,76543,6702.22.32.22.3
20191,130,88535,08020,12555,2052.72.92.82.9
20202,237,66062,83537,325100,1605.35.25.15.2
20212,279,58558,57036,68595,2555.44.95.0(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.5.0
2022(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu1,591,395(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.40,775(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.25,560(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.66,3353.83.43.5(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.3.5
2023(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,537,850(p) The data item is provisional.37,725(p) The data item is provisional.24,100(p) The data item is provisional.61,830(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.6(p) The data item is provisional.3.1(p) The data item is provisional.3.3(p) The data item is provisional.3.3

Metadata

Teitl

Nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau ar sail preswyliaeth yn ôl ardal (heb ei addasu'n dymhorol)

Diweddariad diwethaf

1 Chwefror 2024 1 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

Chwefror 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cyfartaleddau blynyddol yw'r data ac NID ydynt wedi'u haddasu i gymryd i ystyriaeth ddiffygion parhad yn y data yn y gorffennol, er mai rhai mân yw'r rhain ers 1996. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o'r boblogaeth bre

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

1984 i 2023

Ansawdd ystadegol

Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau

Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra