Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Hawlydd seiliedig preswylydd gyfrif yn ôl blwyddyn ac ardal (heb ei addasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
[Lleihau]Ardal 1
-
Ardal 2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorllewin Cymru a'r Cymoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorllewin Cymru a'r Cymoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain Cymru
19843,159,821113,28760,048173,336........
19853,271,232118,47262,106180,578........
19863,292,867118,10261,094179,195........
19872,953,396103,67853,335157,013........
19882,370,38387,37842,579129,957........
19891,798,71366,28230,72797,009........
19901,664,51658,36327,96986,331........
19912,291,94275,24837,921113,169........
19922,778,59182,84044,341127,1817.67.26.97.1
19932,919,22484,34346,794131,1368.07.47.37.3
19942,636,47877,40243,335120,7367.26.86.86.8
19952,325,64569,65638,135107,7916.36.15.96.0
19962,122,24567,50935,158102,6675.75.95.45.7
19971,602,44253,91226,39680,3084.34.74.14.5
19981,362,34047,29922,51669,8153.74.13.43.9
19991,263,00144,29020,60364,8943.43.93.13.6
20001,102,25739,50418,36657,8702.93.42.83.2
2001982,99835,14416,67951,8232.63.12.52.9
2002958,75931,61215,98847,5992.52.72.42.6
2003945,89429,90015,19745,0972.52.62.22.4
2004866,14427,28713,44840,7352.22.32.02.2
2005874,41727,83613,87741,7132.22.32.02.2
2006956,73229,56815,10344,6712.42.52.22.4
2007872,95927,38413,64041,0232.22.31.92.1
2008912,02030,21415,53645,7502.32.52.22.4
20091,535,60550,51026,92877,4373.84.23.74.0
20101,502,68347,11126,33673,4473.73.93.63.8
20111,539,69547,85527,20075,0553.83.93.73.9
20121,589,58051,05028,68479,7353.94.24.04.1
20131,424,11546,77026,23573,0053.53.93.63.8
20141,038,29035,98020,98556,9602.53.02.93.0
2015(r) 799,95529,38516,09045,4751.92.52.22.4
2016(r) 775,26528,58014,58043,1601.92.42.02.2
2017(p) 800,070(p) 26,270(p) 13,595(p) 39,865(p) 1.9(p) 2.2(p) 1.9(p) 2.1

Metadata

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Teitl
Nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau ar sail preswyliaeth yn ôl ardal (heb ei addasu'n dymhorol)

Diweddariad diwethaf
20 Ionawr 2017 20 Ionawr 2017

Diweddariad nesaf
Ionawr 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cyfartaleddau blynyddol yw'r data ac NID ydynt wedi'u haddasu i gymryd i ystyriaeth ddiffygion parhad yn y data yn y gorffennol, er mai rhai mân yw'r rhain ers 1996. Caiff y cyfraddau a roddir yn y set ddata hon eu mynegi fel canrannau o'r boblogaeth bre

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1984 i 2016

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr; Diweithdra