Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Data nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau wedi ei haddasu'n dymhorol fesul gwlad DU/rhanbarth Saesneg, amrywiolyn a mis (ystadegau arbrofol)
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal(Esgynnol)[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]LefelNifer y bobl sy\'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith.[Lleihau]CyfraddCyfraddau seiliedig yn y gweithle sy\'n cael eu cyfrifo drwy fynegi nifer yr hawlwyr sy\'n byw ym mhob ardal fel canran o swyddi\'r gweithlu ynghyd â nifer yr hawlwyr. Swyddi gweithlu yw swm: swyddi gweithwyr cyflogedig; swyddi hunangyflogedig; Lluoedd Ei Mawrhydi a gweithwyr dan hyfforddiant a gefnogir gan y Llywodraeth.
Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2020Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2021Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2020Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2021
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig796,997881,4011,120,8652,575,149(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,322,1702.22.43.06.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.8
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Lloegr646,773720,620929,6752,187,849(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,993,8232.12.32.96.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.8
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr52,67958,10971,202121,464(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon104,5474.14.45.38.5(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon7.3
Gogledd-orllewin Lloegr109,302122,206152,790315,954(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon282,6372.83.13.77.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon6.4
Swydd Efrog a'r Humber75,44083,400102,809220,247(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon199,7632.62.93.56.9(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon6.2
Dwyrain Canolbarth Lloegr46,00150,88969,102164,777(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon144,2421.92.12.76.0(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.3
Gorllewin Canolbarth Lloegr85,22097,900125,720256,556(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon241,4602.83.13.97.5(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon7.0
Dwyrain Lloegr49,17657,05176,268202,660(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon179,5201.51.72.35.6(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.0
Llundain120,821126,237163,404449,356(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon448,3942.02.02.66.6(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon6.5
De-ddwyrain Lloegr64,35573,530101,219284,139(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon252,4251.31.51.95.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.6
De-orllewin Lloegr43,77951,29867,161172,696(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon140,8351.41.72.15.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4.2
[Ehangu]Cymru39,65042,99754,771114,488(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon95,9382.62.73.46.8(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.7
[Ehangu]Yr Alban80,16889,456107,004211,058(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon181,1692.73.13.66.6(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.7
[Ehangu]Gogledd Iwerddon30,40628,32829,41561,754(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon51,2403.33.13.16.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.2

Metadata

Teitl

Data nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau wedi ei haddasu'n dymhorol bob mis yn ôl gwlad DU/rhanbarth yn Lloegr (ystadegau arbrofol)

Diweddariad diwethaf

20 Gorffennaf 2021 20 Gorffennaf 2021

Diweddariad nesaf

19 Awst 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Budd-daliadau wedi ei haddasu'n dymhorol; Diweithdra

Disgrifiad cyffredinol

Mae prif fesur nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra wedi cael ei newid i gynnwys rhai pobl sy'n hawlio Credyd Cynhwysol yn ogystal â phobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, gan arwain at ddiwygiadau ar i fyny i nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra yn ôl i fis Mai 2013. Cyn hynny nid oedd y prif fesur yn cynnwys pobl sy'n hawlio Credyd Cynhwysol.
Mae'r nifer hon yn mesur nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau sy'n gysylltiedig â diweithdra. Rhwng mis Hydref 1996 a mis Ebrill 2013, yr unig fudd-dal cysylltiedig â diweithdra yn y DU oedd y Lwfans Ceisio Gwaith ac felly cyfrifiad o nifer y bobl oedd yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith oedd y nifer hon.
Cafwyd diwygiadau i'r nifer hon yn ôl i fis Ionawr 2012, oedd yn deillio o'r adolygiad blynyddol o'r broses addasu tymhorol, a diwygiadau i'r nifer genedlaethol a rhanbarthol yn ôl i 2001, oedd yn deillio o ddiweddaru'r enwaduron er mwyn cymryd i ystyriaeth yr amcangyfrifon diweddaraf o Swyddi Gweithlu. Cafwyd rhagor o ddiwygiadau i'r nifer yn ôl i fis Mai 2013 yn sgil corffori amcangyfrifon Credyd Cynhwysol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n cael eu cyhoeddi bob mis ac wedi'u haddasu'n dymhorol. Amcangyfrifon seiliedig ar y gweithle yw'r cyfraddau a roddir yn y set ddata hon.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

1999 i 2021

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dros dro yw'r data ar gyfer y mis diweddaraf a chânt eu diwygio pan gyhoeddir data'r mis nesaf.
Ym mis Tachwedd 2016 roedd newidiadau i'r Claimant Count yn ôl i Rhagfyr 2014 oherwydd gwell amcangyfrifon o hawlwyr Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol

Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer arbrofol y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith a hawlwyr credyd cynhwysol di-waith. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.