Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr hawlwyr yn y gweithle yng Nghymru a'r DU wedi'i addasu'n dymhorol yn ôl blwyddyn a mesur (ystadegau arbrofol)
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure2
Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
BlwyddynMae data yn gyfartaledd blynyddol ar gyfer pob blwyddyn galendr. Ers mis Mai 2013, nid yw\'r ffigurau hyn yn cael eu dynodi fel Ystadegau Gwladol ac maent yn cael eu hystyried yn Ystadegau Arbrofol.[Hidlo]
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Cymru
Cliciwch yma i ddidoliLefelCliciwch yma i ddidoliCyfradd (seiliedig ar gweithlu)Cliciwch yma i ddidoliLefelCliciwch yma i ddidoliCyfradd (seiliedig ar gweithlu)
1971648,958..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
1972719,317..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
1973511,342..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
1974514,0921.9..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
1975789,4752.948,1833.9
19761,081,9173.962,6834.9
19771,150,4004.266,7585.2
19781,133,1674.169,6255.3
19791,063,6503.865,7835.0
19801,350,9924.883,5086.4
19812,152,4427.6125,0929.8
19822,521,8839.0142,91711.5
19832,761,8589.9152,22512.3
19842,887,75010.1159,10012.5
19852,997,25010.3165,99213.1
19863,066,63310.5166,68313.0
19872,779,6179.4146,70011.5
19882,253,1177.6122,7179.4
19891,768,0175.995,2087.0
19901,648,1335.585,6176.4
19912,267,8427.6112,0678.5
19922,741,5509.2125,6509.5
19932,876,6429.7129,3759.8
19942,598,5838.8119,0258.9
19952,289,6587.6106,0838.1
19962,087,4927.1100,8757.9
19971,584,4925.279,3336.1
19981,347,7584.569,0255.4
19991,248,0584.164,1425.0
20001,088,4003.557,2584.3
2001969,9423.151,2253.9
2002946,6503.047,0673.5
2003933,0503.044,6003.3
2004853,3422.740,2082.9
2005861,7752.741,2002.9
2006944,9672.944,2173.0
2007864,4672.640,6922.8
2008906,0832.745,5173.1
20091,527,6834.677,1335.2
20101,496,3584.573,1925.1
20111,534,4084.674,8505.2
20121,585,5754.779,6005.5
20131,421,2404.172,8965.0
20141,036,1142.956,8573.7
2015797,9162.345,3803.0
2016772,8182.143,0252.8
2017795,2042.239,5622.6
2018900,4702.543,5272.8
20191,132,9513.055,2983.5
2020(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu2,243,1365.6(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu100,6526.0
2021(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu2,279,857(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu5.7(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu95,2745.7
2022(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu1,590,741(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu4.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu66,3184.0
2023(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1,541,081(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.9(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon61,856(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon3.7

Metadata

Teitl

Nifer y bobl sy'n hawlio yn y gweithle (wedi'i haddasu'n dymhorol)

Diweddariad diwethaf

1 Chwefror 2024 1 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

Chwefror 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf. O fis Mai 2013 ymlaen, nid yw'r ffigurau hyn wedi'u llunio fel Ystadegau Gwladol ac maent yn cael eu hystyried yn Ystadegau Arbrofol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cyfartaleddau blynyddol yw'r data ac maent wedi'u haddasu ar gyfer natur dymhorol a hefyd i gymryd i ystyriaeth ddiffygion parhad yn y data yn y gorffennol er mwyn bod yn gyson â'r cynnwys cyfredol. Mae'r cyfraddau a roddir yn y set ddata hon yn seiliedig

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

1971 i 2023

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ddata'n cael ei dalgrynnu i'r 5 agosaf ac efallai na fydd yn ychwanegu'n union at nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, a gyhoeddwyd ar Nomis, a nifer y bobl allan o waith sy'n hawlio Credyd Cynhwysol, a gyhoeddwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, oherwydd talgrynnu annibynnol.

Ansawdd ystadegol

Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau

Cyfrif nifer yr hawlwyr wedi'i addasu yn dymhorol;