Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr hawlwyr yn y gweithle yng Nghymru a'r DU wedi'i addasu'n dymhorol yn ôl blwyddyn a mesur (ystadegau arbrofol)
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure2
Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Cymru
Cliciwch yma i ddidoliLefelCliciwch yma i ddidoliCyfradd (seiliedig ar gweithlu)Cliciwch yma i ddidoliLefelCliciwch yma i ddidoliCyfradd (seiliedig ar gweithlu)
1971648,958......
1972719,317......
1973511,342......
1974514,0921.9....
1975789,4752.948,1833.9
19761,081,9173.962,6834.9
19771,150,4004.266,7585.2
19781,133,1674.169,6255.3
19791,063,6503.865,7835.0
19801,350,9924.883,5086.4
19812,152,4427.6125,0929.8
19822,521,8839.0142,91711.5
19832,761,8589.9152,22512.3
19842,887,75010.1159,10012.5
19852,997,25010.3165,99213.1
19863,066,63310.5166,68313.0
19872,779,6179.4146,70011.5
19882,253,1177.6122,7179.4
19891,768,0175.995,2087.0
19901,648,1335.585,6176.4
19912,267,8427.6112,0678.5
19922,741,5509.2125,6509.5
19932,876,6429.7129,3759.8
19942,598,5838.8119,0258.9
19952,289,6587.6106,0838.1
19962,087,4927.1100,8757.9
19971,584,4925.279,3336.1
19981,347,7584.569,0255.4
19991,248,0584.164,1425.0
20001,088,4003.557,2584.3
2001969,9423.151,2253.9
2002946,6503.047,0673.5
2003933,0503.044,6003.3
2004853,3422.740,2082.9
2005861,7752.741,2002.9
2006944,9672.944,2173.0
2007864,4672.640,6922.8
2008906,0832.745,5173.1
20091,527,6834.677,1335.2
20101,496,3584.573,1925.1
20111,534,4084.674,8505.2
20121,585,5754.779,6005.5
20131,421,2404.272,8965.0
20141,036,1143.056,8573.8
2015797,9162.345,3803.0
2016773,7572.243,0882.8
2017799,1132.239,8292.5
2018(p) 916,541(p) 2.6(p) 44,284(p) 2.8

Metadata

Teitl
Nifer y bobl sy'n hawlio yn y gweithle (wedi'i haddasu'n dymhorol)

Diweddariad diwethaf
24 Ionawr 2019 24 Ionawr 2019

Diweddariad nesaf
Ionawr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Ystadegau y Farchnad Lafur, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r gyfres arbrofol hon yn cyfrif nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol sydd allan o waith ac mae'n disodli nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith fel y prif ddangosydd o nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau am y rheswm o fod yn ddi-waith yn bennaf. O fis Mai 2013 ymlaen, nid yw'r ffigurau hyn wedi'u llunio fel Ystadegau Gwladol ac maent yn cael eu hystyried yn Ystadegau Arbrofol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cyfartaleddau blynyddol yw'r data ac maent wedi'u haddasu ar gyfer natur dymhorol a hefyd i gymryd i ystyriaeth ddiffygion parhad yn y data yn y gorffennol er mwyn bod yn gyson â'r cynnwys cyfredol. Mae'r cyfraddau a roddir yn y set ddata hon yn seiliedig

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1971 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ddata'n cael ei dalgrynnu i'r 5 agosaf ac efallai na fydd yn ychwanegu'n union at nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, a gyhoeddwyd ar Nomis, a nifer y bobl allan o waith sy'n hawlio Credyd Cynhwysol, a gyhoeddwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, oherwydd talgrynnu annibynnol.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir dau fesur safonol o ddiweithdra yn ystadegau swyddogol y DU, sef nifer y bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra a mesur diweithdra'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesurau'n wahanol ac mae gan y naill a'r llall fanteision ac anfanteision.
Mae'r cyntaf yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra. Gan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu ac felly gellir ei ddadgyfuno i lefelau manylder uchel iawn. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy'n ddi-waith ac nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio.
Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra. Fodd bynnag, gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar sampl ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Dilynwch y ddolen we i'r arweiniad i'r ffynonellau data i gael mwy o wybodaeth.

Allweddeiriau
Cyfrif nifer yr hawlwyr wedi'i addasu yn dymhorol;