Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014 yn ôl graddfeydd ac ardaloedd cynnyrch ehangach is
None
Math o ddata[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Maes[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliMALICNoder bod graddfeydd MALIC wedi eu diwygio ar 12/08/2015 oherwydd camgymeriad yn y data maes incwm a ddarparwyd gan drydydd parti.<br /><br />Mae\'r Mynegai wedi ei lunio o swm wedi\'i bwysoli o\'r sgôr amddifadedd ar gyfer pob maes. Mae\'r pwysolion yn adlewyrchu pwysigrwydd y maes fel agwedd o amddifadedd, ac ansawdd y dangosyddion sydd ar gael ar gyfer y maes hwnnw.<br /><br />Y meysydd a\'u pwysolion ar gyfer MALlC 2014 yw:<br />Incwm 23.5%<br />Cyflogaeth 23.5%<br />Iechyd 14%<br />Addysg 14%<br />Mynediad Daeryddol i Wasanaethau 10%<br />Diogelwch Cymunedol 5%<br />Amgylchedd Ffisegol 5%<br />Tai 5%Cliciwch yma i ddidoliIncwmNoder bod y maes hwn wedi ei ddiwygio ar 12/08/2015 oherwydd camgymeriad yn y data a ddarparwyd gan drydydd parti.<br /><br />Mae newidiadau diweddar i’r gyfundrefn les yn golygu bod trothwyon cymhwysedd a meini prawf rhai budd-daliadau wedi newid, neu ar fin, newid. Mae hyn yn golygu nad yw data\'r dangosyddion yn gwbl gsyon â blynyddoedd blaenorol.Cliciwch yma i ddidoliCyflogaethMae newidiadau diweddar i’r gyfundrefn les yn golygu bod trothwyon cymhwysedd a meini prawf rhai budd-daliadau wedi newid, neu ar fin, newid. Mae hyn yn golygu nad yw data\'r dangosyddion yn gwbl gsyon â blynyddoedd blaenorol.Cliciwch yma i ddidoliIechydMae\'r pwysolion wedi newid ychydig ar gyfer MALlC 2014.Cliciwch yma i ddidoliAddysgCafwyd nifer o newidiadau methodolegol i\'r dangosyddion ers MALlC 2011. Mae\'r rhestr gyflawn o newidiadau fel a ganlyn:<br /><br />Heb newid:<br />Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 2<br /><br />Wedi newid:<br />Nifer yr Oedolion 25-64 oed Heb Gymwysterau<br />Sgôr Pwyntiau Cyfartalog wedi\'i chapio Cyfnod Allweddol 4 <br /><br />Wedi ychwanegu:<br />Lefel 2 Cyfnod Allweddol 4 Cynhwysol<br />Absenoliaeth Mynych<br /><br />Wedi tynnu:<br />Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Cyfnod Allweddol 3<br />Sgôr Pwyntiau Cyfartalog Ehangach Cyfnod Allweddol 4<br />Absenoliaeth Ysgol Gynradd<br />Absenoliaeth Ysgol Uwchradd<br /><br />Nid yw pwysolion u dangosyddion yr un fath â MALlC 2011, gan fod y dangosyddion ychydig yn wahanol.  Fodd bynnag, mae\'r methodoleg a ddefnyddiwyd i lunio\'r maes yr un peth ag yn MALlC 2011. <br />Cliciwch yma i ddidoliMynediad i WasanaethauMae\'r methodoleg ar gyfer y maes mynediad daearyddol i wasanaethau wedi newidyn sylweddol rhwng MALlC 2011 a MALlC 2014. Mae\'r newidiadau ar gyfer MALlC 2014 fel a ganlyn: <br />- cynnwys trafnidiaeth breifat<br />- cynnwys fferyllfeydd a gorsafoedd petrol<br />- nid yw\'n cynnwys deintydd y GIG ac arhosfa trafnidiaeth gyhoeddus<br />- mesurir amseroedd teithio i\'r pwynt gwasanaethu agosaf, yn hytrach na\'r 10 pwynt gwasanaethu agosaf ar gyfer pob dangosydd<br />Cliciwch yma i ddidoliDiogelwch CymunedolAr gyfer MALlC 2014, defnyddiwyd dangsoydd am Achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn hytrach na dangosydd canran y troseddwyr ifanc a chanran y troseddwyr sy’n oedolion. <br />Mae’r enwadur ar gyfer y dangosyddion lladrad, troseddu treisgar a difrod troseddol a gofnodir gan yr heddlu wedi newid ar gyfer MALIC 2014 o gymharu â MALIC 2011, trwy ddiddymu’r boblogaeth gweithle amhreswyl. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn x (link to denominator note).<br />Mae pwysolion y dangosyddion yn y maes cyfan yn wahanol i MALlC 2011, gan fod y dangosyddion yn wahanol. Fodd bynnag, mae\'r methodoleg a ddefnyddiwyd i lunio\'r maes yr un peth ag yn MALlC 2011. <br />Cliciwch yma i ddidoliAmgylchedd FfisegolMae\'r methodoleg a ddefnyddiwyd I greu\'r dangosyddion ar yr amgylchedd ffisegol yr un fath ar gyfer MALlC 2014 ag ydoedd ar gyfer MALlC 2011. Fodd bynnag, cafwyd rhai newidiadau/gwelliannau technegol i\'r dangosyddion ansawdd aer a llifogydd.Cliciwch yma i ddidoliTaiYn MALlC 2011, roedd gan y ddau ddangosydd bwysolion cyfartal. Mae\'r pwysolion wedi newid ar gyfer MALlC 2014 i gydnabod y ffaith bod diffyg gwres canolog yn dod yn ddangosydd cynyddol wael o ansawdd tai dros amser.
[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 18619298671,2277972198041,776744
Aberffraw a Rhosneigr 21,1531,0979981,3471,2554451,6561,653378
Porth Amlwch5004836074506206283921,387219
Amlwch Wledig1,1261,1109481,2541,1583381,1801,7891,033
Biwmares1,2311,0191,2421,5719649091,063804500
Botffordd9339568681,1751,3721751,5551,574415
Bodorgan9721,1021,1051,0541,4651501,740789340
Braint1,7811,4501,5841,7251,7631,8091,6021,475815
Bryngwran7426777579071,0372391,2031,394504
Brynteg1,4851,2491,3001,5381,4064991,5821,7301,323
Cadnant (Ynys Môn)1,6341,5681,6021,7981,2491,5587481,261335
Cefni1,4091,0121,0821,5061,7681,2004691,2381,534
Cwm Cadnant1,6731,7201,5771,6951,6353741,7651,5781,346
Cyngar1,0318207541,0521,3641,0497099991,167
Gwyngyll1,7331,4581,5871,0871,8371,4651,6141,4701,607
Tref Caergybi2091491943394441,51528941301
Kingsland326231351393468683325737622
Llanbadrig9808508611,1807558989419601,038
Llanbedr-goch11,3351,1571,2691,3161,3014631,3411,3861,004
Llanddyfnan1,3751,4591,3751,4821,4931521,7661,6541,118
Llaneilian9699789351,1591,1261791,5981,599802
Llanfaethlu7219031,0581,0061,167561,4131,68665
Llanfair-yn-Neubwll 18739191,1626068722171,4231,761770
Llanfair-yn-Neubwll 29158051,2301,3738191681,1621,864445
Llanfihangel Ysgeifiog1,1151,2601,2871,5201,2693201,374397211
Llangoed9431,0821,0739771,229691,5381,898853
Llanidan1,0171,0541,0761,0471,4122081,6651,372368
Llannerch-y-medd6407078111,005962441,2291,571302
London Road2381942324772231,134174513646
Maeshyfryd3762413235414209724771,283730
Mechell8529829401,1991,263771,4781,426410
Moelfre9419841,1108767142061,3951,5611,456
Morawelon168138175453135601198626405
Parc a'r Mynydd1,2139981,0321,2089728238181,8631,646
Pentraeth1,0571,1091,1181,3261,2591861,6161,247397
Porthyfelin 12682491505943581,417302203580
Porthyfelin 21,0188268429106041,7221,0931,2531,580
Rhosyr6647467231,2596651931,396656317
Trearddur 11,3121,4041,4901,2741,4851231,5731,3031,120
Trearddur 21,2461,4961,2791,1171,5602091,0611,204642
Tudur2621733393524353433861,411287
Tysilio1,5741,1451,2621,6391,3371,5081,2771,6121,028
Fali 19547559208925911,3298231,0481,586
Fali 21,7391,6701,5851,6361,4847461,8561,7971,588
[Lleihau]GwyneddAbererch1,1451,3811,2521,4931,3482021,5741,000178
Abermaw 28116891,0458817003141,1601,340823
Abermaw 11,1611,1471,0541,6371,0381,3722301,646177
Arllechwedd1,0451,1691,0131,4971,2942408841,279304
Y Bala1,1519071,0281,3089951,733473633978
Bethel a Chwm-y-Glo 11,5731,4641,6201,4721,4704581,6641,908673
Bethel a Chwm-y-Glo 21,4441,6581,6441,7061,5522561,5761,534141
Bontnewydd1,4891,4081,5471,2971,6214191,0361,485934
Bowydd a Rhiw6355848076548815873601,240131
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd1,2091,6941,4671,7521,538621,7041,295154
Cadnant (Gwynedd)3864223925543961,017951,063194
Corris/Mawddwy9341,3411,3171,4381,397271,6541,186118
Cricieth1,6851,4151,5301,4331,5331,2211,0331,9091,237
Deiniol1,0231,4561,6481,1761,152654191,45648
Deiniolen6716267817741,072300919716395
Dewi1,0931,0041,1301,4059438479631,135189
Diffwys a Maenofferen7555417437081,0521,4494361,806207
Dolbenmaen9101,1621,1371,1641,2011071,5511,74890
Dolgellau Gogledd1,2421,3781,2501,3391,440878525159655
Dolgellau De1,0299708431,3711,1797971,467401451
Dyffryn Ardudwy1,1801,2951,1381,4401,1741631,3041,5661,087
Efail-Newydd/Buan1,2581,1761,4141,3881,5231651,6171,473687
Gerlan8927779619761,1984381,0251,823217
Glyder1,4531,2371,1451,6211,3561,1401,0711,767454
Y Groeslon1,3951,5031,4751,2861,4412301,7121,0141,124
Harlech1,1761,2351,2001,4551,0252431,4868531,117
Hendre (Gwynedd)8747231,1991,1117037787461,319140
Hirael a Garth 11,4501,5061,4891,1191,1281,7064811,552263
Hirael a Garth 21,0051,0951,4451,1105271,5453851,25473
Llanaelhaearn6227781,0951,075944151,0461,65188
Llanbedr1,1961,4801,7121,6451,6031001,38794493
Llanbedrog ac Aber-soch1,4171,3271,4041,3121,4725938211,725577
Llanberis1,2081,1931,3871,1901,0703171,4061,697512
Llandderfel a Llanuwchllyn 11,0581,3671,6221,3131,447211,623582916
Llandderfel a Llanuwchllyn 21,3331,4631,7771,6331,863831,1211,123427
Llanengan1,3921,5141,7551,8041,5981691,6041,813127
Llangelynnin6799838871,3371,110231,471269552
Llanllyfni a Chlynnog7447651,0719831,228939871,036235
Llanrug1,5551,4281,4359581,5778801,4581,896905
Llanwnda1,2851,3111,3041,4611,2882001,4461,395957
Llanystumdwy1,2351,4251,5811,5031,2791531,2371,532225
Marchog 1157112523205633182461,331180
Marchog 2105105941771368201391,377221
Menai (Bangor)1,6961,9081,9081,6601,8961,6219591,63112
Menai (Caernarfon)1,5481,3441,2311,2161,6951,7604971,2931,019
Morfa Nefyn1,3541,1591,4461,5911,3073011,4341,309956
Nefyn1,3899521,2071,1511,5291,3571,2401,479837
Ogwen 18356508797959945839169901,014
Ogwen 27676795818001,0041,7401341,702543
Peblig (Caernarfon)10310920318538505190979206
Penisa'r-waun1,2661,2661,3969971,4782131,5281,674921
Penrhyndeudraeth 11,4361,4571,7011,6101,6332041,5681,068499
Penrhyndeudraeth 21,3741,4651,5161,2921,1657501,320860244
Pentir 11,6151,7931,8211,0461,7206737901,594530
Pentir 21,0951,1331,2011,5671,1142371,0481,264388
Pen-y-groes (Gwynedd)9446497648421,0841,5167621,754694
Porthmadog Dwyrain9269611,2411,4454381,820295522135
Porthmadog Gorllewin1,4801,5451,6241,4441,4903526801,1401,093
Porthmadog - Tremadog1,0331,1601,3221,5751,10794914775908
Pwllheli Gogledd9878409741,0161,1801,1483211,527345
Pwllheli De8417408281,330945547980977229
Seiont 11,1161,0091,1771,2078614921,1069331,285
Seiont 264970398375459383137848383
Talysarn5966067271,0086351959041,256185
Teigl8907899558541,2572697151,800937
Trawsfynydd1,1541,1971,6411,6051,4321341,3591,286139
Tregarth a Mynydd Llandygai1,3381,2301,3981,5461,4762541,4141,585564
Tywyn 11,4471,3391,4071,5051,1355251,4111,657863
Tywyn 27996598056238469671,0111,191521
Waunfawr1,1881,1941,2841,6931,4481661,1371,246502
Y Felinheli1,4251,4831,5241,2601,2503971,2831,544722
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog9201,3451,6281,3241,42861,8091,72371
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel1,3181,4551,5031,7651,5261201,346986586
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed1,2071,4091,5601,6641,315162583534766
Betws yn Rhos1,2151,2761,4591,5991,3901161,5541,425463
Bryn9669647869191,1247248691,277573
Caerhun1,3391,5311,5391,7821,5251241,5201,291318
Capel Lluo1,3191,2361,4101,5001,1843941,3291,265507
Colwyn 11,4291,1201,1551,2461,5571,2728451,609880
Colwyn 25224443471,0885099536041,415306
Colwyn 31,1758299121,1291,4631,6776731,496553
Conwy 17324636991,209814974433824875
Conwy 21,4961,2721,2511,5401,4551,6663051,0851,130
Conwy 31,2929691,1281,3849798221,0941,9001,390
Craig-y-Don 17907544071,0311,0891,624459681938
Craig-y-Don 21,6401,5731,4471,4471,3439631,4821,0321,411
Crwst8977889499959471,066757498364
Deganwy 11,8341,7641,6781,7311,7828681,8461,8161,765
Deganwy 21,2761,1961,1267791,0111,2099231,5331,318
Eglwysbach1,3571,6031,7191,4181,602841,904710998
Eirias 18296086791,1411,2234836631,875883
Eirias 21,6781,3201,3891,3581,6521,8321,0161,3241,473
Gele 16235367441,2335824213091,200285
Gele 21,5671,3841,0831,4681,5827951,7051,7681,560
Gele 31,7171,7291,5181,6341,6875361,8971,8891,427
Glyn (Conwy) 15314054618327161,4524071,80852
Glyn (Conwy) 2110104343505481,453111,09286
Glyn (Conwy) 37524266771,0101,2485559421,871679
Gogarth 17127425971,1161,1881,640571,28976
Gogarth 21,1679429511,2731,4097889681,148765
Gwyr (Conwy)1,2939431,1651,1189421,6291,1931,575790
Bae Cinmel 12773112564621471,082331527527
Bae Cinmel 28328531,1589605973421,2423171,173
Bae Cinmel 3381352539524312390708362640
Bae Cinmel 46104816036215231,3136993471,278
Llanddulas1,2041,3751,2211,2801,2873648244751,054
Llandrillo yn Rhos 11,6101,4471,5451,1131,6348861,2591,0281,668
Llandrillo yn Rhos 21,4821,1631,1871,0221,6241,5148521,3301,515
Llandrillo yn Rhos 31,5101,1231,1271,1911,8341,2931,3331,2671,389
Llandrillo yn Rhos 44942963577018391,1425611,065680
Llandrillo yn Rhos 51,6211,3621,2961,4641,4441,1441,2431,5311,532
Llangernyw1,0441,5411,6651,2321,543381,64899798
Llansannan1,1491,5111,5631,3871,489291,8861,288526
Llysfaen 11728329173825626332683424
Llysfaen 29571,0081,2921,4241,008456989233146
Marl 11,8321,7341,7231,6921,7471,2681,5841,0611,713
Marl 28317088088077861,215658620900
Mochdre468443644571464836364389236
Mostyn (Conwy) 1528447562873571858300720231
Mostyn (Conwy) 24895554127439781,34946450122
Pandy1,3641,3481,2801,3921,0425201,0881,903868
Pant-yr-afon/Penmaenan 19127606101,1941,0449645091,907878
Pant-yr-afon/Penmaenan 24984065154978385124441,904319
Penrhyn 11,7401,7181,6491,6311,7397731,4701,2941,230
Penrhyn 21,8231,5791,6371,5531,6041,7131,5851,8151,548
Penrhyn 31,8071,6541,4341,7391,5781,4751,8541,7101,725
Pen-sarn 16244587918795401,745258535216
Pen-sarn 21,3551,1991,2901,7609939211,272699550
Pentre Mawr 13622334664365621,234192482250
Pentre Mawr 21,6651,5621,3601,4511,1751,4551,3801,4361,387
Rhiw 11,7511,7891,5291,4061,7758631,5411,7921,433
Rhiw 21,8171,7251,7091,6841,6409141,6911,8841,816
Rhiw 3240229434871,0531,844681,744760
Rhiw 41,4281,1449301,0811,7271,8648711,4061,250
Tywyn267419318202206417374413781
Trefriw1,1061,0841,1011,3651,2541611,4031,3481,183
Tudno 13513203773695351,75690502168
Tudno 211385136301172468241691126
Tudno 31,4641,3211,2571,6091,1616951,6557921,449
Uwch Conwy1,1051,4101,5581,6181,546311,8341,550167
Uwchaled1,2001,4211,5971,6661,608221,7361,342783
Llansanffraid1,5421,5741,5381,6401,3143091,3191,4271,436
Abergele Pensarn 17237397048055785461,1296471,121
Abergele Pensarn 257161510217563419743692
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan8981,0801,1421,065610713308798328
Corwen 11,0021,2941,0791,4211,2732151,267326357
Corwen 28468609061,085860292979654973
Dinbych Canol7017925064821,0621,6912291,439453
Dinbych-Isaf 11,7801,6781,7471,5691,6789941,8071,0191,644
Dinbych-Isaf 21,7181,6401,6361,3601,3361,7121,1411,0991,190
Dinbych-Isaf 31,6201,5271,6261,1551,3848511,2731,1531,559
Dinbych Uchaf/Henllan 11631201633141301,387435741105
Dinbych Uchaf/Henllan 27207997421,243806223706995396
Diserth 11,4841,1701,3021,2251,5081,0391,2661,428986
Diserth 2751600846900894910736215696
Efenechdyd1,5181,5651,7271,7631,7581031,7211,6841,129
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla1,5781,7381,7811,6941,7461181,6061,7931,224
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal1,6631,8441,7441,5701,8751911,8701,8411,196
Llandrillo8691,2461,5461,4851,09571,638250780
Llandyrnog1,3871,5541,4541,3811,5411541,8031,548867
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern1,5111,6321,7761,8131,6851271,6591,370721
Llangollen 18621,2029909141,4462163101,042220
Llangollen 21,0718821,1961,2298887891,323708488
Llangollen 31,5871,5471,4411,2621,7817276711,5221,332
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch1,3411,6711,6071,4761,688641,8131,070729
Prestatyn Canol 11,5431,2781,1431,2571,5711,0201,4561,7091,483
Prestatyn Canol 22882142398502351,3601861,49494
Prestatyn Dwyrain 14584305652888021,35597810341
Prestatyn Dwyrain 21,7791,6621,5661,7081,8007601,7671,8691,757
Prestatyn Dwyrain 36525536084129891,150612919693
Prestatyn Allt Melyd8085467451,1307171,4608461,564258
Prestatyn Gogledd 17865986859678591,601544602514
Prestatyn Gogledd 29596139241,1988411,222885849997
Prestatyn Gogledd 36477664898534544971,3368381,081
Prestatyn De Orllewin 1633446659922791676984360588
Prestatyn De Orllewin 21,0398628961,3037398521,4508921,158
Rhuddlan 11,5221,4381,4781,0951,5041,1213841,2661,402
Rhuddlan 21,3321,1011,1611,2448991,3761,4171,844505
Rhuddlan 31,1641,0139091,0301,1311,6127806271,203
Rhyl Dwyrain 13893792613925471,284454931436
Rhyl Dwyrain 21,2348379541,3501,1621,6421,1991,212727
Rhyl Dwyrain 3997846199551,5051061,804537
Rhyl De 15495003787585534081,1031,6001,425
Rhyl De 21,3431,0601,1571,0201,0281,3321,5451,5291,050
Rhyl De Ddwyrain 18946927398338241,7466371,605697
Rhyl De Ddwyrain 21,0669371,1024021,2211,1911,1351,5821,029
Rhyl De Ddwyrain 31,1579311,0601,0297111,3531,1311,7161,058
Rhyl De Ddwyrain 4182742692044063986021,848253
Rhyl De Ddwyrain 51,5271,2751,1831,1431,5441,4191,5119041,355
Rhyl De Orllewin 1100881431462601,24114920820
Rhyl De Orllewin 220980544837218129780
Rhyl De Orllewin 36555946187726191,8523971,078147
Rhyl Gorllewin 11182181491,5103345157
Rhyl Gorllewin 22111611,37936665
Rhyl Gorllewin 319329881311,01972133130
Rhuthun 11,0608159331,2649541,0169431,119755
Rhuthun 21,5931,1181,3811,5111,5361,6657921,5141,178
Rhuthun 31,8501,8381,7841,6791,7838301,8721,9021,623
Llanelwy Dwyrain1,6311,3731,4131,4541,5301,6791,0676571,340
Llanelwy Gorllewin7837278259814901,604809231628
Trefnant1,1461,3531,0259081,2122751,4121,6161,152
Tremeirchion1,3401,4881,6551,1611,5071361,5081,455725
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 11,8431,6291,7511,7451,5181,7191,3271,3831,768
Argoed (Sir y Fflint) 21,8471,7901,8051,5971,5141,6081,3691,3731,546
Aston 11,1629881,2881,2651,0927961,0802121,333
Aston 21,3991,5881,4151,1881,2987941,7421091,330
Bagillt Dwyrain8668901,1297137464791,1561,163385
Bagillt Gorllewin474417553484504817895473338
Brychdyn Gogledd Ddwyrain1,3291,2581,5591,3001,240791953260733
Brychdyn De 11,2169961,3838911,1067221,3378501,207
Brychdyn De 21,7351,7521,7401,6131,6818291,7206031,359
Brynffordd1,3721,4741,5071,2551,1662461,3501,5431,232
Bwcle Dwyrain Bistre 17347291,0236021,1305092812161,077
Bwcle Dwyrain Bistre 21,5051,5511,6191,4891,2077531,6712101,209
Bwcle Gorllewin Bistre 11,4391,3501,5526131,7131,1951,1165471,299
Bwcle Gorllewin Bistre 26176388555215081,094373207632
Bwcle Gorllewin Bistre 34513475485554665131,1822401,420
Mynydd Bwcle 11,5661,5001,5711,3701,2971,7029722061,211
Mynydd Bwcle 21,5981,5671,7391,1071,3411,2141,5053011,486
Bwcle Pontrobin 11,3141,3861,5691,7137041,539465267424
Bwcle Pontrobin 21,4681,5191,4061,3311,1727311,5304121,393
Bwcle Pontrobin 31,7551,7771,8281,6111,8021,3941,5671841,719
Caergwrle1,1501,0169478891,0911,6001,0341,170561
Caerwys 11,5681,7051,7951,6261,5051811,7451,1001,281
Caerwys 21,3161,3141,5021,2931,1045021,321555710
Cilcain1,5121,8091,5531,6281,7691971,7744291,345
Cei Connah Canol 16697268008568161,34551683169
Cei Connah Canol 21932582193534261,005822233
Cei Connah Golftyn 11,2741,4541,2931,4491,0451,179539116907
Cei Connah Golftyn 21,4741,4491,7331,7229251,2731,006232547
Cei Connah Golftyn 31,4751,2091,4941,6501,0991,3417963481,429
Cei Connah Golftyn 42302103112563391,113478104213
Cei Connah De 11,4111,4421,3661,4119708741,1245401,144
Cei Connah De 21,4101,1881,4551,3541,3454201,1771,4761,398
Cei Connah De 31,4481,2381,3111,4771,1231,3831,2263541,464
Cei Connah De 41,8521,8701,9011,8921,7286591,7561,4931,889
Cei Connah Gwepre9381,2401,3629627051,34326526670
Ewlo 11,6901,8851,8821,5871,7846041,8521541,650
Ewlo 21,7821,8131,7961,6741,8438851,3575881,902
Ewlo 31,6771,7451,8631,7691,7869081,587541,767
Ffynongroyw507785728696405211434332386
Y Fflint Castell3113984165721681,49015453237
Y Fflint Cwnsyllt 11,5831,4261,5321,7171,0741,0741,2806851,317
Y Fflint Cwnsyllt 23434573126733711,6464874325
Y Fflint Cwnsyllt 31,0707801,0381,3079907451,0447621,392
Y Fflint Oakenholt 13924997591653341,025588161249
Y Fflint Oakenholt 2595781803782693455664131128
Y Fflint Trelawny 11,3901,6641,6845371,3164931,3391,3801,171
Y Fflint Trelawny 21,2841,2241,3411,2871,1331,0531,109183888
Maes-glas 123939356412497755554180286
Maes-glas 21,0789621,1328419131,302830781676
Gronant4495284545285981907941,263540
Gwernaffield1,6251,6511,7171,7421,6442351,8809631,734
Gwernymynydd1,5821,6281,6751,4321,7432821,7831,608810
Helygain1,4711,6111,5921,2141,4942271,5861,4301,056
Penarlâg1,8381,7121,5751,7731,7291,4181,3841,5381,733
Kinnerton Uchaf1,8681,8731,8541,8841,8957061,8171,7371,683
Treffynnon Canol1551291022931971,411611,762359
Treffynnon Dwyrain9648549191,0028366179601,678805
Treffynnon Gorllewin6365126227645846213511,8141,150
Yr Hôb 11,8161,8051,7611,1631,8141,3981,2521,7601,639
Yr Hôb 21,2871,0431,2041,3041,3521,0221,419829363
Coed-llai1,0641,0521,2676681,2714321,1177461,079
Llanfynydd1,4551,5711,6631,4161,7662681,0575041,076
Mancot 11,1841,2441,3431,2041,2538001,249103571
Mancot 26508569158644771,0061,0138299
Yr Wyddgrug Broncoed 11,0679671,0621,6771,0101,1801,16470617
Yr Wyddgrug Broncoed 24701718751,1091,0161,7769832414
Yr Wyddgrug Dwyrain1,0141,0949691,2401,2431,088341861,185
Yr Wyddgrug De 11,7751,6651,7921,4691,7551,2831,8155681,572
Yr Wyddgrug De 21,8961,9071,8791,8311,8981,4661,8767781,897
Yr Wyddgrug Gorllewin 12311764023891621,42188812480
Yr Wyddgrug Gorllewin 29199727181,2828081,6505061291,139
Mostyn (Sir y Fflint)535560594618580306862471995
Pentre'r Diawl 11,8711,7681,6591,7271,5471,7101,8631,4451,786
Pentre'r Diawl 21,5851,2791,1231,3761,4731,7079781,4571,810
Llaneurgain 11,6711,6441,6391,7261,4174011,6471,6491,738
Llaneurgain 21,8251,7761,8641,7781,7788391,8451,0201,658
Pentre'r Moch1,7431,7231,7991,7811,8133611,5811,6631,806
Pen-y-ffordd 11,7581,7021,6911,5291,6828431,7621,1571,801
Pen-y-ffordd 21,7621,7781,7021,8121,6689461,5591,013951
Queensferry3605851,066443310433160160
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug6286301,1121,074390985365150103
Saltney Stonebridge 17197331,1089923981,128769100392
Saltney Stonebridge 21,2371,2541,4731,3969328961,425155494
Sealand 17091,0031,26494660538357152278
Sealand 226129545335825482415948264
Shotton Dwyrain7028281,0037666321,795220136157
Shotton Uchaf 1285276572250244862370143198
Shotton Uchaf 28276174261461,15552163102
Shotton Gorllewin9279451,0571,1349711,841256185214
Trelawnyd a Gwaenysgor1,2051,1001,3451,3251,1821801,4441,7281,306
Treuddyn1,2721,2811,4051,5561,3052811,3521,117369
Chwitffordd1,5571,6491,6111,5221,4022661,4851,5681,276
[Lleihau]WrecsamActon 11,1559169671,5981,0771,2575211,138596
Acton 24924335776474101,011442934192
Parc Borras 11,9011,8591,6691,7911,7531,8971,9051,3141,905
Parc Borras 21,8101,7351,6711,5211,6271,3771,7261,0641,870
Bronington 11,4791,6011,5611,6571,6931401,6199131,477
Bronington 21,5651,6411,8611,8741,7211221,7461,299939
Brymbo 11,3781,4721,5506381,1019181,0311,1061,302
Brymbo 25925106566823011,1695631,887477
Brynyffynnon 19711,1661,0017889961,000406375656
Brynyffynnon 25068161,0801,0343761,28812816
Bryn Cefn1,0169261,1487047711,2717401,196636
Cartrefle 15796225892245451,420690950981
Cartrefle 2128124236332357511021,667125
Cefn 11,1921,3121,0531,0288151,3611,300366903
Cefn 24764756532907381,395492164197
Cefn 3432484645275551623977213267
Y Waun Gogledd 11,3301,3331,5491,5411,2913131,510442737
Y Waun Gogledd 2513386783783436568933218501
Y Waun De9259381,0511,146795920761151669
Coedpoeth 14153896845422087194241,862113
Coedpoeth 21,4121,0071,1889881,2181,8781,4001,1921,394
Coedpoeth 31,1281,1038128401,4051,7156551,752288
Erddig1,2291,3401,2788861,2267616391,583354
Esclusham 17007948306894581,442971503155
Esclusham 21,6441,5231,5961,3911,4711,5127565931,261
Garden Village1,7961,8301,5981,7441,6541,6541,4814561,666
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 11,6881,2741,3641,7341,4571,8101,4521,0021,569
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 21,6831,5871,5211,0981,6941,6208471,1241,326
Grosvenor 11,0561,0791,1939991,2171,89319488581
Grosvenor 24618709621356281,850631974
Gwenfro3573533983913041,109143697560
Gwersyllt Dwyrain a De 16996377211,1274221,0714871,672300
Gwersyllt Dwyrain a De 21,4221,3221,4851,4661,0589898994071,242
Gwersyllt Dwyrain a De 31,5841,4781,3481,4501,2858911,2381,7421,192
Gwersyllt Gogledd 11,2541,2251,4248157871,0401,1961,219716
Gwersyllt Gogledd 23163104213371421,5641551,182380
Gwersyllt Gorllewin 13373424602692551,0812421,168252
Gwersyllt Gorllewin 21,1971,4331,0412711,4961,1381,6371,5081,257
Hermitage 16196726554596928322831,125471
Hermitage 22563012842763756061251,129165
Holt 11,4181,5591,6081,6461,5812588203531,480
Holt 21,7001,5561,7001,7511,2119759561,3781,590
Johnstown 11,7161,5971,3911,7141,3941,5741,2419291,656
Johnstown 26585997526264851,227532516847
Little Acton 11,8371,8511,7261,8301,4951,3261,5711,0731,524
Little Acton 21,4661,3011,2331,2661,5241,316967661911
Llangollen Wledig1,3311,3261,5151,3291,3703591,483427886
Llai 11,3981,4231,4577331,3401,1331,0734081,635
Llai 21,2411,2211,4259547838721,1205421,331
Llai 3395350641503299495289334893
Maes-y-dre7788699274037721,83063954906
Marchwiel 11,6021,7701,8191,7191,7191761,4081,0971,294
Marchwiel 21,1241,1491,2261,0501,1033211,0549831,074
Marford a Hoseley 11,8911,8531,8661,8991,8471,2131,7141,3571,811
Marford a Hoseley 21,9041,8501,8971,9041,8891,1561,8951,5121,854
Mwynglawdd 11,2471,2421,2241,0119387391,2578511,115
Mwynglawdd 21,6801,7991,8441,5251,6494049651,6821,104
New Broughton 11,0008361,1229288916159451,0951,141
New Broughton 27636189397964831,5412141,172742
Offa8421,0561,1671,1218101,263391,09647
Owrtyn 11,5311,6301,8061,8431,674991,7171,598967
Owrtyn 21,4931,2391,5951,5721,6203391,5251,726761
Pant4423365933874521,3313121,461226
Pen-y-cae3173403973102898022531,359134
Penycae a De Rhiwabon 11,7031,7361,7321,7701,6314661,2171,1361,641
Penycae a De Rhiwabon 27805587309789674855431,5421,366
Plas Madoc544310957102609177182209
Ponciau 11,1859391,0141,0841,3441,7095731,155432
Ponciau 25144284484925561,5232241,452699
Ponciau 31,0941,0391,0119151,0551,2294991,054707
Queensway 1351779243515773170
Queensway 210812330719941330451,005205
Rhosnesni 11,5541,4201,2181,2721,2751,6637341,0071,727
Rhosnesni 21,8511,7821,7431,8321,6001,2531,7721,0661,853
Yr Orsedd 11,8051,8901,8881,8561,7887381,4418441,450
Yr Orsedd 21,4971,4001,5131,7211,3573951,4938221,283
Rhiwabon 16787017176438118286191921,133
Rhiwabon 28077917477677821,687491369570
Stansty1,1181,0969561,3428571,139777476954
Whitegate 1435547886534218365131856423
Whitegate 29131,0779789016091,1204081,112291
Wynnstay52931257569224368979
Smithfield 24836458348012171,19910846643
Dyffryn Ceiriog 31,1191,2011,2381,3661,4641311,2956921,007
Smithfield 3206387382483691,328144397
[Lleihau]PowysAber-craf8551,0177808349822521,2016901,597
Bugeildy8481,0891,3731,61786531,6461,339666
Aberriw1,3091,4271,6291,6421,268751,6391,2481,146
Blaen Hafren1,3561,4991,6471,8261,414631,8888471,491
Bronllys1,2551,4301,4401,5891,2891291,335831887
Llanfair-ym-Muallt 11,1329321,1911,2359921,0475761,821293
Llanfair-ym-Muallt 21,8011,5251,7621,3551,6231,6891,5181,4881,778
Caersws1,1371,2641,3261,4631,2031101,739744946
Yr Ystog1,2481,4481,5271,2491,626651,6151,541785
Dyserth a Thre-coed6518594341,051843791,5881,4591,671
Dolforwyn1,5021,6631,8031,7961,6371061,8269081,095
Felin-fâch1,5391,6481,8311,8511,592891,7801,1901,677
Ffordun1,5941,7481,7381,8461,4261721,7431,4081,350
Glantwymyn1,2381,4841,5371,7021,418551,700957734
Y Clas-ar-wy1,4721,7491,7701,8391,6861021,5404171,376
Cegidfa1,5131,5891,5551,7931,5191581,7931,3071,418
Gwernyfed1,2681,5501,5331,5581,2801461,454492700
Y Gelli Gandryll1,4611,2411,3151,4861,1431,0799061,368896
Ceri1,3801,5301,6301,8201,509911,6291,222806
Tref-y-clawdd 11,2281,0441,2171,6205957821,6631,223936
Tref-y-clawdd 21,1591,2671,2321,332807776908340797
Llanafan Fawr1,4581,7961,7651,5501,3861041,7761,171952
Llanbadarn Fawr1,3601,2521,6581,5921,0462011,7419981,602
Llanbryn-mair a Banwy8881,3301,2741,6351,27621,715441723
Llandinam1,3681,5241,7221,8211,369761,8899061,114
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin4443552137918351,3441111,6131,314
Llandrindod Gogledd1,0217098851,1157221,3361,3381,3901,116
Llandrindod De9929915981,4521,0854947661,9051,482
Llandrinio1,3761,6161,7411,8401,585721,7445191,159
Llandysilio1,3701,4531,3821,5631,5322311,3246761,279
Llanelwedd1,2621,5691,3941,7901,667391,3178611,470
Llanfair Caereinion1,1631,3231,4701,5361,3671251,326505661
Llanfyllin9479129821,2531,4512481,579252741
Llangynllo1,2961,7441,8531,8701,239171,9089031,110
Llangynidr1,5261,6501,8001,6471,7891601,771721931
Llanidloes 11,5251,2611,3331,6191,0759041,4451,2491,553
Llanidloes 21,5171,4031,1861,2581,2341,7858261,0221,181
Llansanffraid1,2361,3051,5541,4791,3781491,810537668
Llanwrtyd1,0531,2881,0361,5801,122921,4221,127983
Llanllyr1,4211,5381,4281,3151,3932201,7811,4001,249
Machynlleth1,1291,0471,0818488181,0431,2741,0351,049
Maes-car/Llywel1,1861,6311,5361,4951,065341,5221,0821,526
Meifod a Llanfihangel1,2491,5551,7451,8151,555351,847900425
Trefaldwyn1,4941,4701,5571,7121,5892911,7071,050626
Nantmel1,2221,4851,6141,8051,256321,7559741,164
Y Drenewydd Canol 13942853754985545333811,308872
Y Drenewydd Canol 25373627733075581,1743241,840777
Y Drenewydd Dwyrain46951461671860372832426352
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn1,6921,5801,6871,5761,7347091,7385911,589
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn1,5521,3031,2231,6491,3601,1151,2211,429955
Y Drenewydd De3182842745113514763771,469513
Pencraig1,3231,5571,5901,7621,388481,8311,3351,005
Llanandras 11,4381,5521,6131,5849173321,6201,0471,024
Llanandras 21,2119741,2541,5077061,0841,342833689
Rhaeadr Gwy1,0071,0581,0088609403101,3101,6651,287
Rhiwcynon1,2691,6071,6461,7101,521371,841946675
St. David Fewnol1,0731,1369218881,0646511,0261,251831
St. Mary 11,1901,2141,2611,3671,4971,44566970222
St. Mary 21,7051,8101,8371,7431,3024221,3141,8931,426
Talgarth1,2601,4241,4019631,1832651,2461,1311,195
Tawe-Uchaf1,0041,1511,0659851,0211391,4051,5041,564
Tre-wern1,2501,5331,6031,7801,157511,7881,530621
Y Trallwng Castell29630845651342926221140599
Y Trallwng Gungrog 15617487582957271,281547187110
Y Trallwng Gungrog 21,1401,0591,1541,3101,0613821,5316691,128
Y Trallwng Llanerchyddol1,1721,0711,0971,2717791,473808958479
Ynysgedwyn9651,2196111,0901,3598338401281,549
Ysgir1,4881,7831,8161,7571,790361,8791,4631,504
Ystradgynlais 115833778622434314141,846929
Ystradgynlais 28139047338519146435222741,681
Tal-y-bont ar Wysg1,4411,6381,6271,5961,684781,3611,5011,521
Cwm-twrch6628077943717246241,0212231,148
St John 11,6541,3641,4801,5641,2721,3808641,7181,356
St John 24934043916873039768781,826892
Crughywel1,7081,5281,3341,6231,7591,4631,3791,557812
Llangatwg a Glangrwyne1,5201,7621,6451,4571,6832441,489935715
Llangors, Bwlch a Grwyne1,3671,7311,7311,6731,696491,7281,121663
Llanrhaeadr-ym-Mochnant1,1081,3561,5421,7641,563111,8191,034678
Llansilin1,2511,4601,7831,8101,498181,7491,356827
[Lleihau]CeredigionAberaeron1,4131,1211,1061,6271,3891,3099836681,062
Aberporth 11,3021,2171,2581,4171,4821771,8691,8911,000
Aberporth 26776879079425192411,5941,317282
Aberteifi Mwldan9627566989489768901,5441,3041,369
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch5294623954481,0361,2983501,037360
Aberteifi Teifi14911515440949151617920432
Aberystwyth Bronglais1,8061,8661,8841,4701,8411,3461,5191,603428
Aberystwyth Canol1,3031,7501,7351,1201,2781,6331001,16521
Aberystwyth Penparcau 15363915119055746448581,895210
Aberystwyth Penparcau 25915097711,0444044261,2541,618107
Aberystwyth Rheidol 11,3481,5941,4871,4201,5661,166851,329124
Aberystwyth Rheidol 29231,1311,3121,17884267944639877
Beulah1,0841,1671,2911,2451,1911131,8271,281713
Capel Dewi8061,0681,0851,2241,334141,5481,402283
Ceulanamaesmawr1,3111,3801,4491,8191,5221191,686859701
Ciliau Aeron1,1411,2341,3191,4981,0491551,6981,627407
Faenor 11,7871,8801,8721,7151,9073361,8931,8221,848
Llanbedr Pont Steffan 11,5911,7211,7971,6251,6461,409733392156
Llanbedr Pont Steffan 28818777651,6151,060757863229297
Llanarth8268278761,652904601,7511,753830
Llandyfrïog8478388949591,0541921,5131,180746
Llandysiliogogo1,2201,4441,3461,6651,3101081,7971,750320
Tref Llandysul7977746278597851,244737501756
Llanfarian1,5921,7031,7081,6161,7092031,8781,2761,094
Llanfihangel Ystrad8201,0181,1001,3091,080331,7131,162372
Llangeitho8439141,0301,643908281,8811,778775
Llangybi8639341,0481,7721,088541,4181,255371
Llanrhystud1,0541,2691,3551,3821,487531,5361,044450
Llansanffraid 19791,1901,2291,3931,416411,7641,719270
Llansanffraid 21,1311,1171,0671,0591,3732491,6501,738798
Llanwenog9681,3871,2121,1281,266711,814898251
Lledrod8191,2181,1591,3771,01481,7161,343339
Melindwr1,0011,3681,2991,6881,208241,5571,347439
Ceinewydd9469081,1491,1686996557071,847150
Penbryn1,2181,5291,3181,5811,319591,7601,1891,189
Pen-parc 19161,1058046931,1022781,6771,1471,023
Pen-parc 21,3511,3691,3081,4221,6061421,8651,8381,123
Tirymynach1,3001,2841,1821,1951,5492471,4961,5001,253
Trefeurig1,5751,7471,8471,6041,7321141,8331,4891,267
Tregaron1,1071,0469751,2379204031,7181,1781,339
Troedyraur8761,0921,1711,1581,033161,8441,7911,047
Ystwyth1,3491,5641,6311,5341,665571,9031,437791
Penglais1,6521,8281,8571,6561,5066771,3761,648152
Llanbadarn Fawr De1,7291,6841,8141,4961,6501,3231,175922587
Llanbadarn Fawr Gogledd1,7761,9021,8941,8951,6757151,682757958
Y Borth1,1741,2831,2951,7001,4302141,206322650
[Lleihau]Sir BenfroAmroth1,1811,2871,3091,5101,308671,7331,4091,361
Burton1,4201,5401,4481,3611,4211741,8401,8831,082
Camrose 11,4191,5351,5801,5131,6141121,6791,5201,071
Camrose 21,3071,5211,3761,2831,429851,7581,7731,416
Caeriw1,3471,6001,4981,4461,645901,5431,305870
Cilgerran1,0101,2861,3109251,1171091,6081,244545
Clydau9701,0621,4031,4191,244451,8551,418309
Crymych 11,1121,3161,4091,4751,442611,8901,593255
Crymych 21,1561,2121,3781,7241,354861,8221,507417
Dinas1,3241,4681,5861,7501,499521,8581,784753
East Williamston 11,1001,1071,1981,4021,4371111,8121,825481
East Williamston 21,2999851,3131,0001,2146301,5891,8971,063
Abergwaun Gogledd Ddwyrain1,1478149601,3519751,2248501,3321,142
Abergwaun Gogledd Orllewin7697047018205221,1824491,886719
Wdig8347618661,1006116137781,555538
Hwlffordd: Castell4885254765001,0061,39320463331
Hwlffordd: Garth 11,4921,1481,4761,5148809661,4351,5051,518
Hwlffordd: Garth 2104511781381135523361,506457
Hwlffordd: Portfield1,0359101,0211,0416581,2566751,120947
Hwlffordd: Prendergast1,2011,3291,3208241,187772594887583
Hwlffordd: Priordy1,2651,0881,3631,2231,1639271,0302681,205
Hundleton1,1031,3661,3381,5281,605131,4641,4131,400
Johnston1,0201,0631,1797459103751,3681,227953
Cilgeti/Begeli9519511,0191,2568272961,4011,735324
Llanbedr Efelffre1,3651,5221,5221,6581,466871,7691,4871,061
Llandyfái1,2261,3491,0911,5661,6731171,5391,610821
Treletert1,0751,1651,2851,3691,274731,4691,385989
Llangwm1,4231,5041,5101,4831,2062121,7951,6551,037
Llanrhian1,1651,3181,3471,4841,366461,7571,7991,137
Maenclochog 11,0431,1791,6231,5351,44591,8501,741539
Maenclochog 21,2881,1191,3991,6411,3291381,6321,7451,342
Maenorbyr1,0511,0481,1521,3981,2361321,3781,757602
Martletwy1,3011,4931,7111,3051,574581,7371,510792
Pont Fadlen5975708597774572791,039341988
Aberdaugleddau: Canol7438447511,1088041,33020999509
Aberdaugleddau: Dwyrain5084404031,101668412635509809
Aberdaugleddau: Hakin 16546276338024841,725598165915
Aberdaugleddau: Hakin 27287448319396386981,222431,561
Aberdaugleddau: Hubberston 16846346601,064760997718249418
Aberdaugleddau: Hubberston 217320928747847295555290284
Aberdaugleddau: Gogledd8968199869128215501,066823784
Aberdaugleddau: Gorllewin3633723444272751,667390329389
Arberth1,0857869721,0381,2601,3657671,785362
Arberth Gwledig1,4071,3921,4201,2031,3852361,7751,8111,489
Trefdraeth1,3261,2471,1641,6081,2004701,6241,306579
Neyland Dwyrain1,0798498471,1798691,4564221,5761,662
Neyland Gorllewin8568557829869614271,076714945
Doc Penfro: Canol2012251233773201,358112842173
Doc Penfro: Llanion 1679711618229429187422117
Doc Penfro: Llanion 27076465309898551,370614497448
Doc Penfro: Marchnad7037635226448639343281,2051,122
Doc Penfro: Pennar 14874455088613633578871,794329
Doc Penfro: Pennar 27148329004807703679471,483375
Penfro: Monkton806284592364984551,727160
Penfro: Santes Fair Gogledd4114004723002931,1876151,164390
Penfro: Santes Fair De5726515327596539391141,103275
Penfro: Sant Mihangel1,4571,4341,2031,4141,3394161,5991,7331,441
Penalun1,5061,5751,4381,1811,7742871,4991,5921,292
Rudbaxton1,5301,6101,3951,6901,6892101,6401,4821,311
Tyddewi1,1211,2209149291,5913221,2961,588793
Llandudoch1,1091,1131,2451,4011,3511261,6661,523517
Llanisan yn Rhos1,0191,4611,4371,5771,186101,549952852
Saundersfoot 11,5691,4871,4361,4591,4335351,6721,764933
Saundersfoot 21,3841,2801,3881,5611,3559133481,243572
Scleddau8169491,104996874741,6601,384489
Solfach1,1711,2991,6431,4811,338801,591992470
Dinbych y Pysgod: Gogledd1,5411,0611,2281,2411,4221,7051,5531,7591,105
Dingych y Pysgod: De 11,1891,0491,0981,4731,3041,077871,689864
Dingych y Pysgod: De 27729009088636574753471,260365
Yr Havens1,3591,5701,5191,6631,376981,4721,1321,241
Cas-wis1,2731,5091,6381,4801,651261,8281,1871,401
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili1,5161,7091,7371,1721,5991711,8661,2741,511
Rhydaman 12914562151505833856702201,368
Rhydaman 25345543654619601,703537311,358
Betws8499229237618623051,2477001,309
Bigyn 11,0151,3631,1953291,1051,4044622841,315
Bigyn 28598237569527311,493520865473
Bigyn 39679027749219391,399897753620
Bigyn 412499152166150669301421598
Porth Tywyn 17965084391,0099071,7711,0691,5581,270
Porth Tywyn 2479549335880431597412663850
Porth Tywyn 31,3791,1788771,4031,4039291,6411,3111,581
Bynea 11,0721,2921,2141,0071,2474241,192751,503
Bynea 26737576395385396419951,2141,008
Tre Caerfyrddin Gogledd 16445885617904001,2701,001821630
Tre Caerfyrddin Gogledd 22661564004211831,0092271,569292
Tre Caerfyrddin Gogledd 31,0809138639551,1701,764546845849
Tre Caerfyrddin Gogledd 41,7611,8141,6151,7531,6537791,2041,5241,578
Tre Caerfyrddin De 146469442798750586018674164
Tre Caerfyrddin De 21,2401,6351,3506601,4015421,2141771,595
Tre Caerfyrddin Gorllewin 19311,0269806996671,1681,2552111,201
Tre Caerfyrddin Gorllewin 21,4761,4461,4961,4781,3796561,385465858
Tre Caerfyrddin Gorllewin 31,1041,1299171,1471,1851,091797499519
Cenarth7358469448689121281,159706554
Cil-y-cwm9961,3471,2471,6711,323471,8821,025203
Cynwyl Elfed 19991,4411,4561,3531,613201,875765280
Cynwyl Elfed 21,4271,6901,5231,6121,5971051,6689141,507
Cynwyl Gaeo9281,1121,3231,5451,39211,8371,376773
Dafen 11,2631,0749531,0861,3611,7141,1363031,414
Dafen 26724795911,0965661,1026921,250674
Elli 11,1131,0709375501,5001,8968052831,545
Elli 25437315674308931,87121721,030
Felin-foel475437463437421834782857841
Garnant6666535195157021,0158899301,383
Glanaman 14786444193455772611,0858541,264
Glanaman 25395133415617749871,3112581,344
Glanymôr 119428619731520972345244377
Glanymôr 2349431301445355620759201592
Glyn (Sir Gaerfyrddin)9041,0769325181,0312711,2131,7391,301
Gors-las 11,3521,1391,2361,0671,1218101,7021,1101,453
Gors-las 21,2771,2159311,3021,0599001,8535861,459
Hendy 11,7771,6331,5481,7301,5651,1351,7231,6251,475
Hendy 21,0698839577401,0171,4011,2757831,160
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 11,0981,1827051,0831,1441,2261,3082441,696
Cydweli 14035012782444459576451,758610
Cydweli 21,0891,0811,0208691,2163231,4361,6611,223
Treflan Talacharn 17299719641,213730401,3711,083549
Treflan Talacharn 21,0961,2161,1691,4158702571,4076431,085
Llanboidy1,0301,3101,4611,3431,449251,8831,404351
Llanddarog1,2801,3551,5121,1711,4881411,8991,021941
Llandeilo 11,4161,3721,4441,3861,7451821,4941,2751,574
Llandeilo 28576825796361,3961,6536721,328763
Llanymddyfri 17568849928251,069811,597780516
Llanymddyfri 21,2431,0781,1391,0551,0431,5241,492554576
Llandybïe 11,4401,3521,4311,3181,5954961,6803611,573
Llandybïe 26467955047326943441,1255201,324
Llanegwad 11,3941,5181,6091,7541,716881,7247581,269
Llanegwad 27269681,1781,5851,43641,80678768
Llanfihangel Aberbythych1,2561,4181,3011,3751,3911211,6279721,417
Llanfihangel-ar-Arth 17669061,0161,104879147982827196
Llanfihangel-ar-Arth 21,3171,3791,4691,2301,2831371,8481,6521,298
Llangadog9601,4121,2981,3971,213301,782472510
Llangeler 1578542881898723971,566387503
Llangeler 21,0481,0421,2701,4251,512661,8591,477534
Llangennech 11,3251,2701,1159901,1926941,4421,3961,255
Llangennech 21,0129588581,0241,0013931,6091,8541,068
Llangennech 31,2101,1421,1407931,0901,1231,3933951,704
Llangynnwr 19371,0208649699772851,3181,0381,070
Llangynnwr 21,4021,5961,3791,5861,3422181,1391,1851,172
Llangyndeyrn 15606235684294803081,6521,656833
Llangyndeyrn 28839738329938172261,6301,570891
Llan-non 16938877494234321,086958671904
Llan-non 27887356886568035441,4471,1081,277
Llan-non 31,3371,4921,4339561,4081841,8961,1611,614
Llansteffan1,0881,5341,5659741,362191,7921,1751,319
Llanybydder 11,0521,1611,1561,2691,1401431,7031,199623
Llanybydder 27368521,0108146433031,1221881,009
Lliedi 16095745138126801,684120902332
Lliedi 21,3731,2681,0529031,4151,1191,3079711,758
Lliedi 3358380389121613866907428638
Llwynhendy 18016127228726261,701898510984
Llwynhendy 22941952853382661,632837938201
Llwynhendy 3125202104122103912379311496
Monardeilo a Salem1,0901,2131,1851,4741,374681,9021,467738
Pembre 11,6371,5201,3861,0771,5379601,8351,4481,812
Pembre 24004072925354134591,0581,782435
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 11,2791,1521,0701,0631,1326911,5211,5801,154
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 29841,0508804681,2245141,7061,2311,636
Pontaman 15545564423236181,5438494301,341
Pontaman 21,5211,3771,2341,5831,3756261,5021,1411,675
Pontyberem 11,1431,1221,0889719215691,6331,471832
Pontyberem 28028676318134498531,6111,344935
Cwarter Bach 16605246233168951,2991,3025841,487
Cwarter Bach 27749216806159235181,148801535
Sanclêr 11,1271,2901,0867129116891,0561,590811
Sanclêr 21,1381,0021,3071,2778783331,5341,2091,015
Llanismel 11,5451,5901,6791,4261,6611891,9091,1931,495
Llanismel 28371,1911,0616761,383501,443763972
Saron 16948977994166962741,4271,450824
Saron 28991,0668176111,1363701,7275071,469
Swiss Valley 11,7451,8321,6171,3991,8065531,7301,6751,900
Swiss Valley 21,3631,4131,1149341,2515171,6731,5971,831
Tre-lech8841,2971,3491,3571,28251,6121,465240
Trimsaran 13203593002962583501,2001,877605
Trimsaran 25947495695027322251,5951,144490
Ty-croes1,1981,1281,0359321,1185791,4681,7151,187
Tyisa 15057105444753831,769156202447
Tyisa 25511428641151,50317300238
Tyisa 31871931373903061,30440228497
Hendy-Gwyn ar Daf1,1911,3421,3271,0131,0972381,3481,1141,170
Glanymor 3423532761410220457870791,016
Glanymor 415423815739514147125750303
Hengoed 29028998977841,0484111,3514461,659
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 11,8281,8341,7181,8451,8996221,9071,7901,591
Llandeilo Ferwallt 21,6811,7331,7051,1421,7975151,6761,7831,188
Bonymaen 11021169872200629163873653
Bonymaen 2331330632130381951839171316
Bonymaen 38271,0859292121,1455981,0818831,348
Bonymaen 43802473865204181,143304820717
Castell 1333814211631,75477489589
Castell 32923743132791951,753175538184
Castell 43563686251818961,57581,23711
Castell 57627988248374421,673357793344
Castell 68917641,2406591,1971,8144801,10723
Castell 8614607775630998581711,462227
Clydach 16576284985907341,0271,2114781,163
Clydach 21,5631,6081,2811,2471,7008401,5464701,599
Clydach 33252434252863531,262776173515
Clydach 47245216487069271,2581,0194111,084
Clydach 57598136146198761,8754011411,544
Y Cocyd 11,0371,0019101,1327481,1125191,350807
Y Cocyd 22243241331885463401581,2211,252
Y Cocyd 39068256967037661,1928531,5621,570
Y Cocyd 41,1958891,0297311,2701,4587531,7461,533
Y Cocyd 51,4301,3761,2776791,5681,0901,4338081,775
Y Cocyd 67548317686356146404701,1041,186
Y Cocyd 77916218896524301,6967051,464818
Y Cocyd 82171433172471281,3902071,269751
Cwmbwrla 19397211,0441,0235811,8161,142548464
Cwmbwrla 29216939011,0497781,576527955609
Cwmbwrla 38187328169576341,618569452542
Cwmbwrla 41,2941,1251,1211,0721,0221,8791,138711644
Cwmbwrla 55023604775815361,6742491,031593
Dynfant 11,5581,3511,2891,1061,1691,1731,6851,8371,598
Dynfant 21,7011,5391,4881,5421,4118051,6351,8821,858
Dynfant 31,8201,6151,5011,5521,6561,7901,5031,7561,804
Fairwood 21,4461,1831,2631,3401,5754651,5931,8941,325
Fairwood 11,6391,5781,5311,3641,7143841,7501,9011,736
Gorseinon 16317226644258531,165394112943
Gorseinon 29981,0368487391,1081,6355402451,673
Gwyr (Abertawe) 11,4451,7571,7801,8171,762421,6741,617822
Gwyr (Abertawe) 21,5381,7581,6731,3741,8641441,8089611,523
Tregwyr 11,7071,5761,4321,5041,6621,6591,3564621,819
Tregwyr 21,6481,3361,2591,3171,5161,9011,0551,2971,698
Tregwyr 31,0618028378871,1121,2479121,6291,194
Cilâ Gogledd 21,9081,8551,8421,8441,8301,6901,7991,7241,770
Cilâ De 11,7591,5081,3721,5311,5801,7621,5501,8171,693
Pontybrenin 11,3211,1141,0341,2421,6079981,4652981,576
Pontybrenin 21,7941,8971,7151,6801,6911,0341,8515231,877
Pontybrenin 31,6011,7081,5931,1831,4206501,5049091,312
Glandwr 1585589814557560884409419261
Glandwr 23022832895753561,08556434336
Glandwr 32343332541672731,061285279413
Glandwr 42712423104942821,09548848128
Llangyfelach 11,7211,6891,4641,4621,6321,0461,5701,1731,508
Llangyfelach 21,7201,6811,7341,6871,7105281,6109761,829
Llangyfelach 31,7341,7921,7661,7711,5675301,4371,2131,539
Llansamlet 18821,0691,1444851,0001,0012161941,604
Llansamlet 21,6511,6021,2221,5571,5271,1241,2169891,672
Llansamlet 31,3881,5441,5791,3791,1945401,2641451,649
Llansamlet 41,3971,2001,0421,2751,1379191,6361,5861,554
Llansamlet 51,1601,1927621,0179241,0529011,6601,695
Llansamlet 62692134432032285945141,202348
Llansamlet 71,6941,8041,7531,0761,6128261,7776151,855
Llansamlet 82071572262991894428941,435619
Casllwchwr Isaf7937246377481,3503621,0088621,458
Mawr1,0361,1381,1191,1311,2651511,4766941,206
Mayals 11,8731,7281,7671,8331,8781,3221,5961,2721,802
Mayals 21,8831,8921,8681,8531,9037991,8571,8881,901
Treforys 19919559381,2008837801,426314828
Treforys 21,6131,5851,4921,6061,1341,1451,5006251,086
Treforys 31,0921,1439509238821,699575479930
Treforys 46956028278777211,62849382684
Treforys 5119961142141041,310234345683
Treforys 6336425432240272806460455356
Treforys 7140232168562866363451276
Treforys 81,1871,2651,0961,3118371,7991226101,275
Treforys 911615420289274366238146159
Treforys 101,5791,6741,5171,4991,5107491,3733271,313
Treforys 111,5771,4861,6811,3831,3251,0107426981,247
Mynydd-bach 143404941921,021881,059254
Mynydd-bach 23323223586091438212921,008778
Mynydd-bach 31,6281,4771,1351,5881,4831,2611,3831,0451,815
Mynydd-bach 48951,0118955066501,8152191,1301,360
Mynydd-bach 59308817488217591,866779564894
Mynydd-bach 61,2611,0861,0071,3011,0861,1887736641,626
Newton (Abertawe) 11,8851,8881,8171,8231,8811,0021,7291,8101,865
Newton (Abertawe) 21,7841,6681,6561,6001,8657921,5061,8661,665
Ystumllwynarth 11,6661,4971,6331,5271,7119961,3156221,132
Ystumllwynarth 21,6701,7411,5881,8241,8733071,4951,6961,057
Ystumllwynarth 31,8791,8811,7881,7771,7561,4921,3941,8581,103
Pen-clawdd 11,5601,6471,5561,5191,6222451,6831,0271,632
Pen-clawdd 21,0831,0659527511,2194891,5421,1501,568
Penderi 121114711401,0301911,381353
Penderi 22461482524551401,6135031,573437
Penderi 3343313311141,276931,614711
Penderi 445694828271,1371531,414391
Penderi 5218119286474701,3632591,7771,083
Penderi 6142981291271201,5464431,358747
Penderi 7150177217711126672001,420813
Penlle'r-gaer 11,7861,8891,8271,5621,7605511,4301,6711,813
Penlle'r-gaer 23693283633363653559201,1421,642
Pennard 11,6471,5611,5111,4561,8074401,8731,5191,363
Pennard 21,8041,7951,6831,8291,8576381,6051,7661,685
Penyrheol (Abertawe) 17336436916635761,3511,1274531,035
Penyrheol (Abertawe) 21,0281,2961,1174541,2903691,0828961,403
Penyrheol (Abertawe) 31,3611,2561,0781,2261,2861,3071,2193331,609
Penyrheol (Abertawe) 4264346182159346865807396969
Pontarddulais 11,6361,6361,6341,1051,4689521,3817361,621
Pontarddulais 27406916708717751,784584671,293
Pontarddulais 38729978366671,0789951,098125899
Pontarddulais 44553816504423286861,176376869
St. Thomas 117625722298292391666242247
St. Thomas 24295596432854371,186290157256
St. Thomas 38227257007975701,8621,0401,225458
St. Thomas 47185766696276821,4851,322619643
Sgeti 11,8311,5821,5911,4671,6801,9031,7891,6471,605
Sgeti 21,6571,6461,3426571,8551,5961,2881,7721,799
Sgeti 31,7721,6951,5519161,7541,8701,6441,7071,838
Sgeti 4295155675911,0091,2231,0181,3921,258
Sgeti 51,0596648191,0041,3951,6391,1631,176686
Sgeti 61,7981,6421,6681,4901,8251,7751,1511,1131,268
Sgeti 71,6741,5131,1601,5781,8601,0731,8499251,835
Sgeti 81,8541,9041,8871,8001,8928041,7689621,783
Sgeti 91,6561,8351,9075661,6641,3151,0749271,412
Townhill 12914374821,6141821,194803
Townhill 241533112721,5801701,659379
Townhill 34926854891740279751218
Townhill 45162565576423821,5569611,581750
Townhill 5643250681551,296426888546
Townhill 650376123761,3623371,337248
Uplands 11,8771,7751,7571,5791,7241,7801,3431,5911,777
Uplands 28759017126071,8381,8251271,326208
Uplands 31,7461,7461,6721,3271,7701,8399541,601433
Uplands 49088761,2098908851,6862321,35545
Uplands 51,8621,5721,7061,8501,8701,8731,2981,3381,513
Uplands 61,2451,5431,5256801,8036627721,35269
Uplands 71,6991,6221,8301,6591,8541,4259131,440136
Uplands 81,1681,3021,4811,0371,0349551931,466215
Uplands 91,5141,8291,8911,5541,7065761,4201,23616
Casllwchwr Uchaf 11,4421,4051,1921,1821,3229569997881,600
Casllwchwr Uchaf 21,1991,1589961,2311,0765721,3311,301985
West Cross 11,8981,8371,7941,8361,8241,4381,8111,7881,527
West Cross 21,8241,5811,4081,5931,8501,7961,7081,6351,863
West Cross 34713341904911,1681,5376361,839975
West Cross 47304155806741,1771,0071,1521,807992
Castell 7 Dwyrain9091,4361,1506971,829381140506148
Castell 2 Gogledd27587261331,4232766478
Cilâ 31,8821,8171,8961,6321,6011,4791,6841,6441,697
Castell 7 Gorllewin731809918823599632251881462
Castell 2 De1,1731,3371,2689371,3093465891,407772
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 11,5191,7801,3691,3381,2461,5351,0751111,353
Aberafan 21661361882132871,18599118633
Aberafan 3145199132111191991254981,106
Aberafan 4798495941731,0136789604
Aberdulais8588577968621,1543871,4393181,499
Allt-wen1,1489281,0437151,3177771,5171,3711,445
Baglan 11,1231,2517951,1871,1599027813521,638
Baglan 21,7731,8001,4111,6551,7031,0351,7251,4241,686
Baglan 37047057374056951,5911,126379690
Baglan 41,4521,2621,0941,3781,3981,4951,1144671,542
Blaengwrach6185836266845294001,2158721,003
Llansawel Dwyrain 18648456351,1571,0471,063929365568
Llansawel Dwyrain 23234012043474781,335320168749
Llansawel Gorllewin 112389862572161,060642225323
Llansawel Gorllewin 25185445205785721,637750127191
Bryn a Chwmafan 19019898388261,1002501,2701,0231,328
Bryn a Chwmafan 21,5971,4761,1751,2021,6391,5571,2996501,868
Bryn a Chwmafan 33102982271794659686847551,043
Bryn a Chwmafan 46635755783288261,2039351,3641,214
Bryn-coch Gogledd 11,4431,4951,0401,2391,5174781,4771,5591,821
Bryn-coch Gogledd 21,7601,7401,3321,6701,8887981,8871,8031,893
Bryn-coch De 11,8761,8841,8621,7671,8671,0361,8291,0891,860
Bryn-coch De 21,3811,1731,1849411,4927811,1911,5031,825
Bryn-coch De 31,6241,4731,1741,5941,6701,2081,0458121,869
Bryn-coch De 45044273373819016901,1988971,478
Llangatwg1,6841,6171,3521,3481,7079881,7949261,823
Cimla 17818116005469334771,3991,7321,266
Cimla 21,5471,5491,3511,1691,6094181,8391,8611,379
Cimla 31,6221,6911,3651,4281,4744131,8321,8271,844
Coed-ffranc Canol 16597695714351,189756660273856
Coed-ffranc Canol 28307308137551,0271,555668356438
Coed-ffranc Canol 3216216367141290360856234659
Coed-ffranc Gogledd 11,0978989688178581,6101,4737861,135
Coed-ffranc Gogledd 21,1101,2111,1976709567031,438991625
Coed-ffranc Gorllewin1,3441,3891,3581,2781,4253351,0876381,557
Creunant1,0279998417801,0195901,4801,1661,746
Cwmllynfell9939367878351,0816421,6188751,594
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 13725524811264122978061,540612
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 22264158302513461,8791,585
Dyffryn 16256804953749227351,005728861
Dyffryn 21,3961,3991,0391,1961,3138641,4748761,364
Glyncorrwg2843702016812371871,104557768
Glyn-nedd 13874383594073236399913151,001
Glyn-nedd 21,0119807351,2201,1567651,4022781,624
Godre'r graig7458716866451,1601981,669928724
Gwauncaegurwen 15255504472646786371,4907231,455
Gwauncaegurwen 23555233531206272071,3447611,109
Gwynfi1772231381721163481,0271,8991,020
Brynaman Isaf6276654515318234811,451953979
Margam 1576685654998649270986311,372
Margam 21,4331,2481,4661,4421,5944741,1584801,836
Castell-Nedd Dwyrain 11221317416131678553158919
Castell-Nedd Dwyrain 2148167443823891,065276169440
Castell-Nedd Dwyrain 3328332331354636328448263901
Castell-Nedd Dwyrain 4340421316197616631603176924
Castell-Nedd Gogledd 11,4561,3241,0001,1241,6281,5531,5784371,603
Castell-Nedd Gogledd 2112153321196421,5949416796
Castell-Nedd Gogledd 33342703032594595261,1548281,343
Castell-Nedd De 1437371304685569647712893902
Castell-Nedd De 22492271704763503111,1551,549429
Castell-Nedd De 31,6671,4671,3061,3231,4791,1711,8711,5511,742
Onllwyn5987285246586811571,2891,628834
Pelenna5637625175394701151,5241,8311,700
Pontardawe 18778786626031,3114911,3771,0571,633
Pontardawe 27475405666508481,2171,3881,876692
Pontardawe 37417136125441,3771,8061322411,667
Port Talbot 11,0329469451,1381,1507471,2782171,304
Port Talbot 26747146011,1446171,216413901,138
Port Talbot 33154964061001,0241,5112360361
Port Talbot 46808727532681,2421,78669562556
Resolfen 16347595754657992241,3701,2801,073
Resolfen 29751,0758546959864491,4219591,717
Rhos 11,3421,1559931,1621,5535881,8741,3451,481
Rhos 21,6871,6561,3681,3631,7936631,7481,7691,691
Sandfields Dwyrain 12782401423274761,286701585776
Sandfields Dwyrain 2989270442691,132621658469
Sandfields Dwyrain 39771,0649049366878997215831,444
Sandfields Dwyrain 43543582822984998597132711,034
Sandfields Gorllewin 13973962633113591,5791,174719825
Sandfields Gorllewin 2729166201061,430513645591
Sandfields Gorllewin 313315913091124674795814645
Sandfields Gorllewin 421232524167165903905901600
Blaendulais5196815004605341671,2331,2241,180
Tai-bach 15845775456617966161,186148829
Tai-bach 23613774502415731,23831130940
Tai-bach 35826165334328927691,0141131,310
Tonna 11,6141,7851,5281,4581,4693891,8428371,805
Tonna 25908398182018402771,360678522
Trebannws9079608525169666871,4098801,198
Ystalyfera 24465193301907889831,0385451,239
Ystalyfera 15705313325237841,1841,0151,211647
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig1,0131,0459438098511,4136883631,308
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)9010611247436577491,7871,078
Melin Ifan Ddu 1298281315383995731,0071,892966
Melin Ifan Ddu 217127226076712337651,5891,127
Blaengarw6045074114886291,4479181,906703
Bracla 11,0767961,0051,2849848351,0281,0301,051
Bracla 26566627062537151,1721,0005981,375
Bracla 311747892462211,190633549651
Bracla 41,2891,0311,1471,6769731,2316066371,295
Bracla 51,5591,4691,5681,4311,1206111,6619321,732
Bracla 61,2597681,3591,5681,4044801,3678521,510
Bracla 71,8191,8421,7681,8351,7658071,6959401,886
Brynceithin1,0471,3131,2945678906499112801,610
Bryn-coch4075276823981641,14693163387
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 21,5891,5101,4001,6811,3875491,1181,6771,484
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 33523152103064931,2113131,7961,065
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 161346111,076811,6621,026
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 244772356267681611,795980
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 31791391831511388563721,8531,149
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 4293369253932491,1616111,2981,273
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 58128065764478441,7709811,1331,136
Cefn Cribwr7488106615647533761,0621,8011,476
Cefn Glas1,2641,0938151,3148871,7391,2611,3331,088
Coety1,5811,8711,8858111,4615488811,0151,705
Corneli 14334824142892471,1476821,5561,143
Corneli 21,0091,0061,0175709486851,0471,3341,615
Corneli 36875047099945435328901,3531,592
Corneli 4189168259512291,0935801,241762
Llangrallo Isaf1,3221,6091,4279661,6553716073991,442
Felindre 14665903625323781,3112962861,208
Felindre 21,2141,3351,2607231,3188111,2692141,625
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 11,7191,6661,4861,6781,4079471,6531,1581,784
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 28247029136127421,0037866521,399
Litchard1,7141,7741,4421,6011,5569821,6007351,894
Llangeinwyr4967516022735132997311,259408
Llangewydd a Brynhyfryd 15333074137355161,2197831,6581,322
Llangewydd a Brynhyfryd 21,4341,2041,2161,2709291,5189361,7011,200
Llangynwyd 11,4051,4371,3141,1481,4864231,3621,1221,169
Llangynwyd 26706865386666753731,6621,2621,670
Maesteg Dwyrain 14094123492196761,517280576817
Maesteg Dwyrain 23033612331743443998161,8241,386
Maesteg Dwyrain 38281,0156139827374059481,1841,262
Maesteg Gorllewin 11,1581,1159411,1121,2641,721411,6661,550
Maesteg Gorllewin 24165682951984871,0643141,5651,161
Maesteg Gorllewin 32543092211453182981,2021,8491,032
Maesteg Gorllewin 43194091962835634606414581,243
Morfa 14015824795262881,59210309416
Morfa 213618813146444521263296599
Morfa 33424182966252119173691531,022
Nant-y-moel 13474293082291769356491,8901,036
Nant-y-moel 25425964653222811,6689699481,596
Y Castellnewydd 14404033683344241,3924791,2921,064
Y Castellnewydd 21,3711,1041,0151,2671,3129361,3091,4331,776
Y Castellnewydd 31,2211,3079461,2881,2841,6553821491,660
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 11,5361,6231,3211,4371,6922421,6941,8721,584
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 21,4081,3591,2259681,3498947221,2451,845
Notais 11,7101,7141,6901,0711,8275801,8611,8091,864
Notais 21,6591,3971,4221,2511,6259921,7101,6111,551
Cwm Ogwr 18338016948845681,4121,1343201,664
Cwm Ogwr 24855393204084171,2558766281,291
Hengastell 12872463662215011,41464936142
Hengastell 21,7831,6871,6531,6381,7641,1171,6787681,895
Hengastell 31,6461,6721,3561,0921,5351,1609961,3881,748
Pen-dre8399817698587906754616401,053
Penprysg 21,0771,0271,0181,1149815431,2055671,637
Penprysg 11,3061,2501,2081,3441,0687081,3493701,643
Pen-y-fai1,6581,7241,2821,2851,7057741,7091,1091,803
Pontycymer 15514674706293211,5405641,865726
Pontycymer 24255693223203684697141,6981,357
Porthcawl Dwyrain Canol 14843993054267298379301,711942
Porthcawl Dwyrain Canol 25674953507341,0029792971,491455
Porthcawl Gorllewin Canol 15806242718031,1381,3341521,860326
Porthcawl Gorllewin Canol 21,5041,0878981,4041,6631,7871,4151,5391,488
Y Pîl 11,2971,1419991,1491,2458718431,5531,434
Y Pîl 22482121812622941,3646463511,396
Y Pîl 35745515823887629062721,156787
Y Pîl 45653484525605591,2807541,6691,541
Y Pîl 54654483483443871,5527581,2321,060
Rest Bay 11,7131,6191,3971,4881,7497641,6071,8591,828
Rest Bay 21,7061,5011,5761,0321,7081,1591,7731,7041,651
Sarn 1141172140851051,1008772051,213
Sarn 28449276816486971,0121,2904481,794
Ynysawdre 1225338329364271,11655745897
Ynysawdre 21,0621,2031,0876249181,4831,0891521,409
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 11,8991,8871,9051,9021,7921,0571,8431,6901,907
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 41,8641,8571,8761,7891,7448731,8641,4171,807
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 51,7441,6521,6401,5431,5966811,7311,7311,908
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 61,5339861,2491,5011,4001,3201,2851,6361,731
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 11,5511,2711,2711,7111,5886199321,7631,751
Baruc 21,7631,8261,6961,7871,8354731,3471,8701,689
Baruc 36535576428167564723181,4721,168
Baruc 41,2061,3311,0221,0821,4311,1832131,349434
Buttrills 17647767785518641,883403393376
Buttrills 21982221071693271,634188803990
Buttrills 37606339057757761,761291251566
Buttrills 45462557794286621,5003591,118932
Catwg 1236239191364384767548591,448
Catwg 27828229948666797361,14066836
Catwg 33213123744993471,83647139399
Catwg 417821718432533581944121186
Catwg 557560373462062369260869922
Catwg 61,6971,4941,6521,6241,4391,3399986291,797
Castleland 1181207159239322561275134654
Cornerswell 11,7711,5161,4511,6481,5931,9051,5751,2421,490
Cornerswell 21,0508211,0939098301,5301,0411,040491
Cornerswell 31,2781,1811,2137191,1931,0701,1811,0181,193
Cornerswell 41,7241,4521,5411,3591,4751,7821,2481,2521,687
Court 23593854692724471,269268114404
Court 34543445276533791,772319246664
Court 41691402061281991,619185409441
Y Bont-faen 11,6491,4711,4211,3801,7501,1089099231,728
Y Bont-faen 21,7701,8201,9021,9031,8853341,8841,2181,871
Y Bont-faen 31,7271,7561,7141,5601,8695991,1439491,850
Y Bont-faen 41,7041,8111,7741,8821,8931851,6921,6431,899
Dinas Powys 11,8811,8751,8391,8731,8971,6761,4166171,729
Dinas Powys 21,7921,7001,8261,8661,7011,8331,3632471,465
Dinas Powys 38878037908387619169007491,457
Dinas Powys 41,6911,8021,7301,5471,7518481,8681581,737
Dinas Powys 51,7991,7671,7911,2791,7761,4841,2841,0291,565
Dyfan 11,8111,7131,6061,4121,3811,8651,5371,7811,709
Dyfan 27275627106087351,2513581,3971,240
Dyfan 34975034293414981,3734258401,044
Gibbonsdown 13121633855981801,348400996532
Gibbonsdown 28352158129541,402147818172
Gibbonsdown 38238737709024711,817610530615
Gibbonsdown 42351213693991171,2643301,721584
Illtud 11,8181,7301,6011,3891,5391,7631,3651,6501,909
Illtud 28094887897106061,6831,2081,3911,212
Illtud 31,8661,6431,7241,7561,6771,5041,7341,6201,857
Illtud 48807167467981,0631,7342451,321732
Illtud 59296209777179971,8721841,3001,535
Illtud 61,8721,6601,7161,8641,6601,8381,1871,5771,724
Llandoche1,5531,6531,4721,1541,7028121,049705840
Llandw/Ewenni1,6301,7971,7461,7991,8611701,6908691,703
Llanilltud Fawr 11,8461,7371,6881,7581,7121,4621,1661,3821,837
Llanilltud Fawr 21,5991,5991,4291,4001,3689584741,6411,634
Llanilltud Fawr 31,2981,2891,3541,3211,0513291,2318771,743
Llanilltud Fawr 41,3151,3821,3299509744091,8001,5091,336
Llanilltud Fawr 51,6761,7811,8671,8851,6992641,0601,2841,405
Llanilltud Fawr 67374727247026601,0441,0091,8191,156
Llanilltud Fawr 71,8151,3911,7521,8881,4341,4221,7321,8781,834
Llanbedr-y-Fro1,6721,8211,8011,8141,8721831,2651,5021,699
Plymouth (Bro Morgannwg) 11,8561,8691,8741,8651,9015821,8011,7801,892
Plymouth (Bro Morgannwg) 21,6351,3981,5731,6611,6475221,6701,2701,472
Plymouth (Bro Morgannwg) 31,8031,7261,8561,1731,9091,1511,6451,4421,525
Y Rhws 11,3851,3081,2761,1451,0571,1581,3925311,373
Y Rhws 21,3131,1681,2351,1331,3584871,3541,412991
Y Rhws 31,6501,7171,7561,8871,8531991,2351,2281,648
Y Rhws 41,7361,5911,6851,7861,6191,0751,5014951,754
Sain Tathan 16766328455824721,4341,251532269
Sain Tathan 21,4031,1871,6701,6298014281,3051,2901,682
St. Augustine's 11,6691,3171,4261,6831,8181,2401,3019671,157
St. Augustine's 21,5071,2291,1811,0941,5761,9029551,401808
St. Augustine's 31,4771,4071,3937701,4771,9083151,2581,352
St. Augustine's 41,5441,3431,4531,6971,2611,6071,078305909
Sant-y-Brid 11,6231,8741,7361,7201,8231301,3981,3631,759
Sant-y-Brid 21,5951,6261,6251,5321,7221941,8241,6221,779
Stanwell 29826769871,0681,0131,0281,2531,365382
Stanwell 11,8671,7541,7201,7031,8561,8821,1151,2161,497
Stanwell 17776357196869576715651,3691,151
Sili 11,6551,6251,7481,6071,6177101,8852261,640
Sili 11,6601,6671,6601,7681,8866481,6281961,540
Sili 21,6451,7631,6621,3461,8482721,5261,7651,463
Gwenfô 11,6641,8401,8551,6301,7422677931,3221,822
Gwenfô 21,6891,6731,7031,8111,5587449227131,454
Castleland 2G3463645103094611,13629367349
Castleland 2H30625238354534153169791518
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 14724733882824461,3887119801,233
Aberaman Gogledd 23222901872345921,1525721,053963
Aberaman Gogledd 36839117931765311,0558731,5111,422
Aberaman De 13983733611956245079021,6151,098
Aberaman De 2253331255196215790834604342
Aberaman De 32082361352073928412821,516315
Abercynon 19009179899205495237471,5351,184
Abercynon 23755589167074201,830493
Abercynon 34635794052654031,1315621,389635
Abercynon 41,1789939841,2281,0121,1034501,4101,410
Aberdâr Dwyrain 11,0251,0326838101,3356931,2271,0621,577
Aberdâr Dwyrain 26866716217927081,89578982720
Aberdâr Dwyrain 37175975426728779236231,8361,097
Aberdâr Dwyrain 4272402298118453905351,060406
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 11,3101,3461,0315401,3469651,3321,8351,856
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 27061,0516891701,1294621,2631,1831,271
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 35203783215045121,6518101,5671,613
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 44304852374046865296531,8281,175
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 57575654281,0977731,7919908111,042
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 61,7911,8451,4231,8181,6188151,9061,8521,888
Y Beddau 11,2911,2329769278491,4801,5691,0751,512
Y Beddau 26487126174514691,0694191,6041,018
Y Beddau 31,6951,3941,5041,8381,6108441,5291,1051,809
Brynna 11,5861,5981,5431,0911,2227111,5631,3131,840
Brynna 29369188268948285571,1128631,674
Gartholwg 13383413344312981,246168528511
Cilfynydd 17897936478195371,2285959661,112
Cilfynydd 27757177208786514411,0171,736950
Cwm Clydach 11841972142101234106561,874273
Cwm Clydach 24595024915252055658591,851848
Cwm-bach 1667619573556850970892890611
Cwm-bach 2811855555253325126162970
Cwm-bach 31,6121,5601,2201,1521,2961,4821,5141,0931,764
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 15715865467164674488966001,174
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 27927155568437947018751,6301,479
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 3942066246556146001,850759
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 4719552109752883561,8341,215
Glynrhedynnog 16977065125308541,8115961,868262
Glynrhedynnog 25406994303733721,0268571,640585
Glynrhedynnog 33934501993493021,6031,1301,1011,091
Gilfach Goch 15866525072916155781,1531,8851,303
Gilfach Goch 2751445140953269211,786562
Glyn-coch 1286845279562278924202
Glyn-coch 24606254153172959418511,145606
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 1612812883855399439701,055400
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 2385439370489391652141704846
Y Ddraenen Wen 19811,0289977008841,3527202761,182
Y Ddraenen Wen 23964112434963111,4334477271,256
Hirwaun 18891,0107729315949381,1572821,618
Hirwaun 27767185967506251,4611,029734860
Hirwaun 318018196923131,2496227421,701
Llanharan 16115345187203331,0969241,1391,227
Llanharan 21,4731,5631,5201,4431,4629481,556351,694
Llanhari 11,5321,5021,4161,4131,3287121,1836421,710
Llanhari 22101581563942413808831,7081,066
Tref Llantrisant 11,7681,7191,4431,5261,7151,3331,7591,0561,756
Tref Llantrisant 21,8211,8391,8491,7881,7739071,8306121,847
Tref Llantrisant 39901,0348236948121,0628021,3991,321
Llanilltud Faerdref 11,6411,4791,4771,5121,4531,4641,4483161,716
Llanilltud Faerdref 21,7891,8821,8221,7281,8266581,8986621,791
Llanilltud Faerdref 31,6001,6831,5641,3451,3538771,8672661,766
Llanilltud Faerdref 41,5351,3611,4841,4481,0151,4811,5623061,611
Llwyn-y-pia 14315305032332021,5341,0723781,100
Llwyn-y-pia 2161288108125285591353312330
Y Maerdy 197118401231579711281,8021,025
Y Maerdy 260452681965036301,8731,046
Aberpennar Dwyrain 11,0388938337447921,2921,0231,5871,862
Aberpennar Dwyrain 25596743522809168816521,2681,145
Aberpennar Gorllewin 1366522333454391,1817231,7001,370
Aberpennar Gorllewin 296102971681613152441,670179
Aberpennar Gorllewin 34214202443265151,8483761,525865
Penrhiw-ceiber 1151892226823331,774885
Penrhiw-ceiber 22583921891121988466671,8051,165
Penrhiw-ceiber 34564682887073577211,0121,1281,108
Penrhiw-ceiber 42972932471561931,0339381,7511,678
Pentre 18046485921,0738451,749545596629
Pentre 21,4241,1899919801,4381,6499751,3621,839
Pentre 3204300562304501,5901695141,522
Pentre 45234783992427801,566855894923
Pen-y-graig 12702912662781279245357331,217
Pen-y-graig 26385484825196641,8374841,004874
Pen-y-graig 310918083491531,078629592242
Pen-y-graig 46207004875805429811,083490709
Pen-y-waun 19213033254893796247711,407
Pen-y-waun 2916121473315591,257551
Pont-y-clun 11,7501,6931,6351,5231,7618031,6341,2291,735
Pont-y-clun 21,8441,9061,8781,8251,8919421,8385111,882
Pont-y-clun 31,7851,8481,7501,7741,8468501,6424931,873
Pont-y-clun 41,0248748937609281,2661,1788781,235
Tref Pontypridd 11,6051,4171,1461,4361,2411,7311,5921,0171,619
Tref Pontypridd 21,2021,3048651,1601,4241,805847071,537
Y Porth 17949205288365901,7173169421,107
Y Porth 21,1661,1549953551,1191,8531,3251,6881,377
Y Porth 34824354406284257143621,0261,011
Y Porth 43744232792704191,3382877401,075
Rhigos6969957327095211889731,5281,140
Rhondda 17469599162558477001,268443876
Rhondda 25934325501,0393491,0978174961,501
Rhondda 31,0631,0401,0777298561,2544957911,485
Rhydfelen Canol / Llan 12502753401631341,312752855289
Rhydfelen Canol / Llan 21727243012627323978132
Rhydfelen Canol / Llan 31852081801491797052646361,226
Ffynon Taf 11,1171,3961,3404731,1815101,032817999
Ffynon Taf 21,0461,0731,1091,045809949944394658
Tonysguboriau 11,4691,4981,3301,4301,5131,3032992871,720
Tonysguboriau 23733752303796568933831,080555
Ton-teg 11,3621,4391,1031,0141,0828751,6436351,896
Ton-teg 21,7231,7061,3051,3951,6291,6781,2628581,903
Ton-teg 31,2331,1989651,1239651,5616816951,221
Tonypandy 15124944584933691,4065001,011736
Tonypandy 27498666636016831,340613566533
Tonyrefail Dwyrain 14364592233624961,3257381,4231,509
Tonyrefail Dwyrain 27151,0147413406702931,2921,6391,421
Tonyrefail Dwyrain 36610839431512554271,779854
Tonyrefail Dwyrain 41,3861,5121,0631,0421,2255341,4971,8561,745
Tonyrefail Gorllewin 1280489338164214356811400634
Tonyrefail Gorllewin 31922261272431119263891,7401,284
Trallwng 17686701,0493355241,5131,1001,234594
Trallwng 21,2031,2531,0554201,3711,1071,5121,0981,571
Trallwng 37116976056787411,5972606311,039
Trealaw 16436414788473488951,2301,449927
Trealaw 21069088133126827496752745
Trealaw 34385053604813701,661485841200
Trefforest 16909791,0563788311,467129277195
Trefforest 21,0991,4751,5741,0562131,2521,194616631
Trefforest 31,3051,8031,8771,3205281,295886135298
Treherbert 14995353541869371,0899641,444712
Treherbert 2164141303564017546741,4211,260
Treherbert 315316473287393259661964419
Treherbert 44143562995855181,225526589487
Treorci 19529056249701,2351,4504723801,620
Treorci 26006014352321,1271,6091,0223491,305
Treorci 33674642941847633784861,584574
Treorci 46084524555886741,4691,010886764
Treorci 58607436309301,0261,8549851701,222
Pendyrus 154816205741011,843506
Pendyrus 22142892482111095666851,747294
Pendyrus 313118477178801,2013711,880373
Ty'n-y-nant 11,6081,5841,4121,6541,2528611,3896531,714
Ty'n-y-nant 25484714805843311,704640867961
Ty'n-y-nant 3137178122155796843068461,040
Ynys-hir 112718971222101607441696616
Ynys-hir 26916955865435201,6978675461,440
Ynys-y-bwl 12522792503722032735051,717788
Ynys-y-bwl 27508928356625332848821,4511,388
Ynys-y-bwl 31,6791,6801,5061,2961,2671,2601,6818431,566
Ystrad 15536844931366221,4265411,5721,413
Ystrad 25475294944176771,105865594426
Ystrad 3391326438157689969689750752
Ystrad 4215302692174091,4893781,016627
Tonyrefail Gorllewin 21,4981,5951,4994331,4919431,7791,6951,904
Gartholwg 21,7371,7551,7071,2631,6301,6691,3753381,887
Gartholwg 31,8391,8081,7901,8091,6111,5861,8044321,876
Tonyrefail Gorllewin 46687725024956881,1303961,619959
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 14246173146223382941,2391,833259
Bedlinog 24175643793183195671,1015771,031
Cyfarthfa 18518341,0478825653279931,3751,431
Cyfarthfa 230632787252832211,167246
Cyfarthfa 34775334922665675964561,492835
Cyfarthfa 41,6111,7101,4191,4091,3206051,6891,3461,307
Dowlais 1160297164601781,041231486274
Dowlais 28671,0726679617186351,092688962
Dowlais 3581745529440586973616403544
Dowlais 43054102751753321,502212587384
Gurnos 13267223273600311,693245
Gurnos 2611015965534672041,749241
Gurnos 3121132147661219334231,722181
Ynyswen 14056424312942195115111,513567
Ynyswen 284420521234293342145
Ynyswen 39228916386927361,6171,2761,460920
Parc 19739535541,2061,1411,4105331,699476
Parc 21,4011,3838721,2051,4601,5547601,0711,199
Parc 3175237121535521,6572081,049101
Penydarren 11428193345841891,16997
Penydarren 22032801611371458541,110951799
Penydarren 39489477317218291,0681,1051,2071,010
Penydarren 4495449690463291931471916597
Plymouth (Merthyr Tudful) 1439578396348385867494726731
Plymouth (Merthyr Tudful) 25456103845687541,470329569321
Plymouth (Merthyr Tudful) 3722771652728588818755772913
Y Dref 13354982773707011,3211663491
Y Dref 21,2831,2981,1257691,2327371,2811,4311,231
Y Dref 34084773713615303779501,072412
Y Dref 41,0551,0378508499878557641,6791,134
Treharris 11,5961,5661,3531,2951,6575561,7011,2391,753
Treharris 27798175147247286721,0201,7131,517
Treharris 34484653725591861,7417321,086748
Treharris 44526964741604151,277284795879
Faenor 21,0811,0356879181,3211,1776281,6021,155
Faenor 15666475215975851561,0791,8181,337
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 1219317216631481,3197398321,272
Aberbargod 21902661551152681,127266660420
Abercarn 11,1141,1869797949261,5846505181,099
Abercarn 28157477147994881,2391,1081,495786
Abercarn 36926605906657811,356579715601
Cwm Aber 17135816684446551,1671,0351,5631,365
Cwm Aber 25215386042513301,4156981,458681
Cwm Aber 33412632573313171,3677301,545649
Cwm Aber 43713433093762641,4449511,820224
Argoed (Caerffili) 11881791621941677844751,867682
Argoed (Caerffili) 25588006069113242324531,537456
Bargod 15275953553045031,5836187901,622
Bargod 26816295166176611,8264297301,498
Bargod 35625734465074821,856317835688
Bargod 423391142654302611,235563
Bedwas Tretomos a Machen 11,7281,5481,4951,3491,4101,3691,6031,6071,782
Bedwas Tretomos a Machen 22602872451471811,428609819873
Bedwas Tretomos a Machen 31,6431,4431,5351,2681,2381,5591,5326011,878
Bedwas Tretomos a Machen 41,5701,4221,3311,1931,3821,3661,3908061,320
Bedwas Tretomos a Machen 59971,0411,0123659631,8027107291,547
Bedwas Tretomos a Machen 625193599374021361,855350
Bedwas Tretomos a Machen 78688187761,0337506027981,681771
Coed Duon 19408337136909851,3845371,5461,280
Coed Duon 23242942404342041,2185511,0881,017
Coed Duon 31,6181,6571,4917561,5151,5421,3827091,820
Coed Duon 48368588907497511,662271,0841,514
Coed Duon 51,6931,6591,4301,2181,6971,1639371,5171,680
Cefn Fforest 13333632723861181,7885159651,102
Cefn Fforest 24625172905223601,2796938641,067
Crosskeys 11,2191,0551,0691,1841,0209289528151,593
Crosskeys 26616835845959095388153901,461
Crymlyn 11,6611,4021,4181,0931,5611,7521,6671,454971
Crymlyn 21,1701,2731,0468081,1256081,1678741,500
Crymlyn 32763511732583253456311,4031,726
Crymlyn 49358357407379581,0981,0501,315877
Cwm Darran 17858437386376914151,3401,729889
Cwm Darran 212628210369772868801,829618
Gilfach5577344643335258165041,198976
Hengoed (Caerffili) 1501563541346541610957371926
Hengoed (Caerffili) 28814214817647023615791,072
Hengoed (Caerffili) 36986734997625171,4578541,296898
Llanbradach 19741,0678881,1391,1134251,3122851,013
Llanbradach 2917925922839789977844423857
Llanbradach 3377366437260367720683632779
Maes-y-cwmwr9768858991,0128345398721,3181,567
Morgan Jones 18408308735766371,6583496091,612
Morgan Jones 22202053422521291,024252415613
Morgan Jones 31,1251,0911,0991,2997651,569724291739
Morgan Jones 49498869631,0618971,868428190541
Moria 14286313731874813419391,7141,451
Moria 22293031151166541,5271235711,021
Moria 3621102511494443223469728
Nelson 11,2321,2438828451,2021,1291,1231,1511,316
Nelson 24734414442276521,1974211,2061,052
Nelson 31,4311,2331,1331,1021,0071,4711,2451,3121,833
Trecelyn 11,1221,1509714661,2957431,4531,5541,692
Trecelyn 214625115382903965911,703483
Trecelyn 31,4351,2319119401,5341,5721,3581,5791,663
Trecelyn 48507736726837771,6304661,4161,166
Tredegar Newydd 16326544455274861,4543751,6341,335
Tredegar Newydd 22453452421322624514981,361977
Tredegar Newydd 3708254173331,0671661,393595
Pengam 13535153931064921,405199515403
Pengam 24224084094724331,045354556528
Pengam 31,0681,1247509339691,0371,4285241,629
Penmaen 11,7111,5931,2651,1971,6761,7241,3861,4381,872
Penmaen 28858087664567571,6721,0031,7051,002
Penmaen 31,5031,5861,0371,2521,3801,0801,0999391,723
Pen-yr-heol (Caerffili) 13824363466751251,194597648704
Pen-yr-heol (Caerffili) 21,8421,7321,7851,7831,5791,2451,3161,6851,558
Pen-yr-heol (Caerffili) 36396056515496071,196432667607
Pen-yr-heol (Caerffili) 413979176117232882552641508
Pen-yr-heol (Caerffili) 51,1821,1849369536591,5851,0901,706890
Pen-yr-heol (Caerffili) 61,5611,3931,4398831,3261,5071,0641,1261,760
Pen-yr-heol (Caerffili) 71,2829661,0241,2191,0731,3371,4557821,519
Pen-yr-heol (Caerffili) 811512814180579846171,143691
Pontllan-fraith 15885675497305794868254251,528
Pontllan-fraith 23092003194712637334371,102859
Pontllan-fraith 39429338928656121,4985863681,722
Pontllan-fraith 41,7521,8221,3851,5241,4521,3081,5091,5151,608
Pontllan-fraith 5621571574818564718743607708
Pontlotyn3074691661444147757251,0521,236
Rhisga Dwyrain 11,1521,0291,0891,4539066881,2791,478421
Rhisga Dwyrain 2426329583514326717784702409
Rhisga Dwyrain 31,3201,0531,0841,3419831,7201,2185901,092
Rhisga Dwyrain 45896983876046721,207344665844
Rhisga Gorllewin 17617836975107451,656700385838
Rhisga Gorllewin 28707848101,0699801,8351571671,601
Rhisga Gorllewin 3613797760640489586785110641
Catwg Sant 12132651341894021,014593172948
Catwg Sant 26166905353137071,0389974311,297
Catwg Sant 39639947299759356781,0426231,780
Catwg Sant 41,4041,4351,2391,1251,3339931,6991951,774
Catwg Sant 5368518436281308571399254882
Sant Iago 11,0861,1531,1689641,1992211,1691,0331,446
Sant Iago 21,3081,3001,2069241,2939301,2244451,245
Sant Iago 316331558104294268
Sant Iago 41071527517185589239800982
Sant Martin 11,4701,6141,3281,1741,3001,0238744331,274
Sant Martin 27587208626001,098771801,486845
Sant Martin 31,2711,1061,1891,4071,4355595677761,494
Sant Martin 41,7531,7431,6571,8761,6586611,8209811,628
Sant Martin 51,8781,9091,8981,9091,7351,0321,7841,0121,832
Twyn Carno 17296131055451918884
Twyn Carno 26057793364571,0507634575731,712
Ynys-ddu 1532790853110630437814655925
Ynys-ddu 29558518099131,0414521,1451,3661,530
Ystrad Mynach 19058428565937331,2109259471,419
Ystrad Mynach 27257826467869531,78392517431
Ystrad Mynach 31,5491,8361,5721,1661,7944619104041,793
[Lleihau]Blaenau GwentAbertyleri 14576114882184971,808225288767
Abertyleri 23443952127652571,3751031,521314
Abertyleri 37988946407873971,6888411,354525
Badminton 16036402976557981,1986515291,749
Badminton 29781,1309424068861,2871,0045721,582
Cendl 15776044716465574148481,0411,415
Cendl 213416920874107354528724928
Cendl 31,2571,4401,1167521,0711,3055826061,493
Blaenau 13084801952382271,301240870968
Blaenau 24804744595633745245421,1371,177
Blaenau 36066395556495756603341,039914
Brynmawr 19451,1409584008671,3896914021,432
Brynmawr 2241262258375139646483575843
Brynmawr 35417373807857491,43725265917
Brynmawr 45305934227813291,3182484541,367
Cwm 15686614865993739407273081,616
Cwm 22373192493662792893551661,327
Cwm 39949248781,1261,2337661,236281855
Cwmtyleri 11701911173241108762471,560366
Cwmtyleri 25157386204702316458291,152296
Cwmtyleri 34534863942743801,8032281,3791,219
Glynebwy Gogledd 13303062244245001,468121988484
Glynebwy Gogledd 2687260263315061101,316698
Glynebwy Gogledd 31,0349309037788331,7476769751,041
Glynebwy De 1769463581854844021,743183
Glynebwy De 25566885953968665191181,111660
Glynebwy De 35555875364135141,1891171,3601,338
Georgetown 16306754205797686666471,3021,089
Georgetown 21,1331,0908749517931,1491,0681,5361,282
Llanhiledd 11652501511081524442711,775639
Llanhiledd 22632641923572766184765741,210
Llanhiledd 33654423455892673683221,134582
Nantyglo 1221269283193259563142391910
Nantyglo 2255424160569177595217359881
Nantyglo 311111390277146386124747795
Rasa 11,0491,1468211,2179037931,0863391,468
Rasa 21321271391131561,1767411011,059
Sirhywi 19951,1377168281,2208131,0244831,438
Sirhywi 2166018153302235745714
Sirhywi 33754922645083373195121,1881,362
Sirhywi 47871,030658558769892928459782
Six Bells 12904143263671594884161,498144
Six Bells 27737536096717258457021,6451,055
Tredegar Canol a Gorllewin 17959416769265501,0421711,0671,244
Tredegar Canol a Gorllewin 218421635572989994614
Tredegar Canol a Gorllewin 3167271124140884468321,0791,225
Tredegar Canol a Gorllewin 4186203872064631,598247031,048
[Lleihau]TorfaenAbersychan 12823352002373454501,0021,632523
Abersychan 21991352202082251,083342718965
Abersychan 31,3041,1119708751,2051,2821,4321,4741,349
Abersychan 44134342765923149625301,230743
Abersychan 58538047366647471,5193321,2151,506
Blaenafon 16855916741,0154755607681,1811,520
Blaenafon 2196259177782467425021,842677
Blaenafon 3573545563722601915176816702
Blaenafon 41,3361,0211,2561,0011,1091,6116961,4341,006
Bryn-wern4415204244223611,5681461,419313
Coed Efa1,1019548691,3569316658221,7121,374
Croesyceiliog Gogledd 18868888608979681,4481,102126443
Croesyceiliog Gogledd 21,5801,3341,2661,3351,3271,5331,4888821,505
Croesyceiliog De1,4141,1751,2271,2221,1519011,1491,3201,830
Cwmynysgoi242323235512182406468905190
Fairwater (Tor-faen) 15174934016912861,5893681,596774
Fairwater (Tor-faen) 24062192708743861,4725071,518862
Fairwater (Tor-faen) 31,3459769251,5959511,3171,5271,6941,516
Fairwater (Tor-faen) 41,4547701,5081,0251,5021,1641,7701,8321,750
Greenmeadow 13503044734391081,0504907671,229
Greenmeadow 21,6271,4891,4621,3681,1491,3971,1509431,771
Greenmeadow 32571983283421701,381367712290
Llantarnam 1771841884893596575529701559
Llantarnam 21,3581,3851,2731,2111,3995778427591,197
Llantarnam 32734872292264161,24313410312
Llanyrafon Gogledd1,2861,1641,1511,0891,2091,2891,184418895
Llanyrafon De 11,4991,6791,2051,1651,5485921,4629451,351
Llanyrafon De 21,8411,8581,8501,6911,8151,5991,6753351,711
New Inn 11,0089751,0041,070950696745738839
New Inn 21,0069508578679341,1709406871,119
New Inn 31,8361,8271,6821,8011,7571,0991,7919111,818
New Inn 41,7541,7841,5441,7471,5701,0921,5836721,879
Pant-teg 11,5291,5151,1729061,4501,7559947941,653
Pant-teg 21,2231,0981,1111,0601,1391,711716563624
Pant-teg 33993973273056733161,1977221,443
Pant-teg 41,4671,5071,3779911,5549611,1793841,329
Pant-teg 51,6041,5051,3241,2611,3471,0181,1721,6421,718
Pontnewydd 1138186113973541,30636347279
Pontnewydd 29838791,0338461,0391,777861137735
Pontnewydd 36826676656986331,7265661321,265
Pontnewydd 46455925705056311,7896272641,378
Pontnewynydd7537527924587528096261,441819
Pont-y-pwl6417195098997121,53130551960
St. Cadocs/Penygarn3142282934142777705601,812575
St. Dials 12261752386161441,42462732492
St. Dials 14914704186325021,520165539705
St. Dials 26887418067576001,562222595234
Snatchwood3643901723606401,477405543826
Trefddyn 135313822391,3241481,771665
Trefddyn 24023843763514401,2122881,006465
Two Locks 1274277280209245887654871402
Two Locks 21,7411,7711,7131,6621,6424641,6971,6871,796
Two Locks 19861,0337971,3287444901,1111,1151,234
Two Locks 11,1369921,0921,1509193511,4611,7981,755
Cwmbrân Uchaf 1786564392781,072215799474
Cwmbrân Uchaf 11,5231,4911,2151,1851,0871,7307261,2171,391
Cwmbrân Uchaf 22431872282971741,496599756871
Cwmbrân Uchaf 15264975438952221,858620605223
Wainfelin 21,3771,2631,1241,0361,0031,7367511,3411,288
Wainfelin 16659406735017134071,0701,447232
[Lleihau]Sir FynwyCaer-went1,4811,4821,3571,4911,7302221,6221,3981,536
Castell Cil-y-coed 11,8131,7611,7291,8791,5731,3541,5156081,881
Cantref 11,6861,6061,3741,0431,8841,2911,7528891,769
Cantref 24042354177143151,3423871,220498
Crucornau Fawr1,2171,5421,5831,7091,331431,6931,001718
Devauden1,6381,8231,8071,8961,808961,9001,7551,654
Llanddewi a Green Lane 28106638447736481,5211,161383671
Dixton gydag Oxbaston1,8611,8981,8381,9001,8586641,8161,6831,787
Drybridge 11,3821,1321,1631,5151,2927521,3349731,404
Drybridge 21,5501,6691,4821,6751,7311,570343440310
Goetre Fawr 11,7121,8671,7931,8681,8222281,5721,3671,891
Goetre Fawr 21,0651,1271,0641,0621,0562051,1731,6761,437
Grofield8036685991,1371,2311,314151805667
Lansdown7397365607057649446771,0511,027
Larkfield1,4491,2851,2751,1568751,6981,1441,3511,090
Llanbadog1,5461,8461,8401,7951,6481641,4574571,131
Bryn Llanelli 11,8551,7941,7101,2901,8051,7181,5901,5261,761
Bryn Llanelli 29141,0387881,0401,1481961,3538071,380
Bryn Llanelli 31,4639351,1131,4351,2301,6811,0911,8571,684
Castell a Llanfoist Fawr1,0421,0231,0741,6141,258276585561996
Llangybi Fawr1,5241,7041,6981,5171,8011331,7851,0901,162
Llanofer 18541,2105521,4271,587701,4598301,254
Llanofer 21,1201,5371,3369731,4811011,2445081,228
Llandeilo Gresynni1,3281,7221,7721,8631,590121,8628791,467
Llanwenarth Tu Draw1,3501,2071,2461,3621,3303531,3661,6261,354
Y Maerdy 21,2531,4668021,5511,5842531,2871,4461,290
Mill 11,5621,3711,2971,7361,6411,2301,0592361,795
Mill 21,7671,8151,8231,8021,6909321,2325591,563
Mill 31,7571,7071,6661,8611,5111,4071,7613241,851
Llanfihangel Troddi1,5281,6131,8591,7921,7231459621,638757
Overmonnow 11,2301,2231,3251,4396909591,234553557
Overmonnow 24103674757362803926385361,012
Porth Sgiwed1,6751,6821,6541,5901,3657301,6136861,647
Y Priordy 11,2811,4191,1341,4081,6718491373501,529
Y Priordy 29328646938571,1111,2906655651,147
Rhaglan1,6031,6041,7791,6691,5832291,7541,2031,430
Rogiet1,4511,2061,3801,7161,2624821,3451,2081,406
St. Arvans1,4371,7391,7821,8691,7371351,516580381
St. Christopher's1,1931,0241,1801,1707678088931,6061,347
St. Kingsmark 11,9091,8991,8691,7941,8441,7811,7961,6211,890
St. Kingsmark 21,8921,8121,7581,8031,8201,5821,7191,4801,874
St. Mary's9891,0578701,0991,5641,62375684295
Hafren 11,5561,6881,6001,2981,1557591,3973821,740
Hafren 27657506921,1678257324512241,113
Drenewydd Gelli-farch1,6821,8611,8751,8411,8741731,3911,2331,721
The Elms1,8481,8861,8111,8911,8317871,8219871,898
Thornwell 14503546495873622809151,680603
Thornwell 21,1391,0991,1701,2488204531,0431,734851
Tryleg Unedig 11,1941,4511,5269171,771821,8021,720459
Tryleg Unedig 21,6161,8491,8701,8711,871951,8231,3361,220
Brynbuga 11,5711,6981,8731,5391,7044361,560239866
Brynbuga 21,8081,6761,6801,8811,7981,2201,7226441,785
West End601669629517641758728323565
Wyesham1,0879651,1361,3369598381,507257662
Llanddewi9588488398046981,4881,0965441,447
Croesonen564561526831428541570754964
[Lleihau]CasnewyddAllt-yr-ynn 11,7561,6391,6321,2891,8761,4991,2129101,741
Allt-yr-ynn 23272542055735891,427307614239
Allt-yr-ynn 31,8571,6201,6991,7051,9021,5381,7351,1601,781
Allt-yr-ynn 48657675516411,4581,6485907251,176
Allt-yr-ynn 51,7691,6971,5671,7371,7771,4971,1336301,657
Allt-yr-ynn 66076785053841,0321,439643797115
Alway 11,6071,4321,2721,2341,4561,4781,5658391,575
Alway 2361014538241,204178272337
Alway 31,4781,2821,1201,4411,1641,7501,0776731,334
Alway 469549110784986145424393
Alway 55875167029441881,573524477949
Alway 68386149341,372999