Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

MALlC 2014

Nod Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw canfod yr ardaloedd bach o Gymru sydd fwyaf difreintiedig.

Yma gellir gweld data a gwybodaeth am MALIC 2014, y diweddariad llawn ddiwethaf o'r mynegai.

Mae rhai o'r dangosyddion sy'n bwydo i mewn i'r mynegai wedi'u diweddaru yn fwy diweddar. Cewch fwy o wybodaeth amdanynt drwy fynd i'r tab data dangosyddion MALIC.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am MALIC ar wefan Llywodraeth Cymru, a gallwch archwilio’r data gan ddefnyddio adnodd rhyngweithiol MALIC (gweler yr adran cysylltiadau).

E-bostiwch os oes gennych unrhyw gwestiynau: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru