Skip to content

Archif

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw mesur swyddogol amddifadedd mewn ardaloedd bach yng Nghymru.