Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Amddifadedd Incwm
None
Dangosydd[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Measure1
Grwp OedranMewn rhai achosion, efallai y bydd nifer yr aelwydydd sy\'n derbyn budd-daliadau neu gredydau treth sy\'n gysylltiedig ag incwm yn fwy na\'r boblogaeth ardal. Mae hyn yn ganlyniad o newidiadau i\'r Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach Canol-2012 ddefnyddiwyd a newidiadau ym mhoblogaeth yr ardal bach o\’r flwyddyn hon ymlaen. Mae hyn wedi achosi rhai o\'r chanrannau nifer yr aelwydydd sy\'n derbyn budd-daliadau neu gredydau treth sy\'n gysylltiedig ag incwm i fod yn fwy na 100 y cant. Yn yr achosion hyn, mae\'r ganran wedi cael ei gapio i 100.[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliPob OedranCliciwch yma i ddidoli0 - 15Cliciwch yma i ddidoli0 - 18Cliciwch yma i ddidoli16 - 64Cliciwch yma i ddidoli65+Cliciwch yma i ddidoli0 - 4Cliciwch yma i ddidoli5 - 9Cliciwch yma i ddidoli10 - 15Cliciwch yma i ddidoli16 - 18Cliciwch yma i ddidoli19 - 24Cliciwch yma i ddidoli25 - 34Cliciwch yma i ddidoli35 - 44Cliciwch yma i ddidoli45 - 54Cliciwch yma i ddidoli55 - 64Cliciwch yma i ddidoli65 - 74Cliciwch yma i ddidoli75+
Cymru
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam
Powys
Ceredigion
Sir Benfro
Sir Gaerfyrddin
Abertawe
Castell-nedd Port Talbot
Pen-y-bont ar Ogwr
Bro Morgannwg
Rhondda Cynon Taf
Merthyr Tudful
Caerffili
Blaenau Gwent
Torfaen
Sir Fynwy
Casnewydd
Caerdydd

Metadata

Teitl

Data amddifadedd incwm – Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf

30 Ionawr 2018 30 Ionawr 2018

Diweddariad nesaf

TBC

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

..

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai

Disgrifiad cyffredinol

Mae amddifadedd incwm yn ddangosydd sengl cyfansawdd wedi ei gyfrifo gan ddefnyddio’r elfennau canlynol.
a) hawlwyr budd-daliadau cysylltiedig ag incwm
b) rhai pobl sy’n derbyn credydau treth
c) ceiswyr lloches a gynorthwyir
d) rhai hawlwyr y Credyd Cynhwysol

Mae'n ychwanegu at ei gilydd hawlwyr a’u plant dibynnol ar gyfer pob elfen, ac yna yn rhannu hyn gan y boblogaeth breswyl yn y grwp daearyddiaeth benodol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Cyfnodau data dan sylw

Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion, ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler cyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnyddiau a chyd-destun.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymhwysir rheoli datgelu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ansawdd ystadegol

Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni.