Neidio i'r cynnwys

Data dangosyddion MALlC 2014 i 2017 yn ôl oedran

Yn cynnwys data dangosydd sy’n cyfrannu at MALlC y gellir ei rannu'n ôl oedran.

Oherwydd newidiadau yn y ffynonellau data a'r amser sydd ei angen i ddatblygu MALlC 2019, ni fydd unrhyw ddiweddariad i ddangosyddion MALlC yn ystod 2018. Am ragor o fanylion gweler y ddolen i dudalen we data dangosyddion MALlC yn yr adran Dolenni.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Salwch Cyfyngus Hir-Dymor Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Cartrefi Gorlawn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Cartrefi Heb Wres Canolog Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Cartrefi Heb Wres Canolog Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Cartrefi Gorlawn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Salwch Cyfyngus Hir-Dymor Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Odelion Heb Gymhwysterau Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Cartrefi Heb Wres Canolog Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Cartrefi Gorlawn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Salwch Cyfyngus Hir-Dymor Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Oedolion Heb Gymhusterau Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Odelion Heb Gymhwysterau Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Cartrefi Heb Wres Canolog Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Salwch Cyfyngus Hir-Dymor Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Cartrefi Gorlawn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol - Odelion Heb Gymhwysterau Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol - Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Disgyblion ag absenoliaeth mynych Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol - Disgyblion ag absenoliaeth mynych Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Disgyblion ag absenoliaeth mynych Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Disgyblion ag absenoliaeth mynych Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig - Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig - Disgyblion ag absenoliaeth mynych Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Amddifadedd Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Amddifadedd Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Amddifadedd Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig - Amddifadedd Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Amddifadedd Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol - Maes Incwm Ystadegau Gwladol

Ffeiliau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru MALlC: Gwybodaeth dechnegol ar yr holl ddangosyddion (Excel) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canllaw ar gyfer Dadansoddi Data Dangosyddion (PDF)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Metadata Dangosydd MALlC 2014 (Excel) (Saesneg yn unig)

> Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tudalen we MALlC ar wefan Llywodraeth Cymru (dolen allanol)