Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Disgyblion ag absenoliaeth mynych - Data Dangosydd yn ôl Ardal yGnnyrch Ehangach Haen Is
None
Cod Ardal[Hidlo]
Dangosydd[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Grwp Oedran[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliYsgol GynraddCliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd
[Lleihau]CymruCymru3.97.4
[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 11.86.1
Aberffraw a Rhosneigr 20.04.1
Porth Amlwch3.85.9
Amlwch Wledig2.18.4
Biwmares6.610.8
Botffordd3.94.4
Bodorgan2.64.8
Braint2.05.8
Bryngwran2.54.8
Brynteg2.84.5
Cadnant (Ynys Môn)2.54.3
Cefni2.55.0
Cwm Cadnant0.32.5
Cyngar1.73.7
Gwyngyll2.14.4
Tref Caergybi6.311.3
Kingsland4.99.7
Llanbadrig0.54.3
Llanbedr-goch5.16.2
Llanddyfnan3.23.7
Llaneilian1.75.9
Llanfaethlu3.59.2
Llanfair-yn-Neubwll 13.56.5
Llanfair-yn-Neubwll 22.23.8
Llanfihangel Ysgeifiog5.13.4
Llangoed4.46.4
Llanidan6.35.3
Llannerch-y-medd3.86.6
London Road4.410.1
Maeshyfryd5.56.4
Mechell2.63.4
Moelfre1.25.7
Morawelon4.09.2
Parc a'r Mynydd4.34.0
Pentraeth2.75.3
Porthyfelin 17.49.5
Porthyfelin 27.98.2
Rhosyr3.05.7
Trearddur 10.03.0
Trearddur 20.03.6
Tudur6.013.6
Tysilio1.14.3
Fali 11.96.4
Fali 21.12.5
[Lleihau]GwyneddAbererch1.92.9
Abermaw 13.04.1
Abermaw 24.36.8
Arllechwedd2.13.4
Y Bala1.23.2
Bethel a Chwm-y-Glo 11.53.5
Bethel a Chwm-y-Glo 22.41.9
Bontnewydd1.02.6
Bowydd a Rhiw1.58.9
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd1.61.5
Cadnant (Gwynedd)2.56.9
Corris/Mawddwy1.93.1
Cricieth2.23.2
Deiniol3.36.9
Deiniolen2.22.9
Dewi2.74.5
Diffwys a Maenofferen7.86.0
Dolbenmaen0.52.9
Dolgellau Gogledd2.42.1
Dolgellau De4.84.1
Dyffryn Ardudwy1.95.0
Efail-Newydd/Buan2.42.1
Gerlan3.36.8
Glyder3.31.9
Y Groeslon1.71.8
Harlech1.94.7
Hendre (Gwynedd)4.611.3
Hirael a Garth 19.49.9
Hirael a Garth 21.16.6
Llanaelhaearn1.65.1
Llanbedr0.84.7
Llanbedrog ac Aber-soch1.75.7
Llanberis1.65.4
Llandderfel a Llanuwchllyn 10.03.5
Llandderfel a Llanuwchllyn 21.20.5
Llanengan1.30.9
Llangelynnin4.10.7
Llanllyfni a Chlynnog2.83.5
Llanrug1.62.1
Llanwnda2.01.6
Llanystumdwy2.04.4
Marchog 16.117.0
Marchog 26.613.6
Menai (Bangor)1.00.0
Menai (Caernarfon)3.53.2
Morfa Nefyn0.41.6
Nefyn3.86.6
Ogwen 12.47.1
Ogwen 22.42.4
Peblig (Caernarfon)6.612.2
Penisa'r-waun0.32.2
Penrhyndeudraeth 11.71.8
Penrhyndeudraeth 22.53.1
Pentir 11.74.3
Pentir 21.86.2
Pen-y-groes (Gwynedd)3.31.0
Porthmadog Dwyrain5.93.2
Porthmadog Gorllewin2.31.9
Porthmadog - Tremadog3.44.8
Pwllheli Gogledd4.05.7
Pwllheli De2.63.9
Seiont 13.76.6
Seiont 25.412.9
Talysarn5.46.8
Teigl4.18.2
Trawsfynydd0.85.5
Tregarth a Mynydd Llandygai1.72.9
Tywyn 13.32.0
Tywyn 24.74.4
Waunfawr1.33.9
Y Felinheli1.23.9
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog1.91.6
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel1.63.5
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed2.03.5
Betws yn Rhos2.25.0
Bryn2.75.8
Caerhun2.24.9
Capel Lluo5.74.3
Colwyn 12.93.2
Colwyn 28.011.5
Colwyn 32.93.5
Conwy 15.05.4
Conwy 21.83.5
Conwy 35.65.7
Craig-y-Don 15.88.7
Craig-y-Don 23.04.7
Crwst1.68.2
Deganwy 11.73.5
Deganwy 23.08.8
Eglwysbach0.42.1
Eirias 14.15.8
Eirias 21.03.4
Gele 16.85.8
Gele 23.53.7
Gele 30.44.8
Glyn (Conwy) 14.911.6
Glyn (Conwy) 25.913.2
Glyn (Conwy) 35.48.2
Gogarth 12.54.5
Gogarth 22.56.4
Gwyr (Conwy)2.37.1
Bae Cinmel 112.212.4
Bae Cinmel 25.53.6
Bae Cinmel 36.08.4
Bae Cinmel 410.35.8
Llanddulas2.34.5
Llandrillo yn Rhos 10.62.7
Llandrillo yn Rhos 23.63.4
Llandrillo yn Rhos 31.83.5
Llandrillo yn Rhos 42.812.7
Llandrillo yn Rhos 54.84.4
Llangernyw3.38.5
Llansannan2.06.5
Llysfaen 16.014.9
Llysfaen 25.05.0
Marl 10.32.4
Marl 22.37.4
Mochdre5.214.7
Mostyn (Conwy) 12.912.8
Mostyn (Conwy) 22.17.1
Pandy4.13.7
Pant-yr-afon/Penmaenan 12.93.5
Pant-yr-afon/Penmaenan 25.96.5
Penrhyn 11.52.6
Penrhyn 22.64.3
Penrhyn 32.42.1
Pen-sarn 16.38.7
Pen-sarn 23.94.5
Pentre Mawr 14.78.8
Pentre Mawr 23.21.3
Rhiw 11.83.4
Rhiw 20.92.2
Rhiw 34.212.3
Rhiw 41.96.3
Tywyn7.97.1
Trefriw2.04.4
Tudno 14.811.5
Tudno 26.712.1
Tudno 32.75.8
Uwch Conwy0.84.5
Uwchaled0.43.7
Llansanffraid1.23.9
Abergele Pensarn 13.85.2
Abergele Pensarn 27.012.3
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan2.911.1
Corwen 12.31.6
Corwen 22.012.0
Dinbych Canol1.510.6
Dinbych-Isaf 10.82.1
Dinbych-Isaf 20.84.7
Dinbych-Isaf 31.24.2
Dinbych Uchaf/Henllan 16.320.3
Dinbych Uchaf/Henllan 22.411.7
Diserth 14.37.0
Diserth 26.38.6
Efenechdyd1.84.8
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla1.02.8
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal0.50.0
Llandrillo1.66.1
Llandyrnog0.94.1
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern2.55.3
Llangollen 11.12.5
Llangollen 22.58.7
Llangollen 32.30.7
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch1.02.7
Prestatyn Canol 12.97.0
Prestatyn Canol 24.813.0
Prestatyn Dwyrain 14.58.4
Prestatyn Dwyrain 21.26.5
Prestatyn Dwyrain 34.09.5
Prestatyn Allt Melyd3.410.3
Prestatyn Gogledd 15.911.6
Prestatyn Gogledd 24.77.6
Prestatyn Gogledd 32.14.9
Prestatyn De Orllewin 19.310.2
Prestatyn De Orllewin 26.07.4
Rhuddlan 11.33.9
Rhuddlan 23.05.0
Rhuddlan 34.35.4
Rhyl Dwyrain 16.114.8
Rhyl Dwyrain 21.96.3
Rhyl Dwyrain 35.911.7
Rhyl De 13.712.4
Rhyl De 21.83.9
Rhyl De Ddwyrain 13.37.0
Rhyl De Ddwyrain 23.26.1
Rhyl De Ddwyrain 31.68.3
Rhyl De Ddwyrain 47.414.1
Rhyl De Ddwyrain 51.14.2
Rhyl De Orllewin 17.718.0
Rhyl De Orllewin 26.914.1
Rhyl De Orllewin 34.08.7
Rhyl Gorllewin 18.121.7
Rhyl Gorllewin 215.022.3
Rhyl Gorllewin 39.719.5
Rhuthun 13.24.3
Rhuthun 21.56.6
Rhuthun 32.01.4
Llanelwy Dwyrain2.26.2
Llanelwy Gorllewin2.39.7
Trefnant3.72.0
Tremeirchion0.92.8
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 10.83.2
Argoed (Sir y Fflint) 21.510.7
Aston 13.87.0
Aston 25.313.2
Bagillt Dwyrain6.49.5
Bagillt Gorllewin5.28.8
Brychdyn Gogledd Ddwyrain3.48.2
Brychdyn De 16.87.5
Brychdyn De 21.14.6
Brynffordd1.37.4
Bwcle Dwyrain Bistre 18.15.7
Bwcle Dwyrain Bistre 22.54.9
Bwcle Gorllewin Bistre 14.14.2
Bwcle Gorllewin Bistre 28.516.7
Bwcle Gorllewin Bistre 37.810.9
Mynydd Bwcle 12.46.9
Mynydd Bwcle 25.23.6
Bwcle Pontrobin 14.68.6
Bwcle Pontrobin 22.23.4
Bwcle Pontrobin 30.51.5
Caergwrle2.910.2
Caerwys 11.83.4
Caerwys 21.311.1
Cilcain1.84.1
Cei Connah Canol 17.113.6
Cei Connah Canol 26.06.4
Cei Connah Golftyn 14.42.3
Cei Connah Golftyn 23.17.7
Cei Connah Golftyn 32.07.3
Cei Connah Golftyn 45.210.6
Cei Connah De 11.83.7
Cei Connah De 21.37.2
Cei Connah De 31.39.3
Cei Connah De 41.34.2
Cei Connah Gwepre4.19.9
Ewlo 10.54.0
Ewlo 21.23.0
Ewlo 32.14.6
Ffynongroyw6.79.0
Y Fflint Castell8.69.1
Y Fflint Cwnsyllt 12.61.6
Y Fflint Cwnsyllt 29.59.5
Y Fflint Cwnsyllt 33.42.8
Y Fflint Oakenholt 19.410.0
Y Fflint Oakenholt 27.67.1
Y Fflint Trelawny 12.05.0
Y Fflint Trelawny 23.13.4
Maes-glas 17.819.2
Maes-glas 25.23.5
Gronant3.09.4
Gwernaffield0.63.8
Gwernymynydd1.42.9
Helygain3.68.2
Penarlâg2.34.1
Kinnerton Uchaf0.91.3
Treffynnon Canol7.818.3
Treffynnon Dwyrain5.57.5
Treffynnon Gorllewin8.213.4
Yr Hôb 13.93.1
Yr Hôb 24.912.6
Coed-llai3.08.3
Llanfynydd1.94.9
Mancot 13.78.9
Mancot 24.116.4
Yr Wyddgrug Broncoed 15.38.8
Yr Wyddgrug Broncoed 23.918.1
Yr Wyddgrug Dwyrain4.09.1
Yr Wyddgrug De 11.82.2
Yr Wyddgrug De 20.63.0
Yr Wyddgrug Gorllewin 14.615.4
Yr Wyddgrug Gorllewin 22.48.5
Mostyn (Sir y Fflint)6.917.3
Pentre'r Diawl 12.32.0
Pentre'r Diawl 24.012.2
Llaneurgain 10.71.8
Llaneurgain 21.25.2
Pentre'r Moch2.61.8
Pen-y-ffordd 11.83.2
Pen-y-ffordd 21.43.3
Queensferry22.315.6
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug4.612.8
Saltney Stonebridge 17.415.4
Saltney Stonebridge 23.66.4
Sealand 14.110.3
Sealand 27.222.5
Shotton Dwyrain3.56.4
Shotton Uchaf 15.417.1
Shotton Uchaf 212.520.6
Shotton Gorllewin3.34.3
Trelawnyd a Gwaenysgor5.28.2
Treuddyn1.95.1
Chwitffordd1.45.3
[Lleihau]WrecsamActon 13.16.4
Acton 22.18.8
Parc Borras 11.70.7
Parc Borras 21.20.0
Bronington 11.62.7
Bronington 22.02.4
Brymbo 11.95.1
Brymbo 25.28.0
Brynyffynnon 14.26.8
Brynyffynnon 22.615.7
Bryn Cefn4.012.4
Cartrefle 12.315.0
Cartrefle 29.615.6
Cefn 13.27.3
Cefn 22.85.6
Cefn 31.87.6
Y Waun Gogledd 13.56.5
Y Waun Gogledd 25.310.9
Y Waun De3.16.9
Coedpoeth 16.613.7
Coedpoeth 22.44.1
Coedpoeth 310.11.7
Erddig5.37.2
Esclusham 13.38.4
Esclusham 21.13.5
Garden Village1.32.5
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 11.28.3
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 21.32.8
Grosvenor 14.03.3
Grosvenor 24.23.6
Gwenfro5.812.3
Gwersyllt Dwyrain a De 15.68.6
Gwersyllt Dwyrain a De 21.27.3
Gwersyllt Dwyrain a De 31.03.5
Gwersyllt Gogledd 15.23.7
Gwersyllt Gogledd 28.615.3
Gwersyllt Gorllewin 18.417.2
Gwersyllt Gorllewin 20.55.4
Hermitage 16.55.9
Hermitage 27.616.3
Holt 11.73.1
Holt 23.64.3
Johnstown 12.52.1
Johnstown 25.76.8
Little Acton 11.64.9
Little Acton 21.27.9
Llangollen Wledig1.63.8
Llai 11.25.7
Llai 24.84.1
Llai 34.714.0
Maes-y-dre3.16.8
Marchwiel 12.06.6
Marchwiel 20.59.3
Marford a Hoseley 11.13.3
Marford a Hoseley 21.70.0
Mwynglawdd 16.17.7
Mwynglawdd 21.02.8
New Broughton 12.910.1
New Broughton 23.615.3
Offa3.15.7
Owrtyn 11.86.3
Owrtyn 21.85.8
Pant5.811.3
Pen-y-cae8.210.9
Penycae a De Rhiwabon 13.70.5
Penycae a De Rhiwabon 28.34.1
Plas Madoc6.013.6
Ponciau 13.57.8
Ponciau 28.511.4
Ponciau 33.15.7
Queensway 17.318.6
Queensway 27.521.7
Rhosnesni 12.23.3
Rhosnesni 21.42.1
Yr Orsedd 11.24.2
Yr Orsedd 21.47.8
Rhiwabon 12.64.4
Rhiwabon 21.61.4
Stansty2.54.6
Whitegate 14.98.9
Whitegate 22.47.9
Wynnstay9.019.0
Smithfield 29.712.9
Dyffryn Ceiriog 32.37.2
Smithfield 36.915.2
[Lleihau]PowysAber-craf2.84.8
Bugeildy0.44.9
Aberriw2.67.4
Blaen Hafren3.02.9
Bronllys2.05.0
Llanfair-ym-Muallt 14.16.9
Llanfair-ym-Muallt 22.73.1
Caersws2.61.3
Yr Ystog0.88.6
Dyserth a Thre-coed2.89.7
Dolforwyn2.23.7
Felin-fâch0.81.3
Ffordun2.23.0
Glantwymyn4.17.8
Y Clas-ar-wy0.54.6
Cegidfa0.14.2
Gwernyfed3.65.2
Y Gelli Gandryll1.16.6
Ceri1.03.8
Tref-y-clawdd 13.96.6
Tref-y-clawdd 24.66.8
Llanafan Fawr2.22.1
Llanbadarn Fawr1.45.5
Llanbryn-mair a Banwy1.72.7
Llandinam4.71.6
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin1.111.2
Llandrindod Gogledd3.610.5
Llandrindod De1.89.4
Llandrinio0.02.2
Llandysilio0.93.2
Llanelwedd1.84.3
Llanfair Caereinion0.63.0
Llanfyllin2.05.8
Llangynllo0.82.2
Llangynidr0.00.7
Llanidloes 11.32.7
Llanidloes 25.03.2
Llansanffraid0.93.8
Llanwrtyd2.15.3
Llanllyr1.84.1
Machynlleth2.95.8
Maes-car/Llywel1.03.6
Meifod a Llanfihangel1.63.4
Trefaldwyn0.08.1
Nantmel4.97.1
Y Drenewydd Canol 14.910.2
Y Drenewydd Canol 25.111.3
Y Drenewydd Dwyrain6.712.1
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn1.22.5
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn0.62.3
Y Drenewydd De5.66.9
Pencraig0.44.9
Llanandras 11.14.4
Llanandras 20.53.3
Rhaeadr Gwy2.38.5
Rhiwcynon1.94.7
St. David Fewnol1.54.4
St. Mary 11.65.7
St. Mary 22.54.1
Talgarth2.42.0
Tawe-Uchaf1.35.1
Tre-wern2.46.2
Y Trallwng Castell4.017.1
Y Trallwng Gungrog 17.74.8
Y Trallwng Gungrog 24.17.2
Y Trallwng Llanerchyddol4.99.8
Ynysgedwyn1.04.0
Ysgir2.10.0
Ystradgynlais 19.76.7
Ystradgynlais 23.26.2
Tal-y-bont ar Wysg0.62.8
Cwm-twrch4.75.9
St John 14.03.2
St John 22.613.1
Crughywel2.22.1
Llangatwg a Glangrwyne0.32.0
Llangors, Bwlch a Grwyne0.93.9
Llanrhaeadr-ym-Mochnant1.02.0
Llansilin1.84.9
[Lleihau]CeredigionAberaeron1.95.5
Aberporth 12.24.8
Aberporth 24.77.3
Aberteifi Mwldan8.53.7
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch1.84.0
Aberteifi Teifi7.55.1
Aberystwyth Bronglais1.41.5
Aberystwyth Canol3.19.5
Aberystwyth Penparcau 11.98.5
Aberystwyth Penparcau 24.711.4
Aberystwyth Rheidol 11.93.0
Aberystwyth Rheidol 20.03.4
Beulah1.51.9
Capel Dewi1.84.0
Ceulanamaesmawr3.27.7
Ciliau Aeron2.81.6
Faenor 11.90.1
Llanbedr Pont Steffan 13.86.0
Llanbedr Pont Steffan 27.39.5
Llanarth1.51.9
Llandyfrïog7.56.9
Llandysiliogogo1.04.3
Tref Llandysul3.89.2
Llanfarian1.12.5
Llanfihangel Ystrad2.06.0
Llangeitho1.24.8
Llangybi2.94.6
Llanrhystud1.74.9
Llansanffraid 10.52.0
Llansanffraid 21.03.8
Llanwenog1.81.5
Lledrod3.96.6
Melindwr1.65.2
Ceinewydd4.55.4
Penbryn1.06.9
Pen-parc 15.21.8
Pen-parc 20.90.6
Tirymynach2.43.1
Trefeurig0.31.7
Tregaron4.14.4
Troedyraur4.72.4
Ystwyth1.63.0
Penglais2.11.3
Llanbadarn Fawr De2.71.9
Llanbadarn Fawr Gogledd0.44.1
Y Borth1.55.9
[Lleihau]Sir BenfroAmroth4.712.8
Burton0.83.8
Camrose 11.35.0
Camrose 22.03.0
Caeriw0.97.1
Cilgerran3.04.4
Clydau3.55.5
Crymych 10.91.8
Crymych 23.73.4
Dinas0.83.9
East Williamston 14.78.0
East Williamston 21.36.1
Abergwaun Gogledd Ddwyrain7.58.9
Abergwaun Gogledd Orllewin2.18.1
Wdig5.97.6
Hwlffordd: Castell6.19.7
Hwlffordd: Garth 12.98.7
Hwlffordd: Garth 212.316.7
Hwlffordd: Portfield4.512.3
Hwlffordd: Prendergast2.31.8
Hwlffordd: Priordy2.53.7
Hundleton2.47.1
Johnston4.34.8
Cilgeti/Begeli2.59.5
Llanbedr Efelffre0.93.3
Llandyfái2.65.1
Treletert1.95.3
Llangwm2.18.4
Llanrhian0.64.9
Maenclochog 10.91.1
Maenclochog 21.42.5
Maenorbyr2.33.7
Martletwy1.32.6
Pont Fadlen7.111.1
Aberdaugleddau: Canol2.711.2
Aberdaugleddau: Dwyrain4.29.2
Aberdaugleddau: Hakin 13.18.6
Aberdaugleddau: Hakin 23.27.2
Aberdaugleddau: Hubberston 17.58.9
Aberdaugleddau: Hubberston 26.814.0
Aberdaugleddau: Gogledd4.911.5
Aberdaugleddau: Gorllewin4.47.0
Arberth3.64.8
Arberth Gwledig1.12.4
Trefdraeth6.27.7
Neyland Dwyrain1.39.6
Neyland Gorllewin3.39.4
Doc Penfro: Canol3.622.8
Doc Penfro: Llanion 16.522.9
Doc Penfro: Llanion 23.09.8
Doc Penfro: Marchnad3.110.9
Doc Penfro: Pennar 16.120.7
Doc Penfro: Pennar 24.512.3
Penfro: Monkton4.419.9
Penfro: Santes Fair Gogledd5.113.3
Penfro: Santes Fair De2.89.1
Penfro: Sant Mihangel1.36.2
Penalun1.86.1
Rudbaxton2.35.5
Tyddewi0.81.3
Llandudoch3.12.9
Llanisan yn Rhos7.410.3
Saundersfoot 11.76.9
Saundersfoot 23.33.9
Scleddau2.95.1
Solfach2.24.2
Dinbych y Pysgod: Gogledd1.76.2
Dingych y Pysgod: De 14.610.4
Dingych y Pysgod: De 21.36.1
Yr Havens1.66.6
Cas-wis2.52.9
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili1.62.2
Rhydaman 14.67.6
Rhydaman 27.68.5
Betws1.27.9
Bigyn 15.08.0
Bigyn 28.07.0
Bigyn 34.05.8
Bigyn 412.413.2
Porth Tywyn 14.27.3
Porth Tywyn 25.14.4
Porth Tywyn 37.21.6
Bynea 19.54.1
Bynea 25.512.7
Tre Caerfyrddin Gogledd 16.59.8
Tre Caerfyrddin Gogledd 23.89.1
Tre Caerfyrddin Gogledd 37.29.5
Tre Caerfyrddin Gogledd 40.51.3
Tre Caerfyrddin De 14.25.6
Tre Caerfyrddin De 21.72.8
Tre Caerfyrddin Gorllewin 14.67.6
Tre Caerfyrddin Gorllewin 22.65.5
Tre Caerfyrddin Gorllewin 35.310.4
Cenarth2.75.5
Cil-y-cwm2.38.5
Cynwyl Elfed 13.34.7
Cynwyl Elfed 22.51.6
Cynwyl Gaeo3.08.4
Dafen 16.26.0
Dafen 28.08.8
Elli 13.56.7
Elli 210.97.9
Felin-foel10.68.5
Garnant4.311.5
Glanaman 15.94.7
Glanaman 20.57.5
Glanymôr 111.913.2
Glanymôr 28.59.8
Glyn (Sir Gaerfyrddin)5.95.9
Gors-las 16.48.1
Gors-las 24.87.5
Hendy 11.75.2
Hendy 24.55.8
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 110.89.2
Cydweli 111.112.3
Cydweli 27.98.8
Treflan Talacharn 11.34.4
Treflan Talacharn 21.13.9
Llanboidy0.93.2
Llanddarog1.05.7
Llandeilo 11.57.1
Llandeilo 25.110.0
Llanymddyfri 14.17.1
Llanymddyfri 24.810.3
Llandybïe 12.76.0
Llandybïe 23.78.4
Llanegwad 12.04.2
Llanegwad 25.67.5
Llanfihangel Aberbythych3.33.4
Llanfihangel-ar-Arth 13.41.8
Llanfihangel-ar-Arth 24.95.7
Llangadog2.41.9
Llangeler 16.99.2
Llangeler 24.02.9
Llangennech 13.89.1
Llangennech 27.55.2
Llangennech 32.46.8
Llangynnwr 10.88.9
Llangynnwr 21.24.2
Llangyndeyrn 15.512.8
Llangyndeyrn 27.45.0
Llan-non 13.713.1
Llan-non 21.88.6
Llan-non 33.94.5
Llansteffan1.54.0
Llanybydder 14.36.0
Llanybydder 24.814.6
Lliedi 14.111.5
Lliedi 23.78.9
Lliedi 36.49.9
Llwynhendy 15.88.9
Llwynhendy 212.212.7
Llwynhendy 37.410.4
Monardeilo a Salem2.74.4
Pembre 11.81.8
Pembre 25.410.2
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 12.88.4
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 25.46.2
Pontaman 17.210.2
Pontaman 22.57.9
Pontyberem 17.64.0
Pontyberem 24.17.3
Cwarter Bach 16.36.6
Cwarter Bach 24.07.7
Sanclêr 13.72.6
Sanclêr 26.84.3
Llanismel 12.83.5
Llanismel 25.37.6
Saron 14.97.1
Saron 26.96.9
Swiss Valley 12.43.3
Swiss Valley 24.38.2
Tre-lech1.64.3
Trimsaran 18.813.1
Trimsaran 25.87.8
Ty-croes4.97.2
Tyisa 115.511.8
Tyisa 212.321.2
Tyisa 313.513.2
Hendy-Gwyn ar Daf6.84.2
Glanymor 312.915.2
Glanymor 411.621.6
Hengoed 25.97.1
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 10.92.8
Llandeilo Ferwallt 21.33.1
Bonymaen 14.312.0
Bonymaen 23.710.3
Bonymaen 31.73.2
Bonymaen 43.75.0
Castell 12.410.8
Castell 34.55.7
Castell 41.53.6
Castell 53.715.2
Castell 61.23.3
Castell 81.12.1
Clydach 16.113.9
Clydach 20.91.6
Clydach 36.37.8
Clydach 44.39.1
Clydach 56.07.0
Y Cocyd 13.26.0
Y Cocyd 24.79.4
Y Cocyd 30.59.3
Y Cocyd 42.55.3
Y Cocyd 51.22.0
Y Cocyd 63.78.3
Y Cocyd 73.69.7
Y Cocyd 86.011.0
Cwmbwrla 14.512.1
Cwmbwrla 23.46.7
Cwmbwrla 32.78.1
Cwmbwrla 42.55.0
Cwmbwrla 54.38.3
Dynfant 12.05.4
Dynfant 21.32.5
Dynfant 33.04.8
Fairwood 22.22.0
Fairwood 11.86.0
Gorseinon 14.66.1
Gorseinon 22.47.8
Gwyr (Abertawe) 11.93.5
Gwyr (Abertawe) 20.32.6
Tregwyr 13.13.6
Tregwyr 22.92.3
Tregwyr 31.95.3
Cilâ Gogledd 21.00.8
Cilâ De 10.76.0
Pontybrenin 11.24.4
Pontybrenin 20.31.8
Pontybrenin 31.58.2
Glandwr 12.112.0
Glandwr 23.311.0
Glandwr 32.67.0
Glandwr 41.82.9
Llangyfelach 11.74.1
Llangyfelach 20.45.2
Llangyfelach 30.82.4
Llansamlet 11.83.4
Llansamlet 21.12.0
Llansamlet 31.23.5
Llansamlet 42.94.8
Llansamlet 52.36.8
Llansamlet 63.88.2
Llansamlet 71.31.9
Llansamlet 86.09.2
Casllwchwr Isaf3.53.7
Mawr4.26.3
Mayals 14.01.3
Mayals 21.03.0
Treforys 12.55.2
Treforys 20.72.9
Treforys 31.45.3
Treforys 43.16.5
Treforys 54.311.7
Treforys 63.110.2
Treforys 71.210.0
Treforys 82.74.2
Treforys 93.713.3
Treforys 101.25.1
Treforys 110.82.3
Mynydd-bach 15.411.7
Mynydd-bach 22.912.8
Mynydd-bach 34.97.7
Mynydd-bach 41.39.1
Mynydd-bach 51.26.9
Mynydd-bach 62.24.1
Newton (Abertawe) 10.81.2
Newton (Abertawe) 21.72.5
Ystumllwynarth 11.04.4
Ystumllwynarth 21.14.5
Ystumllwynarth 30.00.9
Pen-clawdd 10.70.9
Pen-clawdd 21.49.0
Penderi 15.115.4
Penderi 26.017.0
Penderi 35.112.9
Penderi 46.512.3
Penderi 59.417.2
Penderi 68.813.5
Penderi 74.311.6
Penlle'r-gaer 11.13.3
Penlle'r-gaer 27.110.7
Pennard 11.03.7
Pennard 21.73.9
Penyrheol (Abertawe) 12.76.9
Penyrheol (Abertawe) 22.46.8
Penyrheol (Abertawe) 32.94.9
Penyrheol (Abertawe) 45.29.3
Pontarddulais 11.74.1
Pontarddulais 22.65.9
Pontarddulais 33.28.4
Pontarddulais 46.612.5
St. Thomas 15.93.1
St. Thomas 24.112.5
St. Thomas 34.64.9
St. Thomas 43.12.5
Sgeti 10.33.5
Sgeti 21.46.4
Sgeti 31.82.2
Sgeti 44.06.1
Sgeti 52.63.3
Sgeti 62.43.6
Sgeti 71.01.8
Sgeti 80.42.1
Sgeti 90.04.3
Townhill 18.215.3
Townhill 24.411.0
Townhill 36.615.6
Townhill 45.38.4
Townhill 54.415.6
Townhill 66.314.2
Uplands 13.17.1
Uplands 22.05.1
Uplands 33.01.8
Uplands 43.08.3
Uplands 51.52.5
Uplands 61.94.0
Uplands 70.00.8
Uplands 84.64.3
Uplands 93.73.7
Casllwchwr Uchaf 11.95.4
Casllwchwr Uchaf 21.95.1
West Cross 11.41.9
West Cross 21.43.5
West Cross 32.56.2
West Cross 42.815.0
Castell 7 Dwyrain3.04.9
Castell 2 Gogledd2.119.9
Cilâ 31.02.4
Castell 7 Gorllewin1.94.0
Castell 2 De9.314.5
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 14.47.1
Aberafan 28.114.9
Aberafan 35.716.3
Aberafan 46.915.7
Aberdulais3.710.7
Allt-wen3.86.5
Baglan 12.25.7
Baglan 21.13.1
Baglan 32.79.5
Baglan 42.46.7
Blaengwrach4.812.4
Llansawel Dwyrain 12.29.5
Llansawel Dwyrain 23.38.9
Llansawel Gorllewin 18.521.9
Llansawel Gorllewin 29.115.1
Bryn a Chwmafan 13.03.9
Bryn a Chwmafan 23.04.0
Bryn a Chwmafan 38.211.0
Bryn a Chwmafan 47.07.5
Bryn-coch Gogledd 11.52.2
Bryn-coch Gogledd 20.02.5
Bryn-coch De 13.94.2
Bryn-coch De 22.74.5
Bryn-coch De 31.85.0
Bryn-coch De 45.710.3
Llangatwg1.21.5
Cimla 15.03.0
Cimla 23.02.4
Cimla 30.40.6
Coed-ffranc Canol 13.66.0
Coed-ffranc Canol 25.112.4
Coed-ffranc Canol 37.510.8
Coed-ffranc Gogledd 16.73.1
Coed-ffranc Gogledd 20.411.9
Coed-ffranc Gorllewin2.84.6
Creunant2.05.2
Cwmllynfell2.56.6
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 12.56.6
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 24.39.8
Dyffryn 16.12.5
Dyffryn 26.85.5
Glyncorrwg1.45.5
Glyn-nedd 13.39.2
Glyn-nedd 23.65.2
Godre'r graig2.67.3
Gwauncaegurwen 12.711.4
Gwauncaegurwen 25.86.7
Gwynfi5.014.0
Brynaman Isaf2.46.9
Margam 12.69.7
Margam 24.33.7
Castell-Nedd Dwyrain 14.914.0
Castell-Nedd Dwyrain 22.96.4
Castell-Nedd Dwyrain 35.315.7
Castell-Nedd Dwyrain 42.912.1
Castell-Nedd Gogledd 11.15.5
Castell-Nedd Gogledd 24.215.2
Castell-Nedd Gogledd 34.27.9
Castell-Nedd De 15.114.8
Castell-Nedd De 24.012.2
Castell-Nedd De 31.24.8
Onllwyn0.47.3
Pelenna2.72.9
Pontardawe 14.27.3
Pontardawe 24.59.6
Pontardawe 33.410.7
Port Talbot 15.18.7
Port Talbot 26.011.0
Port Talbot 35.38.4
Port Talbot 44.45.3
Resolfen 12.04.7
Resolfen 21.910.2
Rhos 11.83.2
Rhos 22.34.9
Sandfields Dwyrain 14.211.3
Sandfields Dwyrain 24.511.5
Sandfields Dwyrain 33.44.1
Sandfields Dwyrain 43.88.4
Sandfields Gorllewin 16.411.2
Sandfields Gorllewin 27.912.6
Sandfields Gorllewin 36.919.7
Sandfields Gorllewin 46.520.1
Blaendulais2.712.1
Tai-bach 14.17.8
Tai-bach 26.514.9
Tai-bach 35.612.4
Tonna 11.11.2
Tonna 22.07.5
Trebannws2.76.3
Ystalyfera 22.810.8
Ystalyfera 13.46.6
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig1.74.9
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)5.114.0
Melin Ifan Ddu 14.117.1
Melin Ifan Ddu 27.54.7
Blaengarw1.76.4
Bracla 11.94.1
Bracla 22.711.7
Bracla 36.513.6
Bracla 42.85.0
Bracla 53.66.6
Bracla 62.36.7
Bracla 71.22.0
Brynceithin3.67.0
Bryn-coch6.29.4
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 23.47.0
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 33.17.9
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 12.713.2
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 22.713.4
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 31.84.9
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 44.59.9
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 55.48.7
Cefn Cribwr2.56.4
Cefn Glas2.74.7
Coety2.74.2
Corneli 14.410.9
Corneli 25.46.0
Corneli 35.39.4
Corneli 43.67.9
Llangrallo Isaf0.65.8
Felindre 13.87.4
Felindre 21.96.4
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 11.43.4
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 23.98.7
Litchard1.45.4
Llangeinwyr2.97.3
Llangewydd a Brynhyfryd 11.73.8
Llangewydd a Brynhyfryd 21.02.8
Llangynwyd 12.04.6
Llangynwyd 22.78.4
Maesteg Dwyrain 14.95.5
Maesteg Dwyrain 23.85.5
Maesteg Dwyrain 31.24.4
Maesteg Gorllewin 13.56.1
Maesteg Gorllewin 24.811.5
Maesteg Gorllewin 39.110.8
Maesteg Gorllewin 42.38.0
Morfa 12.910.4
Morfa 26.620.2
Morfa 36.814.4
Nant-y-moel 11.512.3
Nant-y-moel 22.96.3
Y Castellnewydd 12.46.5
Y Castellnewydd 21.62.2
Y Castellnewydd 31.54.6
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 12.34.2
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 21.62.0
Notais 10.03.5
Notais 21.05.0
Cwm Ogwr 12.57.0
Cwm Ogwr 22.49.1
Hengastell 16.09.6
Hengastell 20.73.4
Hengastell 32.02.6
Pen-dre2.83.9
Penprysg 11.95.2
Penprysg 21.66.7
Pen-y-fai1.14.7
Pontycymer 15.27.9
Pontycymer 23.910.8
Porthcawl Dwyrain Canol 12.43.9
Porthcawl Dwyrain Canol 24.16.1
Porthcawl Gorllewin Canol 11.99.1
Porthcawl Gorllewin Canol 20.72.8
Y Pîl 12.44.4
Y Pîl 23.010.1
Y Pîl 34.56.1
Y Pîl 44.110.7
Y Pîl 53.75.6
Rest Bay 10.71.7
Rest Bay 22.32.6
Sarn 16.110.8
Sarn 22.56.3
Ynysawdre 13.27.1
Ynysawdre 21.76.3
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 11.13.7
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 41.92.8
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 51.42.2
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 60.93.8
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 12.93.6
Baruc 22.01.7
Baruc 32.96.5
Baruc 41.22.0
Buttrills 15.47.0
Buttrills 26.18.6
Buttrills 35.07.1
Buttrills 46.45.3
Catwg 16.613.5
Catwg 24.46.2
Catwg 34.59.4
Catwg 45.96.6
Catwg 55.09.6
Catwg 62.32.2
Castleland 15.28.7
Cornerswell 13.24.6
Cornerswell 20.98.1
Cornerswell 32.76.7
Cornerswell 41.04.3
Court 14.811.0
Court 25.76.8
Court 37.314.0
Y Bont-faen 10.64.0
Y Bont-faen 20.91.6
Y Bont-faen 31.13.3
Y Bont-faen 40.83.4
Dinas Powys 11.51.7
Dinas Powys 21.64.4
Dinas Powys 35.111.6
Dinas Powys 41.52.8
Dinas Powys 51.32.8
Dyfan 13.52.8
Dyfan 24.75.2
Dyfan 37.56.1
Gibbonsdown 19.911.9
Gibbonsdown 28.111.4
Gibbonsdown 34.06.0
Gibbonsdown 48.911.2
Illtud 13.22.7
Illtud 28.37.4
Illtud 30.43.2
Illtud 44.57.3
Illtud 52.54.3
Illtud 60.01.2
Llandoche1.62.4
Llandw/Ewenni1.03.6
Llanilltud Fawr 11.81.6
Llanilltud Fawr 23.94.1
Llanilltud Fawr 32.81.9
Llanilltud Fawr 42.82.5
Llanilltud Fawr 51.01.5
Llanilltud Fawr 65.08.1
Llanilltud Fawr 72.03.6
Llanbedr-y-Fro1.03.2
Plymouth (Bro Morgannwg) 11.40.4
Plymouth (Bro Morgannwg) 20.82.4
Plymouth (Bro Morgannwg) 30.60.7
Y Rhws 12.62.8
Y Rhws 22.85.0
Y Rhws 34.62.5
Y Rhws 41.05.4
Sain Tathan 13.56.1
Sain Tathan 24.32.5
St. Augustine's 11.05.7
St. Augustine's 23.73.5
St. Augustine's 31.63.5
St. Augustine's 43.86.4
Sant-y-Brid 11.35.8
Sant-y-Brid 22.54.5
Stanwell 16.410.1
Stanwell 20.30.0
Stanwell 33.56.4
Sili 11.94.2
Sili 21.11.6
Sili 32.40.0
Gwenfô 14.07.3
Gwenfô 23.91.2
Castleland 2G7.78.1
Castleland 2H3.67.7
[Lleihau]CaerdyddAdamsdown 15.011.8
Adamsdown 28.49.4
Adamsdown 38.716.4
Adamsdown 44.57.0
Adamsdown 55.48.3
Butetown 12.62.1
Caerau (Caerdydd) 14.412.8
Caerau (Caerdydd) 28.016.6
Caerau (Caerdydd) 36.218.0
Caerau (Caerdydd) 46.415.7
Caerau (Caerdydd) 52.06.7
Caerau (Caerdydd) 67.015.6
Caerau (Caerdydd) 76.210.7
Treganna 13.56.1
Treganna 24.33.9
Treganna 36.710.2
Treganna 42.34.0
Treganna 54.31.6
Treganna 60.92.9
Treganna 71.34.6
Treganna 81.41.1
Treganna 94.05.6
Cathays 11.87.2
Cathays 22.23.0
Cathays 32.25.3
Cathays 46.68.6
Cathays 50.35.3
Cathays 63.27.1
Cathays 74.714.3
Cathays 85.62.0
Creigiau/Sain Ffagan 12.43.2
Creigiau/Sain Ffagan 20.31.7
Creigiau/Sain Ffagan 30.52.8
Cyncoed 12.90.5
Cyncoed 20.51.3
Cyncoed 31.21.1
Cyncoed 41.03.0
Cyncoed 51.82.5
Cyncoed 60.31.2
Cyncoed 70.70.4
Trelái 16.711.6
Trelái 27.018.5
Trelái 34.69.8
Trelái 46.216.2
Trelái 56.915.1
Trelái 69.413.9
Trelái 73.78.4
Trelái 85.913.0
Trelái 91.02.8
Trelái 108.99.6
Tyllgoed (Caerdydd) 13.45.4
Tyllgoed (Caerdydd) 26.314.3
Tyllgoed (Caerdydd) 32.114.2
Tyllgoed (Caerdydd) 46.78.5
Tyllgoed (Caerdydd) 58.58.4
Tyllgoed (Caerdydd) 60.44.2
Tyllgoed (Caerdydd) 74.617.7
Tyllgoed (Caerdydd) 81.56.8
Gabalfa 11.03.9
Gabalfa 25.27.7
Gabalfa 30.43.5
Gabalfa 41.00.0
Grangetown 11.12.4
Grangetown 23.03.3
Grangetown 36.08.0
Grangetown 46.310.6
Grangetown 54.55.6
Grangetown 62.54.0
Grangetown 78.811.0
Grangetown 83.14.7
Grangetown 96.94.2
Y Mynydd Bychan 10.60.4
Y Mynydd Bychan 20.71.0
Y Mynydd Bychan 30.33.1
Y Mynydd Bychan 41.34.0
Y Mynydd Bychan 51.84.0
Y Mynydd Bychan 61.31.4
Y Mynydd Bychan 71.96.8
Y Mynydd Bychan 81.51.7
Llys-faen 11.52.3
Llys-faen 20.00.8
Llandaf 11.23.8
Llandaf 21.33.4
Llandaf 31.70.0
Llandaf 40.81.1
Llandaf 53.61.5
Llandaf 64.16.4
Ystum Taf 14.714.2
Ystum Taf 22.78.0
Ystum Taf 35.48.7
Ystum Taf 43.97.5
Ystum Taf 50.77.5
Ystum Taf 63.412.3
Llanisien 14.05.4
Llanisien 26.19.0
Llanisien 30.33.1
Llanisien 41.13.4
Llanisien 51.31.9
Llanisien 64.75.0
Llanisien 75.25.1
Llanisien 81.12.1
Llanisien 92.30.0
Llanisien 104.110.2
Llanrhymni 14.210.5
Llanrhymni 23.213.0
Llanrhymni 35.815.0
Llanrhymni 42.79.0
Llanrhymni 52.87.8
Llanrhymni 65.219.5
Llanrhymni 77.312.6
Pen-twyn 14.26.9
Pen-twyn 27.712.6
Pen-twyn 37.510.8
Pen-twyn 46.68.9
Pen-twyn 54.111.1
Pen-twyn 63.44.6
Pen-twyn 74.33.5
Pen-twyn 83.610.8
Pen-twyn 94.55.2
Pen-twyn 103.25.9
Pentyrch 11.33.3
Pentyrch 20.71.5
Pen-y-lan 10.02.5
Pen-y-lan 22.81.4
Pen-y-lan 30.01.2
Pen-y-lan 41.43.6
Pen-y-lan 53.03.4
Pen-y-lan 60.42.2
Pen-y-lan 70.91.6
Pen-y-lan 81.80.6
Plasnewydd 15.94.8
Plasnewydd 24.62.4
Plasnewydd 31.99.1
Plasnewydd 45.74.9
Plasnewydd 52.91.8
Plasnewydd 64.16.0
Plasnewydd 74.410.7
Plasnewydd 82.12.5
Plasnewydd 93.64.5
Plasnewydd 101.06.4
Plasnewydd 114.22.0
Pontprennau/Hen Laneirwg 14.49.9
Pontprennau/Hen Laneirwg 21.55.7
Pontprennau/Hen Laneirwg 31.01.0
Pontprennau/Hen Laneirwg 41.32.0
Pontprennau/Hen Laneirwg 52.04.7
Radur a Thremorgan 11.83.8
Radur a Thremorgan 21.23.8
Rhiwbeina 12.02.6
Rhiwbeina 21.01.3
Rhiwbeina 30.42.0
Rhiwbeina 40.04.3
Rhiwbeina 50.01.9
Rhiwbeina 60.41.1
Rhiwbeina 72.42.4
Glanyrafon 13.44.2
Glanyrafon 29.83.9
Glanyrafon 34.214.3
Glanyrafon 42.63.1
Glanyrafon 52.01.5
Glanyrafon 61.02.2
Glanyrafon 75.05.7
Glanyrafon 87.07.8
Tredelerch 18.811.0
Tredelerch 21.62.4
Tredelerch 34.43.2
Tredelerch 42.411.6
Tredelerch 56.116.5
Tredelerch 64.210.8
Y Sblot 15.17.4
Y Sblot 23.68.8
Y Sblot 38.415.6
Y Sblot 43.04.7
Y Sblot 51.99.9
Y Sblot 64.714.1
Y Sblot 77.210.9
Y Sblot 84.815.0
Trowbridge 13.58.5
Trowbridge 23.310.9
Trowbridge 36.011.8
Trowbridge 45.116.6
Trowbridge 54.510.5
Trowbridge 61.96.0
Trowbridge 77.715.6
Trowbridge 88.615.5
Trowbridge 911.110.4
Trowbridge 108.017.9
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 10.31.1
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 22.11.5
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 30.81.4
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 40.03.0
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 51.211.6
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 60.90.0
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 72.76.8
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 81.71.1
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 91.68.2
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 101.12.6
Cathays 916.70.0
Cathays 105.98.6
Butetown 24.80.0
Cathays 112.70.0
Butetown 37.15.3
Butetown 48.37.5
Butetown 53.53.3
Grangetown 1011.43.0
Grangetown 117.68.8
Grangetown 123.81.4
Radur a Thremorgan 30.75.0
Llanishen 113.93.6
Butetown 613.62.5
Butetown 79.110.0
Butetown 84.14.9
Llanishen 123.96.6
Radur a Thremorgan 40.12.2
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 14.33.5
Aberaman Gogledd 26.16.9
Aberaman Gogledd 33.27.2
Aberaman De 15.011.9
Aberaman De 24.99.1
Aberaman De 35.310.1
Abercynon 13.45.6
Abercynon 27.420.0
Abercynon 34.47.8
Abercynon 43.89.5
Aberdâr Dwyrain 15.16.8
Aberdâr Dwyrain 21.54.8
Aberdâr Dwyrain 35.09.0
Aberdâr Dwyrain 47.512.7
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 11.74.2
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 20.74.8
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 35.511.3
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 45.18.6
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 54.17.7
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 60.03.5
Y Beddau 12.54.0
Y Beddau 24.010.6
Y Beddau 30.34.4
Brynna 10.56.0
Brynna 22.47.0
Gartholwg 15.312.0
Cilfynydd 16.411.0
Cilfynydd 25.37.0
Cwm Clydach 16.210.2
Cwm Clydach 23.58.6
Cwm-bach 13.48.3
Cwm-bach 22.610.6
Cwm-bach 31.97.7
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 12.78.8
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 22.07.2
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 310.210.4
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 413.513.1
Glynrhedynnog 12.04.8
Glynrhedynnog 24.810.3
Glynrhedynnog 32.07.3
Gilfach Goch 13.14.6
Gilfach Goch 27.28.6
Glyn-coch 18.016.7
Glyn-coch 24.45.5
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 14.89.3
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 25.619.1
Y Ddraenen Wen 13.53.2
Y Ddraenen Wen 26.915.6
Hirwaun 13.810.1
Hirwaun 24.315.3
Hirwaun 35.516.1
Llanharan 13.88.9
Llanharan 20.84.0
Llanhari 12.45.8
Llanhari 24.010.7
Tref Llantrisant 13.22.8
Tref Llantrisant 20.73.1
Tref Llantrisant 33.78.5
Llanilltud Faerdref 14.98.1
Llanilltud Faerdref 20.94.3
Llanilltud Faerdref 32.12.7
Llanilltud Faerdref 43.71.7
Llwyn-y-pia 13.412.3
Llwyn-y-pia 27.49.0
Y Maerdy 12.69.3
Y Maerdy 23.613.4
Aberpennar Dwyrain 15.46.2
Aberpennar Dwyrain 24.54.6
Aberpennar Gorllewin 12.15.1
Aberpennar Gorllewin 25.019.1
Aberpennar Gorllewin 34.18.3
Penrhiw-ceiber 15.825.0
Penrhiw-ceiber 25.314.8
Penrhiw-ceiber 32.710.3
Penrhiw-ceiber 43.611.2
Pentre 13.05.5
Pentre 22.13.6
Pentre 31.710.6
Pentre 46.49.1
Pen-y-graig 16.713.3
Pen-y-graig 22.95.9
Pen-y-graig 35.87.0
Pen-y-graig 43.09.0
Pen-y-waun 19.514.5
Pen-y-waun 210.120.2
Pont-y-clun 11.43.5
Pont-y-clun 21.81.2
Pont-y-clun 31.32.1
Pont-y-clun 41.87.5
Tref Pontypridd 10.02.1
Tref Pontypridd 22.64.1
Y Porth 15.18.7
Y Porth 21.65.8
Y Porth 35.07.2
Y Porth 44.010.9
Rhigos1.810.8
Rhondda 12.08.3
Rhondda 22.98.0
Rhondda 31.86.2
Rhydfelen Canol / Llan 18.113.8
Rhydfelen Canol / Llan 211.016.0
Rhydfelen Canol / Llan 36.314.0
Ffynon Taf 13.16.8
Ffynon Taf 24.211.8
Tonysguboriau 11.96.9
Tonysguboriau 22.813.9
Ton-teg 14.96.9
Ton-teg 21.93.2
Ton-teg 33.09.2
Tonypandy 16.510.7
Tonypandy 22.46.5
Tonyrefail Dwyrain 11.97.6
Tonyrefail Dwyrain 24.38.3
Tonyrefail Dwyrain 38.67.7
Tonyrefail Dwyrain 40.52.5
Tonyrefail Gorllewin 12.96.9
Tonyrefail Gorllewin 36.310.3
Trallwng 14.67.9
Trallwng 21.94.1
Trallwng 37.711.0
Trealaw 16.411.0
Trealaw 210.111.6
Trealaw 39.212.6
Trefforest 13.89.8
Trefforest 29.711.7
Trefforest 312.030.0
Treherbert 12.07.8
Treherbert 25.712.1
Treherbert 34.710.4
Treherbert 44.09.9
Treorci 13.66.7
Treorci 21.11.8
Treorci 33.66.9
Treorci 43.69.4
Treorci 53.42.9
Pendyrus 17.815.6
Pendyrus 29.015.0
Pendyrus 35.112.1
Ty'n-y-nant 10.96.2
Ty'n-y-nant 28.513.8
Ty'n-y-nant 36.310.4
Ynys-hir 19.99.2
Ynys-hir 22.99.2
Ynys-y-bwl 17.210.4
Ynys-y-bwl 25.012.2
Ynys-y-bwl 33.76.5
Ystrad 15.216.2
Ystrad 21.94.6
Ystrad 37.39.0
Ystrad 47.45.9
Tonyrefail Gorllewin 22.33.3
Gartholwg 21.72.1
Gartholwg 30.45.0
Tonyrefail Gorllewin 42.27.8
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 14.79.3
Bedlinog 23.912.4
Cyfarthfa 14.78.4
Cyfarthfa 24.217.5
Cyfarthfa 31.98.3
Cyfarthfa 40.61.4
Dowlais 17.716.3
Dowlais 22.58.2
Dowlais 35.56.3
Dowlais 43.910.1
Gurnos 15.810.7
Gurnos 24.012.8
Gurnos 34.111.1
Ynyswen 17.112.7
Ynyswen 28.518.8
Ynyswen 34.96.0
Parc 14.36.5
Parc 22.56.9
Parc 31.19.2
Penydarren 17.523.0
Penydarren 26.86.2
Penydarren 32.25.9
Penydarren 43.85.9
Plymouth (Merthyr Tudful) 11.215.3
Plymouth (Merthyr Tudful) 25.46.7
Plymouth (Merthyr Tudful) 35.45.5
Y Dref 13.26.5
Y Dref 21.94.6
Y Dref 34.510.3
Y Dref 42.67.5
Treharris 13.26.4
Treharris 22.67.2
Treharris 32.510.6
Treharris 43.08.6
Faenor 22.76.6
Faenor 16.59.4
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 15.79.0
Aberbargod 25.810.1
Abercarn 12.56.6
Abercarn 22.67.0
Abercarn 35.913.7
Cwm Aber 15.410.2
Cwm Aber 25.69.9
Cwm Aber 33.615.4
Cwm Aber 44.113.3
Argoed (Caerffili) 18.111.6
Argoed (Caerffili) 23.37.7
Bargod 12.67.6
Bargod 23.35.5
Bargod 33.08.5
Bargod 45.48.6
Bedwas Tretomos a Machen 12.62.9
Bedwas Tretomos a Machen 22.09.6
Bedwas Tretomos a Machen 30.84.3
Bedwas Tretomos a Machen 44.04.1
Bedwas Tretomos a Machen 51.95.7
Bedwas Tretomos a Machen 67.518.3
Bedwas Tretomos a Machen 73.48.6
Coed Duon 12.47.5
Coed Duon 26.610.9
Coed Duon 31.52.3
Coed Duon 43.78.3
Coed Duon 51.32.4
Cefn Fforest 18.716.3
Cefn Fforest 22.710.3
Crosskeys 13.15.4
Crosskeys 23.65.2
Crymlyn 11.82.3
Crymlyn 20.63.8
Crymlyn 33.014.8
Crymlyn 43.46.2
Cwm Darran 13.14.6
Cwm Darran 26.114.1
Gilfach2.47.2
Hengoed (Caerffili) 13.79.6
Hengoed (Caerffili) 25.814.4
Hengoed (Caerffili) 31.910.9
Llanbradach 13.05.4
Llanbradach 27.26.4
Llanbradach 34.012.6
Maes-y-cwmwr6.06.1
Morgan Jones 13.07.5
Morgan Jones 25.311.5
Morgan Jones 33.96.5
Morgan Jones 41.74.3
Moria 15.011.4
Moria 26.412.2
Moria 39.621.0
Nelson 15.86.3
Nelson 26.39.4
Nelson 34.25.2
Trecelyn 11.66.1
Trecelyn 22.56.7
Trecelyn 31.66.7
Trecelyn 43.36.5
Tredegar Newydd 14.84.2
Tredegar Newydd 27.213.6
Tredegar Newydd 39.615.5
Pengam 13.214.0
Pengam 25.914.1
Pengam 32.57.9
Penmaen 10.75.0
Penmaen 23.69.0
Penmaen 31.16.4
Pen-yr-heol (Caerffili) 14.310.2
Pen-yr-heol (Caerffili) 22.02.6
Pen-yr-heol (Caerffili) 35.711.3
Pen-yr-heol (Caerffili) 49.213.1
Pen-yr-heol (Caerffili) 52.911.7
Pen-yr-heol (Caerffili) 63.64.2
Pen-yr-heol (Caerffili) 70.42.9
Pen-yr-heol (Caerffili) 810.019.4
Pontllan-fraith 12.29.1
Pontllan-fraith 23.19.0
Pontllan-fraith 31.210.1
Pontllan-fraith 42.12.4
Pontllan-fraith 53.910.8
Pontlotyn7.18.0
Rhisga Dwyrain 14.68.9
Rhisga Dwyrain 27.56.7
Rhisga Dwyrain 30.74.4
Rhisga Dwyrain 46.314.5
Rhisga Gorllewin 12.77.6
Rhisga Gorllewin 22.711.1
Rhisga Gorllewin 35.113.9
Catwg Sant 18.513.8
Catwg Sant 22.55.8
Catwg Sant 31.37.4
Catwg Sant 42.75.8
Catwg Sant 54.310.0
Sant Iago 10.83.0
Sant Iago 20.04.6
Sant Iago 39.114.1
Sant Iago 49.019.0
Sant Martin 12.26.5
Sant Martin 23.310.2
Sant Martin 31.99.4
Sant Martin 42.23.3
Sant Martin 51.14.1
Twyn Carno 112.013.8
Twyn Carno 24.712.4
Ynys-ddu 11.611.0
Ynys-ddu 20.78.3
Ystrad Mynach 12.26.2
Ystrad Mynach 22.811.9
Ystrad Mynach 31.13.2
[Lleihau]Blaenau GwentAbertyleri 11.312.1
Abertyleri 26.010.4
Abertyleri 33.79.3
Badminton 12.56.5
Badminton 22.87.0
Cendl 14.48.3
Cendl 24.711.9
Cendl 33.62.2
Blaenau 110.15.7
Blaenau 26.19.3
Blaenau 31.64.8
Brynmawr 12.56.1
Brynmawr 24.07.8
Brynmawr 32.85.3
Brynmawr 45.09.0
Cwm 11.54.5
Cwm 24.48.8
Cwm 32.66.9
Cwmtyleri 14.512.2
Cwmtyleri 25.19.3
Cwmtyleri 32.29.9
Glynebwy Gogledd 16.37.2
Glynebwy Gogledd 23.713.5
Glynebwy Gogledd 30.64.8
Glynebwy De 13.79.7
Glynebwy De 21.85.4
Glynebwy De 33.27.7
Georgetown 10.64.1
Georgetown 21.31.9
Llanhiledd 13.07.0
Llanhiledd 22.37.1
Llanhiledd 34.814.6
Nantyglo 110.210.4
Nantyglo 24.27.2
Nantyglo 39.18.7
Rasa 12.15.5
Rasa 24.99.5
Sirhywi 12.73.1
Sirhywi 25.413.7
Sirhywi 31.59.2
Sirhywi 43.36.4
Six Bells 17.114.8
Six Bells 24.98.9
Tredegar Canol a Gorllewin 12.04.9
Tredegar Canol a Gorllewin 25.69.4
Tredegar Canol a Gorllewin 31.58.0
Tredegar Canol a Gorllewin 46.06.7
[Lleihau]Tor-faenAbersychan 15.012.8
Abersychan 24.38.5
Abersychan 33.75.5
Abersychan 44.49.4
Abersychan 52.74.6
Blaenafon 17.06.4
Blaenafon 26.89.6
Blaenafon 38.87.0
Blaenafon 45.26.5
Bryn-wern5.810.3
Coed Efa4.87.5
Croesyceiliog Gogledd 13.08.3
Croesyceiliog Gogledd 25.24.0
Croesyceiliog De0.38.6
Cwmynysgoi21.421.7
Fairwater (Tor-faen) 13.98.9
Fairwater (Tor-faen) 26.710.8
Fairwater (Tor-faen) 31.45.9
Fairwater (Tor-faen) 41.71.7
Greenmeadow 16.318.2
Greenmeadow 22.54.9
Greenmeadow 35.68.3
Llantarnam 11.27.0
Llantarnam 23.55.5
Llantarnam 33.49.9
Llanyrafon Gogledd2.65.2
Llanyrafon De 12.82.6
Llanyrafon De 20.63.3
New Inn 16.88.5
New Inn 26.47.5
New Inn 32.61.7
New Inn 40.54.8
Pant-teg 11.54.4
Pant-teg 21.88.4
Pant-teg 34.87.2
Pant-teg 41.14.2
Pant-teg 50.88.2
Pontnewydd 15.39.2
Pontnewydd 22.710.8
Pontnewydd 32.112.2
Pontnewydd 40.76.8
Pontnewynydd5.65.5
Pont-y-pwl6.611.1
St. Cadocs/Penygarn6.912.0
St. Dials 13.214.1
St. Dials 23.02.3
St. Dials 31.16.6
Snatchwood6.310.5
Trefddyn 19.911.7
Trefddyn 25.512.3
Two Locks 18.412.0
Two Locks 21.02.2
Two Locks 32.63.0
Two Locks 43.06.8
Cwmbrân Uchaf 15.713.9
Cwmbrân Uchaf 13.55.7
Cwmbrân Uchaf 24.511.3
Cwmbrân Uchaf 16.916.0
Wainfelin 12.17.0
Wainfelin 24.58.1
[Lleihau]Sir FynwyCaer-went2.73.4
Castell Cil-y-coed 11.91.7
Cantref 10.91.6
Cantref 22.57.6
Crucornau Fawr0.03.1
Devauden0.00.9
Llanddewi a Green Lane 22.86.8
Dixton gydag Oxbaston0.40.0
Drybridge 12.26.8
Drybridge 20.70.1
Goetre Fawr 10.31.6
Goetre Fawr 23.24.8
Grofield0.78.3
Lansdown2.82.8
Larkfield6.12.7
Llanbadog0.52.5
Bryn Llanelli 10.03.1
Bryn Llanelli 20.84.8
Bryn Llanelli 30.95.9
Castell a Llanfoist Fawr2.57.8
Llangybi Fawr1.61.8
Llanofer 11.03.1
Llanofer 28.95.5
Llandeilo Gresynni0.00.8
Llanwenarth Tu Draw0.95.6
Y Maerdy 21.51.3
Mill 13.62.7
Mill 22.03.8
Mill 32.21.4
Llanfihangel Troddi2.34.2
Overmonnow 13.88.3
Overmonnow 26.213.2
Porth Sgiwed0.83.4
Y Priordy 10.01.7
Y Priordy 22.66.0
Rhaglan0.37.4
Rogiet4.55.5
St. Arvans0.01.2
St. Christopher's5.65.8
St. Kingsmark 10.81.8
St. Kingsmark 20.81.8
St. Mary's1.66.0
Hafren 11.33.3
Hafren 27.04.0
Drenewydd Gelli-farch2.23.5
The Elms3.42.5
Thornwell 15.29.7
Thornwell 25.94.9
Tryleg Unedig 12.01.6
Tryleg Unedig 20.00.7
Brynbuga 10.02.1
Brynbuga 20.01.6
West End6.46.8
Wyesham2.66.9
Llanddewi2.75.7
Croesonen2.26.5
[Lleihau]CasnewyddAllt-yr-ynn 11.51.0
Allt-yr-ynn 23.912.4
Allt-yr-ynn 30.42.4
Allt-yr-ynn 42.32.4
Allt-yr-ynn 51.14.5
Allt-yr-ynn 62.07.0
Alway 16.16.8
Alway 26.619.5
Alway 34.26.2
Alway 47.317.4
Alway 57.118.8
Alway 65.13.6
Beechwood 12.713.0
Beechwood 22.34.8
Beechwood 37.913.5
Beechwood 45.76.8
Beechwood 52.63.9
Betws (Casnewydd) 13.812.9
Betws (Casnewydd) 27.015.0
Betws (Casnewydd) 33.514.9
Betws (Casnewydd) 45.215.7
Betws (Casnewydd) 54.611.8
Betws (Casnewydd) 65.29.2
Caerllion 10.02.0
Caerllion 20.83.6
Caerllion 33.13.1
Caerllion 43.37.7
Caerllion 50.92.7
Caerllion 61.58.5
Y Gaer 12.86.9
Y Gaer 25.211.7
Y Gaer 31.75.6
Y Gaer 43.410.5
Y Gaer 58.216.6
Y Gaer 64.48.3
Y Graig (Casnewydd) 12.20.0
Y Graig (Casnewydd) 20.82.4
Y Graig (Casnewydd) 31.16.0
Y Graig (Casnewydd) 41.32.3
Langstone 10.92.7
Langstone 22.66.3
Langstone 30.85.3
Liswerry 18.511.4
Liswerry 26.99.4
Liswerry 37.011.7
Liswerry 45.713.0
Liswerry 59.921.0
Liswerry 65.95.8
Liswerry 75.05.9
Llan-wern 14.36.9
Llan-wern 27.112.0
Malpas 10.72.7
Malpas 26.120.9
Malpas 31.72.6
Malpas 41.05.2
Malpas 52.03.6
Maerun 20.52.9
Maerun 31.04.4
Pilgwenlli 16.615.5
Pilgwenlli 23.814.9
Pilgwenlli 35.015.2
Pilgwenlli 46.48.8
Ringland 15.617.9
Ringland 211.622.4
Ringland 36.98.0
Ringland 47.617.7
Ringland 57.119.3
Ringland 68.618.3
Ty Du 10.00.5
Ty Du 20.63.9
Ty Du 33.812.3
Ty Du 42.56.0
Ty Du 51.61.8
Ty Du 63.510.3
Sain Silian 12.75.1
Sain Silian 28.112.4
Sain Silian 34.47.2
Sain Silian 45.99.8
Sain Silian 53.14.2
Sain Silian 64.48.5
Shaftesbury 12.58.3
Shaftesbury 23.55.9
Shaftesbury 31.43.5
Shaftesbury 42.67.1
Stow Hill 16.07.8
Stow Hill 23.28.5
Stow Hill 37.110.0
Parc Tredegar 15.510.1
Parc Tredegar 28.218.8
Victoria 19.414.2
Victoria 27.110.9
Victoria 39.812.9
Victoria 47.98.5
Maerun 41.81.7
Maerun 54.71.8