Neidio i'r cynnwys

Dangosyddion eraill yn ôl oedran

Mae'r dudalen hon yn cynnwys data dangosydd MALlC gwaelodol y gellir eu rhannu yn grwpiau oedran. I weld y rhaniad amddifadedd incwm yn ôl oedran, defnyddiwch y tab 'Amddifadedd incwm yn ôl oedran'. I weld rhaniad dangosyddion y cyfrifiad, defnyddiwch y tab 'Archif' (gweler y ddolen isod).

Mae'r dudalen yma hefyd yn cynnwys cyfrifiadau amddifadedd incwm a chyflogaeth MALlC 2019 ar gyfer gwahanol grwpiau oedran a daearyddiaeth (gweler yr adran isod, o dan 'dolenni'). Defnyddiwyd y data hwn fel y rhifwyr wrth gyfrifo'r meysydd incwm a chyflogaeth ar gyfer y Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019.

Am ragor o fanylion gweler y ddolen i wefan MALlC yn yr adran dolenni isod. E-bostiwch ni os oes gennych unrhyw gwestiynau: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru.