Skip to content

Dangosyddion blynyddol MALlC yn ôl oedran

Yn cynnwys data dangosyddion MALlC yn ôl oedran o MALlC 2014.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Salwch Cyfyngus Hir-Dymor Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Cartrefi Gorlawn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Cartrefi Heb Wres Canolog Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Cartrefi Heb Wres Canolog Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Cartrefi Gorlawn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Salwch Cyfyngus Hir-Dymor Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Odelion Heb Gymhwysterau Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Cartrefi Heb Wres Canolog Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Cartrefi Gorlawn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Salwch Cyfyngus Hir-Dymor Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Oedolion Heb Gymhusterau Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Odelion Heb Gymhwysterau Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Cartrefi Heb Wres Canolog Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Salwch Cyfyngus Hir-Dymor Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Cartrefi Gorlawn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol - Odelion Heb Gymhwysterau Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Amddifadedd Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol – Amddifadedd Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol - Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Amddifadedd Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Amddifadedd Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Disgyblion ag absenoliaeth mynych Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol - Disgyblion ag absenoliaeth mynych Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf - Disgyblion ag absenoliaeth mynych Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig - Disgyblion ag absenoliaeth mynych Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig - Amddifadedd Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig - Budd-Daliadau Sy'n Seiliedig Ar Gyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig - Disgyblion ag absenoliaeth mynych Ystadegau Gwladol

Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion (PDF)