Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gweithgareddau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach yn ôl pwnc a lefel y credydau
None
Blwyddyn academaiddMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol tan 31 Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfrwng DarparuCyn 2014/15 roedd y dimensiwn hwn yn seiliedig ar y cyfrwng addysgu, ac o 2014/15 ymlaen mae\’r dimensiwn hwn yn seiliedig ar gyfrwng yr asesiad. Mae hyn yn creu diffyg dilyniant yn y gyfres, ac felly nid yw\’n bosibl cymharu data cyfrwng addysgu rhwng yn blynyddoedd hyn. Ystyrir unrhyw weithgareddau na chafodd eu darparu/eu hasesu yn gyfan gwbl yn Gymraeg neu\’n Saesneg yn rhai dwyieithog. Mae cymwysterau sydd yn addysgu\'r iaith Gymraeg, gan gynnwys Cymraeg i Oedolion, yn cael eu categoreiddio fel cyfrwng Saesneg.[Hidlwyd]
-
Cyfrwng Darparu 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhanbarth domicilMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi awdurdod lleol domisil y dysgwr, ac mae wedi\'i gyfrifo gan ddefnyddio\'r cod post cartref a gofnodwyd iddo. Mae\'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi\'u grwpio o dan bedwar rhanbarth.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth domicil 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhanbarth domicil 2[Hidlo]
-
Rhanbarth domicil 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Lefel Credyd[Hidlo]
-
Lefel Credyd 1
[Lleihau]Maes pwnc sectorMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi maes pwnc sector (SSA) y gweithgaredd dysgu. Mae\'r meysydd hyn yn cael eu cymryd o System Ddosbarthu LearnDirect, a hwy yw\'r meysydd dysgu a ddiffinnir gan y QCA gyda rhai diwygiadau i fod yn gyson ag ystadegau Estyn. [Hidlo]
-
-
[Lleihau]Maes pwnc sector 1
-
-
Maes pwnc sector 2
[Lleihau]Pob lefel credydCliciwch yma i ddidoliPob lefel credyd
Cliciwch yma i ddidoliLefel cyn-fynediadCliciwch yma i ddidoliLefel mynediadCliciwch yma i ddidoliFfCCh lefel 1 neu gyfwerthCliciwch yma i ddidoliFfCCh lefel 2 neu gyfwerthCliciwch yma i ddidoliFfCCh lefel 3 neu gyfwerthCliciwch yma i ddidoliLefel AU / FfCCh lefel 4 neu uwchCliciwch yma i ddidoliLefelau cymysgCliciwch yma i ddidoliAnhysbys / Dim yn berthnasol
[Lleihau]Pob maes pwnc sectorGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Pob maes pwnc sector[Lleihau]Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofalGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofalMeddygaeth a DeintyddiaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Nyrsio a Phynciau a Galwedigaethau Perthynol i FeddygaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Iechyd a Gofal CymdeithasolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gwasanaethau CyhoeddusGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Datblygiad a Lles PlantGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Gwyddoniaeth a MathemategGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gwyddoniaeth a MathemategGwyddoniaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Mathemateg ac YstadegauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaidGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaidAmaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Garddwriaeth a ChoedwigaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gofal Anifeiliaid a Gwyddor MilfeddygolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cadwraeth AmgylcheddolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Eraill (Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Peirianneg a thechnolegau gweithgynhyrchuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Peirianneg a thechnolegau gweithgynhyrchuPeiriannegGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Technolegau GweithgynhyrchuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gweithrediadau a Chynnal a Chadw TrafnidiaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Eraill (Peirianneg a thechnolegau gweithgynhyrchu)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledigGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledigPensaernïaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
AdeiladuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Eraill (Adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Technoleg gwybodaeth a chyfathrebuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Technoleg gwybodaeth a chyfathrebuYmarferwyr Technoleg Gwybodaeth a ChyfathrebuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu ar gyfer DefnyddwyrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Eraill (Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Manwerthu a menter fasnacholGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Manwerthu a menter fasnacholManwerthu a ChyfanwerthuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Warysau a DosbarthuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Mentrau GwasanaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Lletygarwch ac ArlwyoGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Eraill (Manwerthu a menter fasnachol)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Hamdden, teithio a thwristiaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Hamdden, teithio a thwristiaethChwaraeon a HamddenGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Teithio a ThwristiaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Y celfyddydau, cyfryngau a chyhoeddiGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Y celfyddydau, cyfryngau a chyhoeddiCelfyddydau PerfformioGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Crefftau, Celfyddydau Creadigol a DylunioGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cyfryngau a ChyfathrebuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cyhoeddi a Gwasanaethau GwybodaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Hanes, athroniaeth a diwinyddiaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Hanes, athroniaeth a diwinyddiaethHanesGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Archaeoleg a Gwyddor ArchaeolegolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
AthroniaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Diwinyddiaeth ac Asudiaethau CrefyddolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Eraill (Hanes, athroniaeth a diwinyddiaeth)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Gwyddorau CymdeithasolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gwyddorau CymdeithasolDaearyddiaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cymdeithaseg a Pholisi CymdeithasolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
GwleidyddiaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
EconomegGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Eraill (Gwyddorau Cymdeithasol)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Leithoedd, llenyddiaeth a diwylliantGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Leithoedd, llenyddiaeth a diwylliantIeithoedd, Llenyddiaeth a Diwylliant yr Ynysoedd PrydeinigGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Ieithoedd, Llenyddiaeth a Diwylliant EraillGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Eraill (Leithoedd, llenyddiaeth a diwylliant)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Addysg a hyfforddiantGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Addysg a hyfforddiantAddysgu a DarlithioGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cymorth Dysgu UniongyrcholGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Paratoi ar gyfer bywyd a gwaithGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Paratoi ar gyfer bywyd a gwaithSylfeini ar gyfer Dysgu a BywydGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Paratoi ar gyfer GwaithGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Busnes, gweinyddiaeth a’r gyfraithGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Busnes, gweinyddiaeth a’r gyfraithCyfrifyddu a ChyllidGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
GweinyddiaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Rheoli BusnesGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Marchnata a GwerthuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Y Gyfraith a Gwasanaethau CyfreithiolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Eraill (Busnes, gweinyddiaeth a’r gyfraith)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]AnhysbysAnhysbysGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Gweithgareddau dysgu mewn Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

25 Chwefror 2021 25 Chwefror 2021

Diweddariad nesaf

Chwefror 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y gweithgareddau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach (AB) yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys darpariaeth dysgu seiliedig ar waith mewn sefydliadau AB yn seiliedig ar aelod consortiwm a dysgu cymunedol awdurdod lleol lle mae yna opsiwn ymrestru ffurfiol gyda sefydliad AB.

Dyma un o ddau dabl sy'n darparu cyfrifiadau yn seiliedig ar 'ddysgwr unigryw'. Mae'r tabl arall, sy'n cynnig gwahanol ddimensiynau ar gyfer dadansoddi'r data, i'w weld trwy ddilyn y ddolen we.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Casgliad data a dull cyfrifo

O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Dolenni'r we

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Post-16-Education-and-Training/Further-Education-and-Work-Based-Learning/Learners/Further-Education/learningactivitiesfurthereducationinstitutions-by-subject-age - Ail adroddiad sydd yn darparu data ar weithgareddau dysgu mewn addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. Fe all niferoedd gweithgareddau dysgu yn yr adroddiad hwn eu dadansoddi yn ôl grwp oedran, rhyw a math o gymhwyster.

Allweddeiriau

Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Bellach Ôl Addysg AB 16 P16