Neidio i'r cynnwys

Dysgwyr

Mae’r tablau hyn yn darparu data am ddysgwyr ôl-16 yng Nghymru ar lefel genedlaethol ac ar lefel fwy lleol, ac eithrio dysgwyr mewn sefydliadau addysg uwch ac mewn chweched dosbarth. Pwrpas y tablau yw cynnig gwybodaeth a fydd yn help wrth gynllunio’n strategol a llunio polisïau ar lefel genedlaethol a lleol yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-16.