Neidio i'r cynnwys

Addysg bellach

Mae'r data ar gyfer y sector addysg bellach yn cynnwys ystod o sefydliadau sy'n cynnig darpariaeth amser llawn a rhan-amser. Mae'r rhan fwyaf o'r sefydliadau hyn yn golegau addysg bellach neu'n golegau trydyddol sy'n darparu'r rhan fwyaf o'r addysg ôl-16 yn eu hardal.