Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Addysg bellach

Mae'r data ar gyfer y sector addysg bellach yn cynnwys ystod o sefydliadau sy'n cynnig darpariaeth amser llawn a rhan-amser. Mae'r rhan fwyaf o'r sefydliadau hyn yn golegau addysg bellach neu'n golegau trydyddol sy'n darparu'r rhan fwyaf o'r addysg ôl-16 yn eu hardal.