Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gweithgareddau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach yn ôl pwnc a dull cyflwyno
None
Blwyddyn academaidd[Hidlwyd]
[Lleihau]Lefel Credyd[Hidlwyd]
-
Lefel Credyd 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth domicil[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth domicil 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhanbarth domicil 2[Hidlo]
-
Rhanbarth domicil 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Cyfrwng Darparu[Hidlo]
-
Cyfrwng Darparu 1
[Lleihau]Maes pwnc sector[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Maes pwnc sector 1
-
-
Maes pwnc sector 2
[Lleihau]Pob cyfrwng darparuCliciwch yma i ddidoliPob cyfrwng darparu
Cliciwch yma i ddidoliDysgu ac asesu CymraegCliciwch yma i ddidoliDysgu ac asesu dwyieithogCliciwch yma i ddidoliRhywfaint o ddysgu dwyieithogCliciwch yma i ddidoliPartial bilingual learningCliciwch yma i ddidoliDysgu ac asesu SaesnegCliciwch yma i ddidoliDysgu CymraegCliciwch yma i ddidoliDysgu dwyieithogCliciwch yma i ddidoliDysgu Saesneg
[Lleihau]Pob maes pwnc sector3,89039,56033,31543,9601,414,620...1,535,340
Pob maes pwnc sector[Lleihau]Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal4154,1405,5256,720134,740...151,540
Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofalMeddygaeth a Deintyddiaeth...*140...150
Nyrsio a Phynciau a Galwedigaethau Perthynol i Feddygaeth.45*1302,990...3,210
Iechyd a Gofal Cymdeithasol3002,4103,8455,195106,165...117,910
Gwasanaethau Cyhoeddus.1855904058,340...9,515
Datblygiad a Lles Plant1201,4951,05099017,110...20,755
[Lleihau]Gwyddoniaeth a Mathemateg452,620*64075,355...80,205
Gwyddoniaeth a MathemategGwyddoniaeth.7751,02533529,840...31,975
Mathemateg ac Ystadegau451,855*31045,515...48,230
[Lleihau]Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid*1,5451,3201,31015,410...19,690
Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaidAmaeth*1,0155103404,045...6,015
Garddwriaeth a Choedwigaeth.145*2054,540...5,075
Gofal Anifeiliaid a Gwyddor Milfeddygol.3856056905,310...6,985
Cadwraeth Amgylcheddol.**651,485...1,580
Eraill (Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid)..**30...30
[Lleihau]Peirianneg a thechnolegau gweithgynhyrchu*3,1952,3701,50071,230...78,300
Peirianneg a thechnolegau gweithgynhyrchuPeirianneg*2,4351,65531542,330...46,735
Technolegau Gweithgynhyrchu.1557056510,405...11,200
Gweithrediadau a Chynnal a Chadw Trafnidiaeth*615*61517,170...19,045
Eraill (Peirianneg a thechnolegau gweithgynhyrchu)....1,325...1,325
[Lleihau]Adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig.2,6851,33577052,510...57,295
Adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledigPensaernïaeth....145...145
Adeiladu.2,6851,33577052,205...56,980
Eraill (Adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig)....*...*
[Lleihau]Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu1203758901,96053,980...57,330
Technoleg gwybodaeth a chyfathrebuYmarferwyr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.17061060514,675...16,070
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu ar gyfer Defnyddwyr1201152051,34535,205...36,990
Eraill (Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu).8580*4,100...4,270
[Lleihau]Manwerthu a menter fasnachol2,3155,0201,4453,65064,260...76,695
Manwerthu a menter fasnacholManwerthu a Chyfanwerthu2,280100*1605,035...7,620
Warysau a Dosbarthu.*..760...760
Mentrau Gwasanaeth253,560*1,16029,460...34,845
Lletygarwch ac Arlwyo*1,3657502,34024,450...28,915
Eraill (Manwerthu a menter fasnachol)....4,565...4,565
[Lleihau]Hamdden, teithio a thwristiaeth*78587088024,545...27,100
Hamdden, teithio a thwristiaethChwaraeon a Hamdden*71080079521,315...23,615
Teithio a Thwristiaeth207570853,230...3,480
[Lleihau]Y celfyddydau, cyfryngau a chyhoeddi*1,5401,8353,41551,405...58,230
Y celfyddydau, cyfryngau a chyhoeddiCelfyddydau Perfformio2075539073511,115...13,025
Crefftau, Celfyddydau Creadigol a Dylunio*5607752,12526,995...30,450
Cyfryngau a Chyfathrebu.22566051512,960...14,370
Cyhoeddi a Gwasanaethau Gwybodaeth..540330...380
[Lleihau]Hanes, athroniaeth a diwinyddiaeth1029027559522,080...23,250
Hanes, athroniaeth a diwinyddiaethHanes10225155*5,855...6,635
Archaeoleg a Gwyddor Archaeolegol..10.110...120
Athroniaeth...*560...560
Diwinyddiaeth ac Asudiaethau Crefyddol.*50*3,040...3,160
Eraill (Hanes, athroniaeth a diwinyddiaeth)..6020012,520...12,770
[Lleihau]Gwyddorau Cymdeithasol.25543020019,240...20,125
Gwyddorau CymdeithasolDaearyddiaeth.10575*3,160...3,350
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol.155170958,665...9,080
Gwleidyddiaeth..95*5,385...5,555
Economeg..85*1,600...1,690
Eraill (Gwyddorau Cymdeithasol)...30425...455
[Lleihau]Leithoedd, llenyddiaeth a diwylliant29544060042578,235...79,985
Leithoedd, llenyddiaeth a diwylliantIeithoedd, Llenyddiaeth a Diwylliant yr Ynysoedd Prydeinig265*49522060,875...62,210
Ieithoedd, Llenyddiaeth a Diwylliant Eraill*6095*6,265...6,535
Eraill (Leithoedd, llenyddiaeth a diwylliant).25*12511,080...11,225
[Lleihau]Addysg a hyfforddiant*40027549022,405...23,590
Addysg a hyfforddiantAddysgu a Darlithio*6018031516,765...17,345
Cymorth Dysgu Uniongyrchol.340901705,640...6,240
[Lleihau]Paratoi ar gyfer bywyd a gwaith49015,01011,13514,020652,955...693,610
Paratoi ar gyfer bywyd a gwaithSylfeini ar gyfer Dysgu a Bywyd41013,1009,80512,335599,315...634,965
Paratoi ar gyfer Gwaith801,9051,3301,69053,645...58,645
[Lleihau]Busnes, gweinyddiaeth a’r gyfraith*1,2253,1206,56574,290...85,230
Busnes, gweinyddiaeth a’r gyfraithCyfrifyddu a Chyllid.**18510,970...11,230
Gweinyddiaeth*36520527512,980...13,835
Rheoli Busnes*6852,5255,89036,675...45,780
Marchnata a Gwerthu.*452102,360...2,635
Y Gyfraith a Gwasanaethau Cyfreithiol.120195*9,300...9,625
Eraill (Busnes, gweinyddiaeth a’r gyfraith).30**2,005...2,115
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys.**8101,985...3,175

Metadata

Teitl
Gweithgareddau dysgu mewn Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
20 Chwefror 2020 20 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y gweithgareddau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach (AB) yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys darpariaeth dysgu seiliedig ar waith mewn sefydliadau AB yn seiliedig ar aelod consortiwm a dysgu cymunedol awdurdod lleol lle mae yna opsiwn ymrestru ffurfiol gyda sefydliad AB.

Dyma un o ddau dabl sy'n darparu cyfrifiadau yn seiliedig ar 'ddysgwr unigryw'. Mae'r tabl arall, sy'n cynnig gwahanol ddimensiynau ar gyfer dadansoddi'r data, i'w weld trwy ddilyn y ddolen we.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Casgliad data a dull cyfrifo
O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol
Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Dolenni'r we
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Post-16-Education-and-Training/Further-Education-and-Work-Based-Learning/Learners/Further-Education/learningactivitiesfurthereducationinstitutions-by-subject-age - Ail adroddiad sydd yn darparu data ar weithgareddau dysgu mewn addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. Fe all niferoedd gweithgareddau dysgu yn yr adroddiad hwn eu dadansoddi yn ôl grwp oedran, rhyw a math o gymhwyster.

Allweddeiriau
Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Bellach Ôl Addysg AB 16 P16