Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gweithgareddau dysgu yn ôl cyfrwng y ddarpariaeth a’r math o ddarparwr mewn dysgu yn seiliedig ar waith
None
Blwyddyn academaiddMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol tan 31 Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
[Lleihau]Grwp oedranMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi oed y dysgwr ar 31 Awst yn y flwyddyn academaidd.[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Maes Pwnc SectorMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi maes pwnc sector (SSA) y gweithgaredd dysgu. Mae\'r meysydd hyn yn cael eu cymryd o System Ddosbarthu LearnDirect, a hwy yw\'r meysydd dysgu a ddiffinnir gan y QCA gyda rhai diwygiadau i fod yn gyson ag ystadegau Estyn. [Hidlwyd]
-
Maes Pwnc Sector 1[Hidlo]
Siaradwr CymraegA yw\'r myfyriwr yn ystyried ei hun yn siaradwr Cymraeg.[Hidlo]
Siaradwr Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
Iaith y rhaglen[Hidlo]
[Lleihau]DarparwrMae cyfansymiau darparwyr yn cynrychioli cyfanswm yr holl ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru.[Hidlo]
-
-
Darparwr 1
Cliciwch yma i ddidoliSaesneg yn unigMae\'r categori hwn yn cynnwys pob gweithgaredd dysgu lle mae\'r holl adnoddau addysgu ar gael yn Gymraeg, ond nad yw\'r asesiadau sy\'n gysylltiedig â\'r gweithgaredd dysgu hwn yn cael eu cyflawni trwy gyfrwng y Gymraeg o angenrheidrwydd.Cliciwch yma i ddidoliYchydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng CymraegYchydig o ddysgu cyfrwng Cymraeg e.e. defnydd o\'r Gymraeg wedi\'i gyfyngu i gyfathrebu llafar neu i ran fach o\'r gweithgaredd dysgu. Asesiad uniaith Saesneg.Cliciwch yma i ddidoliSwm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng CymruDysgu cyfrwng Cymraeg sylweddol e.e. defnyddir Cymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn llawer, ond nid pob un, o rannau o\'r gweithgaredd dysgu. Asesu yn bennaf yn Saesneg ond gall rhai hefyd fod yn Gymraeg.Cliciwch yma i ddidoliDwyieithog DwyieithogDysgu wedi\'i gwblhau mewn cyd-destun dwyieithog ac o leiaf 50 y cant o\'r asesiadau sydd ar gael o fewn y gweithgaredd dysgu wedi’u gwblhau drwy gyfrwng y Gymraeg.Cliciwch yma i ddidoliCymraeg yn UnigDysgu wedi\'i gwblhau mewn cyd-destun cyfrwng Cymraeg a\'r holl asesiadau sydd ar gael o fewn y gweithgaredd dysgu wedi’u gwblhau drwy gyfrwng y Gymraeg.Cliciwch yma i ddidoliUned Dysgu'r GymraegUnedau iaith yw\'r rhain â\'r nod unswydd o addysgu neu wella sgiliau Cymraeg, ac nid ydynt yn ymwneud ag astudiaethau ehangach y dysgwr. Adroddir ar y categori hwn ar wahân o 2018/19.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm Cyfanswm
[Lleihau]Pob darparwr210,08028,0209357,3501,620.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol248,010
Pob darparwrI-SA Training12,255790*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi10*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,060
Acorn Learning Solutions Ltd18,900165*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi80195.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,340
ACT Ltd35,2001,4351601351,200.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38,130
Cambrian Training Company1,6659,46519019565.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11,575
ITEC Training Solutions Ltd15,0951,5354020.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16,685
CITB-Construction Skills5,75070130250*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,195
Babcock Training Ltd5,2751,450*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi20*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,755
League Football Education.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Rathbone20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20
The CAD Centre (UK) Ltd1,69517055710*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,635
Torfaen Training4,290770*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi155*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,220
PeoplePlus Group Limited6,7952,86012045*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,835
esg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Ceredigion County Council.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Vocational Skills Partnership (Wales) Ltd*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi4055*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Grwp Llandrillo Menai (WBL)13,53575205,27575.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18,975
Pembrokeshire College22,6103,48011560*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26,265
Marr Corporation Ltd.9,330*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,340
Swansea College11,7152,240101530.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14,015
Neath Port Talbot College15,745620520*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16,395
Cardiff and Vale College8,505965*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,500
Coleg Cambria WBL11,2301,7805034010.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,415

Metadata

Teitl

Gweithgareddau dysgu yn ôl cyfrwng y ddarpariaeth a’r math o ddarparwr mewn dysgu yn seiliedig ar waith

Diweddariad diwethaf

24 Chwefror 2022 24 Chwefror 2022

Diweddariad nesaf

Chwefror 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Post-16-Education-and-Training/Further-Education-and-Work-Based-Learning/Learners/Further-Education/learningactivitiesfurthereducationinstitutions-by-subject-creditlevel - Ail adroddiad sydd yn darparu data ar weithgareddau dysgu mewn addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. Fe all niferoedd gweithgareddau dysgu yn yr adroddiad hwn eu dadansoddi yn ôl lefel credyd, maes pwnc sector a chyfrwng y ddarpariaeth.

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r tabl hwn yn darparu nifer y gweithgareddau dysgu mewn sefydliadau dysgu yn seiliedig ar waith yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae mater ansawdd data mewn rhai achosion, gan fod rhai dysgwyr wedi'u cofnodi fel na allant siarad Cymraeg ond dangosir eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu trwy'r gyfrwng Cymraeg.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.


Allweddeiriau

Dysgu Seiliedig ar Waith WBL Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Ôl-16 P16