Neidio i'r cynnwys

Cyfnod

Mae’r tablau hyn yn nodi ystadegau o’r flwyddyn academaidd 2006/07 ymlaen. Cynhwyswyd y rhain er mwyn hwyluso’r gwaith dadansoddi ar draws ystod o flynyddoedd. Mae’r tablau am ddysgwyr a gweithgarwch dysgwyr yn cwmpasu addysg bellach, dysgu cymunedol mewn awdurdodau lleol a dysgu yn y gweithle, ond dim ond manylion dysgu yn y gweithle sydd wedi’u nodi yn y tabl rhaglenni dysgu.