Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gweithgareddau dysgu yn ôl rhuglder Cymraeg ar math o ddarparwr mewn addysg bellach, ac eithrio dysgu yn seiliedig ar waith
None
Blwyddyn academaiddMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol i 31 Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
[Lleihau]Grwp oedranMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi oed y dysgwr ar 31 Awst yn y flwyddyn academaidd.[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Maes Pwnc SectorMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi maes pwnc sector (SSA) y gweithgaredd dysgu. Mae\'r meysydd hyn yn cael eu cymryd o System Ddosbarthu LearnDirect, a hwy yw\'r meysydd dysgu a ddiffinnir gan y QCA gyda rhai diwygiadau i fod yn gyson ag ystadegau Estyn. [Hidlwyd]
-
Maes Pwnc Sector 1[Hidlo]
Iaith y rhaglen[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Siaradwr CymraegA yw\’r myfyriwr yn ystyried ei hun yn siaradwr Cymraeg.[Hidlo]
-
Siaradwr Cymraeg 1
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
Darparwr 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliSiaradwr Cymraeg rhuglYn gallu cymryd rhan fel rheol mewn sgyrsiau Cymraeg<br />rhwng myfyrwyr eraill a chydag oedolion, ond nid o reidrwydd yn defnyddio<br />geirfa arbenigol a gramadeg cymhleth.Cliciwch yma i ddidoliSiaradwr Cymraeg ddim yn rhuglMethu cymryd rhan fel arfer yn Gymraeg<br />sgyrsiau rhwng myfyrwyr eraill ac oedolion. Yn gallu sgwrsio<br />dim ond defnyddio geirfa sylfaenol, efallai mewn sefyllfaoedd penodol fel a<br />asesiad llafar.Cliciwch yma i ddidoliNid yn siaradwr CymraegYn deall ychydig iawn neu ddim o\'r iaith<br />pan siaredir yn normal. Yn annhebygol o fod wedi astudio Cymraeg yn yr ysgol i<br />lefel arholiad.Cliciwch yma i ddidoliDdim yn hysbys/ddim yn ofynnol
[Lleihau]Pob darparwrMae cyfrifon dysgwyr wedi\'u seilio ar ddynodwyr dysgwyr y darparwyr eu hunain ac felly bydd y ffigur hwn yn cynnwys rhywfaint o gyfrif lluosog rhwng darparwyr.23,92034,065237,580.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol295,570
Pob darparwrMae cyfrifon dysgwyr wedi\'u seilio ar ddynodwyr dysgwyr y darparwyr eu hunain ac felly bydd y ffigur hwn yn cynnwys rhywfaint o gyfrif lluosog rhwng darparwyr.[Lleihau]Cyfanswm sefydliadau Addysg Bellach23,55533,325232,005.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol288,885
Cyfanswm sefydliadau Addysg BellachColeg Penybont.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication7,860.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,865
Coleg Sir Gar2,7053,38510,735.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16,825
Coleg Ceredigion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Gwent1,1155,88038,700.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45,700
Grwp Llandrillo Menai13,3107,54021,025.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41,875
Coleg Merthyr Tudful.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,660.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,660
Coleg Sir Benfro*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10,050.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10,050
Coleg Catholig Dewi Sant3852,3603,990.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,735
YMCA.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Gwyr Abertawe1,8604,37519,710.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25,945
Coleg Caerdydd a'r Fro201532,380.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32,415
Coleg Cambria1,8705,79519,545.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27,210
Coleg y Cymoedd6510031,735.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31,895
Addysg Oedolion Cymru8151,17011,590.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,580
Grwp NPTC1,4002,70519,030.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23,135
[Lleihau]Darparwyr dysgu cymunedol awdurdodau lleol3657455,575.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,680
Darparwyr dysgu cymunedol awdurdodau lleolSir y Fflint15115360.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol485
Wrecsam1595375.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol480
Powys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Ceredigion17590160.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol425
Sir Benfro40125945.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,110
Sir Gar5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol140
Abertawe752601,205.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,540
Castell-nedd Port Talbot2540410.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol475
Pen-y-bont ar Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75
Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol380.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol380
Rhondda Cynon Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,120
Merthyr Tudful.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol135
Caerffili.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10
Blaenau Gwent*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication560.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70
Torfaen510130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol145
Casnewydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35
Caerdydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45

Metadata

Teitl

Gweithgareddau dysgu yn ôl cyfrwng y ddarpariaeth a’r math o ddarparwr mewn addysg bellach, ac eithrio dysgu yn seiliedig ar waith

Diweddariad diwethaf

24 Chwefror 2022 24 Chwefror 2022

Diweddariad nesaf

Chewfror 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Post-16-Education-and-Training/Further-Education-and-Work-Based-Learning/Learners/Further-Education/learningactivitiesfurthereducationinstitutions-by-subject-creditlevel - Ail adroddiad sydd yn darparu data ar weithgareddau dysgu mewn addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. Fe all niferoedd gweithgareddau dysgu yn yr adroddiad hwn eu dadansoddi yn ôl lefel credyd, maes pwnc sector a chyfrwng y ddarpariaeth.

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r tabl hwn yn darparu nifer y gweithgareddau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach yng Nghymru. Nid yw’r data yn cynnwys darpariaeth dysgu yn seiliedig ar waith.

Casgliad data a dull cyfrifo

O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae mater ansawdd data mewn rhai achosion, gan fod rhai dysgwyr wedi'u cofnodi fel na allant siarad Cymraeg ond dangosir eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu trwy'r gyfrwng Cymraeg.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.


Allweddeiriau

Dysgu Seiliedig ar Waith WBL Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Ôl-16 P16