Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dysgwyr sydd fesul darparwr a'r dull astudio
None
Blwyddyn academaiddMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol tan 31 Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
[Lleihau]Grwp oedranMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi oed y dysgwr ar 31 Awst yn y flwyddyn academaidd.[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth domisilMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi awdurdod lleol domisil y dysgwr, ac mae wedi\'i gyfrifo gan ddefnyddio\'r cod post cartref a gofnodwyd iddo. Mae\'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi\'u grwpio o dan bedwar rhanbarth.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 2[Hidlo]
-
Rhanbarth domisil 3[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Dull AstudioMae unrhyw ddysgwyr sy\'n dilyn rhaglen dysgu seiliedig ar waith ddynodedig mewn sefydliad addysg bellach wedi cael eu dosbarthu o dan ddysgu seiliedig ar waith. Mae dysgwyr amser llawn a rhan amser yn cael eu pennu gan ddefnyddio cod y rhaglen dysgu, gan roi blaenoriaeth i raglenni dysgu amser llawn. Cyn 2014/15, roedd dysgwyr amser llawn yn cael eu diffinio fel y rheiny ag o leiaf 450 o oriau cyswllt dan arweiniad ar draws yr holl raglenni dysgu yn y flwyddyn academaidd.[Hidlo]
-
Dull Astudio 1
[Lleihau]DarparwrMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi\'r darparwr mae\'r dysgwr yn astudio gydag ef. Mae\'r data ar sefydliadau addysg bellach (AB) yn cynnwys darpariaeth dysgu seiliedig ar waith fel aelod o gonsortiwm a dysgu cymunedol awdurdod lleol lle mae cofrestru ffurfiol gyda\'r sefydliad addysg bellach. Mae gweddill y darparwyr wedi\'u rhannu rhwng darparwyr dysgu cymunedol awdurdod lleol a dysgu seiliedig ar waith, ac mae\'r olaf yn cael eu grwpio gyda\'i gilydd fel darparwyr hyfforddiant eraill.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
Darparwr 2
[Lleihau]Pob dull astudioCliciwch yma i ddidoliPob dull astudio
Cliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliRhan amserCliciwch yma i ddidoliDysgu seiliedig ar waith
[Lleihau]Pob darparwrMae cyfrifon dysgwyr wedi\'u seilio ar ddynodwyr dysgwyr y darparwyr eu hunain ac felly bydd y ffigur hwn yn cynnwys rhywfaint o gyfrif lluosog rhwng darparwyr.142,535175,310170,445488,295
Pob darparwrMae cyfrifon dysgwyr wedi\'u seilio ar ddynodwyr dysgwyr y darparwyr eu hunain ac felly bydd y ffigur hwn yn cynnwys rhywfaint o gyfrif lluosog rhwng darparwyr.[Lleihau]Cyfanswm sefydliadau Addysg Bellach142,535155,37556,015353,915
Cyfanswm sefydliadau Addysg BellachColeg y Barri.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Penybont7,1908,2303,60519,025
Coleg Sir Gar9,50510,3903,48523,380
Coleg Ceredigion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Glannau Dyfrdwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Glan Hafren.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Gorseinon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Gwent21,29511,2601,36033,920
Grwp Llandrillo Menai16,27020,6457,74544,655
Coleg Llandrillo.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Llysfasi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Meirion-Dwyfor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Merthyr Tudful5,425815.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,250
Coleg Sir Benfro5,7255,3554,67515,750
Coleg Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Powys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Catholig Dewi Sant4,355.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,355
Coleg Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Garddwriaeth Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Iâl.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Ystrad Mynach.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
WEA (De).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
YMCA.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Menai.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Castell Nedd Port Talbot.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Harlech/WEA (Gogledd).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Coleg Gwyr Abertawe13,46511,3058,49533,260
Coleg Caerdydd a'r Fro15,60017,2956,81539,710
Coleg Cambria18,15018,35010,19546,700
Coleg y Cymoedd14,5059,6054,71528,820
Addysg Oedolion Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27,920.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27,920
Grwp NPTC11,02514,2004,93030,155
WEA Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Darparwyr hyfforddiant eraillDarparwyr hyfforddiant eraill.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114,440114,440
[Lleihau]Darparwyr dysgu cymunedol awdurdodau lleol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,940.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,940
Darparwyr dysgu cymunedol awdurdodau lleolSir y Fflint.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol290.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol290
Wrecsam.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol535.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol535
Powys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Ceredigion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol580.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol580
Sir Benfro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,905.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,905
Sir Gar.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol600.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol600
Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,875.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,875
Castell-nedd Port Talbot.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol470.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol470
Pen-y-bont ar Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol785.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol785
Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Rhondda Cynon Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,565.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,565
Merthyr Tudful.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol395.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol395
Caerffili.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol805.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol805
Blaenau Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol340.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol340
Torfaen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol460.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol460
Casnewydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol435.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol435
Caerdydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,020.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,020

Metadata

Teitl

Dysgwyr y darparwr mewn addysg uwch neu ddysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

24 Chwefror 2022 24 Chwefror 2022

Diweddariad nesaf

Chwefror 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Dadansoddi'r Rhwydwaith Dysgu Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Pellach Dysgu WBL yn y Gymuned AB Addysg ACL Dysgu LACL Gwaith Ôl-16 P16

Dolenni'r we

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd.

https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Post-16-Education-and-Training/Further-Education-and-Work-Based-Learning/Learners/Time-Series/numberoflearners-by-age-gender-ethnicity - Ail adroddiad sydd yn darparu data ar ddysgwyr darparwyr mewn addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. Fe all niferoedd dysgwyr yn yr adroddiad hwn eu dadansoddi yn ôl ethnigrwydd, anhawster dysgu neu statws anabledd.

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y dysgwyr ôl-16 (ac eithrio'r rhai sydd wedi ymrestru mewn sefydliadau addysg uwch a dosbarthiadau chwech mewn ysgolion) sy'n mynychu sefydliadau yng Nghymru.

Mae cyfrifiadau dysgwyr yn seiliedig ar ddynodwyr dysgwyr y darparwyr eu hunain, felly bydd cyfanswm y dysgwyr ar draws pob darparwr yn cynnwys rhai cyfrifiadau lluosog rhwng darparwyr.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Casgliad data a dull cyfrifo

O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).