Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gweithgareddau dysgu fesul nod dysgu ac ardal pwnc
None
Blwyddyn academaidd[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfwng Darparu[Hidlwyd]
-
Cyfwng Darparu 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth domisil[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 2[Hidlo]
-
Rhanbarth domisil 3[Hidlo]
[Lleihau]Naes Pwnc Sector[Hidlwyd]
-
Naes Pwnc Sector 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Nod dysgu[Hidlo]
-
Nod dysgu 1
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
Darparwr 2
[Lleihau]Pob gweithgaredd dysguCliciwch yma i ddidoliPob gweithgaredd dysgu
Cliciwch yma i ddidoliLefel UG / A / A2Cliciwch yma i ddidoliOCN / BTEC / Tystysgrif neu Ddiploma MynediadCliciwch yma i ddidoliTystysgrif / Diploma CyntafCliciwch yma i ddidoliTGAU / TAACliciwch yma i ddidoliGNVQ / TAAUCliciwch yma i ddidoliLefel addysg uwchCliciwch yma i ddidoliSgiliau Allweddol / Sgiliau Hanfodol CymruCliciwch yma i ddidoliTystysgrif / Diploma CenedlaetholCliciwch yma i ddidoliNVQCliciwch yma i ddidoliFfCChCliciwch yma i ddidoliArall
[Lleihau]Pob darparwr23,38555,09013517,460.4405,8203,16028,230109,430252,560495,705
Pob darparwr[Lleihau]Cyfanswm sefydliadau Addysg Bellach23,38549,63513517,285.3804,1952,83516,72568,375189,635372,595
Cyfanswm sefydliadau Addysg BellachColeg y Barri............
Coleg Penybont1302,470.835.302752409303,8807,74516,530
Coleg Sir Gar1,1551,2505945.52701459304,44519,20028,355
Coleg Ceredigion............
Coleg Glannau Dyfrdwy............
Coleg Glan Hafren............
Coleg Gorseinon............
Coleg Gwent2,8807,400103,565..6702951,1557,21523,66546,855
Grwp Llandrillo Menai1,5203,6751002,565.2857152503,0709,80026,46048,440
Coleg Llandrillo............
Coleg Llysfasi............
Coleg Meirion-Dwyfor............
Coleg Merthyr Tudful1,14520.660..37575101,6603,4157,365
Coleg Sir Benfro88514510880..*1255903,2106,65512,500
Coleg Morgannwg............
Coleg Powys............
Coleg Catholig Dewi Sant2,735.10460.....7801,9455,930
Coleg Abertawe............
Coleg Garddwriaeth Cymru............
Coleg Iâl............
Coleg Ystrad Mynach............
WEA (De)............
YMCA............
Coleg Menai............
Coleg Castell Nedd Port Talbot............
Coleg Harlech/WEA (Gogledd)............
Coleg Gwyr Abertawe4,5801,970*1,055.102856701,9156,17016,09032,745
Coleg Caerdydd a'r Fro1,7352,945.1,310.106153201,8457,99516,91033,685
Coleg Cambria3,490415.2,245.457753553,08010,16019,88040,445
Coleg y Cymoedd8855,845.1,185..852551,6406,45523,12539,475
Addysg Oedolion Cymru.19,205.....*.5158,57528,295
Grwp NPTC2,2404,290*1,575..1301001,5656,09015,98031,980
WEA Cymru............
[Lleihau]Darparwyr hyfforddiant eraillDarparwyr hyfforddiant eraill.....251,60531511,50540,26050,875104,585
[Lleihau]Darparwyr dysgu cymunedol awdurdodau lleol.5,450.175.30205.79512,04518,525
Darparwyr dysgu cymunedol awdurdodau lleolWrecsam..........135135
Powys............
Ceredigion.75....105.5240335
Sir Benfro.375.10.30...53,9904,410
Sir Gar.70.*..*...215290
Abertawe.175.......*2,3452,520
Castell-nedd Port Talbot.65.......*150220
Pen-y-bont ar Ogwr.420....10...270695
Bro Morgannwg.1,030.......803851,495
Rhondda Cynon Taf.965.......3401,4552,765
Merthyr Tudful.335.........335
Caerffili.305.......160205670
Blaenau Gwent.10.40.....3530120
Torfaen...90......70155
Casnewydd.300.35.....30.370
Caerdydd.1,320.......1352,5604,010

Metadata

Teitl
Gweithgareddau dysgu mewn addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
20 Chwefror 2020 20 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y gweithgareddau dysgu a wneir gan ddysgwyr ôl-16 (ac eithrio'r rhai sydd wedi ymrestru mewn sefydliadau addysg uwch a dosbarthiadau chwech ysgolion) sy'n mynychu sefydliadau yng Nghymru.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Casgliad data a dull cyfrifo
O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol
Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Dolenni'r we
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd.

Allweddeiriau
Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Addysg Bellach AB Dysgu cymunedol awdurdodau lleol Dysgu seiliedig ar waith DSW Addysg ôl-16