Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Rhaglenni dysgu prentisiaeth a ddechreuwyd fesul chwarter, rhanbarth domisil a’r math o raglen
None
[Lleihau]Grwp oedran[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Sector 1[Hidlo]
-
Sector 2[Hidlo]
Blwyddyn academaidd[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o raglen[Hidlo]
-
Math o raglen 1
[Lleihau]Chwarter[Hidlo]
-
Chwarter 1
[Lleihau]Rhanbarth domisil[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 1(Disgynnol)
-
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 2
-
-
Rhanbarth domisil 3(Disgynnol)
[Lleihau]Pob rhaglen prentisiaeth
[Lleihau]Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2)[Lleihau]Prentisiaeth (Lefel 3)[Lleihau]Prentisiaeth Uwch (Lefel 4+)
[Lleihau]Cyfanswm[Lleihau]Cyfanswm[Lleihau]Cyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCh1Cliciwch yma i ddidoliCh2Cliciwch yma i ddidoliCh3Cliciwch yma i ddidoliCh4Cliciwch yma i ddidoliCh1Cliciwch yma i ddidoliCh2Cliciwch yma i ddidoliCh3Cliciwch yma i ddidoliCh4Cliciwch yma i ddidoliCh1Cliciwch yma i ddidoliCh2Cliciwch yma i ddidoliCh3Cliciwch yma i ddidoliCh4
[Lleihau]Pob ardal7,8554,9202,8303,3057,9505,1102,7853,5152,6802,1351,2701,455
Pob ardal[Lleihau]Y tu allan i Gymru neu'n anhysbys[Lleihau]Y tu allan i Gymru neu'n anhysbysY tu allan i Gymru neu'n anhysbys16010065852551356513055504550
[Lleihau]Cymru7,6954,8202,7603,2157,6904,9802,7203,3852,6252,0851,2301,405
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Gogledd Cymru1,8851,1155406501,6651,100495625435280205210
Rhanbarth Gogledd CymruYnys Mon230115509519095557035252525
Wrecsam3552301001103052107511080404545
Sir y Fflint37023095903652109515085554555
Sir Ddinbych2401958090220185758575503020
Gwynedd3801401051353251808511570403540
Conwy3202151051302652201109590653030
[Lleihau]Rhanbarth Canolbarth Cymru495225175160425295150205115854560
Rhanbarth Canolbarth CymruPowys33014512511527521010013050602530
Ceredigion16585454515085507565252030
[Lleihau]Rhanbarth De-orllewin Cymru1,9701,1107057751,9001,130675815615445310345
Rhanbarth De-orllewin CymruSir Gar5252701501655453051901852001409580
Sir Benfro35522011085335215120125100702040
Castell-nedd Port Talbot420265190220480285150210160959085
Abertawe670360255300535330210295155140105135
[Lleihau]Rhanbarth De-ddwyrain Cymru3,3452,3601,3401,6353,7052,4501,4001,7401,4651,270665790
Rhanbarth De-ddwyrain CymruTorfaen30518512095280185110125105905565
Sir Fynwy1501205065155105657065553035
Rhondda Cynon Taf620365230310690410235285265180105130
Pen-y-bont ar Ogwr3152351401904152451351901401357580
Merthyr Tudful115105354516570507065451545
Casnewydd3002351151303902151301851501307085
Caerffili45533519019045030519521021516090100
Caerdydd625430290390685530280340270300125145
Bro Morgannwg2601951201302602151101551051056050
Blaenau Gwent20015050852051809011085653560

Metadata

Teitl
Nifer y bobl sy'n dechrau rhaglenni dysgu mewn dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru chwarter

Diweddariad diwethaf
29 Awst 2019 29 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2019Tachwedd 2019


Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y bobl sy'n dechrau rhaglenni dysgu mewn dysgu seiliedig ar waith (WBL) yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys WBL a ddarperir gan sefydliadau addysg bellach a WBL a ddarperir gan ddarparwyr hyfforddiant eraill.

Data dros dro yw data Ch2 2018/19 ac fe'u cyfrifwyd gan ddefnyddio data terfynol mis 11 o Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Cafodd y data terfynol eu cynhyrchu ar 20 Mehefin 2019.

O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.

Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol
Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Dolenni'r we
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

Allweddeiriau
Dysgu Seiliedig ar Waith WBL Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Prentisiaethau Prentisiaeth Ôl-16 P16