Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Rhaglenni dysgu prentisiaeth a ddechreuwyd fesul chwarter, rhanbarth domisil a’r math o raglen
None
[Lleihau]Grwp oedran[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Sector 1[Hidlo]
-
Sector 2[Hidlo]
Blwyddyn academaidd[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o raglen[Hidlo]
-
Math o raglen 1
[Lleihau]Chwarter[Hidlo]
-
Chwarter 1
[Lleihau]Rhanbarth domisil[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 1(Disgynnol)
-
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 2
-
-
Rhanbarth domisil 3(Disgynnol)
[Lleihau]Pob rhaglen prentisiaeth
[Lleihau]Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2)[Lleihau]Prentisiaeth (Lefel 3)[Lleihau]Prentisiaeth Uwch (Lefel 4+)
[Lleihau]Cyfanswm[Lleihau]Cyfanswm[Lleihau]Cyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCh1Cliciwch yma i ddidoliCh2Cliciwch yma i ddidoliCh3Cliciwch yma i ddidoliCh4Cliciwch yma i ddidoliCh1Cliciwch yma i ddidoliCh2Cliciwch yma i ddidoliCh3Cliciwch yma i ddidoliCh4Cliciwch yma i ddidoliCh1Cliciwch yma i ddidoliCh2Cliciwch yma i ddidoliCh3Cliciwch yma i ddidoliCh4
[Lleihau]Pob ardal7,8604,9254,6803,3057,9605,1105,1553,5152,6802,1352,1551,455
Pob ardal[Lleihau]Y tu allan i Gymru neu'n anhysbys[Lleihau]Y tu allan i Gymru neu'n anhysbysY tu allan i Gymru neu'n anhysbys160100858525013512513055458050
[Lleihau]Cymru7,7004,8204,5953,2157,7104,9805,0303,3852,6252,0902,0801,405
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Gogledd Cymru1,8851,1158556501,6651,100995625435280320210
Rhanbarth Gogledd CymruYnys Mon23011511595190951107035255025
Wrecsam35523012511030521015011080406045
Sir y Fflint3702301409036521019015085557055
Sir Ddinbych240195140902201851608575504020
Gwynedd38014015513532518018011570405040
Conwy3202101701302652202059590656030
[Lleihau]Rhanbarth Canolbarth Cymru495225295160430295260205115856060
Rhanbarth Canolbarth CymruPowys33014519511527521016513050603530
Ceredigion16585904515085957565252530
[Lleihau]Rhanbarth De-orllewin Cymru1,9751,1151,1307751,9101,1251,250815615450505345
Rhanbarth De-orllewin CymruSir Gar52027025016554530534018520014016080
Sir Benfro36022019585340215245125100705040
Castell-nedd Port Talbot4202702952204802852802101609514085
Abertawe670360395300540325380295155140160135
[Lleihau]Rhanbarth De-ddwyrain Cymru3,3452,3602,3151,6353,7102,4552,5251,7401,4651,2751,190790
Rhanbarth De-ddwyrain CymruTorfaen30518521095280185215125105859065
Sir Fynwy15012090651551051107065556035
Rhondda Cynon Taf620370380310695410430285265180175130
Pen-y-bont ar Ogwr31523523019041524523519014013513580
Merthyr Tudful115105604516570957065453545
Casnewydd30023518513039021523518515013512585
Caerffili460335325190450310360210215160165100
Caerdydd625430505390690530500340270300240145
Bro Morgannwg2601952101302602151801551051059050
Blaenau Gwent2001501308520518016011085657060

Metadata

Teitl
Nifer y bobl sy'n dechrau rhaglenni dysgu mewn dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru chwarter

Diweddariad diwethaf
28 Tachwedd 2019 28 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020Tachwedd 2019


Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y bobl sy'n dechrau rhaglenni dysgu mewn dysgu seiliedig ar waith (WBL) yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys WBL a ddarperir gan sefydliadau addysg bellach a WBL a ddarperir gan ddarparwyr hyfforddiant eraill.

Data dros dro yw data Ch3 2018/19 ac fe'u cyfrifwyd gan ddefnyddio data terfynol mis 02 o Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Cafodd y data terfynol eu cynhyrchu ar 22 Medi 2019.

O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.

Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol
Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Dolenni'r we
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

Allweddeiriau
Dysgu Seiliedig ar Waith WBL Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Prentisiaethau Prentisiaeth Ôl-16 P16