Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Dysgu seiliedig ar waith

Mae'r data hyn yn cynnwys yr holl weithgarwch dysgu a ddarperir gan y sector dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru. Mae'r ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith mewn sefydliadau addysg bellach a darparwyr hyfforddiant eraill wedi'i gynnwys.