Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gweithgareddau dysgu mewn darpariaeth dysgu seiliedig ar waith
None
Blwyddyn academaiddMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol tan 31 Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
[Lleihau]Grwp oedranMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi oed y dysgwr ar 31 Awst yn y flwyddyn academaidd.[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth domisilMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi awdurdod lleol domisil y dysgwr, ac mae wedi\'i gyfrifo gan ddefnyddio\'r cod post cartref a gofnodwyd iddo. Mae\'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi\'u grwpio o dan bedwar rhanbarth.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 2[Hidlo]
-
Rhanbarth domisil 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Lefel Credyd[Hidlo]
-
Lefel Credyd 1
[Lleihau]Maes Pwnc SectorMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi maes pwnc sector (SSA) y gweithgaredd dysgu. Mae\'r meysydd hyn yn cael eu cymryd o System Ddosbarthu LearnDirect, a hwy yw\'r meysydd dysgu a ddiffinnir gan y QCA gyda rhai diwygiadau i fod yn gyson ag ystadegau Estyn. [Hidlo]
-
-
[Lleihau]Maes Pwnc Sector 1
-
-
Maes Pwnc Sector 2
[Lleihau]Pob lefel credydCliciwch yma i ddidoliPob lefel credyd
Cliciwch yma i ddidoliLefel cyn-fynediadCliciwch yma i ddidoliLefel mynediadCliciwch yma i ddidoliFfCCh lefel 1 neu gyfwerthCliciwch yma i ddidoliFfCCh lefel 2 neu gyfwerthCliciwch yma i ddidoliFfCCh lefel 3 neu gyfwerthCliciwch yma i ddidoliLefel AU / FfCCh lefel 4 neu uwchCliciwch yma i ddidoliAnhysbys / Dim yn berthnasol
[Lleihau]Pob maes pwnc sector7,42057,520142,210514,280246,690119,90018,0151,106,030
Pob maes pwnc sector[Ehangu]Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi4,19096,55567,12030,420.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol199,760
[Ehangu]Gwyddoniaeth a Mathemateg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol255210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol475
[Ehangu]Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6354,5153,625330.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,105
[Ehangu]Peirianneg a thechnolegau gweithgynhyrchu.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,47536,15535,8902,565*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi76,715
[Ehangu]Adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4251,67532,56525,6501,675.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61,995
[Ehangu]Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi9954,0507,0001,520*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi13,805
[Ehangu]Manwerthu a menter fasnachol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1957,98037,09022,8002,230*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi70,445
[Ehangu]Hamdden, teithio a thwristiaeth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8255,6458,560.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15,025
[Ehangu]Y celfyddydau, cyfryngau a chyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi105660120.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,005
[Ehangu]Hanes, athroniaeth a diwinyddiaeth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwyddorau Cymdeithasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Leithoedd, llenyddiaeth a diwylliant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
[Ehangu]Addysg a hyfforddiant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi8454,8807,385.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,200
[Ehangu]Paratoi ar gyfer bywyd a gwaith*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi48,930122,150273,28534,060*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi13,170496,915
[Ehangu]Busnes, gweinyddiaeth a’r gyfraith.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,01519,72533,43071,920*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi127,450
[Ehangu]Anhysbys2,1255,930*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi3,97520,095

Metadata

Teitl

Gweithgareddau dysgu mewn dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

27 Chwefror 2024 27 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

Chwefror 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y gweithgareddau dysgu mewn darpariaeth dysgu seiliedig ar waith (WBL) yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys WBL a ddarperir gan sefydliadau addysg bellach a WBL a ddarperir gan ddarparwyr hyfforddiant eraill.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Casgliad data a dull cyfrifo

O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2022/23 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2023.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Mae data ar gyfer darpariaeth blwyddyn lawn a'r rhai sy'n dysgu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 1 Rhagfyr ar gael.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Allweddeiriau

Dysgu Seiliedig ar Waith WBL Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Prentisiaethau Prentisiaeth Ôl-16 P16

Dolenni'r we

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.