Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gweithgareddau dysgu mewn darpariaeth dysgu seiliedig ar waith
None
Blwyddyn academaidd[Hidlwyd]
[Lleihau]Grwp oedran[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhanbarth domisil[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 2[Hidlo]
-
Rhanbarth domisil 3[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Lefel Credyd[Hidlo]
-
Lefel Credyd 1
[Lleihau]Maes Pwnc Sector[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Maes Pwnc Sector 1
-
-
Maes Pwnc Sector 2
[Lleihau]Pob lefel credydCliciwch yma i ddidoliPob lefel credyd
Cliciwch yma i ddidoliLefel cyn-fynediadCliciwch yma i ddidoliLefel mynediadCliciwch yma i ddidoliFfCCh lefel 1 neu gyfwerthCliciwch yma i ddidoliFfCCh lefel 2 neu gyfwerthCliciwch yma i ddidoliFfCCh lefel 3 neu gyfwerthCliciwch yma i ddidoliLefel AU / FfCCh lefel 4 neu uwchCliciwch yma i ddidoliAnhysbys / Dim yn berthnasol
[Lleihau]Pob maes pwnc sector5,30533,42576,500210,795102,31548,6709,485486,505
Pob maes pwnc sector[Ehangu]Gwasanaethau cyhoeddus iechyd a gofal*1,1402,94517,88524,15013,495.59,620
[Ehangu]Gwyddoniaeth a Mathemateg....12035.155
[Ehangu]Amaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid..4451,6851,220120.3,470
[Ehangu]Peirianneg a thechnolegau gweithgynhyrchu.*91013,87512,30557536028,150
[Ehangu]Adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig.3501,15511,2859,085205.22,085
[Ehangu]Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.1955801,5302,93543555,680
[Ehangu]Manwerthu a menter fasnachol.756,03018,10011,285540*36,050
[Ehangu]Hamdden, teithio a thwristiaeth..2902,3303,075..5,695
[Ehangu]Y celfyddydau, cyfryngau a chyhoeddi*.606022535.380
[Ehangu]Hanes, athroniaeth a diwinyddiaeth........
[Ehangu]Gwyddorau Cymdeithasol........
[Ehangu]Leithoedd, llenyddiaeth a diwylliant.*.....*
[Ehangu]Addysg a hyfforddiant..*2651,6752,720.4,660
[Ehangu]Paratoi ar gyfer bywyd a gwaith4,35028,66062,430132,41522,565*7,215257,650
[Ehangu]Busnes, gweinyddiaeth a’r gyfraith..1,60511,21513,50530,47034557,150
[Ehangu]Anhysbys9452,82040***1,5405,710

Metadata

Teitl
Gweithgareddau dysgu mewn dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
21 Chwefror 2019 21 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y gweithgareddau dysgu mewn darpariaeth dysgu seiliedig ar waith (WBL) yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys WBL a ddarperir gan sefydliadau addysg bellach a WBL a ddarperir gan ddarparwyr hyfforddiant eraill.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Casgliad data a dull cyfrifo
O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Mae data ar gyfer darpariaeth blwyddyn lawn a'r rhai sy'n dysgu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 1 Rhagfyr ar gael.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol
Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Dolenni'r we
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

Allweddeiriau
Dysgu Seiliedig ar Waith WBL Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Prentisiaethau Prentisiaeth Ôl-16 P16