Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dysgwyr unigryw mewn darpariaeth dysgu seiliedig ar waith yn ôl grŵp oedran, rhyw a'r math o raglen
None
Blwyddyn academaiddMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol tan 31 Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
[Lleihau]AnableddMae\'r dimensiwn hwn yn nodi a oes gan y dysgwr anabledd, ac mae wedi\'i seilio ar asesiad y dysgwr ei hun o\'i iechyd. Dim ond dysgwyr sydd ag anabledd sy\'n effeithio ar eu gallu i ddysgu a/neu ddefnyddio cyfleusterau o fath a gyflenwir fel arfer gan y darparwr dysgu sy\'n cael eu dosbarthu fel rhai ag anabledd. Mae unrhyw ddysgwyr nad ydynt wedi nodi anabledd penodol yn cael eu dosbarthu fel rhai heb anabledd. Nid yw anawsterau dysgu\'n cael eu cyfrif fel anableddau yn yr adroddiad hwn.[Hidlwyd]
-
Anabledd 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlwyd]
-
Ethnigrwydd 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhanbarth domisilMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi awdurdod lleol domisil y dysgwr, ac mae wedi\'i gyfrifo gan ddefnyddio\'r cod post cartref a gofnodwyd iddo. Mae\'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi\'u grwpio o dan bedwar rhanbarth.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 2[Hidlo]
-
Rhanbarth domisil 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Math o raglen[Hidlo]
-
[Lleihau]Math o raglen 1
-
Math o raglen 2
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
[Lleihau]Grwp oedranMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi oed y dysgwr ar 31 Awst yn y flwyddyn academaidd.[Hidlo]
-
-
Grwp oedran 1
[Lleihau]Pob math o raglenCliciwch yma i ddidoliPob math o raglen
[Lleihau]Pob rhaglen prentisiaethYn cynnwys Prentisiaethau Sylfaen, Prentisiaethau, Prentisiaethau Uwch a Diplomâu Sgiliau Modern.Cliciwch yma i ddidoliPob rhaglen prentisiaethYn cynnwys Prentisiaethau Sylfaen, Prentisiaethau, Prentisiaethau Uwch a Diplomâu Sgiliau Modern.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCamau at Waith[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyfforddeiaethau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBarod am Waith[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhaglenni eraillYn cynnwys rhaglenni Llwybrau at Brentisiaethau, sef rhaglenni nad ydynt yn rhai dysgu seiliedig ar waith mewn sefydliadau addysg bellach sy\'n cefnogi darpariaeth dysgu seiliedig ar waith.
Cliciwch yma i ddidoliPrentisiaeth Sylfaen (Lefel 2)Cliciwch yma i ddidoliPrentisiaeth (Lefel 3)Cliciwch yma i ddidoliPrentisiaeth Uwch / Diploma Sgiliau Modern (Lefel 4+)Cafodd Diplomâu Sgiliau Modern eu disodli gan Brentisiaethau Uwch ar gyfer rhaglenni a ddechreuodd ar neu ar ôl Awst 2011.
[Lleihau]Pob dysgwrMae cyfanswm yr holl bersonau yn cynnwys nifer fach o ddysgwyr nad ydynt yn nodi eu bod yn wrywaidd neu\'n fenywaidd.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Pob dysgwrMae cyfanswm yr holl bersonau yn cynnwys nifer fach o ddysgwyr nad ydynt yn nodi eu bod yn wrywaidd neu\'n fenywaidd.Gwryw[Lleihau]Pob oedranYn cynnwys achosion lle na nodir yr oedran.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Pob oedranYn cynnwys achosion lle na nodir yr oedran.Iau nag 16 oedGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
16GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
17GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
18GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
19GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
20 - 24GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
25 - 39GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
40 - 49GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
50 - 59GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
60 - 64GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
65 oed a hynGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
AmhenodolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Benyw[Lleihau]Pob oedranYn cynnwys achosion lle na nodir yr oedran.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Pob oedranYn cynnwys achosion lle na nodir yr oedran.Iau nag 16 oedGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
16GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
17GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
18GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
19GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
20 - 24GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
25 - 39GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
40 - 49GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
50 - 59GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
60 - 64GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
65 oed a hynGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
AmhenodolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Dysgwyr unigryw mewn dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

24 Chwefror 2022 24 Chwefror 2022

Diweddariad nesaf

Chwefror 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y dysgwyr sydd wedi ymrestru mewn dysgu seiliedig ar waith (WBL) yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys WBL a ddarperir gan sefydliadau addysg bellach a WBL a ddarperir gan ddarparwyr hyfforddiant eraill.

Mae'r cyfrifiadau dysgwyr wedi'u darparu yn seiliedig ar 'ddysgwr unigryw' sy'n defnyddio'r dynodwr dysgwr unigryw yn y data sylfaenol. Mae hyn yn dileu unrhyw elfen o gyfrif lluosog lle mae dysgwr wedi ymrestru gyda dau ddarparwr neu fwy mewn un flwyddyn academaidd.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Casgliad data a dull cyfrifo

O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Dolenni'r we

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Allweddeiriau

Dysgu Seiliedig ar Waith WBL Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Prentisiaethau Prentisiaeth Ôl-16 P16