Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cymwysterau a enillwyd yng Nghymru yn ôl sefydliad a blwyddyn
None
Domicile[Hidlo]
Domicile 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Modd[Hidlwyd]
-
Modd 1[Hidlo]
[Lleihau]Lefel[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Lefel 1[Hidlo]
-
Lefel 2[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Sefydliad 1
-
-
[Lleihau]Sefydliad 2(Esgynnol)
-
-
Sefydliad 3
Cliciwch yma i ddidoli2007/08Cliciwch yma i ddidoli2008/09Cliciwch yma i ddidoli2009/10Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2017/18
[Lleihau] Cyfanswm (SAUau ac Addysg Uwch mewn SABau yng Nghymru).........40,74040,640
Cyfanswm (SAUau ac Addysg Uwch mewn SABau yng Nghymru)[Lleihau]Pob SAU yng Nghymru gan gynnwys y Brifysgol Agored36,24535,64539,01042,93544,95543,27542,80041,40040,56040,37040,085
Pob SAU yng Nghymru gan gynnwys y Brifysgol Agored[Ehangu]Brifysgol Agored1,0551,0001,1101,0001,035975860775670700735
[Lleihau]Pob SAU yng Nghymru ac eithrio’r Brifysgol Agored35,18534,64537,90041,93543,91542,30041,94040,63039,89039,67539,350
Pob SAU yng Nghymru ac eithrio’r Brifysgol AgoredPrifysgol Cymru, Casnewydd2,7752,5752,6352,7502,9302,955.....
Prifysgol Glyndwr1,4701,5401,9552,1402,6402,3602,7052,3551,9051,6901,485
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd4,6604,8405,9856,8406,4606,1454,7804,6054,9504,0153,720
Prifysgol Morgannwg5,5105,4855,7206,2906,7006,470.....
Prifysgol De Cymru......9,1808,7258,6958,4207,990
Prifysgol Fetropolitan Abertawe1,6301,7351,8052,0001,945......
Coleg y Drindod, Caerfyrddin690575570........
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant7107401,0101,8402,4654,1054,1303,9653,5553,7203,600
Prifysgol Aberystwyth2,7302,6552,4952,8153,1353,0453,6053,2902,7202,4602,335
Prifysgol Bangor2,8202,7503,2203,8053,9853,9004,0953,6853,6903,6803,755
Prifysgol Caerdydd8,5458,1208,6059,2358,8458,7158,8009,7609,5809,99510,385
Prifysgol Abertawe3,6503,6253,9004,2204,8054,6054,6454,2404,7955,6956,085
[Lleihau]Addysg uwch mewn sefydliadau addysg bellech yng Nghymru.........370555
Addysg uwch mewn sefydliadau addysg bellech yng Nghymru[Ehangu]Grwp Llandrillo Menai.........325510
[Ehangu]Grwp NPTC.........4540

Metadata

Teitl
Cymwysterau a enillwyd yng Nghymru yn ôl sefydliad a blwyddyn

Diweddariad diwethaf
Ionawr 2019 Ionawr 2019

Diweddariad nesaf
Ionawr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Diweddariad diwethaf: Ionawr 2019
Diweddariad nesaf: Ionawr 2020


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cofnodion Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
Cysylltu: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data sydd wedi'u cynnwys yn deillio'n bennaf o Gofnod Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ac yn seiliedig ar boblogaeth gofrestru safonol HESA, sy'n cynnwys cofrestriadau drwy gydol y flwyddyn.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• caiff 0, 1, 2 eu talgrynnu i 0 a'u nodi fel '*'.
• caiff pob ffigur arall eu talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5

Ansawdd ystadegol
Mae niferoedd y myfyrwyr o Gymru sy’n astudio cyrsiau’r Brifysgol Agored yn seiliedig ar y man y mae’r myfyriwr yn hanu ohono yn hytrach nag ar y nod campws a ddewiswyd gan y brifysgol. Mae HESA yn defnyddio dull gwahanol i hyn felly mae’n bosibl y bydd y niferoedd a gyhoeddwyd ychydig yn wahanol.

Nodwch nad yw'n bosibl diweddaru gwybodaeth StatsCymru ynghylch Cymraeg i Oedolion, sy'n arfer cael ei gynnwys fel rhan o'r datganiad hwn, i 2016/17. Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi bod yn gyfrifol am arwain y rhaglen Cymraeg i Oedolion ac am gydgysylltu darpariaeth ar draws Cymru ar ran Llywodraeth Cymru ers 2015. Mae ad-drefnu'r ddarpariaeth a'r systemau data o 2016/17 ymlaen wedi bod yn rhan o waith y Ganolfan (yn y gorffennol casglwyd data drwy ddefnyddio data'r Awdurdod Safonau Addysg Uwch a Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru). Mae trefniadau casglu data newydd yn cael eu sefydlu ar gyfer 2017/18 ac ymlaen. Fodd bynnag, ni chasglwyd data i ddarparu darlun cyflawn o'r ddarpariaeth yn ystod blwyddyn 2016/17 ac ni fydd yn cael ei gynnwys o gwbl o 2017/18 ymlaen.

Rhwng 2008/09 a 2012/13 cyfrifwyd "y Brifysgol Agored" yn ôl nifer y myfyrwyr yn y Brifysgol Agored a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Fel arall, cânt eu cyfrif fel myfyrwyr sy'n hanu o Gymru sy'n astudio yn y Brifysgol Agored

O 2010/11, cafodd myfyrwyr Addysg Bellach (AB) a gofrestrodd â Choleg Merthyr Tudful, Morgannwg, eu hadrodd i HESA hefyd yn hytrach na Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) yn unig. Yn 2009/10, dim ond 950 o gofrestriadau AB a gafwyd yng Ngholeg Merthyr Tudful (fel rhan o Brifysgol Morgannwg); ond cafwyd 8,580 o gofrestriadau AB yn 2011/12. Gwnaeth y protocol newydd ar gyfer data 2012/13 olygu bod nifer y cofrestriadau hyn wedi gostwng eto i 1,850 yn 2012/13.

Newidiodd Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd ei henw i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ar ddiwedd 2011.

Yn 2009/10, newidodd Prifysgol Morgannwg eu harferion adrodd ar gyfer nifer o'u myfyrwyr ôl-radd llawnamser a oedd yn weithredol dros ddwy flynedd adrodd. Cafodd y myfyrwyr hyn eu nodi gynt yn weithredol yn eu blwyddyn gyntaf ond yn segur yn eu hail flwyddyn. Ers 2009/10, mae'r myfyrwyr bellach yn cael eu nodi'n weithredol yn y ddwy flynedd academaidd, yn unol â gofynion adrodd HESA. O ganlyniad i hyn, gwnaeth Prifysgol Morgannwg adrodd cynnydd o 670 o gofrestriadau (tua 58 y cant) ar gyfer eu cyrsiau ôl-radd llawnamser, a chynnydd dilynol yn nifer y cofrestriadau ôl-radd llawnamser mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru.

Yn 2008/09, gwelwyd gostyngiad o 2,195 yn nifer y cofrestriadau israddedig rhan-amser, sy'n ostyngiad o 39 y cant ers 2007/08. Roedd hyn yn rhannol oherwydd bod y myfyrwyr hynny wedi cael eu cofnodi o'r newydd fel myfyrwyr segur, sy'n golygu eu bod wedi'u heithrio'n awtomatig o'r data cofrestru.

Yn ystod 2009/10, gwnaeth Prifysgol Bangor gymryd rhan mewn cynllun peilot gyda phartner allanol yn ymwneud â chyfres fawr o'u data Cymraeg i Oedolion (mae cofrestriadau AB yn cael eu cynnwys yng nghofnod HESA fel arfer). Yn sgil natur y cynllun, nid oedd rhywfaint o'r data ar gael cyn dyddiad cau HESA, ac felly gwnaeth hyn arwain at dangyfrif ar gyfer y flwyddyn honno. Yn 2011/12, cofnododd Prifysgol Bangor gynnydd o 112 y cant yn nifer y cofrestriadau AB ers 2009/10; ar hyn o bryd nid oes rheswm i gredu bod hyn oherwydd unrhyw beth ond adrodd llawn a chynnydd yn y ddarpariaeth.

Allweddeiriau
Addysg uwch