Neidio i'r cynnwys

Cymwysterau

Ystadegau ynghylch cymwysterau a enillwyd mewn prifysgolion yng Nghymru, cyrsiau addysg uwch mewn colegau yng Nghymru, a chan fyfyrwyr o Gymru mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU. Mae hyn wedi'i seilio ar ystadegau a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Defnyddiwch y marciwr Poblogaeth i gynnwys/peidio รข chynnwys y Brifysgol Agored neu sefydliadau Addysg Bellach.