Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Cymwysterau

Ystadegau ynghylch cymwysterau a enillwyd mewn prifysgolion yng Nghymru, cyrsiau addysg uwch mewn colegau yng Nghymru, a chan fyfyrwyr o Gymru mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU. Mae hyn wedi'i seilio ar ystadegau a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Defnyddiwch y marciwr Poblogaeth i gynnwys/peidio รข chynnwys y Brifysgol Agored neu sefydliadau Addysg Bellach.