Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cofrestriadau sy'n ymwneud ag addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn SAUau yng Nghymru yn ôl lefel, dull astudio a blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlo]
-
Sefydliad 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
Dysgu CymraegCaiff myfyrwyr eu cynnwys os ydynt yn astudio o leiaf un modiwl gyda rhywfaint o\'r modiwl yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae\'r canrannau yn nodi\'r canran o\'r holl gofrestriadau sydd yn cynnwys rhywfaint o addysg cyfrwng Cymraeg. Dangosir  ffigurau ar gyfer holl gofrestriadau yn ol dull a level astudio ar gyfer dibenion cymhariaeth. <br />[Hidlo]
[Lleihau]LefelRhaglenni astudio i Raddedigion yw\'r rheini sy\'n arwain at raddau uwch, diplomas a thystysgrifau (yn cynnwys Tystysgrif Addysg i Raddedigion a chymwysterau proffesiynol) ac fel arfer mae\'n ofynnol bod y myfyrwyr eisoes yn meddu ar gymhwyster hyd at lefel gradd (h.y. wedi cymhwyso hyd at lefel 6 o\'r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol). <br /><br />Mae rhaglenni is-radd yn cynnwys gradd gyntaf gyda neu heb y cymhwyster i gofrestru i ymarfer gyda chorff rheoleiddio statudol Iechyd neu Ofal Cymdeithasol neu Filfeddygol, graddau cyntaf gyda statws athro cymwys (SAC)/ cofrestru gyda\'r Cyngor Addysgu Cyffredinol, Graddau Sylfaen, diplomas mewn AU gyda chymhwyster i gofrestru i ymarfer gyda chorff rheoleiddio Iechyd neu Ofal Cymdeithasol, Diploma Genedlaethol Uwch (HND), Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC, Diploma Addysg Uwch (DipHE), Tystysgrif Addysg Uwch (CertHE), cyrsiau sylfaen ar lefel AU, NVQ/SVQ lefelau 4 a 5, diplomas ôlradd a thystysgrifau ar lefel israddedig, cymwysterau proffesiynol ar lefel israddedig, diplomas israddedig eraill a thystysgrifau yn cynnwys cyrsiau iechyd a gofal cymdeithasol ôl-gofrestru, cymwysterau AU ffurfiol eraill sydd o dan lefel gradd, credyd israddedigion sefydliadol a chymwysterau nad ydynt yn gymwysterau isradd ffurfiol. <br />[Hidlo]
-
-
Lefel 1
[Lleihau]DullMyfyrwyr amser llawn yw\'r myfyrwyr y mae\'n rhaid iddynt fynychu sefydliad am gyfnodau o 24 wythnos o leiaf o fewn blwyddyn y rhaglen astudio, myfyrwyr sy\'n dilyn cyrsiau rhyngosod hir neu fyr a\'r rhai sy\'n cymryd blwyddyn allan o\'u sefydliad sy\'n gysylltiedig ag astudio. Yn ystod yr amser hwnnw, disgwylir i fyfyrwyr dreulio cyfnodau yn astudio, yn cael hyfforddiant neu brofiad gwaith fel arfer sy\'n para o leiaf 21 awr yr wythnos. <br />Myfyrwyr rhan amser yw\'r rhai sydd wedi cofrestru fel myfyrwyr sy\'n astudio\'n rhan amser, neu\'n astudio cyrsiau amser llawn sy\'n para llai na 24 wythnos, neu sy\'n cael seibiant, neu sy\'n astudio gyda\'r nos yn unig. <br />[Hidlo]
-
-
Dull 1
Cliciwch yma i ddidoli2000/01Cliciwch yma i ddidoli2001/02Cliciwch yma i ddidoli2002/03Cliciwch yma i ddidoli2003/04Cliciwch yma i ddidoli2004/05Cliciwch yma i ddidoli2005/06Cliciwch yma i ddidoli2006/07
Cofrestriadau gyda rhywfaint o addysg gyfrwng CymraegStudents studying at least one module with a non-zero proportion of teaching through the medium of Welsh.[Lleihau]Addysg UwchPob rhaglen Addysg Uwch3,6803,4653,3403,7253,6953,9104,080
Addysg UwchPob rhaglen Addysg UwchGraddedigionRhaglenni astudio i Raddedigion yw\'r rheini sy\'n arwain at raddau uwch, diplomas a thystysgrifau ac fel arfer mae\'n ofynnol bod y myfyrwyr eisoes yn meddu ar gymhwyster hyd at lefel graddd.[Lleihau]Pob dull335330385425410395490
Pob dullLlawn-amserMyfyrwyr amser llawn yw\'r myfyrwyr y mae\'n rhaid iddynt fynychu sefydliad am gyfnodau o 24 wythnos o leiaf o fewn blwyddyn y rhaglen astudio sy\'n para o leiaf 21 awr yr wythnos. Mae\'r cynnwys myfyrwyr sy\'n dilyn cyrsiau rhyngosod hir neu fyr a\'r rhai sy\'n cymryd blwyddyn allan o\'u sefydliad sy\'n gysylltiedig ag astudio.270260305325290290350
Rhan-amserMyfyrwyr rhan amser yw\'r rhai sydd wedi cofrestru fel myfyrwyr sy\'n astudio\'n rhan amser, neu\'n astudio cyrsiau amser llawn sy\'n para llai na 24 wythnos.656580100120105140
Is-raddedigionMae rhaglenni Is-radd yn cynnwys graddau gyntaf, Graddau Sylfaen, diplomas mewn AU, Diploma Genedlaethol Uwch (HND), Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC), etc.[Lleihau]Pob dull3,3453,1352,9603,3003,2853,5153,590
Pob dullLlawn-amserMyfyrwyr amser llawn yw\'r myfyrwyr y mae\'n rhaid iddynt fynychu sefydliad am gyfnodau o 24 wythnos o leiaf o fewn blwyddyn y rhaglen astudio sy\'n para o leiaf 21 awr yr wythnos. Mae\'r cynnwys myfyrwyr sy\'n dilyn cyrsiau rhyngosod hir neu fyr a\'r rhai sy\'n cymryd blwyddyn allan o\'u sefydliad sy\'n gysylltiedig ag astudio.1,6651,9751,9001,9402,2252,1852,390
Rhan-amserMyfyrwyr rhan amser yw\'r rhai sydd wedi cofrestru fel myfyrwyr sy\'n astudio\'n rhan amser, neu\'n astudio cyrsiau amser llawn sy\'n para llai na 24 wythnos.1,6801,1651,0551,3601,0601,3251,200
Canran gyda rhywfaint o addysg gyfrwng CymraegProportion of all enrolments that include some teaching through the Welsh language[Lleihau]Addysg UwchPob rhaglen Addysg Uwch3333333
Addysg UwchPob rhaglen Addysg UwchGraddedigionRhaglenni astudio i Raddedigion yw\'r rheini sy\'n arwain at raddau uwch, diplomas a thystysgrifau ac fel arfer mae\'n ofynnol bod y myfyrwyr eisoes yn meddu ar gymhwyster hyd at lefel graddd.[Lleihau]Pob dull2222222
Pob dullLlawn-amserMyfyrwyr amser llawn yw\'r myfyrwyr y mae\'n rhaid iddynt fynychu sefydliad am gyfnodau o 24 wythnos o leiaf o fewn blwyddyn y rhaglen astudio sy\'n para o leiaf 21 awr yr wythnos. Mae\'r cynnwys myfyrwyr sy\'n dilyn cyrsiau rhyngosod hir neu fyr a\'r rhai sy\'n cymryd blwyddyn allan o\'u sefydliad sy\'n gysylltiedig ag astudio.3333333
Rhan-amserMyfyrwyr rhan amser yw\'r rhai sydd wedi cofrestru fel myfyrwyr sy\'n astudio\'n rhan amser, neu\'n astudio cyrsiau amser llawn sy\'n para llai na 24 wythnos.1111111
Is-raddedigionMae rhaglenni Is-radd yn cynnwys graddau gyntaf, Graddau Sylfaen, diplomas mewn AU, Diploma Genedlaethol Uwch (HND), Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC), etc.[Lleihau]Pob dull4333333
Pob dullLlawn-amserMyfyrwyr amser llawn yw\'r myfyrwyr y mae\'n rhaid iddynt fynychu sefydliad am gyfnodau o 24 wythnos o leiaf o fewn blwyddyn y rhaglen astudio sy\'n para o leiaf 21 awr yr wythnos. Mae\'r cynnwys myfyrwyr sy\'n dilyn cyrsiau rhyngosod hir neu fyr a\'r rhai sy\'n cymryd blwyddyn allan o\'u sefydliad sy\'n gysylltiedig ag astudio.3333334
Rhan-amserMyfyrwyr rhan amser yw\'r rhai sydd wedi cofrestru fel myfyrwyr sy\'n astudio\'n rhan amser, neu\'n astudio cyrsiau amser llawn sy\'n para llai na 24 wythnos.6434333
Pob cofrestriadAll enrolments at Welsh HEIs regardless of language of provision[Lleihau]Addysg UwchPob rhaglen Addysg Uwch107,300113,405119,535121,465126,620129,230131,765
Addysg UwchPob rhaglen Addysg UwchGraddedigionRhaglenni astudio i Raddedigion yw\'r rheini sy\'n arwain at raddau uwch, diplomas a thystysgrifau ac fel arfer mae\'n ofynnol bod y myfyrwyr eisoes yn meddu ar gymhwyster hyd at lefel graddd.[Lleihau]Pob dull19,76021,62023,47023,39523,63025,27527,665
Pob dullLlawn-amserMyfyrwyr amser llawn yw\'r myfyrwyr y mae\'n rhaid iddynt fynychu sefydliad am gyfnodau o 24 wythnos o leiaf o fewn blwyddyn y rhaglen astudio sy\'n para o leiaf 21 awr yr wythnos. Mae\'r cynnwys myfyrwyr sy\'n dilyn cyrsiau rhyngosod hir neu fyr a\'r rhai sy\'n cymryd blwyddyn allan o\'u sefydliad sy\'n gysylltiedig ag astudio.7,8308,6509,9209,6759,80010,21011,175
Rhan-amserMyfyrwyr rhan amser yw\'r rhai sydd wedi cofrestru fel myfyrwyr sy\'n astudio\'n rhan amser, neu\'n astudio cyrsiau amser llawn sy\'n para llai na 24 wythnos.11,92512,97013,55513,72513,83015,06516,490
Is-raddedigionMae rhaglenni Is-radd yn cynnwys graddau gyntaf, Graddau Sylfaen, diplomas mewn AU, Diploma Genedlaethol Uwch (HND), Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC), etc.[Lleihau]Pob dull87,54091,78596,06598,070102,990103,955104,100
Pob dullLlawn-amserMyfyrwyr amser llawn yw\'r myfyrwyr y mae\'n rhaid iddynt fynychu sefydliad am gyfnodau o 24 wythnos o leiaf o fewn blwyddyn y rhaglen astudio sy\'n para o leiaf 21 awr yr wythnos. Mae\'r cynnwys myfyrwyr sy\'n dilyn cyrsiau rhyngosod hir neu fyr a\'r rhai sy\'n cymryd blwyddyn allan o\'u sefydliad sy\'n gysylltiedig ag astudio.58,01558,72060,54062,35063,83064,78066,005
Rhan-amserMyfyrwyr rhan amser yw\'r rhai sydd wedi cofrestru fel myfyrwyr sy\'n astudio\'n rhan amser, neu\'n astudio cyrsiau amser llawn sy\'n para llai na 24 wythnos.29,53033,06535,52535,72039,16039,17538,095

Metadata

EDUC00xx Cofrestriadau yn cynnwys rhywfaint o addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn ol sefydliad, rhyw, dull a level astudio.

ETES2, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Diweddariad olaf: Ionawr 2007
Wedi atodi i StatsCymru: Menefin 2007
Diweddariad nesaf: Ionawr 2008
Ei atodi i StatsCymru erbyn: Mehefin 2008
Ffynhnonell: Cofnod myfyrwyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
Cyswllt: HE.stats@wales.gsi.gov.uk

Mae'r data hwn yn rhoi gwybodaeth am fyfyrwyr a gofrestrwyd mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru ac a addysgwyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data am fyfyrwyr, staff ac adnoddau sefydliadau addysg uwch yn y DU. Casglwyd y data a gyflwynir yn y bwletin hwn o Gofnodion Myfyrwyr HESA sy'n cynnwys gwybodaeth am bob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau sy'n dyfarnu credydau mewn Sefydliadau AU yn y DU a Chofnod Staff Unigol HESA sy'n cynnwys gwybodaeth am bob aelod o staff a gyflogir gan Sefydliadau AU y DU. Mae rhagor o wybodaeth am HESA a'r data a gasglwyd ar eu gwefan yn www.hesa.ac.uk

Mae'r Cofnod Myfyrwyr yn cynnwys gwybodaeth am gofrestriadau unigol, a fydd yn fwy na nifer y myfyrwyr oherwydd y gall myfyriwr gofrestru ar fwy nag un rhaglen o astudiaeth. Mae dadansoddiad blaenorol wedi dangos bod cofrestriadau amser llawn mewn Sefydliadau AU yng Nghymru yn llai nag 1 y cant yn uwch na niferoedd y myfyrwyr amser llawn; mae cofrestriadau rhan amser yn llai na 2 y cant yn uwch na niferoedd y myfyrwyr rhan amser.

Mae cyfrifiadau'r myfyrwyr yn y bwletin hwn yn seiliedig ar boblogaeth gofrestru safonol HESA, sy'n gofnod o bob cofrestriad o fewn y flwyddyn gofnodi 1 Awst i 31 Gorffennaf. Ni chaiff myfyrwyr sy'n gadael o fewn pythefnos o'u dyddiad dechrau, neu ben-blwydd eu dyddiad dechrau, sy'n dilyn cwrs sy'n para'n hirach na phythefnos, eu cynnwys yn y boblogaeth gofrestru safonol. Eithriwyd myfyrwyr cwsg, myfyrwyr ymweliadol a chyfnewidfa yn dyfod I mewn o dramor ac myfyrwyr sydd yn astudio eu holl raglen tu allan i'r DU o'r boblogaeth hon.

Ni chynhwysir myfyrwyr ôl-ddoethurol yng Nghofnod Myfyrwyr HESA.

Diffinwyd myfyriwr fel un sydd yn cael addysg drwy gyfrwng Cymraeg os ydynt yn astudio o leiaf un modiwl gyda rhywfaint o'r modiwl yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Gweler nodiadau dimensiwn am fwy o fanylion.

Strategaeth dalgrynnu

Mae'r dull o gyflwyno'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu'r HESA. Nod y strategaeth yw sicrhau na chaiff gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn ei datgelu. Mae'r strategaeth yn cynnwys talgrynnu'r rhifau i'r 5 agosaf. Ceir crynodeb o'r strategaeth fel a ganlyn:
· Caiff 0, 1, 2 eu talgrynnu i 0 a chânt eu cynrychioli fel '*'.
· Caiff pob rhif arall ei dalgrynnu i'r 5 agosaf.

Caiff cyfanswm y ffigurau eu talgrynnu gan ddilyn y fethodoleg hon hefyd; sy'n golygu na fydd swm y rhifau ym mhob colofn neu res yr un peth â'r cyfanswm a ddangosir o bosibl

Ni ddefnyddiwyd canrannau sy'n seiliedig ar boblogaeth o 52 neu lai ac fe'u dynodir gyda -. Cyfrifwyd y canrannau gan ddefnyddio rhifau crai .

Addysg Uwch

Enw

educ0056