Neidio i'r cynnwys

Diffiniad blaenorol o boblogaeth gofrestru safonol

Ystadegau ar fyfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Uwch Cymru sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, a hefyd staff addysg uwch sy'n dysgu drwy'r gyfrwng y Gymraeg. Y boblogaeth gofrestru safonol a ddefnyddir yw’r un a geir ar 1 Rhagfyr bob blwyddyn, fel y’i defnyddiwyd cyn 2000/01, ac mae’n cynnwys myfyrwyr hyd at flwyddyn academaidd 2006/07.