Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel A (disgyblion oed 17 yn unig) fesul grŵp pwnc

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) lefel A mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd lefel A. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ACliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd BCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd DCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu
Gwyddorau Biolegol3,4911432464633261381973
Cemeg2,812174952372817154199-
Ffiseg1,9201439484237181431982
Gwyddoniaeth Sengl..........
Gwyddoniaeth Ychwanegol..........
Gwyddoniaeth arall362938495236121481964
Dylunio a Technoleg1,249318416050251221973
TGCh1,56911230505742931928
Economeg y Cartref360029504675792000
Mathemateg5,0393853443121111671991
Astudiaethau Busnes916717465946221301973
Economeg5081437525527141571991
Daearyddiaeth2,6281334555131141531982
Hanes4,8747377758183179200-
Y Dyniaethau..........
Astudiaethau Cymdeithasol4,2661025475638211381973
Astudiaethau Galwedigaethol**********
Celf a Dylunio2,775213052553010159199-
Astudiaethau Clasurol110925535930241472000
Astudiaethau Cyfathrebu1,45131757724011149199-
Drama1,02862860643210158200-
Saesneg1,4977235865388153200-
Llenyddiaeth Saesneg3,42913245561379153200-
Saesneg Ail Iaith..........
Ffrangeg635114463432613160200-
Almaeneg18193462474351522000
Sbaeneg2311340494736131491982
Ieithoedd Tramor Modern Arall15828704731981751937
Cerddoriaeth66562955593514149198-
Addysg Gorfforol1,055719385650271201982
Astudiaethau Crefyddol2,89073464552910160199-
Cymraeg52683754663241652000
Llenyddiaeth Gymraeg..........
Cymraeg Ail Iaith51772444614618135200-
Astudiaethau Cyffredinol**,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Celf a Dylunio Cymhwysol2476110140002002000
Busnes Cymhwysol91273246643812149200-
Peirianneg Cymhwysol**********
TG Cymhwysol609-945735020128198-
Addysg Gorfforol Cymhwysol (Galwedigaethol)..........
Gwyddoniaeth Cymhwysol39911349854191471982
Gwyddoniaeth Ychwanegol Gymhwysol (Galwedigaethol)..........
Adeiladwaith (Galwedigaethol)..........
Iechyd a Gofal Cymdeithasol1,21721663673813148199-
Lletygarwch ac arlwyo (Galwedigaethol)..........
Hamdden ac adloniant9002244330671000
Hamdden a Thwristiaeth (Galwedigaethol)..........
Cynhyrchu (Galwedigaethol)..........
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)0.........
Celfyddydau Perfformio80510557735181472000
Paratoad ar gyfer cyflogaeth (Galwedigaethol)..........
Teithio a Thwristiaeth175116487052141352000
Pob Pwnc50,2631332535333151511982

Metadata

Teitl
Ceisiadau a chanlyniadau Safon Uwch (disgyblion 17 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2016 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon Uwch ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon Uwch. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5;