Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel A (disgyblion oed 17 yn unig) fesul grŵp pwnc

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) lefel A mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd lefel A. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ACliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd BCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd DCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu
Gwyddorau Biolegol4,9532250686851372082964
Cemeg4,070257377564325231298-
Ffiseg2,8432358706453292152973
Gwyddoniaeth arall5081357717955182212937
Dylunio a Technoleg1,809525639275351852955
TGCh2,195-164476886513729010
Economeg y Cartref56053965819510928515
Mathemateg7,5695775655132172482982
Astudiaethau Busnes1,4251031758465312012973
Economeg740205476774922227298-
Daearyddiaeth3,6831752837648212282973
Hanes6,877125511385305265300-
Astudiaethau Cymdeithasol6,4321541738654282142964
Astudiaethau Galwedigaethol**********
Celf a Dylunio4,006324679804616237299-
Astudiaethau Clasurol139932848454342092973
Astudiaethau Cyfathrebu2,083425841135915225299-
Drama1,48084398964214244300-
Saesneg2,126103785965912228300-
Llenyddiaeth Saesneg4,789173880935714229299-
Ffrangeg870136684644724227298-
Almaeneg2451055997254102363000
Sbaeneg3221548776756322062955
Ieithoedd Tramor Modern Arall22040107744514122662928
Cerddoriaeth955124277905820220298-
Addysg Gorfforol1,5371028628473391852973
Astudiaethau Crefyddol4,195114896834516238299-
Cymraeg740125884954562493000
Cymraeg Ail Iaith759123165916732200300-
Astudiaethau Cyffredinol**,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Celf a Dylunio Cymhwysol2476110140002002000
Busnes Cymhwysol1,330114477955616228300-
Peirianneg Cymhwysol**********
TG Cymhwysol844-14701156828200295-
Gwyddoniaeth Cymhwysol5474197712359142242973
Iechyd a Gofal Cymdeithasol1,793322911025920218298-
Hamdden ac adloniant9002244330671000
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)0.........
Celfyddydau Perfformio1195139611053232243000
Teithio a Thwristiaeth2741277111170182102982
Pob Pwnc72,5931948798050222262982

Metadata

Teitl
Ceisiadau a chanlyniadau Safon Uwch (disgyblion 17 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2017 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon Uwch ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon Uwch. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5;