Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel A (disgyblion oed 17 yn unig) fesul grŵp pwnc

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) lefel A mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd lefel A. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ACliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd BCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd DCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu
Gwyddorau Biolegol8,094428811111083593524946
Cemeg6,65645120126987137389497-
Ffiseg4,709469711610482493634946
Gwyddoniaeth arall7132481114125984534448713
Dylunio a Technoleg2,879946109149121603124928
TGCh3,256-30751281479723848218
Economeg y Cartref64018527810613314738515
Mathemateg12,106971271078154304114964
Astudiaethau Busnes2,8391955129137104503404946
Economeg1,12938981221247936382498-
Daearyddiaeth5,569338913312679343824955
Hanes10,3252293188140479444500-
Astudiaethau Cymdeithasol10,460267013013985423664946
Astudiaethau Galwedigaethol**********
Celf a Dylunio6,42153801331327427397498-
Astudiaethau Clasurol176948133138118503284973
Astudiaethau Cyfathrebu3,29364313318110332363498-
Drama2,29813751721586318418500-
Saesneg3,158176213616210319377499-
Llenyddiaeth Saesneg7,21229651361569321385499-
Ffrangeg1,307421091421007132394497-
Almaeneg338551111549771124175000
Sbaeneg489477812311687413654928
Ieithoedd Tramor Modern Arall3686317312370292242948020
Cerddoriaeth1,466217012114610039358496-
Addysg Gorfforol2,497195112213411753326496-
Astudiaethau Crefyddol6,19622801481368031387498-
Cymraeg1,227219514115476134125000
Cymraeg Ail Iaith1,139195210415011659324500-
Astudiaethau Cyffredinol**,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Celf a Dylunio Cymhwysol2476110140002002000
Busnes Cymhwysol1,3361111194957316311400-
Peirianneg Cymhwysol**********
TG Cymhwysol1,153-3011817711249330491-
Gwyddoniaeth Cymhwysol55241977143119342443973
Iechyd a Gofal Cymdeithasol2,7335341571839028379497-
Hamdden ac adloniant9002244330671000
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)0.........
Celfyddydau Perfformio1195139611053232243000
Teithio a Thwristiaeth**********
Pob Pwnc112,715358213213081363794964

Metadata

Teitl
Ceisiadau a chanlyniadau Safon Uwch (disgyblion 17 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon Uwch ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon Uwch. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5;