Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel A (disgyblion oed 17 yn unig) fesul grŵp pwnc

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) lefel A mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd lefel A. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ACliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd BCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd DCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu
Gwyddorau Biolegol6,4733170898968482793955
Cemeg5,2933597100765732309398-
Ffiseg3,7343479928367392893955
Gwyddoniaeth arall60616749810178282883937
Dylunio a Technoleg2,3595358712496462513937
TGCh2,731-2159991178518338416
Economeg y Cartref64018527810613314738515
Mathemateg9,99576101886743233313973
Astudiaethau Busnes2,132144310311184402713955
Economeg9382877101996330305398-
Daearyddiaeth4,628267110710066283033964
Hanes8,6641774149113397353400-
Astudiaethau Cymdeithasol8,481205510011370372883955
Astudiaethau Galwedigaethol**********
Celf a Dylunio5,25343621061066023317399-
Astudiaethau Clasurol15793811211781402763973
Astudiaethau Cyfathrebu2,7484331111448324292399-
Drama1,95510591361255216331400-
Saesneg2,65313501111318014305399-
Llenyddiaeth Saesneg6,01322511091257518307399-
Ffrangeg1,1062887110865729311397-
Almaeneg28928841318361123274000
Sbaeneg40930681039466342953955
Ieithoedd Tramor Modern Arall298501369963231834838911
Cerddoriaeth1,2261558981207828290397-
Addysg Gorfforol1,99915388911196472533964
Astudiaethau Crefyddol5,26116651231116122315398-
Cymraeg97117781121246083314000
Cymraeg Ail Iaith9751441881239043266400-
Astudiaethau Cyffredinol**,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Celf a Dylunio Cymhwysol2476110140002002000
Busnes Cymhwysol1,3361111194957316311400-
Peirianneg Cymhwysol**********
TG Cymhwysol1,007-20981478836268392-
Gwyddoniaeth Cymhwysol55241977143119342443973
Iechyd a Gofal Cymdeithasol2,2694291271397524299398-
Hamdden ac adloniant9002244330671000
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)0.........
Celfyddydau Perfformio1195139611053232243000
Teithio a Thwristiaeth3746369713498272733982
Pob Pwnc93,128276510510566293023973

Metadata

Teitl
Ceisiadau a chanlyniadau Safon Uwch (disgyblion 17 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2018 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon Uwch ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon Uwch. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5;