Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel A (disgyblion oed 17 yn unig) fesul grŵp pwnc

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) lefel A mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd lefel A. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
MesurMae\’r tabl yn cynnwys ymgeisiadau a gymerwyd ym mlynyddoedd blaenorol ag eithrio cofrestriadau wedi eu disgowntio, er mwyn bod yn gyson â mesurau perfformiad allweddol eraill. Mae\’n bosib y gall ddisgyblion gymryd mwy nac un arholiad o fewn nifer fach o grwpiau pwnc.[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Yn cynnwys cofrestriadau (entries) a gymerwyd ym mlynyddoedd blaenorol ag eithrio cofrestriadau wedi eu disgowntio, er mwyn bod yn gyson â mesurau perfformiad allweddol eraill. Mae’n bosib y gall ddisgyblion gymryd mwy nac un arholiad o fewn nifer fach o grwpiau pwnc.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*Canran y cofrestriadau a enillodd A*.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ACanran y cofrestriadau a enillodd A.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd BCanran y cofrestriadau a enillodd B.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd CCanran y cofrestriadau a enillodd C.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd DCanran y cofrestriadau a enillodd D.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ECanran y cofrestriadau a enillodd E.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-ACanran y cofrestriadau a enillodd A*-A.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-CCanran y cofrestriadau a enillodd A*-C.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A*-ECanran y cofrestriadau a enillodd A*-E.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnuCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu.
Gwyddorau Biolegol9,71657116138131916143442594-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Cemeg7,92864156151112763855483597-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Ffiseg5,704651251421228951474545946
Gwyddoniaeth arallGall gynnwys pynciau Safon Uwch fel Electroneg, Gwyddor yr Amgylchedd a/neu Daeareg.80133108146146107473643358713
Dylunio a TechnolegGall gynnwys pynciau Safon Uwch fel Dylunio a Thechnoleg, Dylunio a Thechnoleg - Technoleg Tecstiliau, Dylunio a Thechnoleg - Technoleg Bwyd, Dylunio a Thechnoleg - Systemau a Rheolaeth, Dylunio a Thechnoleg - Dylunio Cynnyrch.3,36317651421731336128398592-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
TGCh3,763-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir491041551591002832358218
Economeg y Cartref640185278106133.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14738515
Mathemateg14,43412815812695583162506596-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Astudiaethau Busnes3,526277516116411551294285946
Economeg1,31651123153144893837471598-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Daearyddiaeth6,390461181631478635434755955
Hanes11,7893512222316050942540600-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Astudiaethau CymdeithasolGall gynnwys pynciau Safon Uwch fel y Gyfraith, Rhesymeg/Athroniaeth, Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Seicoleg, Cymdeithaseg, Dinasyddiaeth a/neu Meddwl yn Feirniadol.12,61537951621649244364595946
Astudiaethau GalwedigaetholGall gynnwys pynciau Safon Uwch fel Cyfrifeg a Chyllid.*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5
Celf a DylunioGall gynnwys pynciau Safon Uwch fel Celf, Celf a Dylunio, Celf a Dylunio (Graffeg), Celf a Dylunio (Ffotograffiaeth), Celf a Dylunio (Tecstiliau), Celf a Dylunio (Astudiaethau 3D).7,50268105164155792840491598-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Astudiaethau ClasurolGall gynnwys pynciau Safon Uwch fel Hen Hanes, Gwareiddiad Clasurol, Groeg Glasurol a/neu Lladin Glasurol.1833777133152118645740058218
Astudiaethau Cyfathrebu3,791961169214111-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir22454598-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Drama2,6602210520518169-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir38513600-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Saesneg3,61426861681901092033470599-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Llenyddiaeth Saesneg8,27640891681811002235477599-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Ffrangeg1,48261150166112753260489597-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Almaeneg389841441751077712635116000
Sbaeneg562721021521379041484625928
Ieithoedd Tramor Modern ArallGall gynnwys pynciau Safon Uwch fel Arabeg, Bengali, Tsieineeg, Iseldireg, Eidaleg, Japaneeg, Groeg Fodern, Hebraeg Fodern, Perseg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwsieg, Tyrceg a/neu Wrdw.409732151429531225152457822
Cerddoriaeth1,6993193150176107-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir33450596-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Addysg Gorfforol2,92528721541571285630411596-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Astudiaethau Crefyddol7,06034105179160863337479598-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Cymraeg1,471321251681788413415036000
Cymraeg Ail Iaith1,29726721361791256028414600-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Astudiaethau Cyffredinol*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*,..|Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys,Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*,..|Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys,Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*,..|Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys,Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*,..|Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys,Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*,..|Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys,Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*,..|Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys,Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*,..|Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys,Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*,..|Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys,Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*,..|Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys,Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5
Celf a Dylunio CymhwysolDyfarnwyd gwobrau Safon Uwch galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2006/07.247611014000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2002000
Busnes CymhwysolDyfarnwyd gwobrau Safon Uwch galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2006/07.1,3361111194957316.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol311400-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Peirianneg CymhwysolDyfarnwyd gwobrau Safon Uwch galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2006/07.*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5
TG CymhwysolDyfarnwyd gwobrau Safon Uwch galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2006/07.1,264-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir581522081145132426591-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Gwyddoniaeth CymhwysolDyfarnwyd gwobrau Safon Uwch galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2006/07.5524197714311934.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2443973
Iechyd a Gofal CymdeithasolDyfarnwyd gwobrau Safon Uwch galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2006/07.3,24885219821399-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir20470597-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir
Hamdden ac adloniantDyfarnwyd gwobrau Safon Uwch galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2006/07.9002244330.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol671000
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)Dyfarnwyd gwobrau Safon Uwch galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2006/07.0.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Celfyddydau PerfformioDyfarnwyd gwobrau Safon Uwch galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2006/07.119513961105323.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2243000
Teithio a ThwristiaethDyfarnwyd gwobrau Safon Uwch galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2006/07.*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5
Pob Pwnc131,68650108161152883741471596-Nid yw\’r eitem o ddata yn union yn sero, ond wedi ei hamcangyfrif yn sero neu lai na hanner y digid terfynol a ddangosir

Metadata

Ansawdd ystadegol

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau

Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5;

Teitl

Ceisiadau a chanlyniadau Safon Uwch (disgyblion 17 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2020 Rhagfyr 2020

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon Uwch ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon Uwch. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.