Neidio i'r cynnwys

Lefel uwch a cyfwerth

Mae'r holl ganlyniadau ar gyfer disgyblion 17 oed ar ddechrau'r flwyddyn academaidd wedi'u casglu o sefydliadau dyfarnu ar gyfer yr holl ysgolion yng Nghymru ac wedi'u dadansoddi fel mesur perfformiad. Yna, mae ysgolion yn cael cyfle i wirio'r wybodaeth hon. Mae'r ystadegau yn cynnwys yr holl gymwysterau a gymeradwyir i'w defnyddio mewn addysg ôl-16 yng Nghymru ar gyfer disgyblion sy'n sefyll arholiadau mewn ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig, ysgolion annibynnol ac unedau cyfeirio disgyblion a gynhelir.