Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel A (disgyblion oed 17 yn unig) fesul grŵp pwnc a rhyw

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) lefel A mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd lefel A. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Gall weld y canlyniadau am fechgyn a merched ar wahân ar y tabl yma. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
Pwnc[Hidlo]
[Lleihau]Nifer y cofrestriadau (entries)[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A*-C[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A*-E
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerched
Gwyddorau Biolegol5969241,520747071999999
Cemeg6295941,223787878999999
Ffiseg699192891737874979998
Gwyddoniaeth arall90898677567100100100
Dylunio a Technoleg3422085506471679710098
TGCh390146536444946949494
Economeg y Cartref.88.3838.100100
Mathemateg1,4829442,426838282999999
Astudiaethau Busnes413294707707170989898
Economeg14157198768478100100100
Daearyddiaeth476469945688175999999
Hanes7681,0191,787859088100100100
Astudiaethau Cymdeithasol5511,4982,049637874979999
Astudiaethau Galwedigaethol.........
Celf a Dylunio2549931,247718280100100100
Astudiaethau Clasurol9918567867100100100
Astudiaethau Cyfathrebu29237366554766799100100
Drama16231347578928799100100
Saesneg157370527807577100100100
Llenyddiaeth Saesneg2789461,22477787899100100
Ffrangeg59177236908284989999
Almaeneg836441008991100100100
Sbaeneg236487968689100100100
Ieithoedd Tramor Modern Arall255378688982969897
Cerddoriaeth1281432716872709810099
Addysg Gorfforol2602024626078689910099
Astudiaethau Crefyddol2358311,066787777100100100
Cymraeg62169231768582100100100
Cymraeg Ail Iaith32184216696666100100100
Astudiaethau Cyffredinol.........
Celf a Dylunio Cymhwysol.........
Busnes Cymhwysol**6**83**100
Peirianneg Cymhwysol.........
TG Cymhwysol11449163618468969896
Gwyddoniaeth Cymhwysol**5**20**100
Iechyd a Gofal Cymdeithasol17459476658180100100100
Hamdden ac adloniant.........
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol).........
Celfyddydau Perfformio.........
Teithio a Thwristiaeth4852100467963100100100
Pob Pwnc8,74811,78720,535737976999999

Metadata

Teitl
Ceisiadau a chanlyniadau Safon Uwch (disgyblion 17 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2018 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon Uwch ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon Uwch. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5;