Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel A (disgyblion oed 17 yn unig) fesul grŵp pwnc a rhyw

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) lefel A mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd lefel A. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Gall weld y canlyniadau am fechgyn a merched ar wahân ar y tabl yma. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
Pwnc[Hidlo]
[Lleihau]Nifer y cofrestriadau (entries)[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A*[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd B[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd C[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd D[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd E[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A*-C[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A*-E[Lleihau]Canran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerched
Gwyddorau Biolegol1,9642,9894,953212222524950657168666968515151403537204210208296296296444
Cemeg2,1821,8884,070282225727473728177545856454143272325227236231298299298---
Ffiseg2,2705732,843222623576258697170655864535453302529214218215297296297343
Gwyddoniaeth arall419895081412135949576985717410279603355181518215248221293297293737
Dylunio a Technoleg1,1087011,8094751740255574639193928560754324351662131852942972956-5
TGCh1,5146812,195---15171640534474807689878869556513115113728929329011710
Economeg y Cartref**56**0**5**39**65**81**95**109**285**15
Mathemateg4,6582,9117,5696446577477756271654855513134321915172482492482982982982-2
Astudiaethau Busnes8405851,42581210254031728175848484705865372331190217201298297297233
Economeg51222874016302047665472867682677754394927112221724922729829929821-
Daearyddiaeth1,8391,8443,68392517376652798783876676593748251621212244228297298297323
Hanes3,0673,8106,87781412466255108117113967785362530655258271265299300300-0-
Astudiaethau Cymdeithasol1,7604,6726,4321016153443416676739084866250543327282002192142952962965-4
Astudiaethau Galwedigaethol*****,.***,.***,.***,.***,.***,.***,.***,.***,.*
Celf a Dylunio9093,0974,0062634323749466084799076805642462813162142442372982992992--
Astudiaethau Clasurol598013911795518326510084698984724554224034199214209294300297603
Astudiaethau Cyfathrebu8821,2012,083-5416312563100841241051137745591713152052412252992992991--
Drama4721,0081,480498285043851059810790965834421812142242542443003003000--
Saesneg6291,4972,126712103438377191851019496725359141112213235228300300300---
Llenyddiaeth Saesneg1,1663,6234,789181717383938728280969293575657181314224231229299299299---
Ffrangeg2216498702010136665666889847461644150472624242292262272972992983--
Almaeneg8416124518710665055911049972717247575461210247231236300300300000
Sbaeneg80242322141515554548827577547267466056412832205207206293295295755
Ieithoedd Tramor Modern Arall881322203443409811310760837454384523814159122472782662852962921548
Cerddoriaeth4425139551491237464269847791899063535823182021122822029629929841-
Addysg Gorfforol9196181,537420102040285377628681848555734924391622191852962982974-3
Astudiaethau Crefyddol9543,2414,19591111405148879896898183534245191516225242238298299299---
Cymraeg155585740161112526058888384879795534345466243251249300300300000
Cymraeg Ail Iaith14861175913121218353153696586939190616740303217020820030029930001-
Astudiaethau Cyffredinol****,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Celf a Dylunio Cymhwysol**24*,.*76*,.*110*,.*14*,.*0*,.*0*,.*0*,.*200*,.*200*,.*0
Busnes Cymhwysol6816491,330914113257447084779991956645562291621124622829930030010-
Peirianneg Cymhwysol*0**.**.**.**.**.**.**.**.**.*
TG Cymhwysol56428084421-15111459927011411611574556830232819022020029529729553-
Gwyddoniaeth Cymhwysol1853625470649251964837712812012372535924914201235224297297297333
Iechyd a Gofal Cymdeithasol441,7491,79303314222269919111810210247595937202020121921828629829814--
Hamdden ac adloniant**9**0**0**22**44**33**0**67**100**0
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)000...........................
Celfyddydau Perfformio30891190752210138110196103112110615053332023206229224300300300000
Teithio a Thwristiaeth1041702744019402760757110811211180637037918181227210298298298222
Pob Pwnc30,99241,60372,5932118194550487086797980805546502718222152342262972982983-2

Metadata

Teitl
Ceisiadau a chanlyniadau Safon Uwch (disgyblion 17 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2017 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon Uwch ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon Uwch. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5;