Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel A (disgyblion oed 17 yn unig) fesul grŵp pwnc a rhyw

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) lefel A mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd lefel A. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Gall weld y canlyniadau am fechgyn a merched ar wahân ar y tabl yma. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
Pwnc[Hidlo]
[Lleihau]Nifer y cofrestriadau (entries)[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A*[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd B[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd C[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd D[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd E[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A*-C[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A*-E[Lleihau]Canran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerched
Gwyddorau Biolegol1,3852,1063,491141414323232454746454746353233272426135141138197197197333
Cemeg1,5041,3082,812191417475149495552373737292728181517152158154198199199---
Ffiseg1,5184021,920131614394039475248424242383237191518141150143198197198232
Gwyddoniaeth Sengl..............................
Gwyddoniaeth Ychwanegol..............................
Gwyddoniaeth arall297653629129383738475549525252382536111512146157148196197196434
Dylunio a Technoleg7644851,2492531129183749416059605739502918251091421221951991975-3
TGCh1,0595101,569--11114122637304855505953574634428610893191195192958
Economeg y Cartref**36**0**0**29**50**46**75**79**200**0
Mathemateg3,0811,9585,039433138515753424844303331212121129111661681671991991991-1
Astudiaethau Busnes543373916597142117435046605859484246261622123139130198197197233
Economeg34116750812181429533752525259475531192716914151171157198199199211
Daearyddiaeth1,3131,3152,62861913254434525955574551402331171014141165153198198198222
Hanes2,2092,6654,874597304337738077675058221518433174182179200200200-0-
Y Dyniaethau..............................
Astudiaethau Cymdeithasol1,1693,0974,26671110212725434847575656433638241921128141138196197197433
Astudiaethau Galwedigaethol*0**.**.**.**.**.**.**.**.**.*
Celf a Dylunio6062,1692,775172321253230435552605455372830178101451631591992001991--
Astudiaethau Clasurol43671101179481025406253377459531530103224137153147200200200000
Astudiaethau Cyfathrebu6048471,451-43112117436757786872543040139111331611491992001991--
Drama3316971,0282761734285364607360644525321010101451641582002002000--
Saesneg4381,0591,497487242323476358666565503438888141158153200200200---
Llenyddiaeth Saesneg8682,5613,4291213132325245057556560613936371199150155153200200200---
Saesneg Ail Iaith..............................
Ffrangeg1634726351310114743444967635140432227261612131621601602002002000--
Almaeneg661151811279383234576562504547364743655158148152200200200000
Sbaeneg57174231141213513640475049325347333636201013144151149197198198322
Ieithoedd Tramor Modern Arall6197158193428657370414947392431128912781651811751881961931247
Cerddoriaeth31435166575627322950595557615940303516131414115614919819919821-
Addysg Gorfforol6204351,05531371328193443385557565543503714271061411201971981983-2
Astudiaethau Crefyddol7022,1882,890587293534596664605355342729129101531621601981991992--
Cymraeg1054215261078343737585454596766373032244161165165200200200000
Llenyddiaeth Gymraeg..............................
Cymraeg Ail Iaith1064115174871326242449445563617439463015189614513520019920001-
Astudiaethau Cyffredinol****,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Celf a Dylunio Cymhwysol**24*,.*76*,.*110*,.*14*,.*0*,.*0*,.*0*,.*200*,.*200*,.*0
Busnes Cymhwysol4734399125972243324450466562644729381771213516414919920020010-
Peirianneg Cymhwysol*0**.**.**.**.**.**.**.**.**.*
TG Cymhwysol40120860910-107939584572757355415022162012214012819819719823-
Addysg Gorfforol Cymhwysol (Galwedigaethol)..............................
Gwyddoniaeth Cymhwysol139260399021616133854498982854837411569134154147197198198322
Gwyddoniaeth Ychwanegol Gymhwysol (Galwedigaethol)..............................
Adeiladwaith (Galwedigaethol)..............................
Iechyd a Gofal Cymdeithasol151,2021,21702214161638636380676727383827131313214814818619919914--
Lletygarwch ac arlwyo (Galwedigaethol)..............................
Hamdden ac adloniant**9**0**0**22**44**33**0**67**100**0
Hamdden a Thwristiaeth (Galwedigaethol)..............................
Cynhyrchu (Galwedigaethol)..............................
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)000...........................
Celfyddydau Perfformio21598007522710366155817577393435221718139149147200200200000
Paratoad ar gyfer cyflogaeth (Galwedigaethol)..............................
Teithio a Thwristiaeth561191754017201635534864737057495233514110146135200200200000
Pob Pwnc21,40628,85950,263131213303432475753535353373033181215143156151198199198212

Metadata

Teitl
Ceisiadau a chanlyniadau Safon Uwch (disgyblion 17 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2016 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon Uwch ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon Uwch. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Noder bod y diffiniad o'r tabl hwn wedi newid eleni. Mae'r tabl hwn bellach yn cynnwys ymgeiswyr yn y blynyddoedd blaenorol, ac mae arholiadau wedi'u diystyru wedi'u hepgor. Y rheswm am hyn yw bod y tabl yn cyfateb i weddill y dangosyddion perfformiad allweddol. Dylid trin y ffigurau hyn yn ofalus - mae'n bosibl y bydd disgyblion wedi cofrestru ar gyfer mwy nag un arholiad mewn nifer fach o grwpiau pwnc.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5;