Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel AS (disgyblion oed 16 yn unig) fesul grŵp pwnc

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) Safon UG mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd Safon UG. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Yn cynnwys cofrestriadau (entries) a gymerwyd ym mlynyddoedd blaenorol ag eithrio cofrestriadau wedi eu disgowntio, er mwyn bod yn gyson â mesurau perfformiad allweddol eraill. Mae’n bosib y gall ddisgyblion gymryd mwy nac un arholiad o fewn nifer fach o grwpiau pwnc.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ACanran y cofrestriadau a enillodd A.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd BCanran y cofrestriadau a enillodd B.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd CCanran y cofrestriadau a enillodd C.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd DCanran y cofrestriadau a enillodd D.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ECanran y cofrestriadau a enillodd E.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A-CCanran y cofrestriadau a enillodd A-C.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A-ECanran y cofrestriadau a enillodd A-E.Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnuCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu.
Gwyddorau Biolegol10,896867486877424640793
Cemeg9,371987787837126241585
Ffiseg6,9419974817470254399101
Gwyddoniaeth Sengl0.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Gwyddoniaeth arallGall gynnwys pynciau Safon UG fel Electroneg, Gwyddor yr Amgylchedd, Daeareg, Gwyddoniaeth mewn Cymdeithas a/neu Gwyddoniaeth ar gyfer Dealltwriaeth Gyhoeddus.7867067977973235387113
Dylunio a TechnolegGall gynnwys pynciau Safon UG fel Dylunio a Thechnoleg, Dylunio a Thechnoleg - Technoleg Tecstiliau, Dylunio a Thechnoleg - Technoleg Bwyd, Dylunio a Thechnoleg - Systemau a Rheolaeth, Dylunio a Thechnoleg - Dylunio Cynnyrch.3,71134691001129020340496
TGCh4,75935528411594171380120
Economeg y Cartref931153275794920397
Mathemateg13,8221368174625229240595
Astudiaethau Busnes4,09045811031107922841783
Economeg1,694737297927324240694
Daearyddiaeth6,0661028397866428243268
Hanes9,95885137137753936047426
Astudiaethau CymdeithasolGall gynnwys pynciau Safon UG fel Archaeoleg, y Gyfraith, Rhesymeg/Athroniaeth, Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Seicoleg, Cymdeithaseg, Dinasyddiaeth a/neu Meddwl yn Feirniadol.14,6916386102846825040298
Astudiaethau GalwedigaetholGall gynnwys pynciau Safon UG fel Cyfrifeg a Chyllid.170111183252213169
Celf a DylunioGall gynnwys pynciau Safon UG fel Celf, Celf a Dylunio, Celf a Dylunio (Graffeg), Celf a Dylunio (Ffotograffiaeth), Celf a Dylunio (Tecstiliau), Celf a Dylunio (Astudiaethau 3D).7,019109131128694036847723
Astudiaethau ClasurolGall gynnwys pynciau Safon UG fel y Clasuron (Cyffredinol), Hen Hanes, Gwareiddiad Clasurol, Groeg Glasurol a/neu Lladin Glasuro.15635911121129423844456
Astudiaethau Cyfathrebu3,651511051491115030446634
Drama2,2098416214976223944928
Saesneg3,420601011441185530547822
Llenyddiaeth Saesneg7,422711131421074732748119
Ffrangeg1,50712210292825931645743
Almaeneg391128121124783237248218
Sbaeneg5508378119917328044555
Ieithoedd Tramor Modern ArallGall gynnwys pynciau Safon UG fel Arabeg, Bengali, Tsieineeg, Iseldireg, Gwjarati, Eidaleg, Japaneeg, Groeg Fodern, Hebraeg Fodern, Perseg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwsieg, Pwnjabeg, Tyrceg a/neu Wrdw.13323412557371141646337
Cerddoriaeth1,56980861211216728747426
Addysg Gorfforol3,02352749210411021943367
Astudiaethau Crefyddol6,75289111105866230545248
Cymraeg1,09812612414091193894991
Cymraeg Ail Iaith1,345721081331095231247426
Astudiaethau Cyffredinol*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5
Celf a Dylunio CymhwysolDyfarnwyd gwobrau Safon UG galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2005/06.*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*,..|Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5,Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys*,..|Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5,Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys*,..|Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5,Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys*,..|Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5,Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys*,..|Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5,Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys*,..|Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5,Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys*,..|Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5,Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys*,..|Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5,Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Busnes CymhwysolDyfarnwyd gwobrau Safon UG galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2005/06.950214255492311718911
Peirianneg CymhwysolDyfarnwyd gwobrau Safon UG galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2005/06.5.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
TG CymhwysolDyfarnwyd gwobrau Safon UG galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2005/06.1,005224998906717032773
Gwyddoniaeth CymhwysolDyfarnwyd gwobrau Safon UG galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2005/06.4138294757348317426
Iechyd a Gofal CymdeithasolDyfarnwyd gwobrau Safon UG galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2005/06.2,751331001531165928646139
Hamdden ac adloniantDyfarnwyd gwobrau Safon UG galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2005/06.0.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)Dyfarnwyd gwobrau Safon UG galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2005/06.0.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Celfyddydau PerfformioDyfarnwyd gwobrau Safon UG galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2005/06.1037454439459718119
Teithio a ThwristiaethDyfarnwyd gwobrau Safon UG galwedigaethol am y tro cyntaf yn 2005/06.*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5*Mae gwerth y dangosydd hwn yn llai na 5
Pob Pwnc132,6858393106886228243268

Metadata

Teitl

Ceisiadau a chanlyniadau Safon UG (disgyblion 16 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon UG ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon UG. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Allweddeiriau

Safon UG; CA5; Cyfnod Allweddol 5

Ansawdd ystadegol

I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)