Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel AS (disgyblion oed 16 yn unig) fesul grŵp pwnc

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) Safon UG mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd Safon UG. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Pwnc[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cofrestriadau (entries)Cliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ACliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd BCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd DCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A-CCliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau a enillodd A-ECliciwch yma i ddidoliCanran y cofrestriadau heb gradd wedi ei ddyfarnu
Gwyddorau Biolegol4,62332303534299716040
Cemeg4,116373234322910316337
Ffiseg2,93738283230289815644
Gwyddoniaeth Sengl0........
Gwyddoniaeth Ychwanegol.........
Gwyddoniaeth arall387282946372410316337
Dylunio a Technoleg1,70010234146367415644
TGCh2,29710193246426114951
Economeg y Cartref82252339523012179
Mathemateg5,891503430252011415842
Astudiaethau Busnes1,43918314040328816040
Economeg79425313638289316040
Daearyddiaeth2,875383338352610917030
Hanes4,805335554321614218911
Y Dyniaethau.........
Astudiaethau Cymdeithasol6,41322334034279515644
Astudiaethau Galwedigaethol170111183252213169
Celf a Dylunio3,051434849302014019010
Astudiaethau Clasurol99174048481810517030
Astudiaethau Cyfathrebu1,672184259432311918515
Drama1,01131605735131471964
Saesneg1,664254056452312219010
Llenyddiaeth Saesneg3,55826425946201271928
Saesneg Ail Iaith.........
Ffrangeg757424035352811818020
Almaeneg220344259391613418812
Sbaeneg26721284640339616931
Ieithoedd Tramor Modern Arall7181543316516818911
Cerddoriaeth72528365346271171919
Addysg Gorfforol1,31019283740458417030
Astudiaethau Crefyddol3,296324747322112717921
Cymraeg4255348603181611991
Llenyddiaeth Gymraeg.........
Cymraeg Ail Iaith64026505746151341955
Astudiaethau Cyffredinol*********
Celf a Dylunio Cymhwysol**,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.*,.
Busnes Cymhwysol950214255492311718911
Peirianneg Cymhwysol5........
TG Cymhwysol7267244745367815941
Addysg Gorfforol Cymhwysol (Galwedigaethol).........
Gwyddoniaeth Cymhwysol4138294757348317426
Gwyddoniaeth Ychwanegol Gymhwysol (Galwedigaethol).........
Adeiladwaith (Galwedigaethol).........
Iechyd a Gofal Cymdeithasol1,280144053492710718317
Lletygarwch ac arlwyo (Galwedigaethol).........
Hamdden ac adloniant0........
Hamdden a Thwristiaeth (Galwedigaethol).........
Cynhyrchu (Galwedigaethol).........
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol)0........
Celfyddydau Perfformio1037454439459718119
Paratoad ar gyfer cyflogaeth (Galwedigaethol).........
Teithio a Thwristiaeth200133565532311318911
Pob Pwnc60,836303743362511017129

Metadata

Teitl
Ceisiadau a chanlyniadau Safon UG (disgyblion 16 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2016 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon UG ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon UG. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
Safon UG; CA5; Cyfnod Allweddol 5