Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel AS (disgyblion oed 16 yn unig) fesul grŵp pwnc a rhyw

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) Safon UG mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd Safon UG. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Gall weld y canlyniadau am fechgyn a merched ar wahân ar y tabl yma. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
Pwnc[Hidlo]
[Lleihau]Nifer y cofrestriadau (entries)[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A-C[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A-E
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerched
Gwyddorau Biolegol1,5822,5674,149100102101164167166
Cemeg1,6761,8013,477108106107166169168
Ffiseg2,0146602,674101116105162174165
Gwyddoniaeth Sengl.........
Gwyddoniaeth arall23041271778778141169145
Dylunio a Technoleg8843931,2777611388161183167
TGCh1,2813681,649759880158173161
Economeg y Cartref.........
Mathemateg3,0092,1435,152115127120161175167
Astudiaethau Busnes1,0516981,7499210698172177174
Economeg4351625979910099166164165
Daearyddiaeth1,0869622,048107134120173181177
Hanes1,4391,8303,269144150148190190190
Astudiaethau Cymdeithasol1,5363,9875,52389110104155168164
Astudiaethau Galwedigaethol.........
Celf a Dylunio6371,8182,455132163155188194192
Astudiaethau Clasurol*2233*7371*200182
Astudiaethau Cyfathrebu5635771,140110148129187191189
Drama220483703146175166198198198
Saesneg3138031,116116124122193191192
Llenyddiaeth Saesneg5881,9012,489126140137190194193
Ffrangeg133331464129137134185186186
Almaeneg3881119152154153200194195
Sbaeneg44140184127104110186183184
Ieithoedd Tramor Modern Arall**28**165**183
Cerddoriaeth23330153498113106185191188
Addysg Gorfforol6574891,1467710690167185175
Astudiaethau Crefyddol4711,6942,165102119115179183182
Cymraeg105350455137155151200200200
Cymraeg Ail Iaith73334407101123120175186185
Astudiaethau Cyffredinol.........
Celf a Dylunio Cymhwysol.........
Busnes Cymhwysol.........
Peirianneg Cymhwysol.........
TG Cymhwysol8621107515251908689
Gwyddoniaeth Cymhwysol.........
Iechyd a Gofal Cymdeithasol4785189861124120170186185
Hamdden ac adloniant.........
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol).........
Celfyddydau Perfformio.........
Teithio a Thwristiaeth.**.**.**
Pob Pwnc20,45525,82446,279105125116169180175

Metadata

Teitl
Ceisiadau a chanlyniadau Safon UG (disgyblion 16 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon UG ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon UG. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
Safon UG; CA5; Cyfnod Allweddol 5