Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymgeisiadau a chanlyniadau lefel AS (disgyblion oed 16 yn unig) fesul grŵp pwnc a rhyw

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn natganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar nifer y cofrestriadau (entries) Safon UG mewn i bob grŵp pwnc, a’r canran o’r cofrestriadau yma a gyflawnodd pob gradd Safon UG. Gall blynyddoedd hanesyddol gael eu dewis o’r dewislen blwyddyn. Gall weld y canlyniadau am fechgyn a merched ar wahân ar y tabl yma. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
Pwnc[Hidlo]
[Lleihau]Nifer y cofrestriadau (entries)[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A-C[Lleihau]Canran y cofrestriadau a enillodd A-E
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerched
Gwyddorau Biolegol8351,2692,104505251818483
Cemeg8789021,780565556838685
Ffiseg9833481,331535754828984
Gwyddoniaeth Sengl.........
Gwyddoniaeth arall12223145304833669170
Dylunio a Technoleg482200682385944819184
TGCh739223962335037789080
Economeg y Cartref.........
Mathemateg1,4491,0592,508556459798883
Astudiaethau Busnes543337880475148858585
Economeg23986325475148788179
Daearyddiaeth5995271,126556861879088
Hanes7769791,755727775959695
Astudiaethau Cymdeithasol7701,9892,759445451788482
Astudiaethau Galwedigaethol.........
Celf a Dylunio3219981,319678278939796
Astudiaethau Clasurol917262253428910096
Astudiaethau Cyfathrebu321315636517161929594
Drama1142413557589851009899
Saesneg175426601506258959696
Llenyddiaeth Saesneg3361,0551,391636866949696
Ffrangeg70180250716970939292
Almaeneg1847656766661009495
Sbaeneg2278100595556919191
Ieithoedd Tramor Modern Arall911208991908910095
Cerddoriaeth126140266506458909693
Addysg Gorfforol356259615425748869389
Astudiaethau Crefyddol2439441,187506058899292
Cymraeg50188238707876100100100
Cymraeg Ail Iaith36186222426662839694
Astudiaethau Cyffredinol.........
Celf a Dylunio Cymhwysol.........
Busnes Cymhwysol.........
Peirianneg Cymhwysol.........
TG Cymhwysol.........
Gwyddoniaeth Cymhwysol.........
Iechyd a Gofal Cymdeithasol144074214359591009393
Hamdden ac adloniant.........
Y Cyfryngau: Cyfathrebiad a chynhyrchiad (Galwedigaethol).........
Celfyddydau Perfformio.........
Teithio a Thwristiaeth.**.**.**
Pob Pwnc10,63513,43524,070526358849088

Metadata

Teitl
Ceisiadau a chanlyniadau Safon UG (disgyblion 16 oed yn unig) yn ôl grwp pwnc

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2018 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cwmpasu data a gyhoeddir yng nghyhoeddiad blynyddol Llywodraeth Cymru, "Canlyniadau Arholiadau". Mae'n darparu gwybodaeth am nifer yr ymgeiswyr Safon UG ym mhob grwp pwnc a chanran yr ymgeiswyr sy'n ennill gradd Safon UG. I gael mwy o wybodaeth, gweler y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dangosir canrannau fel rhifau cyfan ac maent wedi'u talgrynnu i 0 lle degol.

Ansawdd ystadegol
I gael mwy o wybodaeth, gweler yr adran nodiadau yn y cyhoeddiad Canlyniadau Arholiadau (gweler y dolenni gwe)

Allweddeiriau
Safon UG; CA5; Cyfnod Allweddol 5