Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrhaeddiad disgyblion 17 oed mewn arholiadau yn ôl awdurdod lleol

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn nhabl 3 o ddatganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion 17 oed a gyflawnodd y dangosyddion Cyfnod Allweddol 5. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Nifer sy'n cofrestru ar gyfer cymhwyster sydd gyfwerth â 2 Safon Uwch[Lleihau]Canran a gyrhaeddodd trothwy Lefel 3[Lleihau]Nifer y disgyblion 17 oed[Lleihau]Sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach[Lleihau]Canran a gofrestrodd ar gyfer o leiaf 2 Safon Uwch ac a gyflawnodd 3 gradd A*-A[Lleihau]Canran a gofrestrodd ar gyfer o leiaf 2 Safon Uwch ac a gyflawnodd 3 gradd A*-C
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerched
[Lleihau]Cymru4,5615,59110,15296.297.997.15,2916,14311,434681.2773.2730.610.310.610.547.660.554.7
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru9391,2492,18896.098.297.31,1021,3652,467674.1756.6719.710.48.99.648.156.052.6
Gogledd CymruYnys Môn10312122494.295.995.1116139255668.0705.2688.37.89.98.936.939.738.4
Gwynedd16620837497.098.197.6178217395779.7847.9817.213.313.013.151.865.459.4
Conwy20329149498.099.098.6231317548743.8786.0768.212.88.210.154.259.157.1
Sir Ddinbych17722740495.599.197.5222245467593.7715.8657.89.610.19.946.954.251.0
Sir y Fflint22231954195.598.197.0261346607638.6733.0692.410.46.98.344.653.950.1
Wrecsam688315192.697.695.494101195598.5718.2660.52.93.63.352.957.855.6
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru1,1651,4392,60495.698.397.11,3491,5722,921675.3785.7734.78.912.510.947.263.856.4
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys23229152396.198.697.5260311571679.5805.6748.26.912.09.847.465.657.6
Ceredigion16121037197.598.698.1180225405761.6818.0792.913.711.412.455.965.261.2
Sir Benfro16423940394.599.697.5181245426706.3839.3782.810.410.010.250.064.058.3
Sir Gaerfyrddin26833260096.399.197.8300366666672.5763.8722.66.313.010.042.962.053.5
Abertawe28528657194.496.295.3354325679629.7761.6692.810.216.113.144.665.054.8
Castell-nedd Port Talbot558113694.597.596.374100174604.0678.2646.75.59.98.147.355.652.2
[Lleihau]Canol De Cymru1,6571,9323,58996.798.097.41,9402,1564,096694.1774.0736.112.611.011.849.762.556.6
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr30837167997.498.798.1357406763653.9730.5694.77.511.19.447.459.854.2
Bro Morgannwg37636273897.398.998.1419383802782.4851.1815.217.014.115.661.769.665.6
Rhondda Cynon Taf4215831,00495.796.796.35016741,175615.9723.5677.66.44.85.533.553.545.1
Merthyr Tudful000...**16**30.3......
Caerdydd5526161,16896.698.497.56516891,340731.6810.5772.217.215.116.155.168.362.1
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru8009711,77196.396.696.49001,0501,950670.8774.5726.67.69.08.443.357.451.0
De-ddwyrain CymruCaerffili17823541396.696.696.6192256448669.3761.5722.04.57.26.141.053.648.2
Blaenau Gwent000...**8**0.0......
Tor-faen11920932895.095.295.1156230386567.0723.4660.27.66.26.738.756.049.7
Sir Fynwy18518036596.298.397.3197184381730.3801.8764.810.310.610.453.054.453.7
Casnewydd31834766596.596.596.5351376727692.1809.4752.87.911.09.540.662.251.9

Metadata

Teitl
Dangosyddion Perfformiad Allweddol CA5

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2017 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos mesurau perfformiad ar gyfer disgyblion 17 oed yng Nghymru. Gallwch chi weld y data yn ôl blwyddyn, rhyw (bechgyn, merched, pawb), awdurdod lleol a chonsortia rhanbarthol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gesglir yn flynyddol fel rhan o gasgliad Cronfa Ddata Arholiadau Cymru (WED) a'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Mae data arholiadau yn cael ei gasglu o sefydliadau dyfarnu ac wedi'i wirio gan ysgolion.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5; Lefel Uwch a chyfwerth