Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrhaeddiad disgyblion 17 oed mewn arholiadau yn ôl awdurdod lleol

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn nhabl 3 o ddatganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion 17 oed a gyflawnodd y dangosyddion Cyfnod Allweddol 5. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Nifer sy'n cofrestru ar gyfer cymhwyster sydd gyfwerth â 2 Safon Uwch[Lleihau]Canran a gyrhaeddodd trothwy Lefel 3[Lleihau]Nifer y disgyblion 17 oed[Lleihau]Sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach
[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl[Lleihau]Pob disgyblCliciwch yma i ddidoliPob disgybl
Cliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliBechgynCliciwch yma i ddidoliMerched
[Lleihau]Cymru10,12012,52222,642193.0196.5194.911,79913,74025,5391,514.61,715.81,622.9
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru2,0262,6104,636192.1196.4194.52,3182,8095,1271,481.61,678.51,589.8
Gogledd CymruYnys Môn220313533187.7193.6191.22403325721,575.11,768.11,687.6
Gwynedd315399714195.0198.0196.63294097381,693.81,835.41,771.3
Conwy5195641,083191.7196.4194.15656101,1751,641.41,788.51,718.4
Sir Ddinbych359487846191.2196.3194.14355289631,239.61,505.51,385.0
Sir y Fflint5027061,208194.0196.6195.65917561,3471,404.11,608.71,519.7
Wrecsam111141252189.3196.8193.61581743321,282.61,579.41,438.5
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru2,4903,1465,636193.3197.8195.82,8493,4046,2531,540.81,759.01,659.8
De-orllewin a Chanolbarth CymruPowys4666011,067195.2198.3197.05376341,1711,537.51,774.31,666.7
Ceredigion337474811197.0198.7198.03735068791,710.71,911.71,826.2
Sir Benfro4495601,009192.5197.2195.05045931,0971,647.61,900.91,783.6
Sir Gaerfyrddin5717331,304196.2198.7197.66237751,3981,643.41,827.21,745.4
Abertawe5256051,130189.2197.3193.66376871,3241,296.21,489.41,397.5
Castell-nedd Port Talbot142173315185.9193.1189.81752093841,432.81,562.51,502.2
[Lleihau]Canol De Cymru3,4354,1297,564193.7196.2195.14,0744,6288,7021,544.71,721.91,638.9
Canol De CymruPen-y-bont ar Ogwr6558301,485195.7196.1196.07628951,6571,476.91,672.71,582.8
Bro Morgannwg6637601,423197.9195.8196.87728261,5981,688.11,883.31,788.7
Rhondda Cynon Taf9501,3092,259191.3196.0194.11,1791,4972,6761,375.71,590.51,495.9
Merthyr Tudful000...**18**83.6
Caerdydd1,1671,2302,397192.1196.7194.51,3501,4032,7531,661.61,807.51,736.0
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,8102,3264,136191.7194.9193.52,0902,5304,6201,485.01,708.91,607.6
De-ddwyrain CymruCaerffili4726341,106192.8196.2194.75166901,2061,452.21,644.21,562.0
Blaenau Gwent000...**20**20.6
Tor-faen308457765195.7194.9195.23985159131,388.91,685.11,555.9
Sir Fynwy321403724196.3197.5197.0**779**1,575.1
Casnewydd7098321,541187.2192.5190.08148881,7021,572.01,820.71,701.2

Metadata

Teitl
Dangosyddion Perfformiad Allweddol CA5

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2016 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2017 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos mesurau perfformiad ar gyfer disgyblion 17 oed yng Nghymru. Gallwch chi weld y data yn ôl blwyddyn, rhyw (bechgyn, merched, pawb), awdurdod lleol a chonsortia rhanbarthol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gesglir yn flynyddol fel rhan o gasgliad Cronfa Ddata Arholiadau Cymru (WED) a'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Mae data arholiadau yn cael ei gasglu o sefydliadau dyfarnu ac wedi'i wirio gan ysgolion.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5; Lefel Uwch a chyfwerth