Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrhaeddiad arholiadau disgyblion 17 oed fesul rhyw

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn nhabl 3 o ddatganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion 17 oed a gyflawnodd y dangosyddion Cyfnod Allweddol 5. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlwyd]
-
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Cod Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer sy'n cofrestru ar gyfer cymhwyster sydd gyfwerth â 2 Safon UwchCliciwch yma i ddidoliCanran a gyrhaeddodd trothwy Lefel 3Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 17 oedCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangachCliciwch yma i ddidoliCanran a gofrestrodd ar gyfer o leiaf 2 Safon Uwch ac a gyflawnodd 3 gradd A*-ACliciwch yma i ddidoliCanran a gofrestrodd ar gyfer o leiaf 2 Safon Uwch ac a gyflawnodd 3 gradd A*-CCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Tystysgrif Her Sgiliau lefel UwchCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Fagloriaeth Cymru lefel Uwch
2011/12[Lleihau]Pob disgybl11,53896.913,632772.9........
Pob disgyblBechgyn5,04095.76,201724.8........
Merched6,49897.87,431813.0........
2012/13[Lleihau]Pob disgybl11,70696.513,365806.6........
Pob disgyblBechgyn5,23395.86,206757.6........
Merched6,47397.07,159849.0........
2013/14[Lleihau]Pob disgybl11,44797.113,102804.1........
Pob disgyblBechgyn5,23896.26,157759.3........
Merched6,20997.86,945843.8........
2014/15[Lleihau]Pob disgybl11,83897.013,473799.7........
Pob disgyblBechgyn5,30895.96,267746.5........
Merched6,53097.87,206845.9........
2015/16[Lleihau]Pob disgybl10,80498.012,066823.2........
Pob disgyblBechgyn4,81297.15,532768.0........
Merched5,99298.66,534869.9........
2016/17[Lleihau]Pob disgybl10,15297.111,434730.610.554.7....
Pob disgyblBechgyn4,56196.25,291681.210.347.6....
Merched5,59197.96,143773.210.660.5....
2017/18[Lleihau]Pob disgybl9,45297.610,613740.113.457.969.259.7
Pob disgyblBechgyn4,21396.74,857691.813.050.165.455.1
Merched5,23998.35,756780.913.864.272.463.6
2018/19[Lleihau]Pob disgybl9,14897.910,232741.3(r) 13.2(r) 58.471.661.7
Pob disgyblBechgyn4,04497.34,648693.5(r) 11.7(r) 51.167.758.2
Merched5,10498.45,584781.1(r) 14.5(r) 64.174.964.7

Metadata

Teitl
Dangosyddion Perfformiad Allweddol CA5

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos mesurau perfformiad ar gyfer disgyblion 17 oed yng Nghymru. Gallwch chi weld y data yn ôl blwyddyn, rhyw (bechgyn, merched, pawb), awdurdod lleol a chonsortia rhanbarthol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gesglir yn flynyddol fel rhan o gasgliad Cronfa Ddata Arholiadau Cymru (WED) a'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Mae data arholiadau yn cael ei gasglu o sefydliadau dyfarnu ac wedi'i wirio gan ysgolion.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5; Lefel Uwch a chyfwerth