Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrhaeddiad arholiadau disgyblion 17 oed fesul rhyw

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn nhabl 3 o ddatganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion 17 oed a gyflawnodd y dangosyddion Cyfnod Allweddol 5. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlwyd]
-
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer sy'n cofrestru ar gyfer cymhwyster sydd gyfwerth â 2 Safon UwchCliciwch yma i ddidoliCanran a gyrhaeddodd trothwy Lefel 3Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 17 oedCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangachCliciwch yma i ddidoliCanran a gofrestrodd ar gyfer o leiaf 2 Safon Uwch ac a gyflawnodd 3 gradd A*-ACliciwch yma i ddidoliCanran a gofrestrodd ar gyfer o leiaf 2 Safon Uwch ac a gyflawnodd 3 gradd A*-CCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Tystysgrif Her Sgiliau lefel UwchCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Fagloriaeth Cymru lefel Uwch
2011/12[Lleihau]Pob disgybl11,53896.913,632772.9........
Pob disgyblBechgyn5,04095.76,201724.8........
Merched6,49897.87,431813.0........
2012/13[Lleihau]Pob disgybl11,70696.513,365806.6........
Pob disgyblBechgyn5,23395.86,206757.6........
Merched6,47397.07,159849.0........
2013/14[Lleihau]Pob disgybl11,44797.113,102804.1........
Pob disgyblBechgyn5,23896.26,157759.3........
Merched6,20997.86,945843.8........
2014/15[Lleihau]Pob disgybl11,83897.013,473799.7........
Pob disgyblBechgyn5,30895.96,267746.5........
Merched6,53097.87,206845.9........
2015/16[Lleihau]Pob disgybl10,80498.012,066823.2........
Pob disgyblBechgyn4,81297.15,532768.0........
Merched5,99298.66,534869.9........
2016/17[Lleihau]Pob disgybl10,15297.111,434730.610.554.7....
Pob disgyblBechgyn4,56196.25,291681.210.347.6....
Merched5,59197.96,143773.210.660.5....
2017/18[Lleihau]Pob disgybl9,45297.610,613740.113.457.969.259.7
Pob disgyblBechgyn4,21396.74,857691.813.050.165.455.1
Merched5,23998.35,756780.913.864.272.463.6
2018/19[Lleihau]Pob disgybl9,14897.910,232741.313.658.471.661.7
Pob disgyblBechgyn4,04497.34,648693.511.951.267.758.2
Merched5,10498.45,584781.114.964.174.964.7

Metadata

Teitl
Dangosyddion Perfformiad Allweddol CA5

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos mesurau perfformiad ar gyfer disgyblion 17 oed yng Nghymru. Gallwch chi weld y data yn ôl blwyddyn, rhyw (bechgyn, merched, pawb), awdurdod lleol a chonsortia rhanbarthol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gesglir yn flynyddol fel rhan o gasgliad Cronfa Ddata Arholiadau Cymru (WED) a'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Mae data arholiadau yn cael ei gasglu o sefydliadau dyfarnu ac wedi'i wirio gan ysgolion.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5; Lefel Uwch a chyfwerth