Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrhaeddiad arholiadau disgyblion 17 oed fesul rhyw

Mae’r tabl yma yn dangos data a gyhoeddwyd yn nhabl 3 o ddatganiad blynyddol Llywodraeth Cymru sef ‘Canlyniadau Arholiadau’. Y mae’n darparu gwybodaeth ar ganran y disgyblion 17 oed a gyflawnodd y dangosyddion Cyfnod Allweddol 5. Am fwy o wybodaeth gweler y dolenni gwe.

None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlwyd]
-
Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd 1[Hidlo]
Cod Ardal Cynllun Gwaithredu Economaidd[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer sy'n cofrestru ar gyfer cymhwyster sydd gyfwerth â 2 Safon UwchNifer y disgyblion 17 oed a gofrestrodd ar gyfer cymwysterau sydd gyfwerth â 2 Safon Uwch. Nid yw\'n cynnwys colegau AB.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gyrhaeddodd trothwy Lefel 3Canran y disgyblion 17 oed a gofrestrodd ar gyfer cymwysterau cyfwerth â 2 Safon Uwch ac a gyrhaeddodd trothwy Lefel 3. I gyrraedd trothwy Lefel 3, rhaid i ddisgybl ennill yr hyn sy\'n cyfateb i raddau A-E mewn 2 Safon Uwch. Nid yw\'n cynnwys disgyblion o golegau AB.Cliciwch yma i ddidoliNifer y disgyblion 17 oedHyd at 1999/2000, cofnodwyd y cymwysterau a enillwyd gan disgyblion 16, 17 a 18 oed. O 2000/01, cofnodwyd yr holl gymwysterau a enillwyd gan disgyblion 17 oed, ac unrhyw arholiadau a wnaed yn gynharach. Nid yw\'n cynnwys disgyblion o Golegau Addysg Bellach.Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog ehangachSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach ar gyfer disgyblion 17 oed. Yn cynnwys yr holl gymwysterau a gymeradwywyd ar gyfer disgyblion 16-18 oed yng Nghymru.Cliciwch yma i ddidoliCanran a gofrestrodd ar gyfer o leiaf 2 Safon Uwch ac a gyflawnodd 3 gradd A*-ACliciwch yma i ddidoliCanran a gofrestrodd ar gyfer o leiaf 2 Safon Uwch ac a gyflawnodd 3 gradd A*-CCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Tystysgrif Her Sgiliau lefel UwchCliciwch yma i ddidoliCanran a gyflawnodd y Fagloriaeth Cymru lefel Uwch
2011/12[Lleihau]Pob disgybl11,53896.913,632772.9..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Pob disgyblBechgyn5,04095.76,201724.8..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Merched6,49897.87,431813.0..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2012/13[Lleihau]Pob disgybl11,70696.513,365806.6..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Pob disgyblBechgyn5,23395.86,206757.6..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Merched6,47397.07,159849.0..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2013/14[Lleihau]Pob disgybl11,44797.113,102804.1..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Pob disgyblBechgyn5,23896.26,157759.3..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Merched6,20997.86,945843.8..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2014/15[Lleihau]Pob disgybl11,83897.013,473799.7..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Pob disgyblBechgyn5,30895.96,267746.5..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Merched6,53097.87,206845.9..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2015/16[Lleihau]Pob disgybl10,80498.012,066823.2..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Pob disgyblBechgyn4,81297.15,532768.0..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Merched5,99298.66,534869.9..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2016/17[Lleihau]Pob disgybl10,15297.111,434730.610.554.7..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Pob disgyblBechgyn4,56196.25,291681.210.347.6..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Merched5,59197.96,143773.210.660.5..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2017/18[Lleihau]Pob disgybl9,45297.610,613740.113.457.969.259.7
Pob disgyblBechgyn4,21396.74,857691.813.050.165.455.1
Merched5,23998.35,756780.913.864.272.463.6
2018/19[Lleihau]Pob disgybl9,14897.910,232741.3(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu13.2(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu58.471.661.7
Pob disgyblBechgyn4,04497.34,648693.5(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu11.7(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu51.167.758.2
Merched5,10498.45,584781.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu14.5(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu64.174.964.7

Metadata

Teitl

Dangosyddion Perfformiad Allweddol CA5

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru (drwy Sefydliadau Dyfarnu a chorff Casglu data o dan gontract)

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos mesurau perfformiad ar gyfer disgyblion 17 oed yng Nghymru. Gallwch chi weld y data yn ôl blwyddyn, rhyw (bechgyn, merched, pawb), awdurdod lleol a chonsortia rhanbarthol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gesglir yn flynyddol fel rhan o gasgliad Cronfa Ddata Arholiadau Cymru (WED) a'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Mae data arholiadau yn cael ei gasglu o sefydliadau dyfarnu ac wedi'i wirio gan ysgolion.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data a ddangosir yn cael ei gasglu'n flynyddol ar ôl cwblhau'r arholiadau diwedd blwyddyn. Dangosir y data o 1996 ymlaen ac mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i ddangos canlyniadau'r flwyddyn academaidd ddiweddaraf. Mae pob blwyddyn yn cyfeirio at y flwyddyn academaidd, er enghraifft o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2015.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Os yn briodol, mae rhifau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Safon Uwch; CA5; Cyfnod Allweddol 5; Lefel Uwch a chyfwerth