Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl maes dysgu a lefel a deilliant
None
Rhyw[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
Disgrifiad 1
Pwnc[Hidlo]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y nifer o ddisgyblion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sydd wedi'u datgymhwyso[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran heb lefel wedi'u ddyfarnu ond heb eu datgymhwyso[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n gweithio tuag at deilliant 1Cynhwysir disgyblion sydd yn derbyn deilliannau Aur, Arian ac Efydd fan hyn.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd deilliant 1[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd deilliant 2[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd deilliant 3[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran yn cyrraedd deilliant 4
Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol72,075185.60.60.11.00.51.02.68.5
Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Saesneg55,860166.10.80.21.30.81.86.622.5
Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Cymraeg16,215168.30.2-Nid yw\'r eitem ddata yn union 0, ond mae\'n llai na hanner y digid olaf0.20.51.65.823.4
Datblygiad mathemategol72,075171.30.60.11.00.51.34.720.4
Dangosydd Cyfnod SylfaenMae’r Dangosydd Cyfnod Sylfaen yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd deilliant 5 neu uwch mewn PSD, LCE/LCW ac MDT gyda\'i gilydd.72,075162.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Cyfnod Sylfaen

Diweddariad diwethaf

7 Awst 2019 7 Awst 2019

Diweddariad nesaf

Ni chaiff ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Rhaid i bob dysgwr ym mlwyddyn olaf y Cyfnod Sylfaen gael eu hasesu drwy asesiadau athrawon.

Diweddariad diwethaf: 30 Hydref 2012


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2012 - 2019

Allweddeiriau

CS; Cyfnod Sylfaen