Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl maes dysgu, blwyddyn a chyfnod datblygiad mewn Saesneg fel Iaith Ychwanegol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cam Datblygu SIYNid yw ysgolion arbennig wedi\'u cynnwys yn y data EAL gan nad ydynt yn darparu\'r wybodaeth hon.[Hidlo]
[Lleihau]Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol[Lleihau]Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Saesneg[Lleihau]Datblygiad mathemategol[Lleihau]Dangosydd Cyfnod SylfaenMae’r Dangosydd Cyfnod Sylfaen yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd deilliant 5 neu uwch mewn PSD, LCE/LCW ac MDT gyda\'i gilydd.
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)
[Lleihau]2017Newydd i Saesneg71882.369763.171871.071861.8
Caffael cynnar95195.193785.495188.495184.3
Datblygu cymhwysedd77498.876098.377498.677497.0
Cymwys24299.623499.624299.624299.2
Rhugl18896.817295.318894.718894.1
Amherthnasol32,20795.524,36789.332,20791.232,20788.3
[Lleihau]2018Yn dilyn y newidiadau i Feysydd Dysgu y Cyfnod Sylfaen, dylai cymariaethau o ganlyniadau\'r Cyfnod Sylfaen gyda blynyddoedd blaenorol gael eu hosgoi.Newydd i Saesneg66078.263158.666064.766057.7
Caffael cynnar1,00594.099179.61,00583.31,00578.3
Datblygu cymhwysedd72198.671194.472195.672192.8
Cymwys30499.730197.730498.430496.7
Rhugl17198.816594.517194.717193.0
Amherthnasol32,99494.225,01585.232,99487.532,99483.5
[Lleihau]2019Newydd i Saesneg65474.263550.965456.965448.8
Caffael cynnar1,04693.71,02577.21,04680.71,04674.8
Datblygu cymhwysedd76399.276094.576395.076393.3
Cymwys25499.224995.625496.125494.5
Rhugl15596.814393.015594.215590.3
Amherthnasol32,52193.124,45583.432,52185.832,52181.0

Metadata

Teitl

Cyflawniad yn y Cyfnod Sylfaen yn ôl cyfnod datblygiad mewn Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Diweddariad diwethaf

30 Ionawr 2020 30 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf

Ni chaiff ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Rhaid i bob dysgwr ym mlwyddyn olaf y Cyfnod Sylfaen gael eu hasesu drwy asesiadau athrawon.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Rhoddwyd * yn lle nifer y cohort os oes llai na 5 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn categori.
Rhoddwyd * yn lle canrannau os oes llai na 50 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn cohort.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2012-2019

Allweddeiriau

CS; Cyfnod Sylfaen