Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl maes dysgu, blwyddyn a chefndir ethnig
None
BlwyddynCydgasgliadau 3 blynedd[Hidlwyd]
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
[Lleihau]Cefndir ethnig[Hidlo]
-
-
Cefndir ethnig 1
[Lleihau]Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol[Lleihau]Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Saesneg[Lleihau]Datblygiad mathemategol[Lleihau]Dangosydd Cyfnod SylfaenMae’r Dangosydd Cyfnod Sylfaen yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd deilliant 5 neu uwch mewn PSD, LCE/LCW ac MDT gyda\'i gilydd.
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)
[Lleihau]Gwyn194,178188.0148,146171.7194,178176.4194,178169.2
GwynGwyn – Prydeinig186,436188.2140,979172.7186,436177.0186,436169.9
Teithiwr263155.9248104.2263115.9263103.7
Sipsi/Sipsi Roma386162.7371107.6386118.0386100.9
Unrhyw gefndir gwyn arall7,093183.76,548157.37,093166.57,093156.2
[Lleihau]Cymysg7,376187.96,318174.97,376178.37,376172.2
CymysgGwyn a Charibïaidd Du1,403188.01,163172.81,403175.61,403168.8
Gwyn ac Affricanaidd Du1,185190.71,026176.61,185176.91,185172.5
Gwyn ac Asiaidd1,508190.01,249177.61,508181.31,508176.3
Unrhyw Gefndir Cymysg Arall3,280185.92,880173.93,280178.53,280171.6
[Lleihau]Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig5,303189.75,185178.05,303181.05,303175.6
Asiaidd neu Asiaidd PrydeinigIndiaidd1,404191.21,359185.41,404187.41,404182.5
Pacistanaidd1,679191.31,647179.21,679182.11,679177.3
Bangladeshi1,586187.41,564173.41,586175.11,586170.0
Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall634187.7615170.4634178.9634169.7
[Lleihau]Du neu Ddu Prydeinig1,918181.71,896168.71,918170.11,918165.2
Du neu Ddu PrydeinigCaribïaidd95*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.88*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.95*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.95*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Affricanaidd1,560181.01,551169.31,560170.31,560165.8
Unrhyw gefndir du arall263184.0257166.5263170.3263163.5
[Lleihau]Tsieinïaidd neu Brydeinig TsieinïaiddTsieinïaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd528190.5514180.2528189.4528177.7
[Lleihau]Unrhyw gefndir ethnig arallUnrhyw gefndir ethnig arall2,793179.72,681153.82,793161.62,793150.7
[Lleihau]Ni chafwyd yr wybodaethNi chafwyd yr wybodaeth1,024184.5616173.81,024174.61,024165.9

Metadata

Teitl

Cyflawniad yn y Cyfnod Sylfaen yn ôl cefndir ethnig

Diweddariad diwethaf

30 Ionawr 2020 30 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf

Ni chaiff ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

CS; Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad cyffredinol

Rhaid i bob dysgwr ym mlwyddyn olaf y Cyfnod Sylfaen gael eu hasesu drwy asesiadau athrawon.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Rhoddwyd * yn lle nifer y cohort os oes llai na 5 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn categori.
Rhoddwyd * yn lle canrannau os oes llai na 50 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn cohort.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2012-2019