Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl maes dysgu, blwyddyn a chefndir ethnig
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
[Lleihau]Cefndir ethnig[Hidlo]
-
-
Cefndir ethnig 1
[Lleihau]Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol[Lleihau]Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Saesneg[Lleihau]Datblygiad mathemategol[Lleihau]Dangosydd Cyfnod Sylfaen
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)
[Lleihau]Gwyn96,76194.373,94086.896,76189.096,76185.7
GwynGwyn – Prydeinig92,90894.570,38087.392,90889.492,90886.1
Teithiwr12678.611954.612661.112654.8
Sipsi/Sipsi Roma20181.119256.820160.220152.2
Unrhyw gefndir gwyn arall3,52691.83,24978.93,52683.73,52678.5
[Lleihau]Cymysg3,63394.43,12788.73,63390.23,63387.4
CymysgGwyn a Charibïaidd Du69594.258087.669589.169585.8
Gwyn ac Affricanaidd Du58396.150889.658390.158387.8
Gwyn ac Asiaidd74296.061590.774292.074290.2
Unrhyw Gefndir Cymysg Arall1,61393.21,42488.01,61390.01,61386.7
[Lleihau]Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig2,65595.42,59690.32,65591.72,65589.3
Asiaidd neu Asiaidd PrydeinigIndiaidd71095.968893.371094.671092.3
Pacistanaidd84796.282890.884792.184790.1
Bangladeshi78394.377288.578389.178387.0
Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall31594.630886.731590.531586.3
[Lleihau]Du neu Ddu Prydeinig95191.694384.695185.595183.0
Du neu Ddu PrydeinigCaribïaidd48*46*48*48*
Affricanaidd77391.277084.877385.677383.2
Unrhyw gefndir du arall13092.312783.513084.613081.5
[Lleihau]Tsieinïaidd neu Brydeinig TsieinïaiddTsieinïaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd25995.825090.025995.425988.8
[Lleihau]Unrhyw gefndir ethnig arallUnrhyw gefndir ethnig arall1,39289.91,33078.11,39282.41,39276.6
[Lleihau]Ni chafwyd yr wybodaethNi chafwyd yr wybodaeth48993.729888.948989.448985.5

Metadata

Teitl
Cyflawniad yn y Cyfnod Sylfaen yn ôl cefndir ethnig

Diweddariad diwethaf
31 Ionawr 2019 31 Ionawr 2019

Diweddariad nesaf
Ionawr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Rhaid i bob dysgwr ym mlwyddyn olaf y Cyfnod Sylfaen gael eu hasesu drwy asesiadau athrawon.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Rhoddwyd * yn lle nifer y cohort os oes llai na 5 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn categori.
Rhoddwyd * yn lle canrannau os oes llai na 50 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn cohort.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2012-2018

Allweddeiriau
CS; Cyfnod Sylfaen