Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl maes dysgu, blwyddyn a darpariaeth AAA (Anghenion Addysgol Arbennig)
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Darpariaeth AAA[Hidlo]
-
-
Darpariaeth AAA 1
[Lleihau]Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol[Lleihau]Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Saesneg[Lleihau]Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Cymraeg[Lleihau]Datblygiad mathemategol[Lleihau]Dangosydd Cyfnod Sylfaen
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)
[Lleihau]2017[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA8,43480.46,73760.71,69766.88,43466.68,43457.8
Cyfanswm ar y gofrestr AAADisgyblion â datganiad68623.361818.96829.468622.768615.2
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy2,57770.92,02852.354957.22,57759.32,57748.1
Gweithredu gan yr Ysgol5,17192.84,09171.21,08074.05,17176.15,17168.3
[Lleihau]Dim AAADim AAA26,85699.320,63297.36,22497.626,85697.926,85696.8
[Lleihau]2018[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA8,80976.47,12552.01,68452.88,80957.88,80947.8
Cyfanswm ar y gofrestr AAADisgyblion â datganiad72319.866215.36119.772318.772310.9
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy2,78466.22,24445.254043.52,78452.02,78440.5
Gweithredu gan yr Ysgol5,30289.44,21961.31,08359.35,30266.15,30256.7
[Lleihau]Dim AAADim AAA27,26999.120,90295.26,36795.127,26996.027,26994.0
[Lleihau]2019[Lleihau]Cyfanswm ar y gofrestr AAA8,50572.36,80947.31,69645.98,50554.18,50542.5
Cyfanswm ar y gofrestr AAADisgyblion â datganiad73317.166414.56910.173319.67339.3
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy2,78362.32,21841.456541.82,78349.02,78336.2
Gweithredu gan yr Ysgol4,98986.03,92756.11,06250.44,98961.94,98950.8
[Lleihau]Dim AAADim AAA27,10798.720,66793.76,44092.027,10794.627,10792.0

Metadata

Teitl
Cyflawniad yn y Cyfnod Sylfaen yn ôl darpariaeth AAA (Anghenion Addysgol Arbennig)

Diweddariad diwethaf
30 Ionawr 2020 30 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf
Ionawr 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Rhaid i bob dysgwr ym mlwyddyn olaf y Cyfnod Sylfaen gael eu hasesu drwy asesiadau athrawon.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Rhoddwyd * yn lle nifer y cohort os oes llai na 5 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn categori.
Rhoddwyd * yn lle canrannau os oes llai na 50 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn cohort.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2012-2019

Allweddeiriau
CS; Cyfnod Sylfaen

Enw
SCHS0189