Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau cenedlaethol, yn ôl maes dysgu, blwyddyn a'r math o AAA (Anghenion Addysgol Arbennig)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Pwnc[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
Math AAA[Hidlo]
[Lleihau]Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol[Lleihau]Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Saesneg[Lleihau]Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Cymraeg[Lleihau]Datblygiad mathemategol[Lleihau]Dangosydd Cyfnod SylfaenMae’r Dangosydd Cyfnod Sylfaen yn cynrychioli canran y disgyblion sydd wedi cyrraedd deilliant 5 neu uwch mewn PSD, LCE/LCW ac MDT gyda\'i gilydd.
Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)Cliciwch yma i ddidoliCohortCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cyrraedd deilliant disgwyliedig (deilliant 5+)
Anawsterau dysgu cymedrol2,130153.61,61488.351696.92,130101.22,13082.3
Anawsterau dysgu cyffredinol6,682165.45,51798.51,16590.76,682109.16,68289.6
Anawsterau dysgu difrifol32117.52877.734*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.3218.73215.7
Anawsterau dysgu dwys a lluosog13511.71126.923*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.13511.41357.0
Dyslecsia178176.2125117.353*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.178130.317898.9
Dyscalculia26*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.26*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.26*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Dyspracsia68*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.48*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.20*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.68*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.68*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd153112.711986.834*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.153105.215378.4
Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig1,00547.293647.269*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.1,00561.71,00534.8
Anawsterau corfforol a meddygol1,104125.589889.6206121.41,104102.31,10489.7
Nam ar y clyw448161.2358118.290*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.448125.9448114.8
Nam ar y golwg199140.7163100.336*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.199109.4199100.4
Nam amlsynhwyraidd25*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.25*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.25*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.
Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu5,954136.84,82186.01,13383.75,954100.65,95478.7
Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol3,412118.72,690100.272297.53,412116.63,41284.8
Dim AAA54,377197.841,570188.912,807187.054,377190.654,377186.0

Metadata

Teitl

Cyflawniad yn y Cyfnod Sylfaen yn ôl y math o AAA (Anghenion Addysgol Arbennig)

Diweddariad diwethaf

30 Ionawr 2020 30 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf

Ni chaiff ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Rhaid i bob dysgwr ym mlwyddyn olaf y Cyfnod Sylfaen gael eu hasesu drwy asesiadau athrawon.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Rhoddwyd * yn lle nifer y cohort os oes llai na 5 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn categori.
Rhoddwyd * yn lle canrannau os oes llai na 50 ond mwy na sero o ddisgyblion mewn cohort.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol mai niferoedd bach iawn sydd mewn rhai categorïau a dangos y dylid bod yn ochelgar wrth gymharu rhwng data cyrhaeddiad ar gyfer categorïau o'r fath.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2017-2019

Allweddeiriau

CS; Cyfnod Sylfaen