Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canlyniadau yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chanlyniad (hyd at 2017)

FoundationPhaseLARegionOutcome

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlwyd]
-
Disgrifiad 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Pwnc[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Ardal Code[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliDatblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannolCliciwch yma i ddidoliSgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - SaesnegCliciwch yma i ddidoliSgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - CymraegCliciwch yma i ddidoliDatblygiad mathemategolCliciwch yma i ddidoliDangosydd Cyfnod Sylfaen
[Lleihau]Cymru189.1176.1181.6180.2174.3
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru189.6176.1177.0179.7173.2
Gogledd Cymru[Lleihau]Ynys MônW06000001188.6172.1176.5177.0170.5
[Lleihau]GwyneddW06000002190.7110.1177.0180.6173.4
[Lleihau]ConwyW06000003188.2172.5171.7175.4167.9
[Lleihau]Sir DdinbychW06000004189.2174.4180.3179.1172.8
[Lleihau]Sir y FflintW06000005190.6178.7182.2182.4176.3
[Lleihau]WrecsamW06000006189.1178.0177.2180.6175.0
[Lleihau]De-orllewin a Chanolbarth Cymru188.6171.9182.0178.1171.8
De-orllewin a Chanolbarth Cymru[Lleihau]PowysW06000023192.3181.4189.0183.4179.8
[Lleihau]CeredigionW06000008193.1184.9182.7185.7180.5
[Lleihau]Sir BenfroW06000009187.3176.7174.5179.2173.1
[Lleihau]Sir GaerfyrddinW06000010189.6165.1180.6179.1171.5
[Lleihau]AbertaweW06000011189.4171.3185.8177.3170.6
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotW06000012182.1163.8181.4169.6162.6
[Lleihau]Canol De Cymru190.0178.8187.0182.7177.2
Canol De Cymru[Lleihau]Pen-y-Bont ar OgwrW06000013189.9178.6186.8181.8176.2
[Lleihau]Bro MorgannwgW06000014193.3184.5191.2187.9182.6
[Lleihau]Rhondda Cynon TafW06000016188.3175.4187.0180.2174.1
[Lleihau]Merthyr TudfulW06000024189.9179.1188.4183.2177.2
[Lleihau]CaerdyddW06000015189.9178.7185.2182.5177.4
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru190.2180.7185.8182.8178.0
De-ddwyrain Cymru[Lleihau]CaerffiliW06000018189.3179.7186.4182.6177.5
[Lleihau]Blaenau GwentW06000019188.3173.9193.1178.3171.3
[Lleihau]TorfaenW06000020190.4181.1175.7182.2177.2
[Lleihau]Sir FynwyW06000021194.5187.8191.9188.2185.5
[Lleihau]CasnewyddW06000022189.9180.9192.2182.6178.2

Metadata

Teitl
Cyfnod Sylfaen

Diweddariad diwethaf
9 Awst 2017 9 Awst 2017

Diweddariad nesaf
Ni chaiff ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data asesiadau athrawon cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Rhaid i bob dysgwr ym mlwyddyn olaf y Cyfnod Sylfaen gael eu hasesu drwy asesiadau athrawon.

Diweddariad diwethaf: 30 Hydref 2012


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n cael eu cynnwys mewn taenlen electronig a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy DEWi – system ar-lein ddiogel i drosglwyddo data a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses, ceir nifer o gamau awtomatig i ddilysu a gwirio'r synnwyr, er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2012 - 2017

Allweddeiriau
CS; Cyfnod Sylfaen